Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπηρεσίες για το Δημόσιο πάνω από το Δίκτυο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπηρεσίες για το Δημόσιο πάνω από το Δίκτυο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπηρεσίες για το Δημόσιο πάνω από το Δίκτυο
Υπηρεσίες για το Δημόσιο πάνω από το Δίκτυο Δημήτρης Τσόπελας Υδντής Πωλήσεων ICT

2 Από το παραδοσιακό μοντέλο ΙΤ στο CC
Το cloud computing είναι η εξέλιξη του παραδοσιακού μοντέλου IT και πρέπει να δώσει λύσεις στα κύρια προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις και το Δημόσιο σήμερα : η ανάγκη ευελιξίας και ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας (licensing cost, αναβάθμιση υποδομών, κ.ά.) . Βασική διαφορά του παραδοσιακού μοντέλου από το μοντέλο cloud είναι η κοινή χρήση πόρων και εφαρμογών μέσω του διαδικτύου.

3 ΔΟΜΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικά χαρακτηριστικά του Cloud computing
Διαχείριση Πόρων Άμεσα κλιμακούμενο Ελαστικότητα Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Pay-as-you-go Αρχιτεκτονική «Πολλαπλών Ενοίκων» Συγκέντρωση Πόρων Υψηλός βαθμός αφαίρεσης Ευελιξία Πρόσβασης

4 ΔΟΜΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CC
Πληρωμή βάσει χρήσης (Pay-as-you-go) : Οι πληρωμές είναι μεταβλητές ανάλογα με την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη μεριά των χρηστών Αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών: Η παροχή υπολογιστικών πόρων προς τον πελάτη (π.χ. χρόνος χρήσης εξυπηρετητή, όγκος αποθηκευόμενων δεδομένων, όγκος μεταφερόμενων δεδομένων) γίνεται συχνά αυτοματοποιημένα χωρίς ανθρώπινη επαφή ανάμεσα στον πελάτη και τον πάροχο της υπηρεσίας Συγκέντρωση πόρων: Οι υπολογιστικοί πόροι συγκεντρώνονται προς διαμοιρασμό στους Πελάτες. Ενας εξυπηρέτης μπορεί να φιλοξενεί αρκετές νοητές μηχανές (virtual machines) που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες. Πρόσθετοι πόροι (π.χ. αποθήκευση δεδομένων, δυνατότητα επεξεργασίας, χρήση εύρους φάσματος, Virtual Machines) είναι δυνατό να εκχωρούνται στους πελάτες σχετικά δυναμικά (με καθυστέρηση λίγων λεπτών) όταν η ζήτηση το απαιτεί. Ευελιξία πρόσβασης: Η πρόσβαση είναι δυνατή από διάφορες πλατφόρμες (π.χ. Κινητό, laptop, PDAs) Υψηλός βαθμός αφαίρεσης: Το υλικό (hardware) και η σχετική υποδομή βρίσκονται «αποσπασμένα» από τους χρήστες (virtualisation)

5 ΔΟΜΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CC
Ελαστικότητα: Είναι δυνατή η εύκολη δέσμευση/ αποδέσμευση πρόσθετων πόρων Ένας χρήστης μπορεί να δεσμεύσει / αποδεσμεύσει πόρους με ταχύτητα (rapid elasticity) Απόκτηση πόρων εκ μέρους του πελάτη σε οποιαδήποτε λογική ποσότητα οποτεδήποτε Ενεργή μέτρηση χρήσης και διαχείριση πόρων: Αυτόματος έλεγχος και βέλτιστη χρήση των πόρων εκ μέρους του παρόχου Διαφάνεια στη χρήση πόρων τόσο από τη μεριά του παρόχου όσο και από τη μεριά του πελάτη – η χρήση των πόρων μετράται με κατάλληλες μετρικές χώρου αποθήκευσης, ωρών χρήσης CPU, χρήσης δικτύου κ.λπ. Άμεσα κλιμακούμενο : Η χρήση και κατά συνέπεια το κόστος κλιμακώνεται είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών χωρίς συμβόλαια και ποινές Αρχιτεκτονική «Πολλαπλών Ενοίκων»: Μια τέτοια είδους αρχιτεκτονική επιτρέπει σε πολλούς εταιρικούς οργανισμούς να γίνουν συνδρομητές σε υπηρεσίες διατηρώντας την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους

6 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ & CC Τα βήματα της επιτυχημένης στρατηγικής
Η στρατηγική των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, σύμφωνα με την Cap Gemini, πρέπει να είναι η εξής: Στόχευση Υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Πελάτες Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε πρώτη φάση στο IaaS κομμάτι της αγοράς CC, με ιδιαίτερη εστίαση σε niche IaaS παροχές Σε περίπτωση δραστηριοποίησης στο SaaS κομμάτι της αγοράς CC η επιλογή της σωστής στρατηγικής εξαρτάται από το βαθμό εμπλοκής Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στοχεύουν σε επιμέρους τμήματα της αγοράς όπου είναι απαραίτητο να συναφθούν αυστηρά SLAs Ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών cloud είναι το virtual private cloud (VPC) Άλλη δυνατότητα είναι οι πάροχοι να υιοθετήσουν την προσέγγιση του διαμεσολαβητή (broker) οπότε θα παρέχουν υψηλής ποιότητας (QoS) υπηρεσίες και υψηλό επίπεδο ασφάλειας Βασική στόχευση End-to-end cloud solutions για μεγάλους εταιρικούς πελάτες και το Δημόσιο Στόχευση σε ΜΜΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από δέσμη συγκεκριμένων υπηρεσιών χαμηλού κόστους Απαραίτητη εστίαση σε ζητήματα ασφαλείας που θεωρούνται σημαντικά από πλευράς Πελατών Πηγή: Cloud Computing – The Telco opportunity, Telcom & Media Insight, Issue 57, Cap Gemini, 2010

7 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ & CC
Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στην αγορά CC σε όλα της τα επιμέρους τμήματα δηλαδή IaaS, PaaS και SaaS. IaaS: Η παροχή IaaS υπηρεσιών ως επέκταση των συμβατικών υπηρεσιών hosting μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά online backup/storage, online security, managed IP telephony, κ.α. PaaS: Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τμήμα της αγοράς CC όπου ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος εφόσον δραστηριοποιηθεί μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εξειδίκευσή του αναφορικά με τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών. Τα PaaS τοποθετούνται ως τα επόμενης γενιάς application development environments από τα οποία ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του επιθυμητές λύσεις. SaaS: Στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο του SaaS provider ή SaaS enabler για τους Independent Software Vendors (ISV) με την παροχή υπηρεσιών όπως Unified Messaging και Unified Communications ως επέκταση του συμβατικού . Συγχρόνως όμως παίζει και το ρόλο του retail outlet για τρίτους application owners

8 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ & CC Strengths in Assets
Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή αξιόπιστης συνδεσιμότητας δικτύου στους επιχειρησιακούς πελάτες και το Δημόσιο , καθώς και εμπειρία στην παροχή ασφάλειας και στην τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μπορούν συνεπώς να επεκτείνουν τα δυνατά τους σημεία και σε άλλες περιοχές εκμεταλλευόμενοι τα ισχυρά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά , τις υποδομές τους (assets) και τα σημεία ελέγχου που ήδη κατέχουν. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/υποδομές (assets) συγκεντρώνονται σε πέντε κύριες περιοχές: 1 4 Ποιότητα Υπηρεσίας: Κανάλια Πώλησης: Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν την ικανότητα να ελέγχουν πλήρως το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας σε κάθε σημείο του δικτύου τους, γεγονός που τους επιτρέπει να επαυξάνουν τις προσφορές cloud με προσαρμογή της ποιότητας υπηρεσίας δικτύων wan στις ανάγκες του πελάτη. Τα υφιστάμενα κανάλια πώλησης, direct και indirect (telesales, portals), δίνουν στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους άμεση πρόσβαση σε μεγάλους αριθμούς καταναλωτών, επιχειρησιακών πελατών και Δημόσιων Φορέων. 3 Συνδεσιμότητα: Είναι ήδη συνδεδεμένοι με σχεδόν κάθε επιχείρηση και νοικοκυριό, και συνεπώς διαθέτουν μια μοναδική πρόταση στο επίπεδο της συνδεσιμότητας. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διασύνδεση βελτιώνοντας και εμπλουτίζοντας την γκάμα των προσφορών cloud, συμπεριλαμβάνοντας ασφαλή διαχείριση συνδέσεων, έλεγχο πρόσβασης πελάτη, επίγνωση πλαισίου χρηστών (τοποθεσία, συμπεριφορά χρήστη, κατάσταση σύνδεσης κλπ), και μεταφορά περιεχόμενου multimedia. 2 5 Συγκέντρωση: Παροχή Υπηρεσίας: Οι Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις έχουν μοναδική τοποθέτηση ώστε να συγκεντρώνουν και να δομούν μια ευρεία γκάμα αξιόπιστων και δοκιμασμένων υπηρεσιών cloud για όλους τους πελάτες τους, και να παρέχουν ευέλικτους συνδυασμούς ιδιωτικών- και δημόσιων-λύσεων cloud, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του πελάτη. Οι δυνάμεις τους στο πεδίο της συνδεσιμότητας τους επιτρέπουν να προσφέρουν μια ευρεία γκάμα cloudbased υπηρεσιών. Μπορούν να ενσωματώσουν πλήρως πολυποίκιλες υπηρεσίες - π.χ. ποιότητα υπηρεσίας δικτύου, κέντρα δεδομένων, τιμολόγηση, παροχή συνδυαστικών εφαρμογών, site e-commerce – σε μια μοναδική, δυνατή “από άκρο-σε-άκρο Εμπειρία για τον Πελάτη (E2E).

9 Η CLOUD ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ – Στρατηγικές στην Αγορά Cloud 1/6
Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 Στρατηγική 4 Στρατηγική 5 Στρατηγική 6 Στρατηγική Υποδομής Δικτύου (Network Infrastructure) Εστιάζει στη συνδεσιμότητα, το πρώτο βήμα στην αλυσίδα αξίας cloud computing, και περιλαμβάνει προσφορά δικτυακών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για εικονικά ιδιωτικά clouds. Βασίζεται στην αξιοποίηση των κύριων τηλεπικοινωνιακών υποδομών όπως οι διαχειριζόμενες συνδέσεις, η end-to-end ποιότητα υπηρεσιών, και η διαχειριζόμενη ασφάλεια με σκοπό την προσφορά αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών cloud σε συνεργασία πιθανόν με άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά cloud Οι Πάροχοι αξιοποιούν τις κύριες δυνατότητές τους και προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα διασύνδεσης δεδομένων για υπηρεσίες cloud που βασίζονται στη μεταβολή της ποιότητας υπηρεσίας, όπως και ασφαλή ταυτοποίηση και υπηρεσίες τιμολόγησης, μειώνοντας τον κίνδυνο του πελάτη. Πηγή: Booz & Company analysis

10 Η CLOUD ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ – Στρατηγικές στην Αγορά Cloud 2/6
Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 Στρατηγική 4 Στρατηγική 5 Στρατηγική 6 Στρατηγική Ιδιωτικού Cloud που προσφέρεται με τυποποιημένο τρόπο (Commodity Private-Cloud) Αυτή η στρατηγική επιλέγεται στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει ανάγκη για παροχή πλήρους υποδομής ιδιωτικού cloud και πλατφόρμας λογισμικού. Ο Τηλ/κός Πάροχος αξιοποιεί τα κύρια δυνατά χαρακτηριστικά του σε προσφορές καθολικών υπηρεσιών επικοινωνίας, αποθήκευσης, κινητού και σταθερού δικτύου-ως-υπηρεσία (NaaS). Αυτή η στρατηγική έντασης υποδομών εστιάζει στις υφιστάμενες λειτουργικές υποδομές των πελατών για σημαντικές επιχειρησιακές εφαρμογές όπως Oracle/Sun & SAP/TSystems, και δυνητικά επίσης για & collaboration υπηρεσίες. Απαιτείται ισχυρή διαχείριση κέντρων δεδομένων και ικανότητες υπηρεσιών φιλοξενίας συστημάτων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έγκειται στην ικανότητα προσφοράς από άκρο-σε-άκρο ολοκλήρωσης από τη βασική υποδομή έως την ποιότητα υπηρεσιών δικτύου. Πηγή: Booz & Company analysis

11 Η CLOUD ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ - Στρατηγικές στην Αγορά Cloud 3/6
Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 Στρατηγική 4 Στρατηγική 5 Στρατηγική 6 Στρατηγική Ασφαλούς Ιδιωτικού Cloud (Secure Private-Cloud) Δυνητικά είναι πιο ελκυστική στρατηγική σε σχέση με τη Στρατηγική 2, δεδομένης της φήμης των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων για την ισχυρή εμπιστευτικότητα δεδομένων και την ασφάλεια δικτύων και σε συνδυασμό με την δυνατότητα του Τηλ/κού Παρόχου να παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες cloud σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις με υψηλά επίπεδα ασφάλειας . Ιδιαίτερα δημοφιλής σε κλάδους που είναι ευαίσθητοι στην εμπιστευτικότητα δεδομένων όπως η κυβέρνηση, η υγεία, η δικαιοσύνη, οι αερομεταφορές και ο τραπεζικός/ χρηματοοικονομικός κλάδος. Όπως και η προηγούμενη στρατηγική, είναι μια στρατηγική έντασης υποδομών (asset-heavy) που απαιτεί τη διαχείριση της υφιστάμενης υποδομής του πελάτη σε ένα ιδιωτικό cloud. Η προσφορά απαιτεί συγκεκριμένες εφαρμογές για διαφορετικές κάθετες αγορές οπότε απαιτείται ολοκλήρωση και κάποια συμβουλευτική υποστήριξη για την επιλογή της βέλτιστης δυνατής προσέγγισης. Πηγή: Booz & Company analysis

12 Η CLOUD ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ – Στρατηγικές στην Αγορά Cloud 4/6
Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 Στρατηγική 4 Στρατηγική 5 Στρατηγική 6 Στρατηγική Δημόσιου Cloud για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMB Public-Cloud) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδυναμώνουν τη Στρατηγική Ασφαλούς Ιδιωτικού cloud - ενιαία επικοινωνία, αποθήκευση και ενιαίες υπηρεσίες NaaS – επιτρέπουν επίσης στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους να προσφέρουν υπηρεσίες δημόσιου cloud στις οποίες έχουν πρόσβαση μέσω internet οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι προσφορές αυτές μπορούν να εμπεριέχουν, για παράδειγμα, υπηρεσίες “office in-a-box,” ενός δηλαδή τυποποιημένου πακέτου laptop, σταθερού ευρυζωνικού δικτύου, και υπηρεσιών φωνής, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών softphone, Internet based υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (iPBX), και μια σειρά υπηρεσιών παραγωγικότητας γραφείου (SaaS office productivity suite Η συγκεκριμένη αγορά είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτη Πηγή: Booz & Company analysis

13 Η CLOUD ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ – Στρατηγικές στην Αγορά Cloud 5/6
Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 Στρατηγική 4 Στρατηγική 5 Στρατηγική 6 Στρατηγική Συγκέντρωσης Εφαρμογών (App Aggregator) Αυτή η στρατηγική εστιάζει στη συγκέντρωση εφαρμογών SaaS και στην προσφορά τους τόσο σε εταιρικούς όσο και σε μικρούς επιχειρησιακούς πελάτες και καταναλωτές. Η στρατηγική αυτή επεκτείνει τη στρατηγική δημόσιου cloud για ΜΜΕ αξιοποιώντας τις σχέσεις τιμολόγησης που οι Πάροχοι έχουν ήδη δημιουργήσει με τις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους έτσι να τοποθετηθούν στην αγορά ως retail outlet για εφαρμογές cloud προς τρίτους. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη δημιουργία και συντονισμό ενός φιλικού, από άκρο σε άκρο (E2E), “one-click” “καταστήματος εφαρμογών”, με επαρκή ευελιξία ώστε να ενσωματώνει επιπρόσθετες, εύκολα διαμορφώσιμες εφαρμογές. Πηγή: Booz & Company analysis

14 Η CLOUD ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ – Στρατηγικές στην Αγορά Cloud 6/6
Στρατηγική 1 Στρατηγική 2 Στρατηγική 3 Στρατηγική 4 Στρατηγική 5 Στρατηγική 6 M2M Υβριδική Στρατηγική Cloud (M2M Hybrid-Cloud) Δεδομένης της παραδοσιακά ισχυρής εξειδίκευσης στα δίκτυα επικοινωνίας, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν Πραγματική Δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που σκοπεύουν στη διαφανή ενοποίηση υπηρεσιών αναφορικά με machine-to-machine (M2M) επικοινωνίες. Αυτό είναι ένα πεδίο που αναμένεται να αναπτυχθεί με εκρηκτικούς ρυθμούς μέσα στην επόμενη δεκαετία. Λειτουργώντας τέτοιου τύπου εφαρμογές μέσω cloud, οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους εταιρικούς πελάτες μια σχετική ευελιξία στη λειτουργία των M2M δικτύων επικοινωνιών τους. Αρχικά εστιασμένη σε συγκεκριμένες κάθετες αγορές, η συγκεκριμένη προσφορά μπορεί επίσης να επεκταθεί σε ΜΜΕ και καταναλωτές. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών καθορίζουν τα πρότυπα που απαιτούνται για να επιτρέψουν στις υπηρεσίες M2M να γίνουν αναπόσπαστο τμήμα των τεχνολογικών επικοινωνιακών συστημάτων στα επιχειρησιακά περιβάλλοντα Πηγή: Booz & Company analysis

15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ CC Δημόσιος Τομέας και cloud
Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν ευκαιρίες στο cloud computing ως μέσο για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους και αυτό επειδή, συνήθως, η υποδομή IT που διαθέτουν χαρακτηρίζεται από: Χαμηλή αξιοποίηση των πόρων Κατακερματισμένη ζήτηση για πόρους Χρήση πολλαπλών συστημάτων (system duplication) Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί η δυσκολία διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων, η πολυπλοκότητα διασύνδεσης των υποσυστημάτων καθώς και οι χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας και αναβάθμισης των υποδομών. Τα κοινά σημεία της στρατηγικής υιοθέτησης Government Cloud συστημάτων εντοπίζονται στα εξής: Προσδιορισμός της ωφέλειας Παροχή ενός πλαισίου απόφασης (decision framework) για την υποστήριξη των φορέων στη σταδιακή μετάβαση προς το cloud computing Προσδιορισμός των ρόλων και των δραστηριοτήτων για την υιοθέτηση cloud computing υπηρεσιών

16 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ CC Δημόσιος Τομέας και cloud: Διεθνείς πρωτοβουλίες
Διεθνείς πρωτοβουλίες κρατικών φορέων είναι : α. Κυβερνήσεις διαφόρων χωρών United Kingdom: G-Cloud ii. European Union: EuroCloud iii. Canada: Canada Cloud Computing iv. Japan: Kasumigaseki Cloud Green Telecom Live, “Japan to build massive cloud infrastructure for e-government”, β. ΗΠΑ Federal Chief Information Officer’s Council: Data.gov & IT Dashboard ii. GSA : Federal Cloud Computing Initiative – Apps.gov iii. NASA: Nebula iv. Energy: Magellan

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ – ΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Διεθνής Δημόσιος Τομέας και CC
Απορρίφθηκε Δεν διερευνήθηκε ποτέ Υπό διευρέυνηση Χρήση remote hosted apps Χρήση και των δύο Αποθήκευση δεδομένων Πηγή: ¨A Global Cloud Computing Study¨, Ιούνιος 2011 Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ – ΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εφαρμογές CC
Τύποι εφαρμογών που έχουν μεταφερθεί πάνω στο cloud από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η στάση όσον αφορά τo CC ποικίλει μεταξύ Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας 1 στους 4 δημόσιους οργανισμούς σε Αμερική και Ασία απασχολεί η αποθήκευση δεδομένων πελατών με το ποσοστό να πέφτει (1 στους 10) για την Ευρώπη Στην Ασία είναι πιο πιθανό να αποθηκευτούν στο cloud δεδομένα HR, ενώ στην Ευρώπη είναι πιο πιθανό να μεταφερθούν back-office εφαρμογές στο cloud Σε παγκόσμια κλίμακα η πρωτοκαθεδρία των εφαρμογών που έχουν μεταφερθεί στο cloud αναφορικά με τον δημόσιο τομέα έχει ως εξής: , Web serving, HR, e-Commerce, Back office. Πηγή: ¨A Global Cloud Computing Study¨, Ιούνιος 2011

19 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Μεθοδολογία επιλογής υποψήφιων υπηρεσιών Cloud Computing για ΟΤΕ Για την επιλογή των προτεινόμενων υποψήφιων υπηρεσιών Cloud Computing χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 1 2 3 4 Καταγραφή καταλόγου υποψήφιων υπηρεσιών CC ενδιαφέροντος ΟΤΕ Αξιολόγηση των υποψήφιων υπηρεσιών βάσει εφικτότητας -ελκυστικότητας Επιλογή και περαιτέρω ανάλυση του υποσυνόλου των επιλεγμένων υπηρεσιών Προτεινόμενο σχέδιο δράσης ανάπτυξης υπηρεσιών

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπηρεσιών
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ IaaS IaaS Infrastructure as a Service: Παροχή υπολογιστικών πόρων / υπολογιστικής ισχύος και λοιπών υποδομών ΙΤ και δικτύου on-demand. IaaS DTaaS Desktop as-a-service: Παροχή managed πλατφόρμας εφαρμογών σταθμού εργασίας μέσω cloud SaaS SaaS Software as a service: Παροχή εφαρμογών λογισμικού ως υπηρεσία μέσω ίδιων υποδομών ή υποδομών συνεργατών IT Services CCIB Integration broker: Παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης cloud services (εφαρμογών και δεδομένων) από τρίτους cloud service providers IT services CCITINT Cloud building IT integration: Παροχή υπηρεσιών προμήθειας / εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ολοκλήρωσης υποδομών G-Cloud IT services CCAPPS Cloud-enabled application development: Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικού οι οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες CC (elastic apps) IT services CCSS CC Security services: Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας δεδομένων και δικτύου για υποδομές G-cloud Other CCBR (intra)cloud broker : Ενδιάμεσος ρόλος μεταξύ CC provider και πελάτη, με τεχνική ή εμπορική προστιθέμενη αξία

21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Συγκεντρωτικός Πίνακας Αξιολόγησης Υπηρεσιών
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PaaS PaaS Platform as a Service: Παροχή πλατφόρμας ανάπτυξης υπηρεσιών / εφαρμογών σε περιβάλλον cloud PaaS VCD Video Content Distribution: Παροχή εξειδικευμένων Cloud υπηρεσιών για μετάδοση περιεχομένου video υψηλής ταχύτητας PaaS WTVaaS Web TV aaS: Παροχή πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών Web – TV μέσω υποδομής CC χωρίς αρχική επένδυση από τον Πελάτη PaaS XTP XtremeTransactionProcessing: Παροχή πλατφόρμας επεξεργασίας εξαιρετικά μεγάλου όγκου δεδομένων πάνω στις υποδομές (π.χ. bioinformatics, defense) PaaS BI aaS BI aaS: Παροχή πλατφόρμας επεξεργασίας και αναλύσεων δεδομένων επιχειρησιακής ευφυΐας IaaS STaaS Storage as-a-Service: Παροχή χώρου αποθήκευσης δεδομένων ως υπηρεσία.

22 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Αξιολόγηση Υπηρεσιών Cloud Διάγραμμα Εφικτότητας - Ελκυστικότητας ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Πίνακας Εφικτότητας / Ελκυστικότητας Υπηρεσιών Cloud Computing αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων αναφορικά με την προτεραιοποίηση και την Επιχειρησιακή Στόχευση ανάπτυξης υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό διευκολύνει την απόφαση αναφορικά με: Τις υπηρεσίες 1ης προτεραιότητας υλοποίησης (Υψηλή Εφικτότητα Υλοποίησης και Ελκυστικότητα για τον ΟΤΕ). Τις υπηρεσίες 2ης προτεραιότητας υλοποίησης (Υψηλή Ελκυστικότητα - Μέση Εφικτότητα Υλοποίησης) Τις «προαιρετικές» υπηρεσίες (ευκολία υλοποίησης με χαμηλή - μέση Ελκυστικότητα) Τις υπηρεσίες που θα επανεξεταστούν στο μέλλον (Χαμηλή Εφικτότητα & Ελκυστικότητα). Υψηλή Υ h Υ f Υ e 1η Προτεραιότητα υλοποίησης Προαιρετικές Υ c Υ i EA d ΔΕΙΓΜΑ Εφικτότητα Μέση Υb Υ a 2η προτεραιότητα υλοποίησης Επανεξέταση στο μέλλον Υ g Χαμηλή Χαμηλή Μέση Υψηλή Ελκυστικότητα 1η Προτεραιότητα 2η Προτεραιότητα Χαμηλή Προτεραιότητα Επανεξέταση στο μέλλον

23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Διάγραμμα Ελκυστικότητας-Εφικτότητας
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υψηλή IaaS Infrastructure as a Service DTaaS Desktop as-a-service SaaS Software as a service DTaaS 1η Προτεραιότητα υλοποίησης Προαιρετικές PaaS Platform as a service CCIB CC Integration broker CCITINT Cloud building IT integration ST aaS CCAPPS Cloud-enabled apps develop. CCSS CC Security services Εφικτότητα Μέση CCBR (intra)cloud broker VCD Video Content Distribution WTVaaS Web TV aaS 2η προτεραιότητα υλοποίησης XTP Xtreme Transaction Processing Επανεξέταση στο μέλλον BI aaS BI aaS STaaS Storage as-a-Service 1η Προτεραιότητα 2η Προτεραιότητα Χαμηλή Χαμηλή Προτεραιότητα Επανεξέταση στο μέλλον Χαμηλή Μέση Υψηλή Ελκυστικότητα

24 H ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DTaaS ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΜΟΙ
Σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση cost-benefit, για να έχει η επένδυση σε VDI τουλάχιστον 40% απόδοση στην 5ετία, πρέπει να αφορά υποδομή τουλάχιστον PC. Για την ανάλυση “Cost Benefit” (που επισυνάπτεται) έχει γίνει χρήση του Vmware calculator: Ο Σύμβουλος παραθέτει την αναφορά αλλά δεν υιοθετεί όλα τα συμπεράσματα που αποτυπώνονται. Ειδικότερα: Ο βαθμός εξοικονόμησης στο κόστος τεχνικής λειτουργίας εξαρτάται από κάποιους παράγοντες (πλήθος σημείων, ευελιξία στην απασχόληση του υφιστάμενου προσωπικού τεχνικής υποστήριξης) Το ποσό 'other' στα 'savings' είναι αμφίβολο).

25 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΕΣ Αξιολόγηση υποψήφιας αγοράς Δήμων
Σύμφωνα με στοιχεία (Μελέτη Παρατηρητηρίου, 2007) ο μέσος όρος (μ.ό.) εργαζομένων με PC στους προ ‘Καλλικράτη’ Δήμους είναι 40,4. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Καλλικράτη και την υπόθεση εργασίας ότι 17% των εργαζομένων έχουν δουλειά γραφείου, μόνο 2 δήμοι (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) έχουν >250 σταθμούς εργασίας. Άρα αν θεωρήσουμε τους Δήμους μεμονωμένα, υπάρχει περιορισμένος χώρος για ‘μεμονωμένη’ προώθηση της 'πρότασης αξίας' του DTaaS (που σχετίζεται με την εξοικονόμηση). Αν όμως θεωρηθούν οι Δήμοι ως σύνολο, ή διαμορφωθούν κάποιες γεωγραφικές ή άλλες ομαδοποιήσεις Δήμων, θα μπορούσε να προωθηθεί πρόταση υπηρεσίας 'Σύζευξις virtual desktop' που θα χρησιμοποιεί το δίκτυο ‘WAN 'Σύζευξις' για να δώσει υπηρεσία DTaaS. Φυσικά κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την ανάπτυξη υποδομής VDI σε data center του Δημοσίου (οι προς προκήρυξη υποδομές g-cloud (ΓΓΠΣ, ΚτΠ ΑΕ) ή το κέντρο δεδομένων του ‘Σύζευξις ΙΙ’ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, στο τμήμα της αδιάθετης τους χωρητικότητας ή με επέκταση χωρητικότητας).

26 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΕΣ Περιφέρειες
Ο μέσος αριθμός προσωπικών υπολογιστών που διαθέτουν οι Περιφέρειες είναι 355,7, ενώ ο μέσος αριθμός προσωπικών υπολογιστών ηλικίας κάτω των 3 ετών είναι 158,5 (Ποσοστό 44,5 % των Η/Υ). Η αναλογία των προσωπικών υπολογιστών ανά εργαζόμενο είναι 1 προς 2,49 συνολικά και η αναλογία των προσωπικών υπολογιστών ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 1,04. Η αναλογία των νέων Η/Υ (ηλικίας κάτω των 3 ετών) ανά εργαζόμενο είναι 1 προς 5,60 και η αναλογία των νέων Η/Υ (ηλικίας κάτω των 3 ετών) ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 2,32 (στοιχεία 2007). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 60,47% των Η/Υ των Περιφερειών είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυo. Υπάρχει θέμα διασύνδεσης στο δίκτυο του συνόλου των PC, καθώς και ύπαρξης δομημένης καλωδίωσης στις υποδομές Περιφερειών. Οι Περιφέρειες που είναι πλήρως συνδεδεμένες στο δίκτυο 'Σύζευξις' θα μπορούσαν να συμμετέχουν εναλλακτικά σε έργο 'Σύζευξις virtual desktop' με κεντρικές υποδομές VDI σε κέντρο δεδομένων του Δημοσίου (π.χ. υποδομή g-cloud).

27 H ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ STaaS Γενικά στοιχεία
Παρατηρείται παγκοσμίως σημαντικότατη αύξηση των απαιτήσεων αποθήκευσης δεδομένων, εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια . Οι Οργανισμοί πρέπει να επενδύουν σε ολοένα και μεγαλύτερα συστήματα αποθήκευσης. Αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών αρχείων και εξάρτηση από αυτά για την διενέργεια διαφόρων εργασιών, καθώς και για τη ψυχαγωγία/επικοινωνία και μέσω του διαδικτύου. Ενδεικτική διαχρονική αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης της υποδομής IT της Intel, παρατίθεται στο σχήμα δεξιά. Εκτιμώμενη αύξηση χωρητικότητας Intel’s IT Storage Πηγή: Reducing Storage Growth and Costs, Intel 2008

28 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ Περίπτωση ένταξης υπηρεσίας StaaS στο Σύζευξις ΙΙ
Κέντρο Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ II Storage Application Server Φορέας Δημοσίου SAN Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Φορέας Δημοσίου Φορέας Δημοσίου Storage Management System Η υπηρεσία Storage aaS θα μπορούσε να προταθεί για το δίκτυο ‘Σύζευξις ΙΙ’ για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών αποθήκευσης δεδομένων σε επιλεγμένους Φορείς (κάλυψη αναγκών σε επίπεδο Φορέα, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη σελίδα, και όχι Χρήστη). Η περίπτωση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προς προώθηση, διότι μπορεί να καλύψει κρίσιμες IT ανάγκες σε Φορείς Δημοσίου. σελ. 28

29 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Υπηρεσίες για το Δημόσιο πάνω από το Δίκτυο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google