Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Σημερινή Πραγματικότητα και οι Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Τ. Π. Ε. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Ιωάννης Κωστόπουλος Σύμβουλος Πληροφορικής, Δήμος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Σημερινή Πραγματικότητα και οι Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Τ. Π. Ε. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Ιωάννης Κωστόπουλος Σύμβουλος Πληροφορικής, Δήμος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Σημερινή Πραγματικότητα και οι Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Τ. Π. Ε. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Ιωάννης Κωστόπουλος Σύμβουλος Πληροφορικής, Δήμος Πατρέων Συνέδριο Κ.Ε.Δ.Ε. Με θέμα « Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη με Διαφάνεια σε μια Πόλη Έξυπνη » Λάρισα, 23 & 24 Ιανουαρίου 2014

2 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο των ΤΠΕ Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας Πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες πληροφορίες Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου Προσβασιμότητα υπηρεσιών από όλους τους πολίτες Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικές Δεξιότητες Πολυκαναλική Προσέγγιση Ανοικτά Δεδομένα Ασφαλές περιβάλλον & Ψηφιακή εμπιστοσύνη Δημόσια Κέντρα Δεδομένων & Υποδομές Υπολογιστικού Νέφους Δίκτυα Επόμενης Γενιάς Έξυπνες πόλεις Κοινωνικά Δίκτυα Μεγάλα σύνολα δεδομένων ( Big Data ) Δίκτυο των Πραγμάτων ( Internet of things) Πληθοπορισμός ( Crowdsourcing) e-Europe2005, i2010, European e-Government Plan 2011-2015 Digital Agenda2020 Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, Εθνική Στρατηγική ΤΠΕ και Ηλ. Διακυβέρνηση 2020 2010 2000 Στρατηγικές και Στόχοι (Ελλάδα και Ε.Ε.)

3 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο των ΤΠΕ Βασικές Αρχές Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» • Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους • Δηµιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την άνθιση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών • Διαφύλαξη ατοµικών ελευθεριών και λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών Βασικές Αρχές Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» •Αύξηση προσβασιμότητας και βιωσιμότητας των ψηφιακών συλλογών •Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον πολίτη/ Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών •Διαφάνεια •Ουσιαστική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων της διοίκησης •Καλύτερη και οικονομικότερη αξιοποίηση δημοσίων πόρων μέσω ανάπτυξης του G- Cloud •Εξυπηρέτηση του πολίτη όπου και να βρίσκεται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας •Παροχή εξειδικευμένης πρόσβασης σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού

4 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο των ΤΠΕ 2004 2014 Δικτυακές Πύλες Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ( G.I.S.) Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών Ασύρματα Δίκτυα Ψηφιακός Πολιτισμός και Τουρισμός Πληροφοριακά συστήματα (διπλογραφικό, Διοικητικές υπηρεσίες, ηλ. Πρωτόκολλο) Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Πάνω από 1200 έργα ( 250 εκ. ευρώ) έχουν διατεθεί για υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, στις τελευταίες δύο προγραμματικές περιόδους Οριζόντιες Δράσεις : Σύζευξις, Εθνικό Δημοτολόγιο, ΚΕΠ - Αριάδνη, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Διαδικτυακές πύλες για μικρούς δήμους, LGAF, Κατάρτιση σε ΤΠΕ Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (Ηλ. Διακυβέρνηση, ηλ. Υγεία, ηλ. Μάθηση, ηλ. Ενσωμάτωση κλπ.)

5 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο των ΤΠΕ Περιβάλλον ΟΤΑ • Διαρθρωτικές Αλλαγές (Πρόγραμμα Καλλικράτης) • Νέες αρμοδιότητες • Μείωση ανθρώπινου δυναμικού • Αδυναμία χρηματοδοτικής στήριξης πρωτοβουλιών ΤΠΕ • Μειωμένο επίπεδο επενδύσεων σε ΤΠΕ Αποτελέσματα-Προβλήματα • Τεχνικές και οργανωτικές δυσκολίες προσαρμογής στις νέες συνθήκες • Στασιμότητα ανάπτυξης ή βελτίωσης υπηρεσιών για τους πολίτες- επιχειρήσεις • Αδυναμία υποστήριξης και συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών • Οι υποδομές-υπηρεσίες δεν διακρίνονται από τεχνολογική ουδετερότητα • Χαμηλά επίπεδα διαλειτουργικότητας

6 •Διαθεσιμότητα Ηλ. Υπηρεσιών για Πολίτες Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο των ΤΠΕ •Πηγή: European Commission, Digital Agenda Scoreboard

7 Ηλεκτρονικές συναλλαγές Πολιτών με Δημόσιες Αρχές ( Ε. Ε. 2012) Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο των ΤΠΕ Πηγή: Eurostat, 2012

8 40 % των εργαζομένων έχει ικανοποιητικά ή υψηλά προσόντα χρήσης ΤΠΕ Πάνω από 50% των εργαζομένων δεν έχει δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ Πηγή: Eurostat, 2012 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο των ΤΠΕ Χαμηλά Προσόντα Μέτρια Προσόντα Υψηλά Προσόντα Προσόντα εργαζομένων στη Χρήση ΤΠΕ στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε.27

9 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο των ΤΠΕ •% Χρηστών που συναλλάσονται με το Δημόσιο – Χρήστες με υψηλό επίπεδο γνώσεων σε ΤΠΕ •Πηγή: European Commission, Digital Agenda Scoreboard

10 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Σύγχρονες Τάσεις Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου ο στρατηγικός στόχος ήταν η Δημιουργία Υπηρεσιών ‘ Διαθεσίμων Ηλεκτρονικά ’ η σύγχρονη τάση είναι οι υπηρεσίες Ηλ. Διακυβέρνησης να είναι προσαρμόσιμες και διαφανείς και να δίνουν τη δυνατότητα στα δημόσια δεδομένα να είναι ανοικτά και επανα - χρησιμοποιήσιμα. Η προώθηση των πρωτοβουλιών διάθεσης Ανοικτών δεδομένων καθώς και των λύσεων web 2.0 στοχεύουν στην ενίσχυση των σχέσεων του Δήμου με τους πολίτες, την κάλυψη των επιθυμιών των τοπικών κοινωνιών, αλλά και την αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού που μετασχηματίζεται από απλός αποδέκτης πληροφορίας σε ενεργό μέρος διαμόρφωσης του περιεχομένου και υπηρεσιών στην κάθε πόλη. Παροχή διαθέσιμου περιεχομένου Online Παροχή ηλ. Υπηρεσιών στους πολίτες Ανοικτά Δεδομένα και σχέσεις μεταξύ πολιτών Επίκεντρο το κράτοςΕπίκεντρο ο ΠολίτηςΕπίκεντρο η Κοινωνία Κοινωνικο-Κεντρική Πολιτική

11 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Σύγχρονες Τάσεις Κοινωνικο-Κεντρική Πολιτική Κοινωνικά Δίκτυα Ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης του δημοσίου με τον πολίτη έχει αλλάξει. Η δυναμική των Κοινωνικών δικτύων είναι τέτοια που απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και την παρουσία των Δήμων σε αυτά. Οι πολίτες καταναλώνουν μεγάλο χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργούν περιεχόμενο και διατυπώνουν απόψεις για τις δραστηριότητες στην πόλη. Πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Κοινωνικά Δίκτυα  Καταγραφή της γνώμης των πολιτών σχετικά με τα τοπικά θέματα και παρεμβάσεις  Συμμετοχή σε διάλογο με τους πολίτες. Ενεργοποίησή τους για τοπικά ζητήματα, δημιουργία χώρου συνεργασίας μεταξύ των πολιτών για κοινωνικά, πολιτιστικά κλπ. ζητήματα. Ενδυνάμωση των πολιτών με τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων.  Βελτίωση του υφιστάμενου τρόπου παροχής υπηρεσιών, ανασχεδιασμός διαδικασιών και υιοθέτηση νέων μοντέλων εργασίας

12 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Σύγχρονες Τάσεις Σε μία έξυπνη πόλη τα παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες γίνονται πιο αποδοτικά με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα των Ψηφιακών τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιων, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και του δημοσίου. Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ώστε να βελτιώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να βελτιώσουν τη χρήση των διαθέσιμων πόρων με τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίτευξη των στόχων 20/20/20 για το 2020 στην Ε. Ε.: 20% μείωση των εκπομπών αερίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 20% τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 20% ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας Μετασχηματισμός των εφαρμοζόμενων πολιτικών ΤΠΕ στις πόλεις, σε ολοκληρωμένες πολιτικές για τα υφιστάμενα δίκτυα, κτήρια και εγκαταστάσεις. Έμφαση σε τομείς όπως της Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Δίκτυο των Πραγμάτων – Έξυπνες Πόλεις

13 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Σύγχρονες Τάσεις Δίκτυο των Πραγμάτων – Έξυπνες Πόλεις Το 2020 θα αντιστοιχούν 6.5 περίπου συδεδεμένες στο διαδίκτυο συσκευές ανά κάτοικο στον κόσμο Internet of Things or Internet of Everything (Cisco)

14 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Σύγχρονες Τάσεις Περιοχές Εφαρμογής  Έξυπνη Στάθμευση και διαχείριση κυκλοφορίας  Διαχείριση Υδάτινων πόρων και δικτύων ύδρευσης  ΔΙαχείριση ενεργειακών δικτύων και κτηρίων  Διαχείριση περιβάλλοντος  Τηλεϊατρική  Τηλεεκπαίδευση Υπάρχει η δυνατότητα να εξοικονομηθούν 3.6 τρισεκατομμύρια δολλάρια από το δημόσιο με την εφαρμογή λύσεων ΙΟΤ στην επόμενη δεκαετία ( Internet of Everything: A $4.6 Trillion Public-Sector Opportunity – Cisco 2013 ) Δίκτυο των Πραγμάτων – Έξυπνες Πόλεις

15 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Σύγχρονες Τάσεις Δημιουργία δεξαμενών Τεχνολογικών Λύσεων και Καλών Πρακτικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  Κοινές ανάγκες  Κοινό πλαίσιο αρμοδιοτήτων  Κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία  Παρόμοιες απαιτήσεις για επικοινωνία και διαλειτουργικότητα Βάση Δεδομένων Καλών πρακτικών http://www.interreg4c.eu/good-practices/ http:// osepa.eu http:// eparticipation.eu Δεξαμενή λύσεων για τους δημόσιους οργανισμούς στην Ε. Ε. https://joinup.ec.europa.eu/

16 Τοπική Αυτοδιοίκηση – Σύγχρονες Τάσεις Προτάσεις - Συμπεράσματα  Προώθηση των επιτυχημένων παραδειγμάτων. Το σημερινό επίπεδο ηλ. Διακυβέρνησης είναι χαμηλό και μία από τις κυριότερες αιτίες θεωρείται ο χαμηλός βαθμός ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.  Ενίσχυση των υφιστάμενων καλών πρακτικών. Πρέπει να ενισχυθούν επιτυχημένες πρακτικές που έχουν ήδη αναδειχθεί και γνωρίζουμε τις αδυναμίες και τα ισχυρά τους σημεία.  Να βοηθηθούν νέοι φορείς που θα υιοθετήσουν καλές πρακτικές στο σχεδιασμό των επιλογών τους για την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ  Να επαναπροσδιοριστεί το επίκεντρο των πολιτικών, με σταδιακή ενδυμάμωση του ρόλου των χρηστών και των κοινωνικών ομάδων, καθώς και την αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης.  Να διατεθούν ανοικτά δεδομένα που ανήκουν στις αρμοδιότητες των Δήμων προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης και καινοτομίας  Να ενισχυθεί η παροχή m-services, ειδικότερα σε περιοχές με υψηλή κινητικότητα πολιτών ή επισκεψιμότητα  Να ενισχυθεί η ηλεκτρονική συμμετοχή με ολοκληρωμένες στρατηγικές και εργαλεία συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα  Να δημιουργηθούν και υποστηριχθούν δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και σχεδιασμού κοινών στρατηγικών μεταξύ των πόλεων, αλλά και ενδοδημοτικών συνεργασιών με φορείς όπως Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιμελητήρια, κοινωνικές ομάδες κλπ.

17 “To date, E-government, which should be part of the solution, has been part of the problem. National Egovernment systems have been developed in isolation, creating new digital borders where physical ones have long since disappeared, fragmenting the EU rather than unifying it.” Neelie Kroes, EC Vice-President responsible for the Digital Agenda for Europe


Κατέβασμα ppt "Η Σημερινή Πραγματικότητα και οι Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Τ. Π. Ε. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Ιωάννης Κωστόπουλος Σύμβουλος Πληροφορικής, Δήμος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google