Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιούλιος 2012 Pharma & Health Conference 2012 Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή « Η Αναδιοργάνωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των Νοσοκομείων με την ενεργό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιούλιος 2012 Pharma & Health Conference 2012 Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή « Η Αναδιοργάνωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των Νοσοκομείων με την ενεργό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιούλιος 2012 Pharma & Health Conference 2012 Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή « Η Αναδιοργάνωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των Νοσοκομείων με την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού : Η περίπτωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών » Απόστολος Λέτσιος | Διοικητής | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

2 2 Περιεχόμενα  Βασικά μεγέθη του ΠΓΝΠ και το πεδίο εφαρμογής του Έργου  Η υλοποίηση του Έργου  Συμπεράσματα

3 3  800 κλίνες / 75.000 τμ.  Πλήρης παροχή υπηρεσιών υγείας - μεταξύ αυτών πραγματοποιούνται θωρακο-καρδιοχειρουργικές, λαπαροσκοπικές και αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις, επεμβάσεις για νοσηρή παχυσαρκία, στεφανιογραφίες και επεμβάσεις αγγειοπλαστικής περιφερικών αγγείων Δυναμικότητα – Υπηρεσίες Μεγέθη εξυπηρέτησης  250.000 εξωτερικοί ασθενείς  3.600.000 εργαστηριακές εξετάσεις  60.000 νοσηλευθέντες  4,74 μέσες μέρες νοσηλείας / 8.000 χειρουργικές επεμβάσεις Οικονομικά δεδομένα  € 73 εκ. ήταν το σύνολο των δαπανών για το 2011  € 33 εκ. για φάρμακα και € 23 εκ. για υγειονομικό υλικό  Προκήρυξη 36 πρόχειρων και 82 ανοιχτών διαγωνισμών το 2011 Βασικά μεγέθη Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

4 4 Η παρέμβαση: η εφαρμογή της μεθόδου “Performance through engagement” στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και την Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας Αντικείμενο και στόχοι  Αναδιοργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας  Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης προμηθειών  Ορισμός περιοχών διατήρησης των αποθεμάτων (μέγιστα και ελάχιστα) και εγκατάσταση μηχανισμού ελέγχου τους και ανάπτυξη συστήματος για τη διαδικασία ανανέωσης τους Πεδίο εφαρμογής  Αρχικά έγινε η παρέμβαση στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο που διαθέτει 14 άτομα προσωπικό και στη Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας 12 άτομα  Τα δύο τμήματα χρησιμοποιούν υλικά υψηλής τεχνολογίας – € 10 εκ. συνολικός προϋπολογισμός μονάδων  Επέκταση εφαρμογής στο Τμήμα Προμηθειών Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουάριος – Ιούνιος 2012 από την εταιρεία “Unipart Expert Practices” σε συνεργασία με την Grant Thornton Hellas

5 5 Υλοποίηση έργου μέσα από 3 φάσεις διάρκειας 6 εβδομάδων η κάθε μια Φάση Β : Ανασχεδιασμός διεργασιών τμήματος προμηθειών • Εφαρμογή μεθόδου 5S στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και στη μονάδα επεμβατικής ακτινολογίας • Επέμβαση στον Τομέα Μη Συμβατικών προμηθειών και στον Τομέα Διαγωνισμών Φάση Γ : Πλήρης ανασχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας • Κάθετη εφαρμογή DILOs • Πλήρης ανασχεδιασμός συστήματος παραγγελιών • Πλήρης αναδιάταξη αποθηκευτικών χώρων – προσδιορισμός ύψους αποθεμάτων σε πολλαπλές ομάδες υλικών Εβδομάδες 7 η έως 12 η Εβδομάδες 13 η έως 18 η Το έργο χρηματοδοτήθηκε χάρη στη δωρεά του απαιτούμενου ποσού προς το νοσοκομείο από 9 φαρμακευτικές εταιρείες (Novartis, Abbott, GSK, Amgen, Genesis Pharma, Boston Scientific, J&J, Gilead, Janssen) Φάση Α : Υφιστάμενη κατάσταση σε έργο πιλότο • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός δυσλειτουργιών • Πιλοτική εφαρμογή DILOs • Αρχική αναδιάταξη αποθηκευτικών χώρων – προσδιορισμός ύψους αποθεμάτων σε μια αρχική ομάδα υλικών στα τμήματα εφαρμογής Εβδομάδες 1 η έως 6 η

6 6 Περιεχόμενα  Βασικά μεγέθη του ΠΓΝΠ και πεδίο εφαρμογής Έργου  Η υλοποίηση του έργου — Φάση Α’ : Υφιστάμενη κατάσταση σε έργο πιλότο — Φάση Β’ : Ανασχεδιασμός διεργασιών τμήματος προμηθειών — Φάση Γ’ : Πλήρης ανασχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας  Συμπεράσματα

7 7 Προετοιμασία εφαρμογής μεθόδου 5S στη μονάδα επεμβατικής ακτινολογίας Δεδομένα •Πάνω από 2000 διαφορετικοί κωδικοί ιατρικού υλικού. •Συνεχής προσθήκη νέων ιατρικών πράξεων •Ασαφείς και γραφειοκρατικές διαδικασίες •Έλλειψη μηχανισμού παρακολούθησης παραγγελίας •Δεν υπάρχει ισορροπία στην κατανομή του χρόνου των νοσηλευτών ανάμεσα στα νοσηλευτικά και διοικητικά τους καθήκοντα •Διάσπαρτο υλικό σε 4 αποθηκευτικούς χώρους •Ανυπαρξία χωροταξίας •Μη εργονομική διαμόρφωση χώρων και φύλαξης υλικών Εργασίες •Διαχείριση καθημερινά 15 περιστατικών κατα μο - 10 προγραμματισμένα από νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο και 5 έκτακτα από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Περιστασιακά ο αριθμός των περιστατικών είναι δυνατό να ανέλθει μέχρι τα 23 Ο όγκος των υλικών (πάνω από 2000 διαφορετικοί κωδικοί) αυξάνει τη δυσκολία διαχείρισης και παρακολούθησης

8 8 Υφιστάμενη κατάσταση στη φύλαξη και διαχείριση των υλικών Υλικά τοποθετούνται πάνω ή εμπρός από παλιότερα • Όταν τα υλικά δεν είναι τοποθετημένα κατά σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης, τότε είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται πρώτα εκείνα με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής Περιορισμένη αξιοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος

9 9 Υλικά παρακαταθήκης • Έλλειψη σήμανσής τους στους χώρους αποθήκευσης και λειτουργικού τρόπου φύλαξής τους • Υλικά που θα έπρεπε να βρίσκονται στο χειρουργείο βρίσκονται σε εξωτερική αποθήκη και το αντίστροφο. Οι νοσηλεύτριες υποχρεώνονται να σπεύδουν (με βαριά προστατευτική ένδυση) για να φέρουν στο γιατρό το απαιτούμενο υλικό • Τα καινούρια υλικά τοποθετούνται πάνω ή εμπρός από παλιότερα με αποτέλεσμα να εντοπίζονται υλικά με παρελθούσα ημερομηνία λήξης Συμβατικά και εξωσυμβατικά υλικά • Οι παραγγελίες των υλικών αυτών πραγματοποιούνται βάση πολλών μη μετρήσιμων παραμέτρων βασιζόμενες κυρίως στην εμπειρία • Δεν διατίθενται στατιστικά στοιχεία χρήσης υλικών • Υπάρχει αίσθημα ανασφάλειας με αποτέλεσμα να γίνονται παραγγελίες που πιθανόν αποδεικνύονται μεγαλύτερες των πραγματικών αναγκών της μονάδας • Αδυναμία της εφοδιαστικής αλυσίδας να ανταποκριθεί με αξιοπιστία στις ανάγκες του τμήματος τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά Προβλήματα – δυσλειτουργίες στη διαχείριση των υλικών των δύο μονάδων

10 10 Διενέργεια έρευνας DILO (Day In Life Of) για την προϊσταμένη νοσηλεύτρια Κατανομή χρόνου εργασιών Αποτελέσματα 3% U/C Break 2% VA NVA 24% NNVA 62% • Το 62% του χρόνου διατέθηκε στην ηλεκτρονική καταχώρηση χρησιμοποιηθέντων υλικών (Necessary but non-value adding – ΝΝVA). Το έργο αυτό θα έπρεπε να διενεργείται από τη Γραμματέα • Το 24% του χρόνου διατέθηκε σε εργασίες που δεν συνεισφέρουν στη νοσηλεία των ασθενών (π.χ. υποδείξεις στη Βοηθό για καταχωρίσεις, επικοινωνία με την Πληροφορική, κλπ.) - Non-value adding (ΝVA) ενέργειες • Μόνο το 9% του χρόνου διατέθηκε στο βασικό έργο, τη Νοσηλευτική Υπάρχει έντονη σπατάλη έμπειρου και κατηρτισμένου προσωπικού σε δευτερεύουσες εργασίες αντί να γίνεται αξιοποίηση σε νοσηλευτικά καθήκοντα και στην περίθαλψη των ασθενών

11 11 Βελτίωση των μεθόδων αποθήκευσης των υλικών • Διαμορφώθηκε ο χώρος της αποθήκης ώστε να είναι άμεσος ο εντοπισμός των υλικών ενώ δημιουργήθηκαν ενδείξεις για το ύψος των απαιτούμενων αποθεμάτων και το χρόνο υλοποίησης παραγγελίας Τα κίτρινα καρτελάκια προειδοποιούν για την επόμενη παραγγελία, ενώ τα κόκκινα φανερώνουν την ανάγκη για κατεπείγουσα παραγγελία. Και στα δύο είναι γραμμένες οι ακριβείς ποσότητες που απαιτούνται να υπάρχουν εκεί Η προσθήκη ραφιών επέτρεψε τη βελτίωση της αποθήκευσης και παρακολούθησης των υλικών

12 12 Αναδιοργάνωση αποθήκευσης υλικών • Μέσω της αναδιάταξης των υλικών η ομάδα έργου και το προσωπικό του νοσοκομείου προχώρησε σε αναδιάρθρωση του χώρου αποθήκευσης όπου σε απομακρυσμένα σημεία τοποθετήθηκαν οι ποσότητες που διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πλεόνασμα • Σε κάθε σημείο τοποθετήθηκε ειδική σήμανση με το είδος και την ποσότητα των υλικών

13 13 Επί τω έργω εκπαίδευση των Νοσηλευτριών σε Αιμοδυναμικό και Επεμβατική ακτινολογία στις αρχές της μεθόδου 5S

14 14 Περιεχόμενα  Βασικά μεγέθη του ΠΓΝΠ και πεδίο εφαρμογής Έργου  Η υλοποίηση του έργου — Φάση Α’ : Υφιστάμενη κατάσταση σε έργο πιλότο — Φάση Β’ : Ανασχεδιασμός διεργασιών του τμήματος προμηθειών — Φάση Γ’ : Πλήρης ανασχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας  Συμπεράσματα

15 15 Δημιουργία ενός συστήματος επικοινωνίας που απεικόνιζε τα καθημερινά καθήκοντα, τους στόχους και τον τρόπο βελτίωσης του προσωπικού Έντυπα συστήματος επικοινωνίας (communication cell)

16 16 Καταγραφή στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή μεθόδου Tenders’ Tracking • Για πρώτα φορά δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός καταγραφής της συχνότητας χρήσης βασικών υλικών της επεμβατικής ακτινολογίας • Συγχρόνως εξετάστηκαν τα προβλήματα που δημιουργούν οι καθυστερήσεις και συναρτήσει της νομοθεσίας που διέπει τη διενέργεια διαγωνισμών, αναπτύχθηκε το Tenders’ Tracking με τα δεσμευτικά χρονικά περιθώρια του κάθε διαγωνισμού Με τα εργαλεία αυτά γίνεται άμεσα ορατή τόσο η συχνότητα χρήσης των υλικών όσο και η επιτυχής ή μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος των διαγωνισμών Έντυπο καταγραφής στοιχείων Tenders’ Tracking

17 17 Ανάλυση υφιστάμενων βημάτων διαγωνιστικής διαδικασίας και σχεδιασμός νέου συστήματος • Η γραφειοκρατική, πολύπλοκη και χρονοβόρα διαγωνιστική διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα πολλοί διαγωνισμοί να μην τελεσφορούν και να διενεργούνται ξανά • Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η δημιουργία ενός νέου, ταχύτερου και λειτουργικότερου σχεδίου διαγωνιστικής διαδικασίας • Το νέο σύστημα έχει 37 λιγότερα βήματα σε σύγκριση με το προηγούμενο Νέο σύστημα 25 βημάτων Υφιστάμενο σύστημα 62 βημάτων

18 18 Περιεχόμενα  Βασικά μεγέθη νοσοκομείου και πεδίο εφαρμογής Έργου  Η υλοποίηση του έργου — Φάση Α’ : Υφιστάμενη κατάσταση σε έργο πιλότο — Φάση Β’ : Ανασχεδιασμός διεργασιών του τμήματος προμηθειών — Φάση Γ’ : Πλήρης ανασχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας  Συμπεράσματα

19 19 Χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης Τομέα Μικροπρομηθειών και επανασχεδιασμός ακολουθούμενης διαδικασίας ΠρινΜέτα

20 20 Ο νέος σχεδιασμός επιτρέπει το δραστικό περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση μιας παραγγελίας 12 εβδομάδες 1 εβδομάδα 4 διαδικασίες 1 διαδικασία 12 5 5 14 + 3 3 Υποβολή και λήψη παραγγελιών Πολυπλοκότητα διαδικασιών (διαφορετικοί τρόποι παραγγελιών σε προμηθευτές) Βήματα διαδικασιών Απαιτούμενες υπογραφές Προϋπάρχουσα διαδικασία Νέα διαδικασία

21 21 Εφαρμογή μεθόδου 5S (sift, sort, sweep, standardize, sustain) στο αιμοδυναμικό εργαστήριο Προσδιορισμός αποθεμάτων Άμεση αποτύπωση μέγιστου ύψους αποθεμάτων ανά υλικό Με χρήση άμεσα εφαρμόσιμων πρακτικών και με πολύ χαμηλό κόστος είναι εφικτός ο άμεσος εντοπισμός προϊόντων με έλλειψη ή με πλεόνασμα

22 22 Η αναδιάταξη των υλικών επέτρεψε όχι μόνο τον ταχύτερο εντοπισμό τους αλλά και την εξοικονόμηση διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου Πριν Τώρα Πριν Τώρα

23 23 Περιεχόμενα  Βασικά μεγέθη του ΠΓΝΠ και πεδίο εφαρμογής Έργου  Η υλοποίηση του έργου —Φάση Α’: Υφιστάμενη κατάσταση σε έργο πιλότο —Φάση Β’: Ανασχεδιασμός διεργασιών τμήματος προμηθειών —Φάση Γ’: Πλήρης ανασχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας  Συμπεράσματα

24 24 Κατέστη εφικτός ο προσδιορισμός του οικονομικού κόστους λόγω υπεραποθεματοποίησης υλικών, όπου για 3 μόλις υλικά ήταν ~ € 65 χιλ. Κατηγορία Επιθυμητή ποσότητα σε απόθεμα Πραγματική ποσότητα σε απόθεμα Υπεραποθε- ματοποίηση (%) Σε καραντίνα (%) Τιμή μονάδας Κόστος υπεραποθέμ ατος (σε €) Κόστος με ΦΠΑ (σε €) Οδηγοί καθετήρες 42378184,60%45,8%80,00 €28.640,0035.227,20 Καθετήρες νεφροστομίας 170345102,90%50,7%100,94 €17.664,50 21.727,33 Καθετήρες στεφανιογραφίας 8151.46079,10%44,10%10,00 €6.450,00 7.933,50 Σύνολο 64.888 • Χάρη στην αναδιοργάνωση της αποθήκης, τον επανασχεδιασμό του ύψους των απαιτούμενων διαθέσιμων υλικών, καθώς και τον καθορισμό σαφών ενδείξεων για την έγκαιρη χρονοθέτηση των παραγγελιών κατέστη εφικτό να προσδιοριστεί το ύψος των πλεονάζοντων αποθεμάτων και εν τέλει το κόστος αυτού Χαρακτηριστικά παραδείγματα

25 25 Μέσω του προσδιορισμού του ύψους των απαιτούμενων αποθεμάτων κατέστη εφικτή η επιστροφή του πλεονάζοντος υλικού, ύψους ~ € 50 χιλ. ΕίδοςΠοσόΤιμή ανά μονάδα (σε €)Σύνολο (σε €) Promus Elements Stents7254038.880 Appex Balloons6150900 Maverick Balloons101501.500 Quantum Appex Balloons103303.300 Quantum Maverick Balloons 163305.280 Σύνολο49.860 • Μετά τον προσδιορισμό του ύψους των απαιτούμενων αποθεμάτων της αποθήκης του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, το προσωπικό αποφάσισε την επιστροφή ορισμένων υλικών παρακαταθήκης, συνολικής αξίας € 49.860, στην προμηθεύτρια εταιρία • Επιπρόσθετα το προσωπικό προχώρησε στην ακύρωση παραγγελίας, η οποία, χάρη στη νέα ακολουθούμενη διαδικασία, απεδείχθη ότι σε αυτή τη χρονική φάση ήταν περιττή Επιστροφή πλεοναζόντων υλικών στον προμηθευτή ΕίδοςΠοσότητα Τιμή ανά Μονάδα ΦΠΑ (σε €) Συνολικό Κόστος (σε €) Angioplasty Catheters 8080,00 €1.4727.872 Ακύρωση παραγγελίας

26 26 Αν εφαρμοζόταν στο σύνολο του νοσοκομείου η άμεση εξοικονόμηση θα ήταν € 1 εκ. ενώ στην πλήρη εφαρμογή του έργου θα έφτανε τα € 3,3 εκ. -19% -46% -73% Αξία αποθεμάτων ΈναρξηΈλεγχος Επανασχε διασμός Διαρκής βελτίωση € 5 εκ. € 4 εκ. € 2.7 εκ. €1.7M

27 27 Συμπεράσματα • Μέσα από το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε μια πρώτη αναδιοργάνωση του τρόπου αποθήκευσης δύο ιδιαίτερα νευραλγικών μονάδων (αιμοδυναμικό εργαστήριο και μονάδα επεμβατικής ακτινολογίας) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου • Εντοπίστηκαν τα προβλήματα στον τρόπο τήρησης αποθεμάτων και στη διαδικασία των παραγγελιών για τα τμήματα αυτά • Προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι τήρησης και παρακολούθησης αποθεμάτων και εφαρμόστηκε νέα διαδικασία στις παραγγελίες • Η εφαρμογή των νέων αυτών μέτρων δημιούργησε οφέλη τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εξοικονόμησης χρόνου Χρειάζεται να επισημανθεί τέλος ότι όλα τα οφέλη που προέκυψαν ήταν αποτέλεσμα της εμπλοκής και της ενεργούς συμμετοχής του προσωπικού

28 28

29 29 Efharisto poly Performance Through Engagement


Κατέβασμα ppt "Ιούλιος 2012 Pharma & Health Conference 2012 Το σύστημα υγείας σε κρίσιμη καμπή « Η Αναδιοργάνωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των Νοσοκομείων με την ενεργό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google