Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αχιλλέας Μένος-Χατζηγεωργίου Δήμος Θεσσαλονίκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αχιλλέας Μένος-Χατζηγεωργίου Δήμος Θεσσαλονίκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αχιλλέας Μένος-Χατζηγεωργίου Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 21/11/2013

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1/2)  Το έργο υλοποιήθηκε σε 2 μήνες αλλά η προετοιμασία κράτησε 8 χρόνια  Σοβαρό έργο γιατί άλλαζαν χώρο και τρόπο εξυπηρέτησης πάνω από 1.000 πολίτες/μέρα  Απαιτητικό έργο γιατί στόχος ήταν εξυπηρέτηση για τους πολίτες να μη σταματήσει «ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα» και να είναι εύρυθμη  Σύνθετο έργο γιατί έπρεπε να εμπλακούν και να συντονιστούν όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου και εξωτερικοί ανάδοχοι

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2/2)  Μεγάλο έργο (το μεγαλύτερο ? του Δήμου) γιατί μετακινήθηκαν:  11 Διευθύνσεις, 35 Τμήματα και 9 Αυτοτελή Γραφεία από 3 κτίρια (έμεινε και 1 Δ/νση στο … παλιό Δημαρχείο)  700 υπάλληλοι  600 Θέσεις εργασίας Η/Υ και 200 άλλες συσκευές  Τοποθετήθηκαν εντελώς νέα συστήματα τηλεφωνίας  Άλλαζε η δομή των συστημάτων ΤΠΕ και για τα υπόλοιπα 30 διασυνδεδεμένα κτίρια των «περιφερειακών» Υπηρεσιών με άλλες 400 Θέσεις εργασίας Η/Υ

4 Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  Η Υπηρεσία Πληροφορικής του Δήμου «γαλουχήθηκε» με την «ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» και εφάρμοζε πάντα την αρχή: για να εργάζονται αποδοτικά οι Υπηρεσίες οφείλει (η ίδια) να «δέσει» την Πληροφορική με όλους τους υπόλοιπους επιχειρησιακούς πόρους (ανθρώπους, διαδικασίες, αρχεία)  Έτσι χρειαζόταν να συνεισφέρει αποφασιστικά για τα (προφανή) απαιτούμενα (και) στο μεγάλο αυτό έργο:  Παρεμβάσεις όπου απαιτούνταν με  Συνολική Προσέγγιση και  Ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων με  Ευθύνη Υλοποίησης από έναν κεντρικό συντονιστή

5 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (μέχρι και το 2008)  Τερματικά (dummy) σε UNIX SERVER (περιβάλλον UNIFY)  Terminal servers και σειριακά καλώδια, dot matrix σειριακοί εκτυπωτές  Απουσία δομημένων καλωδιώσεων σε όλα τα κτίρια  Stand alone PC & PR  Internet: λίγοι Η/Υ μέσα από ADSL/PSTN σε κάθε γραφείο με «λάσα» UTP καλώδια  Mail του τύπου: mitroo_dimou_thes@otenet.gr ή achil@yahoo.com  Συνδέσεις κτιρίων με Δημαρχείο: χαμηλών ταχυτήτων 19.200 baud, BASEBAND 128Kb σε Μ-1020  ΣΥΖΕΥΞΙΣ: μη λειτουργικά εφαρμόσιμο

6 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ μετά το έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» πρόσκλησης 114 της ΚτΠ (03/2008 – 05/2009 )  Δομημένες καλωδιώσεις σε όλα τα κτίρια (και στο παλιό Δημαρχείο με οπτικές ίνες, σαν του νέου Δημαρχείου!!!)  Φάρμα από Servers: mail...@thessaloniki, active directory  Ένταξη των υπαρχόντων Application Servers στη φάρμα  Ένταξη των υπαρχόντων Terminal Servers στο νέο δίκτυο  Νέες γραμμές ΟΤΕ με περιφερειακά κτίρια HELLASCOM 256  Internet από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ  PC: Ένα “image” για όλες τις δουλειές σε όλες τις Υπηρεσίες  Δικτυωμένα PC και δικτυακοί εκτυπωτές (δυστυχώς στο έργο μόνο 100 στα υπό μετακόμιση κτίρια)

7 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (05/2009 - 05/2010)  Όλα τα PC του Δήμου με ίδιο “image” και όλοι οι εκτυπωτές δικτυακοί (και στο Δημαρχείο και σε όλα τα διασυνδεδεμένα κτίρια του Δήμου: άνω των 500 Η/Υ)  Απενεργοποίηση των παλιών συστημάτων  Πιλοτική σύνδεση με δίκτυο METRO ETHERNET του ΟΤΕ από το Δημαρχείο στο κτίριο της ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Κουντουριώτου)

8 ΠΑΛΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Τηλεφωνικό κέντρο με 10/200 στο Δημαρχείο (τα εσωτερικά με αναλογικές συσκευές) με τηλεφωνητή  Μικρά τηλεφωνικά κέντρα σε 20 περίπου Υπηρεσίες  Ανεξάρτητες γραμμές PSTN/ISDN (100-200 ??)  Μόνιμες ευθείες ΟΤΕ για σύνδεση 1 εσωτερικού τηλεφώνου του τηλεφωνικού κέντρου του Δημαρχείου με 1 εσωτερικό άλλου κτιρίου  Διπλά και τριπλά τηλέφωνα σε κάθε γραφείο (έπιπλο), κυρίως σε θέσεις ευθύνης  Τη διαχείριση δεν την είχε η Μηχανογράφηση αλλά το Ηλεκτρολογικό

9 Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (1/2)  Η Υπηρεσία Πληροφορικής συμμετείχε στην ομάδα των μηχανικών του Δήμου που συνδιαμόρφωσαν από το 2001 και υπέγραψαν τις μελέτες Η/Μ.  Οι προδιαγραφές των συστημάτων ΤΠΕ θα απαιτούνταν να επικαιροποιηθούν κατά την κατασκευή (χρονική απόσταση 8 χρόνια)  Η Υπηρεσία Πληροφορικής είχε στενή επαφή με τους επιτόπου μηχανικούς του Δήμου κατά την κατασκευή του έργου, και διαμόρφωνε, κατά το δυνατόν, τη τελική μορφή των συστημάτων ΤΠΕ.

10 Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (2/2)  Το νέο Δημαρχείο τελικά έχει  «οριζόντια» δομημένη καλωδίωση 3.000 πριζών CAT5E τοποθετημένες σε «κυτία» στις πλάκες του ψευδοπατώματος  «κατακόρυφη» καλωδίωση οπτικών ινών & χαλκού CAT3 σε 19 χώρους συγκέντρωσης με κέντρο το CC ROOM  Τροφοδοσία εξοπλισμού από :  τη ΔΕΗ  το H/Z του κτιρίου  Το UPS του κτιρίου

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  Τηλεφωνικό κέντρο τεχνολογίας IP, ενσωματωμένο στο δικτυακό εξοπλισμό  Διασυνδεμένο αρχικά στον ΟΤΕ με δυνατότητα σύνδεσης «απευθείας» στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με κατάλληλη αριθμοδότηση  Υποστήριξη και αναλογικών συσκευών (FAX, ασανσέρ)  1 τηλεφωνική συσκευή σε κάθε υπάλληλο, αιρετό κ.λ.π.  Ελάχιστα κυκλώματα PSTN/ISDN για τη Διοίκηση.  Συνδέσεις περιφερειακών κτιρίων με νέα αξιόπιστα τεχνικοοικονομικά βέλτιστα «γρήγορα» κυκλώματα  Κεντρική παροχή όλων των υπηρεσιών (internet, mail, διαχείριση ασφάλειας, διαχείριση δικαιωμάτων κ.λ.π.)  Ένταξη του εξοπλισμού όλων των απαραίτητων (υπαρχουσών) τεχνολογιών

12 ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (1/2) (στο μεταβατικό στάδιο της μετακόμισης)  Ασύρματη σύνδεση ‘ΒRIDGING’ μεταξύ παλιού & Νέου Δημαρχείου «το νέο Δημαρχείο ως 5 ος όροφος του παλιού»  Νέος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός στο COMPUTER ROOM του νέου Δημαρχείου και στο ACCESS  Μεταφορά των application servers στο νέο Δημαρχείο μετά την ολοκλήρωση της μετακόμισης (Σαββατοκύριακο)  Μεταφορά των communication servers στο νέο Δημαρχείο (άλλο Σαββατοκύριακο) με  αλλαγή της ασύρματης σύνδεσης: «το παλιό Δημαρχείο ως περιφερειακό κτίριο της Τοπογραφίας»  αναδιάταξη όλου του δικτύου  διασύνδεση με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

13 ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (2/2) (στο μεταβατικό στάδιο της μετακόμισης)  Νέο κύκλωμα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο Δημαρχείο, ενώ θα λειτουργεί το παλιό κύκλωμα στο παλιό Δημαρχείο.  Υποστήριξη του νέου ΙΡ τηλεφωνικού κέντρου  Μόνιμη εγκατάσταση ομάδας έργου (2 από τους 10) τεχνικών της Πληροφορικής στο νέο Δημαρχείο 3 μήνες πριν τη μετακόμιση  Αμέτρητη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ.λ.π.

14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (01/2009 – 07/2010)  Η αρχή: έγγραφη ερώτηση της Υπηρεσίας Πληροφορικής τον 02/2009 αν την μετεγκατάσταση θα την οργανώσει ο Δήμος ή σύμβουλος.  Ακολούθησε ορισμός και πολύωρες συσκέψεις πολυμελών επιτροπών, αλλά δεν έβγαιναν σαφείς πρακτικές οδηγίες για το πώς θα επιτευχθεί η απαίτηση της Διοίκησης «να μην κλείσει ο Δήμος ούτε μία ώρα».  Τελικά η εισήγηση του ομιλούντα για το πλάνο της μετακόμισης σε «ΦΑΣΕΙΣ» εγκρίθηκε (και υποστηρίχθηκε) από τη Διοίκηση το 12/2009 και του ανατέθηκε ο κεντρικός συντονισμός της υλοποίησής της.

15 ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ  Α’ ΦΑΣΗ: Οι πολίτες εξυπηρετούνται στο παλιό Δημαρχείο  Στο νέο Δημαρχείο εγκαθίσταται το 50% των υπαλλήλων κάθε Υπηρεσίας, με τον εξοπλισμό & και τα έπιπλά του, χωρίς αρχείο  Β’ ΦΑΣΗ: Οι πολίτες δεν εξυπηρετούνται (Σαββατοκύριακο)  Μετακινούνται μόνο το «ζωντανό» αρχείο, FAX και εκτυπωτές  Γ’ ΦΑΣΗ: Οι πολίτες εξυπηρετούνται στο νέο Δημαρχείο  Στο νέο Δημαρχείο εγκαθίσταται το υπόλοιπο των υπαλλήλων κάθε Υπηρεσίας, με τον εξοπλισμό/έπιπλά του, και το υπόλοιπο αρχείο  Πρώτο στο Δημαρχείο πηγαίνει το Δημοτολόγιο (ως πιλότος) και αυτό σε 3 φάσεις. Γίνεται αξιολόγηση του πλάνου και  ακολουθεί το Ληξιαρχείο και μετά οι Υπηρεσίες του Δημαρχείου

16 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ (1/2)  Η εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ έγινε με απόλυτη τάξη, σε ταχύτερους ρυθμούς από τα σχεδιασθέντα.  Η μεταφορά επίπλων και αρχείου έγινε με πολύ καλό συντονισμό, όπως και η «πιεσμένη χρονικά» Β’ ΦΑΣΗ  Χρησιμότατη - ως πιλότος - η μετακόμιση του Δημοτολογίου  Το πλάνο της μετακόμιση ακολουθήθηκε σε (ικανοποιητικό) βαθμό ποσοστό 75%  Η ακριβής χωροθέτηση των επίπλων στα γραφεία αστόχησε σε ποσοστό 40% (μη ικανοποιητικό).  Αποτέλεσμα: μαζική μετακίνηση πλακών ψευδοπατώματος με παροχές/πρίζες στις κατάλληλες θέσεις (από … τους ανθρώπους της Πληροφορικής)

17 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ (2/2)  Η μετακίνηση των application και των communication servers ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2010 με απόλυτη επιτυχία, σε δύο Σαββατοκύριακα (υπενθυμίζεται ότι μεσολάβησαν και οι διπλές Δημοτικές/Περιφερειακές Εκλογές)  Βοήθησε και η τύχη!! Τα «περίεργα» σφάλματα που παρουσιάστηκαν ήταν ελάχιστα, διαγνώστηκαν έγκαιρα και αποκαταστάθηκαν γρήγορα.  Τελικά ο στόχος να μην σταματήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης την εξυπηρέτηση των πολιτών επιτεύχθηκε. Και αυτό αναγνωρίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και συμβολή της Υπηρεσίας Πληροφορικής σ’ αυτό!!

18 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1/3)  Οι τεχνικές λύσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάζονται σε πιλοτικά έργα, πριν να υλοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα.  Οι μεγάλες έκτασης όμοιες εργασίες είναι ευκολότερα διαχειρίσιμες όταν χωρίζονται σε φάσεις. Η κάθε φάση δεν μπορεί να ξεπερνά σε μέγεθος το 3πλάσιο της προηγούμενης.  Οι τεχνικές λύσεις πρέπει να σχεδιάζονται και με PLAN B. Όταν όμως αρχίσει η υλοποίηση δεν θα πρέπει να υπάρχει ενδοιασμός («Τα καράβια πρέπει να καούν»).  Μεγάλη σημασία θα πρέπει να δίδεται στα κομμάτια των έργων που έχουν ισχυρούς περιορισμούς (συνήθως χρονικούς)

19 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2/3)  Τα μεγάλα έργα θέλουν συμμετοχή από τα αρχικά στάδια και πολύ χρόνο προετοιμασίας (κυρίως εσωτερικής για να αποδεχθείς τον κόπο που καλείσαι να καταβάλεις) για να ωριμάσουν οι καλές λύσεις.  Θέλουν (μόνιμη) αντιμετώπιση ως πρόκληση: αλλιώς δύσκολα ξεπερνάς τις (μόνιμες) καθημερινές δυσκολίες.  Η Πληροφορική είναι η κατ’ εξοχήν Οργανωτική Μονάδα που αντιμετωπίζει ΜΟΝΟ προκλήσεις. Και στο ΔΗΜΟΣΙΟ.  Κατ’ αυτήν την έννοια μια τέτοια Δημόσια Υπηρεσία, με Δημόσιους Λειτουργούς (και όχι Δημόσιους Υπαλλήλους) έτσι κι αλλιώς ρισκάρει και δεν διαφέρει (πολύ?) με κάποια αντίστοιχη του Ιδιωτικού Τομέα

20 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (3/3)  Όταν σε συνεργασίες η συνεισφορά σου κινδυνεύει να απαξιωθεί (και αυτό σε χαλάει) δεν φθάνει το «καταγγέλλω και φεύγω» ή «εγώ έκανα ό,τι λένε τα καθήκοντά μου». Θέλει την υπέρβαση: «Πάρε το παιχνίδι πάνω σου».  Είναι (ελαφρώς) μύθος ότι οι πολιτικές ηγεσίες μόνιμα εμποδίζουν να γίνουν τα σωστά. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες μπορούν να τις πείσουν για το ορθό με επιχειρήματα (και πολύ κόπο).  Τέλος, η επιτυχία στα μεγάλα προϋποθέτει:  φίλους συναδέλφους και καλούς συνεργάτες  απόλυτη στοχοπροσήλωση (αντιμετώπιση των μικρών και δευτερευόντων … ως θόρυβο )  Τύχη, οπωσδήποτε

21 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ευχαριστώ για  την προσοχή σας,  την υπομονή σας και  την καλοσύνη σας να με ακούσετε.


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αχιλλέας Μένος-Χατζηγεωργίου Δήμος Θεσσαλονίκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google