Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

2 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Παγκόσμιος Χάρτης Αποθεμάτων Χρυσού
980 μεταλλεία χρυσού σε όλο τον κόσμο

3 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Μεταλλεία στην Ευρώπη

4 Μεταλλευτική πολιτική της Ευρωπαική Ενωσης
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Μεταλλευτική πολιτική της Ευρωπαική Ενωσης Η ΕΕ είναι πρώτη παγκοσμίως σε κατανάλωση ορυκτών, αλλά παραμένει εξαρτημένη από τις εισαγωγές πρώτων υλών. Πάνω από το 60% των μεταλλικών και βιομηχανικών ορυκτών της ΕΕ εισάγονται από τρίτες χώρες. Η Ευρώπη έχει μεγάλο δυναμικό μεταλλευτικών αποθεμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση των εισαγωγών της από άλλες χώρες. Η μεταλλευτική βιομηχανία συμβάλλει στην ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές που σε άλλη περίπτωση θα είχαν περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Η παράπλευρη ανάπτυξη αυτών των περιοχών γύρω από μεταλλεία και λατομεία συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξή τους. Πρωτοβουλία για τις ορυκτές πρώτες ύλες (Row Materials initiatives) παλιά Πρωτοβουλία VERHEUGEN για την βιώσιμη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνική Εθνική πολιτική για τη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων

5 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Η τιμή του χρυσού έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια και αποτελεί ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης. Σήμερα βέβαια και εν μέσω παγκόσμιας αλλά και Ελληνικής οικονομικής κρίσης είναι επιτακτική η ανάπτυξη των Μεταλλείων Χρυσού

6 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Μελέτη του ΙΓΜΕ αναφέρει ότι στον Ελλαδικό χώρο έχουν εντοπιστεί 450 τόνοι χρυσού σημερινής αξίας 24 δισ. Δολαρίων Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε ελάχιστο Ελλαδικό χώρο όπου έχουν διεξαχθεί έρευνες. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα άλλα ορυκτα. (τιμή χρυσού 1600 δολάρια / ουγκιά) Μεταλλεία Χρυσού στην Ελλάδα

7 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Νομοθεσία στην Ε.Ε.
Το έργο χρυσού του Περάματος είναι απολύτως συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές ( Best Available Techniques ) Διάθεσης Μεταλλευτικών Αποβλήτων ( Mine waste Disposal ) Στις οδηγίες αυτές ρητά αναφέρεται η χρήση του κυανιούχου νατρίου σαν Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία και οι προδιαγραφές λειτουργίας των έργων χρυσού. Tο έργο χρυσού του Περάματος σχεδιάστηκε με ακόμα πιο αυστηρότερες προδιαγραφές από αυτές που θέτει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το όριο για παράδειγμα των κυανιόντων για την απόθεσή τους σε κλειστό χώρο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 ppm σύμφωνα με της Οδηγία Διάθεσης Μεταλλευτικών Αποβλήτων. Στο έργο του Περάματος είναι 1 ppm Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει απόθεση πολφού σε λίμνη τελμάτων. Στο έργο του Περάματος χρησιμοποιούνται φιλτρόπρεσσες και γίνεται ξηρή απόθεση, διαδικασία που έχει μεγαλύτερο κόστος αλλά μειώνει κατά πολύ την επιφάνεια απόθεσης και γίνεται αποδεκτή από την Τοπική Κοινωνία.

8 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Νομοθεσία
Το έργο χρυσού του Περάματος είναι απολύτως συμβατό και με την Ελληνική Νομοθεσία : Πρόσφατα υπογράφηκε η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) υπ΄ αριθμόν Πρόκειται ουσιαστικά για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Διάθεσης Μεταλλευτικών Αποβλήτων 2006/21/EK στην Ελληνική Νομοθεσία. Στην Ελληνική πλέον Νομοθεσία αναφέρονται ρητά οι προδιαγραφές για τα έργα χρυσού. Το έργο χρυσού του Περάματος υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αυτές και εισάγει την σύγχρονη Τεχνολογία στη Ελληνική Μεταλλευτική Βιομηχανία

9 Γεωγραφική τοποθέτηση
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Γεωγραφική τοποθέτηση Απόσταση 30 χιλιομέτρων από την Αλεξανδρούπολη σε μη κατοικημένη περιοχή, χαμηλής γεωργικής και δασικής αξίας

10 Ανάπτυξη Μεταλλείου Περάματος
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανάπτυξη Μεταλλείου Περάματος Δρόμος Πρόσβασης Όριο Νομών Ροδόπης-Έβρου Οικισμός Περάματος Κόμαρος Χώρος διάθεσης Αφυγραμένων Τελμάτων Χώρος Μεταλλείου Χώρος Εργοστασίου Επεξεργασίας Ελάχιστη απόσταση ορίου περιοχής επέμβασης (500μ από οικισμό Περάματος)

11 Μεταλλευτικά Αποθέματα
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Μεταλλευτικά Αποθέματα :: 9,378 εκ. τόνοι οξειδωμένου μεταλλεύματος με περιεχόμενο 3,2 γρ/τόνο χρυσό και 3,75 γρ/τόνο άργυρο (1,129 εκατ. ουγκιές). :: Το κοίτασμα του Περάματος περιέχει 0,966 εκατ. Ουγκιές χρυσού σημερινής αξίας 1,55 δις δολ. Open pit outline 0.29 to 1 waste to ore ratio

12 Διάγραμμα Ροής της Επεξεργασίας του Μεταλλεύματος
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Διάγραμμα Ροής της Επεξεργασίας του Μεταλλεύματος

13 Νέα μέθοδος διαχείρισης τελμάτων με χρήση Μεθόδου
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Νέα μέθοδος διαχείρισης τελμάτων με χρήση Μεθόδου Filter Cake :: Στον νέο σχεδιασμό του έργου καταργείται η Λίμνη Διάθεσης Τελμάτων (ΛΔΤ) και το φράγμα της λίμνης και εφαρμόζεται η απόθεση ξηρού αφυγραμμένου τέλματος. :: Ο επεξεργασμένος πολφός, μετά την παρακράτηση του χρυσοφόρου διαλύματος, και τη καταστροφή των κυανιόντων αφυδατώνεται μέσω διήθησης - συμπίεσης στις μονάδες φιλτρόπρεσσας του εργοστασίου κατά περίπου 80% :: Το αφυδατωμένο απόρριμμα που έχει μορφή cake, μεταφέρεται με φορτηγά και εναποτίθεται σε στεγανοποιημένη λεκάνη η οποία καλύπτεται με φυτικό υλικό και δεντροφυτεύεται κατά το τελικό στάδιο της αποκατάστασης. :: Η εγκατάσταση οριοθετείται από τέσσερα αναχώματα (ανάντη, κατάντη, ανατολικά και δυτικά), φτιαγμένα από γηγενή υλικά, εξασφαλίζοντας την μόνιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των κατάλοιπων της παραγωγικής διαδικασίας.

14 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Διαχείριση Νερού
:: Η υδρογεώτρηση W2R μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του εργοστασίου ακόμα και στις ξηρότερες μετεωρολογικές συνθήκες και μόνο όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες αυτές από την ανακύκλωση. :: Η W2R βρίσκεται στον υδροφόρο των μεταμορφωμένων πετρωμάτων ο οποίος είναι ακατάλληλος για ύδρευση ή άρδευση :: Το νερό ύδρευσης και άρδευσης του Περάματος προέρχεται από τον υδροφόρο των ηφαιστειοϊζηματογενών πετρωμάτων (γεωλογικά διαφορετικό από αυτόν των μεταμορφωμένων πετρωμάτων) “Δεν Δεσμεύεται καθόλου νερό που είναι χρήσιμο για την Ύδρευση ή άρδευση της περιοχής”. – Υδρογεωλογική μελέτη, Οκτώβριος 2003, καθ. Γ. Καλλέργης, Διευθ. Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

15 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την χρηματοδότηση της Τοπικής Κοινωνίας και του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το απαραίτητο χρηματικό ποσό ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου (Εποπτικό συμβούλιο) του έργου στελεχωμένη με επιστήμονες της επιλογής τους. Η επιτροπή αυτή θα ελέγχει το έργο χρυσού του Περάματος πέραν και ανεξάρτητα των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και των ελεγκτικών μηχανισμών της εταιρείας.

16 Πληροφορίες για το Κυάνιο
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Πληροφορίες για το Κυάνιο Το κυάνιο αποτελεί φυσική ένωση που μοριακά αποτελείται από άνθρακα και άζωτο. Βρίσκεται σε πολλά εντομοκτόνα και αγροτικά προϊόντα όπως λαχανικά, φρούτα και ξηρούς καρπούς. Η μεταλλευτική βιομηχανία του χρυσού χρησιμοποιεί το κυάνιο για την εξόρυξη του χρυσού εδώ και πολλές δεκαετίες. Το κυάνιο αποτελεί χημικό που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι απαραίτητο στον σύγχρονο κόσμο. Το κυάνιο χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες, ενώ μόνο το 18% της παγκόσμιας παραγωγής κυανίου χρησιμοποιείται στην μεταλλευτική βιομηχανία. Όπως πολλές άλλες ουσίες (π.χ. χλώριο), μπορεί να επιφέρει τον θάνατο όταν λαμβάνεται σε υψηλές συγκεντρώσεις, αλλά δεν προκαλεί καμία χρόνια ασθένεια ή περιβαλλοντικό πρόβλημα όταν υπάρχει σε χαμηλές περιεκτικότητες. Το κυάνιο βιοαποικοδομείται γρήγορα μέσω φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών και δεν παραμένει σταθερό στο περιβάλλον και δεν έχει προσθετικές ιδιότητες. Οι υπεύθυνες εταιρείες στους τομείς των μεταλλευτικών και χημικών βιομηχανιών χρησιμοποιούν αυστηρούς κανόνες διαχείρισης στην χρήση του κυανίου. Η εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει την μέθοδο INCO (SO2/αέρας) η οποία μειώνει την συγκέντρωση του κυανίου στο στερεό απόρριμμα της κατεργασίας σε λιγότερο από 1 ppm.* (όριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 10 ppm.) *Η συγκέντρωση του κυανίου που διέρρευσε από κακής κατασκευής φράγμα, στο μεγάλο ατύχημα του χρυσωρυχείου Baia Mare στην Ρουμανία τον Ιανουάριο του 2000, υπολογίστηκε σε 126 ppm.

17 Φυσικές Εμφανίσεις του Κυανίου
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Φυσικές Εμφανίσεις του Κυανίου Το κυάνιο σχηματίζεται φυσικά. Παράγεται και χρησιμοποιείται από φυτά και ζώα. Η ένωση του υδροκυανίου (HCN) υπάρχει σε πολλά φρούτα, λαχανικά, στρείδια και ξηρούς καρπούς όπως βερίκοκα, κουκιά, φασόλια, σόγια, κάσιους, κεράσια, κάστανα, κόκκοι δημητριακών, φακές, νεκταρίνια, ροδάκινα, φυστίκια, φυστίκια αιγίνης, πατάτες, καρύδια κ.α. Υπάρχουν πάνω από φυσικές πηγές του κυανίου που περιλαμβάνουν είδη αρθρόποδων, εντόμων, βακτηρηδίων, φυκιών, μύκητων και φυτών. Φυτά όπως το τριφύλλι και το ζαχαρότευτλο και τα πικραμύγδαλα αποτελούν γνωστές πηγές δηλητηρίασης από κυάνιο σε κατοικίδια ζώα και ανθρώπους. Κυανιούχες ενώσεις βρίσκονται σε καθημερινές πηγές όπως στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, στον καπνό των τσιγάρων, στο επιτραπέζιο αλάτι και αλλού.

18 Βιομηχανικές Χρήσεις του Κυανίου
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Βιομηχανικές Χρήσεις του Κυανίου Το κυάνιο χρησιμοποιείται κυρίως στη χημική βιομηχανία. Το 80% της συνολικής παραγωγής του κυανίου χρησιμοποιείται στην παραγωγή νιτριλίου, νάυλον και ακρυλικών πλαστικών. Άλλες βιομηχανικές χρήσεις περιλαμβάνουν επιμετάλλωση, επεξεργασία και βαφή μετάλλων, φωτογραφικές εφαρμογές, συνθετικά ελαστικά, επεξεργασία δερμάτων, παρασκευή κτηνοτροφικών προϊόντων και αγροτικών φαρμάκων, συνθετική μεταξουργία, απορρυπαντικά, κ.α. Το κυάνιο χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικές χρήσεις όπως για παράδειγμα κατά του καρκίνου στο σκεύασμα laetrile, και κατά της αρτηριακής πίεσης στο σκεύασμα nitroprusside. Κυανιούχες ενώσεις χρησιμοποιούνται σε χειρουργικούς επιδέσμους για την θεραπεία και την μείωση του πόνου. Το 20% της παραγωγής του κυανίου παράγεται ως κυανιούχο νάτριο, στερεά μορφή που μπορεί εύκολα και με ασφαλή τρόπο να μεταχειριστεί. Από αυτήν την ποσότητα το 90% (δηλ. 18% της συνολικής παραγωγής) χρησιμοποιείται στην μεταλλουργία και κυρίως στην ανάκτηση του χρυσού.

19 Χρήση Κυανίου στην Παραγωγή Χρυσού
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Χρήση Κυανίου στην Παραγωγή Χρυσού Τα μεταλλεία χρυσού χρησιμοποιούν αραιά διαλύματα κυανιούχου νατρίου (NaCN), από 0,01 έως 0,05% κυάνιο (100 έως 500 ppm – μέρη στο εκατομμύριο) H διαδικασία διάλυσης των μετάλλων με κυανιούχο νάτριο γίνεται σε κλειστές δεξαμενές και λέγεται εκχύλιση, έχει ως αποτέλεσμα την διαλυτοποίηση του χρυσού με την μορφή κυανιούχων αλάτων. Τα μεταλλεία χρυσού χρησιμοποιούν το κυανιούχες ενώσεις για την εκχύλιση του χρυσού για πάνω από 100 χρόνια Μετά την εκχύλιση ο χρυσός απορροφάται από ενεργό άνθρακα, το δε απόρριμμα αποτοξικοποιείται και κατόπιν περνάει από διήθηση και εναποτίθεται σε στερεά μορφή πλεόν σε στεγανοποιημένη κλειστή περιοχή Η καταστροφή των κυανιόντων γίνεται με χημική οξείδωση μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται INCO (SO2/αέρας) η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο Το εργοστάσιο επεξεργασίας θα λειτουργεί με μηδενική απόρριψη στο περιβάλλον

20 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Κεφάλαιο Επένδυσης 150 εκατ. Ευρώ Λειτουργία έργου 10 έτη Λειτουργικές δαπάνες 187 εκατ. ευρώ 200 άμεσες θέσεις εργασίας 800 έμμεσες θέσεις εργασίας Άμεση Φορολογία εταιρείας 260 εκατ. ευρώ Περιβαλλοντική Αποκατάσταση 10 εκατ. ευρώ Συνολικά έσοδα έργου (fast track) 1,2 δισ ευρώ

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Στο τέλος του 2009 εκπονήθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το τμήμα Διεθνών και Οικονομικών σχέσεων η οικονομική αποτίμηση και οι προοπτικές του έργου χρυσού του Περάματος και το Οικονομικό περιβάλλον στην Θράκη, με τις εξής βασικές επισημάνσεις. Υπάρχει μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θράκη Είναι μειωμένος ο βαθμός προσέλκυσης ξένων επενδύσεων Είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, τόνωσης του επιχειρηματικού κλίματος και αύξηση του περιφερειακού ακαθαρίστου προϊόντος Η εμπειρία άλλων χωρών από την λειτουργία επιχειρήσεων εξόρυξης χρυσού δείχνει την θετική συμβολή στην ενίσχυση των εσόδων του κράτους και την αύξηση της τοπικής απασχόλησης και πιο συγκεκριμένα: Εισροή κεφαλαίων μέσω αύξησης εξαγωγών Εισροές άμεσων επενδύσεων εντάσεως τεχνολογίας Υψηλότερος ρυθμός σχηματισμού κεφαλαίου για το σύνολο της οικονομίας Παροχή φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου συνδεδεμένου με επενδύσεις εξόρυξης Υψηλότερα δημόσια έσοδα ως αποτέλεσμα φορολογίας και καταβολής τελών χρήσης Υψηλότερη απασχόληση άμεση και έμμεση Υψηλότερη ενεργή ζήτηση Το ίδιο δείχνει και η εμπειρία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεισφορά του έργου χρυσού Περάματος στην Θράκη συνίσταται πέραν των ανωτέρω και: στην δημιουργία περισσοτέρων από 850 νέες θέσεις εργασίας Συνολικό οικονομικό όφελος της τοπικής οικονομίας με τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ.

22 ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Απασχόληση
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σταδιακά κατά την υλοποίηση του Έργου και θα το προσωπικό θα εκπαιδευτεί στην λειτουργία του μεταλλείου Η εκπαίδευση του προσωπικού θα είναι συνεχής καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου Κατασκευή Θα απασχοληθούν μέχρι 310 άτομα σε εργολάβους κατά την διάρκεια της κατασκευής 31 επιπλέον εργαζόμενοι του μεταλλείου και του εργοστασίου θα απαιτηθούν κατά την κατασκευαστική περίοδο Λειτουργία μεταλλείου και εργοστασίου Θα απαιτηθούν πάνω από 200 άτομα πλήρους απασχόλησης : Μεταλλείο 60 Εργοστάσιο 70 Διοίκηση 60 Έρευνα

23 ELDORADO GOLD CORPORATION - OPERATIONS -
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ELDORADO GOLD CORPORATION - OPERATIONS - Skouries Project, Makedonia, Greece Olympias Project, Makedonia, Greece Stratoni Project, Makedonia, Greece Perama Hill Project, Thrace, Greece Efemçukuru Project, Izmir, Turkey Eastern Dragon Project,Heilongjiang,China Certej Project, Romania White Mountain Mine, Jilin, China Vila Nova Iron Ore Project, Amapa, Brazil Tanjianshan Mine, Qinghai, China Tocantinzinho, Para, Brazil Kişladağ Mine, Usak, Turkey Jinfeng Mine, Guizhou, China Producing Mines Development Projects

24 ELDORADO GOLD CORPORATION Μεταλλείο χρυσού Kisladag (Τουρκία)
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ELDORADO GOLD CORPORATION Μεταλλείο χρυσού Kisladag (Τουρκία) 24

25 ELDORADO GOLD CORPORATION Μεταλλείο χρυσού Tanjianshan (Κίνα)
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ELDORADO GOLD CORPORATION Μεταλλείο χρυσού Tanjianshan (Κίνα) 25

26 ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ;
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ; Η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. κατέθεσε στα τέλη του Οκτωβρίου του 2009 την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και έλαβε την έγκριση της τον Φεβρουάριο του 2012. Η εταιρία κατέθεσε την πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο τέλος Μαρτίου 2012 και περιμένει την εξέταση της από το ΥΠΕΚΑ, ενώ ταυτόχρονα έχει διεκπεραιωθεί η δημόσια διαβούλευση και ο διάλογος για την επικοινωνία του έργου, την συζήτηση της μελέτης, των ανταποδοτικών έργων και το σύνολο των παρατηρήσεων επί της ΜΠΕ. Μετά την έγκριση της ΜΠΕ η εταιρεία είναι έτοιμη για την κατασκευή του έργου διάρκειας 1μιση περίπου χρόνου και την παραγωγή του χρυσού.


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google