Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ΕΕ λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία 2. Από το ακαθάριστο εισόδημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ΕΕ λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία 2. Από το ακαθάριστο εισόδημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ΕΕ λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία 2. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που έχουν αναγραφεί στα Βιβλία 3. Το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα

3 Το καθαρό εισόδημα αρχιτεκτόνων – μηχανικών από την σύνταξη μελετών & σχεδίων οικοδομικών και λοιπόν τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους, την διέυθυνση εκτέλεσης ΕΞΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2010 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος Α ) με την είσπραξη έκδοση ΑΠΥ ( έως 31/12/2010 ) Β ) με την ολοκλήρωση της παροχής ( από 01/01/2011) Εξαίρεση : το εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, όπου χρόνος κτήσης η είσπραξη.

4 1. Δαπάνες μισθοδοσίας 2. Αμοιβές σε τρίτους 3. Αποζημιώσεις απόλυσης 4. Αμοιβές μηχανικών ( εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος οικοδομής ) 5. Αποζημίωση που καταβάλει εκμισθώτρια στο μισθωτή Αμοιβές - Αποζημιώσεις

5 1. Ενοίκιο επαγγελματικής στέγης 2. Ενοίκια μηχανημάτων 3. Τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης 4. Χρηματοδοτική μίσθωση 5. Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων Μισθώματα

6 1. Προσωπικού 2. Υλικών 3. Αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων Έξοδα μεταφοράς

7 1. Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού 2. Δαπάνη ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ 3. ΕΛΤΑ, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4. Τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 5. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας (50%) 6. Γραφική ύλη – αναλώσιμα – έντυπα 7. Καύσιμα και υλικά θέρμανσης Διάφορες δαπάνες

8 8. Κοινόχρηστα 9. Προμήθειες τραπεζών 10. Προμήθειες σε τρίτους 11. Έξοδα δημοσίευσης 12. Κρατήσεις – φόροι – τέλη 13. Συνδρομές 14. χορηγίες Διάφορες δαπάνες

9 15. Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 16. Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 17. Συντήρηση και λειτουργία παγίων 18. Μεταφορικά έξοδα ( λόγω αλλαγής έδρας ) 19. Έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης για εκτός έδρας εργασία 20. Έξοδα διαφήμισης 21. Έξοδα λογισμικού, αγοράς Η / Υ Διάφορες δαπάνες

10  Αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα :  ΕΚΠΤΩΣΗ 70 % ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 1600 cc  ΕΚΠΤΩΣΗ 35 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 1600 cc Δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων

11 Δαπάνη (μισθώματα, τέλη, ασφάλειες, βενζίνες, service) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου 1.600 cc ετήσια 10.000,00 € Αναγνωρίζονται για έκπτωση το 70% (7.000,00 €) και το υπόλοιπο 30% (3.000,00 €) θεωρείται λογιστική διαφορά Προϋπόθεση να καλύπτει τις ανάγκες του ΕΕ Παράδειγμα

12  Δαπάνη ενοικίου ιδιόχρησης αναγνωρίζεται μόνο όταν δηλωθεί και ως εισόδημα από ακίνητα.  Δαπάνη τόκων επαγγελματικού δανείου  Δαπάνη τόκων στεγαστικού δανείου  Δαπάνες διαφήμισης, εφόσον πληρωθεί το 2% δημοτικό τέλος Λοιπές δαπάνες

13 Έως 1.200 € ανά τεμάχιο εφ’άπαξ απόσβεση Η/Υ & Λογισμικό 24% κατώτερος – 30% ανώτερος και δυνατότητα εφ’άπαξ απόσβεσης Αποσβέσεις κτιρίων κατώτερος 3% - ανώτερος 5% ΕΠΙΠΛΑ –ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ15%-20% ΑΝΩΤΕΡΟΣ Αποσβέσεις παγίων

14 Δαπάνη κινητού Προϋπόθεση για την έκπτωση των εξόδων αυτών είναι οι λογαριασμοί των κινητών τηλεφώνων να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις υπαλλήλων αυτών. ΕΕ χωρίς υπαλλήλους, οι λογαριασμοί των κινητών είναι 4 και το ποσό της δαπάνης ετησίως 5.000,00 €. Θα ληφθεί υπόψη το ¼ της δαπάνης (5.000,00 €*1/4=1.250,00 €) από αυτό το ποσό, ποσοστό 50% αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, το υπόλοιπο θεωρείται λογιστική διαφορά. Αναγνώριση του ΦΠΑ 100% μέχρι των αριθμό των απασχολούμενων ατόμων Παράδειγμα

15 Αναγνωρίζονται ως ποσοστό του εμβαδού του χώρου που χρησιμοποιείται ως γραφείο (20 έως 30 τ.μ.) Καταχώρηση όλης της δαπάνης στα Βιβλία και στο τέλος του έτους φορολογική αναμόρφωση με προσθήκη των μη εκπιπτόμενων δαπανών ως λογιστικών διαφορών Δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, θέρμανση οικίας – έδρας ΕΕ

16 Έστω ότι χρησιμοποιείται οικία, επιφάνειας 100 τ. μ., ως έδρα επαγγελματικής δραστηριότητας και αποφασίζεται το κριτήριο επιμερισμού των εξόδων, μεταξύ της επιχείρησης και της προσωπικής χρήσης, να είναι τα 30 τ. μ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ ποσού 140 € ( με ανάλυση : αξία Η / Ρ 50 €, ΦΠΑ Η / Ρ 9% 4,50 € και δημοτικά τέλη κ. λπ. 85,50 €), θα καταχωρισθεί στα βιβλία με το ποσό αυτό, ως εξής : Παράδειγμα

17  Εξόφληση τιμολογίων > 3.000,00 € από το λήπτη με επιταγές ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/6/2010  Υποβολή συγκεντρωτικών έως την 25/06 κάθε επόμενου έτους  Εξόφληση στοιχείων > 1.500,00 € σε ιδιώτες μέσω τράπεζας ή με πιστωτική κάρτα.  ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2011.

18  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ / ΣΕΙΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

19 1. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κέρδη έως 30.000,00 € για το πρώτο έτος έναρξης και για τα 2 επόμενα εφόσον είναι μικρότερος από 35 έτη. 2. Έκπτωση 20% από τα κέρδη εφόσον ο κύκλος εργασιών του ΕΕ μειώνεται κατά 3 συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους και διατηρεί το ίδιο προσωπικό

20 Η έννοια της « λογιστικής διαφοράς », όπως καθιερώθηκε να λέγεται είναι όλα εκείνα τα ποσά των δαπανών που πρέπει να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη της χρήσης ( ή αντίστοιχα, να αφαιρεθούν από τις λογιστικές ζημιές αυτής ), ώστε να προκύψει το φορολογητέο εισόδημα για την επιχείρηση, ορίσθηκε με απόφαση του ΣτΕ (33/1989), κατά την οποία, η μείωση του δηλούμενου εισοδήματος που έχει ως αιτίες την παραδρομή ( λάθος ), τον λανθασμένο χαρακτηρισμό πραγματικών περιστατικών ή την ουσιώδη πλάνη περί το δίκαιο, ονομάζεται λογιστική διαφορά και πρέπει να τακτοποιείται, κατά την δήλωση του εισοδήματος. Με την πρόσθεση των λογιστικών διαφορών προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα και έτσι γίνεται η φορολογική αναμόρφωση των κερδών.

21 Υπάρχουν γενικά ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται, ώστε μία δαπάνη να είναι εκπεστέα από το εισόδημα. Οι προϋποθέσεις αυτές, χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της αθροιστικής συνύπαρξής τους, δηλαδή, πρέπει να λαμβάνονται σωρευτικά. Η μη κάλυψη έστω και μίας τέτοιας προϋπόθεσης, αφαιρεί το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα, οπότε αυτόματα, εφόσον η δαπάνη αυτή είχε υπολογισθεί, προκειμένου να εξαχθεί το λογιστικό αποτέλεσμα, πρέπει να ονομασθεί λογιστική διαφορά και να αναμορφωθεί το ως άνω αποτέλεσμα, με την προσθήκη της.

22 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ i. Ο επιτηδευματίας να τηρεί ειλικρινή και επαρκή βιβλία ii. Η δαπάνη - έξοδο να προβλέπεται από διάταξη νόμου (άρθρο 31 και 105 του Κ.Φ.Ε.). iii. Το αποτέλεσμα του επιτηδευματία να εξάγεται με λογιστικό τρόπο. iv. Η δαπάνη - έξοδο να στηρίζεται σε δικαιολογητικό, προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ., ή σε άλλα δημόσια έγγραφα (άρθρο 18 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.). v. Η δαπάνη - έξοδο να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία με τον προσήκοντα λογιστικό τρόπο.

23 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ vi. Η δαπάνη - έξοδο να είναι παραγωγική, δηλαδή εν δυνάμει, να προσθέτει εισόδημα ή να συμβάλει στην δημιουργία εισοδήματος. vii. Η δαπάνη - έξοδο να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, να μην τελεί δηλαδή υπό αίρεση ή αναστολή. viii. Η δαπάνη - έξοδο να είναι δεδουλευμένη, να τηρείται συνεπώς, η λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. ix. Η δαπάνη να γίνεται χάριν της απόκτησης εισοδήματος, να σκοπεύει επομένως στην άμεση ή την μελλοντική αύξηση των εσόδων. x. Η δαπάνη να είναι πραγματική ( όχι εικονική ή πλασματική ).

24  Ελεύθερος επαγγελματίας με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για τον οποίο προβλέπεται συντελεστής καθαρών αμοιβών 50%, εμφανίζει στα βιβλία του ακαθάριστες αμοιβές ύψους 90.000 €  και δαπάνες ως εξής : Ετησία δαπάνη ενός κινητού τηλέφωνου : 1.000,00 € δαπάνες αυτοκινήτου έως 1600,00 cc : 6.000,00 € αμοιβές προσωπικού : 15.000,00 € αποσβέσεις : 5.000,00 € ενοίκιο ιδιόχρησης : 3.000,00 € Σύνολα εξόδων : 30.000,00 € ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

25 Σύμφωνα με τα παραπάνω τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία είναι το ποσό των 60.000,00 Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται πρέπει να εμφανίζονται αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Υπολογισμός λογιστικών διαφόρων Οι δαπάνες του αυτοκίνητου που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά είναι το 30 % των δαπανών αυτών ( 6.000,00 *30% )= 1.800,00 € Δαπάνες κινητού που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά είναι το 50 % των δαπανών αυτών ( 1.000,00 *50%) =500,00 € ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

26 Λογιστικές διαφορές Αυτοκίνητα = 1.800,00 € Κινητό = 500,00 € Σύνολα = 2300,00 € Θα γίνει φορολογική αναμόρφωση στο έντυπο Ε 3 και το αποτέλεσμα που θα προκύψει στο Ε 3 θα μεταφερθεί στο έντυπο Ε 1 φορολογία εισοδήματος Ακολουθεί παράδειγμα συμπλήρωσης Ε 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

27

28

29  ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΌΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΜΕΙΟΝ ΤΟΝ ΜΣΚΚ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΕΡΔΗ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ Χ ΣΜΚΚ

30 Ελ. Επ. με βιβλία Β κατηγορίας και συντελεστή καθαρών αμοιβών 38% Ακαθάριστα έσοδα 25.000,00 € Έξοδα 5.000,00 € Λογιστικά κέρδη 20.000,00 € Αυτοέλεγχος : 5.000 Χ (100 /100-38)=8.064,52 8.064,52 Χ 38% = 11.129,03 Επειδή 20.000 > 11.129,03 δεν προκύπτουν διαφορές και η χρήση περαιώνεται

31 Ελ. Επ. με βιβλία Β κατηγορίας και συντελεστή καθαρών αμοιβών 38% Ακαθάριστα έσοδα 50.000,00 € Έξοδα 40.000,00 € Λογιστικά κέρδη 10.000,00 € Αυτοέλεγχος :40.000 Χ (100 /100-38)= 64.516,13 64.516,13 Χ 38% = 24.516,13 Επειδή 10.000 < 24.516,13 πρέπει να δηλωθεί σαν φορολογητέο εισόδημα το ποσό των 24.516,13 και επιπλέον πρέπει να πληρωθεί ΦΠΑ στη διαφορά των ακαθαρίστων εσόδων των βιβλίων με τον αυτοέλεγχο Δηλ. 64.516,13-50.000= 14.516,13 Χ 23% ΦΠΑ =3.338,71

32  ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΝΙΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

33 Κλιμάκιο Εισοδήματος ( ευρώ ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου ( ευρώ ) Σύνολο Εισοδήματος ( ευρώ ) Σύνολο Φόρου ( ευρώ ) 12.00000 0 4.0001872016.000720 6.000241.44022.0002.160 4.000261.04026.0003.200 6.000321.92032.0005.120 8.000362.88040.0008.000 20.000387.60060.00015.600 40.0004016.000100.00031.600 Υπερβάλλον 45

34 •ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ > 880,00 € •ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ •ΛΗΨΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΏΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

35 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΔΑΠΑΝΕΣΕΙΣΟΔΗΜΑΔΑΠΑΝΕΣ Έως 6.000020.0003.600 7.00070024.0004.800 8.00080028.0006.000 9.00090032.0007.200 10.0001.00036.0008.400 11.0001.10040.0009.600 12.0001.20044.00010.800 14.0001.80048.00012.000 16.0002.400Άνω των 48.00012.000

36  ΑΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟΥ  ΦΟΡΟΣ 10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ  ΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ 10%  ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ > 15000,00 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ Η >30000,00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ  ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

37

38 Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ) 13.50000 0 2.5001845016.000450 6.000241.44022.0001.890 4.000261.04026.0002930 6.000321.92032.0004850 8.000362.88040.0007.730 20.000387.60060.00015.330 40.0004016.000100.00031.330 Υπερβάλλον45

39 Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ) 15.00000 0 1.0001818016.000180 6.000241.44022.0001.620 4.000261.04026.0002660 6.000321.92032.0004580 8.000362.88040.0007460 20.000387.60060.00015060 40.0004016.000100.00031.060 Υπερβάλλον45

40 Δεν περιλαμβάνονται : • Οι δαπάνες για εισφορές σε ταμεία ασφάλισης • Δεδουλευμένοι τόκοι για στεγαστικά δάνεια • Δαπάνη για αγορά μεριδίων μετοχικών κτλ αμοιβαίων κεφαλαίων • Έξοδα ιατρικής περίθαλψης • Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης • Μισθώματα για κύρια κατοικία • Δαπάνη για παράδοση κατ’οίκον μαθημάτων • Δαπάνη για ασφάλιστρα ζωής • Δαπάνη για διατροφή • Δαπάνη για χρηματικές δωρεές στο Δημόσιο • Δαπάνη σε δικηγόρους • Δαπάνη για επεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου • Αγορά αυτοκινήτων • Αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας • Αγορά ακινήτων • Τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου • Ασφάλιστρα πυρός • Δαπάνες για ύδρευση, ΔΕΗ, παροχή τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών, αγορά εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικού μέσου

41

42  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ  20% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

43  ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ < 6.000,00 €  20% ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  20% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤ ’ ΟΙΚΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ < 1.200,00 €  20% ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  20% ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ < 1200,00 - 2.400,00 €  20% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  20% ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ < 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  20% ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  10% ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ < 6.000,00 €

44  Για τους βοηθητικούς χώρους 30,00 € το τ. μ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΤΜ ( ΕΩΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 2799,00 ) Ποσά σε Ευρώ Μέχρι 80 τ.μ.30 το τ.μ. Από 81-12050 το τ.μ. Από 121-20080 το τ.μ. Από 201 εως 300150 το τ.μ. Πάνω από 300 τ.μ.300 το τ.μ.

45  40% για τιμή ζώνης από 2.800 € έως 4.999 €  70% για τιμή ζώνης από 5.000 € και άνω  Σε δευτερεύουσα κατοικία το ½ των πιο πάνω δαπανών  Σε μονοκατοικία 20% προσαύξηση των πιο πάνω ποσοστών

46 Διαμέρισμα κύριας κατοικίας 100 τμ σε περιοχή με τιμή ζώνης 1500,00  Η αντικειμενική δαπάνη είναι :  80 τμ *30 = 2.400,00  81 τμ -100 τμ =20 *50 = 1.000,00  Σύνολο 3.400,00  Αν στο παράδειγμα είχαμε μονοκατοικία η αντικειμενική δαπάνη θα ήταν επιπλέον *20%, δηλαδή  ( 3400 *20% ) +3400 = 4.080,00

47 Επιβατικά Αυτοκίνητα κ.ε Μέχρι 5 έτη Πάνω από 5 έτη 30% μείωση Πάνω από 10 έτη 50% μείωση 1000300021001.500 1100300021001.500 1200300021001.500 1300330023101.650 1400360025201.800 1500390027301.950 1600420029402.100 1700450031502.250 180048003360 2.400

48  ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΌ ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΠΙΧ / ΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

49  ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΕΆΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ  3.000,00 € ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ  5.000 € ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ

50 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι δεν άλλαξε • Αυτοτελής φορολόγηση 35% αμοιβών ΔΣ • Αυτοτελής φορολόγηση μεταβίβασης μη εισηγμένων μετοχών (5%), μεριδίων ΕΠΕ (20%) • Αυτοτελής φορολόγηση κερδών ΟΕ, ΕΕ (αλλά ο συντελεστής αυξάνει από 20% σε 25% σε κάποιες περιπτώσεις)

51 Φορολόγηση εταιρικών κερδών - μερισμάτων Φορολογία στο επίπεδο του νομικού προσώπου • Θέσπιση διαφορετικού συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων και των διανεμόμενων κερδών: - Ο συντελεστής των αδιανέμητων μειώνεται σταδιακά από το 24% που ισχύει σήμερα στο 20% έως το 2014 -Ο συντελεστής των διανεμόμενων κερδών ορίζεται σε 40% • Ίδια φορολόγηση για Ε.Π.Ε. και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών • Εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται από 31-12-2010 και μετά • Ο φορολογικός συντελεστής 40% επιβάλλεται και σε κάθε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων από 1-1- 2011 και μετά

52 Φορολόγηση στελεχών Φορολόγηση αποζημιώσεων απόλυσης • Διατήρηση της αυτοτελούς φορολόγησης της αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης • Αύξηση του αφορολόγητου ποσού από 20.000 και θέσπιση προοδευτικής κλίμακας: 0 - 60.0000% 60.001- 100.00010% 100.001- 150.00020% 150.001 και άνω30% • Η φορολογία είναι βαρύτερη με το νέο καθεστώς από το ποσό των € 250.00 και άνω - ελαφρύτερη για μικρότερα ποσά • Ισχύς από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή την 23 η Απριλίου 2010

53 Φορολόγηση στελεχών Φορολόγηση εταιρικών αυτοκινήτων • Υπόχρεα πρόσωπα: πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, διευθυντής και στελέχη που χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως αν ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα • Προσθήκη στο ετήσιο εισόδημα τους ποσού ίσου με ποσοστό της εργοστασιακής αξίας ως ακολούθως: - 15.000- 20.00015% - 22.001- 30.00025% - 30.001 και άνω30% • Ισχύς αναδρομικά αναδρομικά από 1/1/2010

54 Λοιπές διατάξεις Φορολογία ακινήτων • Κατάργηση ΕΤΑΚ, Τέλους Συναλλαγής 1%, ΦΑΥ - Μείωση ΦΜΑ σε 10% • Επιβολή ΦΑΠ, συντελεστής νομικών προσώπων 0,06%, αλλά 0,01% για κτίσματα που ιδιοχρησιμοποιούνται - υπόχρεες οι εταιρείες leasing αντί για το μισθωτή - - -

55


Κατέβασμα ppt "1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ΕΕ λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία 2. Από το ακαθάριστο εισόδημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google