Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασίλης Γ. Πενταφράγκας Φαρμακοποιός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασίλης Γ. Πενταφράγκας Φαρμακοποιός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασίλης Γ. Πενταφράγκας Φαρμακοποιός 4-3-2013

2 Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
2

3 Η ταυτότητα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας
Η ταυτότητα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Αναπτύσσουμε και παράγουμε κυρίως γενόσημα φάρμακα με εμπορική ονομασία (branded generics) σε 20 μονάδες παραγωγής, ακολουθώντας κατά γράμμα τα αυστηρά πρότυπα ορθής ποιοτικής παραγωγής του EMA και του FDA. Εξάγουμε σε πάνω από 85 χώρες του κόσμου, έχοντας σημαντική παρουσία στην παγκόσμια αγορά. Πραγματοποιούμε μεγάλα προγράμματα επενδύσεων σε υποδομές, πιστοποίηση διαδικασιών και συστήματα ποιοτικού ελέγχου. Συμμετέχουμε σε πάνω από 80 ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία και με τα Πανεπιστήμια. Απασχολούμε πάνω από εργαζόμενους Δημιουργούμε σημαντική προστιθέμενη αξία, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας στην απασχόληση, τa φορολογικά έσοδα, τις εξαγωγές, την έρευνα και την ανάπτυξη.

4 Εγχώρια κατανάλωση ΠΗΓΗ : ΙΦΕΤ & IMS

5 Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη 2000-2012
4,3 3,8 1,5 1,8 2,1 2,4 2,9 3,5 4,0 4,5 5,09 1,2 2,88 * Συνυπολογίζονται τα rebates 5 Πηγή : IOBE, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ίδιοι υπολογισμοί.

6 Παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση των δαπανών
Διαχρονική έλλειψη πολιτικής φαρμάκου. Μονοδιάστατη επικέντρωση στις τιμές. Απουσία ελέγχων στη συνταγογράφηση & η προκλητή ζήτηση. Απουσία ελέγχων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Υψηλός ρυθμός υποκατάστασης των παλαιών, εκτός πατέντου φαρμάκων από νεότερα ακριβότερα, για τις ίδιες ενδείξεις. Απουσία οδηγιών συνταγογράφησης και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Κοινωνικοοικονομικοί – δημογραφικοί παράγοντες / Γήρανση πληθυσμού. Ύπαρξη αντικινήτρων για τη χρήση οικονομικότερων επιλογών.

7 Κατανάλωση Πρωτοτύπων – Γενοσήμων 2011
Πηγή: Κ.Κοφινάς, IMS report 01/2012 7 7

8 Μερίδια Έξω-νοσοκομειακής ‘ αγοράς΄
8 Πηγή: IMS & ΙΔΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 8

9 Πάνω από 20 χρόνια η συνταγή παραμένει η ίδια…
Κάθε φόρα που ανοίγει η συζήτηση για τη φαρμακευτική δαπάνη, δυστυχώς η συζήτηση επικεντρώνεται επιλεκτικά και παραπλανητικά στα γενόσημα : Τι τιμή έχουν; Πόσο «αξίζουν»; Πως συνταγογραφούνται; Επώνυμα ή ΙΝΝ; Με αυτόν το τρόπο αποπροσανατολίζεται η συζήτηση από την ουσία του προβλήματος, τους υπόλοιπους συντελεστές και τα ¨μέτρα¨ ουσιαστικού περιορισμού των δαπανών: Την καθιέρωση προϋπολογισμών ανά κέντρο κόστους Την καθιέρωση ασφαλιστικών τιμών / τιμών αναφοράς Τον έλεγχο του όγκου Τον έλεγχο της υποκατάστασης Τον έλεγχο της προκλητής ζήτησης Τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Γενόσημα φάρμακα ή Πρωτότυπα φάρμακα Λάθος δίλημμα Εισαγόμενα φάρμακα - Παραγόμενα φάρμακα Σωστά ερωτήματα : Πως διασφαλίζονται οι ανάγκες κάλυψης των πολιτών; Πως διασφαλίζεται η ποιότητα; Θέλουμε να αναπτύξουμε την εγχώρια παραγωγή; Ποια τα οφέλη και ποια τα διακυβεύματα κάθε επιλογής;

11 Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Φαρμάκων, 2005-2011
Πηγές: IOBE

12

13 Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία - Πλεονεκτήματα
Σύγχρονες μονάδες με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης Υψηλής ποιότητας παραγωγή Σημαντική τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς Εξαιρετικά ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής Δυνατότητα ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης εξαγωγών Εξέλιξη προγραμμάτων R&D Περιθώρια προώθησης της φαρμακευτικής έρευνας και ουσιαστική διασύνδεση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα

14 Εγχώρια Φαρμακευτική Βιομηχανία
Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία - Ευκαιρίες Εγχώρια Φαρμακευτική Βιομηχανία Συνεργασίες με Πολυεθνικές Φαρμακευτικές Εταιρείες R&D Βιοτεχνολογικά Βιοομοειδή Φάρμακα Επενδύσεις σε πρώιμες συνεργασίες και κλινικές μελέτες Ανάπτυξη σε νέες Γεωγραφικές Περιοχές Ανάπτυξη σε Νέες Θεραπευτικές Κατηγορίες Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Τεχνολογιών Λήξη Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Συνεργασίες με Ακαδημαϊκούς και άλλους Ερευνητικούς Φορείς Εγχώρια Φαρμακευτική Βιομηχανία

15 Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία - Απειλές
Απουσία στρατηγικού σχεδίου για τη φαρμακευτική πολιτική. Έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου, συχνές αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης και αποζημίωσης και καθυστερήσεις στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων Καθυστερήσεις εξόφλησης οφειλών από το δημόσιο σύστημα υγείας με δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων Υπερδανεισμός και χρηματοοικονομικά προβλήματα όσων εταιριών κράτησαν τα ομόλογα λόγω της απαξίωσης (PSI2)και της φορολογικής μεταχείρισης των ζημιών Πιθανή επιδείνωση της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην Ελληνική οικονομία Υποστελέχωση ΕΟΦ Επιμήκυνση του απαιτούμενου χρόνου για την εισαγωγή νέων φαρμάκων στην αγορά Σημαντική αύξηση του κόστους Έρευνας-Ανάπτυξης Διαμόρφωση των συνθηκών λειτουργίας της εγχώριας αγοράς από τις θυγατρικές πολυεθνικών στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής τους

16 Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία - Κίνδυνοι
Μνημονιακές επιταγές Τιμολόγηση 16

17 Τιμές Φαρμάκων στην Ελλάδα
Πηγή: Έρευνα ΦΕΚ,

18 Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία - Κίνδυνοι
Μνημονιακές επιταγές Τιμολόγηση Δυναμική τιμολόγηση 18

19 Χρόνος έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας και Τιμολόγησης νέων φαρμάκων στην Ελλάδα
Πηγή: McKinsey & Co 2012, Greece 10 Years Ahead: Defining Greece’s new growth model and strategy Manufacturing of generics pharmaceuticals, Athens: McKinsey & Company

20 Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία - Κίνδυνοι
Μνημονιακές επιταγές Τιμολόγηση Δυναμική τιμολόγηση Συνταγογράφηση δραστικής και αντικατάσταση με το φθηνότερο 20

21 Πολιτικές Συνταγογράφησης με δραστική και Υποκατάστασης στα Φαρμακεία στην ΕE (αναθεωρημένα στοιχεία 2012) Χώρα Συνταγογράφηση με Δραστική Αντικατάσταση στο Φαρμακείο Αυστρία Χ Βέλγιο Προαιρετική Υποχρεωτική μόνο για αντιβιοτικά και αντιμυκητισιακά Βουλγαρία Κύπρος ( Υποχρεωτική στο Δημόσιο Τομέα) Τσεχία Γερμανία Υποχρεωτική μόνο για Rx με ΙΝΝ Δανία Υποχρεωτική Εσθονία Ελλάδα Ισπανία Φιλανδία Γαλλία Ουγγαρία Ιρλανδία Ιταλία Υποχρεωτική μόνο για τη 1η συνταγή Λιθουανία Λουξεμβούργο Λετονία Μάλτα Ολλανδία Πολωνία Πορτογαλία Μόνο για θεραπείες έως 28 ημέρες Ρουμανία ??? Υποχρεωτική ??? Σουηδία Σλοβενία Σλοβακία Ηνωμένο Βασίλειο Προαιρετική4 Συνταγογράφηση με INN: Στην πλειοψηφία των χωρών μελών της Ε.Ε. οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν βάσει της δραστικής ουσίας, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα της συνταγογράφησης και της εμπορικής ονομασίας των φαρμάκων. Δεν επιτρέπεται σε 3 χώρες Είναι υποχρεωτική σε 3. Στην Κύπρο και τη Μάλτα είναι υποχρεωτική μόνο για συνταγές που απευθύνονται σε ασθενείς που λαμβάνουν τα φάρμακά τους μέσω του «Δημόσιου Τομέα». Αντικατάσταση στο φαρμακείο: Στην πλειοψηφία των χωρών μελών της Ε.Ε., στην περίπτωση που δεν έχει απαγορευθεί από τον ιατρό, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το συνταγογραφηθέν φάρμακο με κάποιο φθηνότερο της ίδιας δραστικής ουσίας. Δεν επιτρέπεται σε 5 χώρες. Είναι υποχρεωτική σε 6 (Ρουμανία ;;;) Στην Κύπρο και τη Μάλτα είναι υποχρεωτική μόνο για συνταγές που απευθύνονται σε ασθενείς του «Δημόσιου Τομέα». ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ??? ΡΟΥΜΑΝΙΑ Πηγές: Vogler S. (2012), ‘The impact of pharmaceutical pricing and reimbursement policies on generics uptake: implementation of policy options on generics in 29 European c21ountries─an overview’, Generics and Biosimilars Initiative Journal (GaBI Journal) 1(2): Carone G., Schwiertz C. and Xavier A (2012), ‘Cost-containment policies in public pharmaceutical spending in the EU’, Economic Papers 461, European Union.ω ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 21

22 Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία - Κίνδυνοι
Μνημονιακές επιταγές Τιμολόγηση Δυναμική τιμολόγηση Συνταγογράφηση δραστικής και αντικατάσταση με το φθηνότερο Προμήθειες με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 22

23 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
Υγιής ανάπτυξη μέσω ιδίων επενδύσεων Θέσεις εργασίας Ανταγωνιστικότητα Ερευνητική δραστηριότητα Εξαγωγές Δημόσια έσοδα Ελληνικά ποιοτικά και αξιόπιστα φάρμακα

24 Ελληνικά Επώνυμα Φάρμακα
Πιστοποιημένες παραγωγικές μονάδες Ελεγχόμενα από τους διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς Ταυτότητα Ποιοτικά Ασφαλή Αποτελεσματικά Οικονομικότερα για τους ΦΚΑ και τους ασθενείς Η αξία της κάθε συνταγής παραμένει στην Ελλάδα και αναπαράγει ανάπτυξη

25 Ελληνικά Επώνυμα Φάρμακα
Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται γενόσημα φάρμακα κερδίζουν τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι ασφαλιστικοί φορείς Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται Ελληνικά φάρμακα το όφελος πολλαπλασιάζεται 3,4 φορές για την Εθνική οικονομία 25

26 της φαρμακευτικής δαπάνης
Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία Αποτελεί τη ‘συνισταμένη’ για επίλυση & όχι ‘συνιστώσα ’ του προβλήματος της φαρμακευτικής δαπάνης 26


Κατέβασμα ppt "Βασίλης Γ. Πενταφράγκας Φαρμακοποιός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google