Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

8η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Δ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου LEADER στην ELARD “Σχέδιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "8η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Δ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου LEADER στην ELARD “Σχέδιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 8η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Δ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου LEADER στην ELARD “Σχέδιο Δράσης του Ελληνικού Δικτύου LEADER για ανάπτυξη της εξωστρέφειας και προετοιμασία ανάληψης Προεδρίας της ELARD”

2 ELARD 7η Σύνοδο της Χαλκιδικής Οι δραστηριότητες της ELARD στο διάστημα από την 7η Σύνοδο της Χαλκιδικής έως σήμερα ήταν : 3-4 Οκτωβρίου 2006 Συνδιάσκεψη 250 "Μια απλή ΚΑΠ για την Ευρώπη – μια πρόκληση για όλους" 1.H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στις Βρυξέλλες, 3-4 Οκτωβρίου 2006 Συνδιάσκεψη 250 εκπροσώπων φορέων για την απλούστευση και βελτιωµένη νοµοθετική κατάστρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με τίτλο "Μια απλή ΚΑΠ για την Ευρώπη – μια πρόκληση για όλους" ιδιαίτερα πολύπλοκο σύνολο κανόνων και ρυθμίσεωναυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας καθιστά δυσχερέστερη την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των επιδοτήσεων µειώνει την αποδοχή των µέτρων 2.Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΑΠ, οι αγρότες αλά και η δημόσια διοίκηση των κρατών μελών οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύνολο κανόνων και ρυθμίσεων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας επίτευξης των στόχων πολιτικής, καθιστά δυσχερέστερη την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των επιδοτήσεων της ΕΕ και µειώνει την αποδοχή των µέτρων της ΚΑΠ από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/ http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/ 3.Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα : http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/ http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/ 21 Κοινών Οργανώσεων Αγοράς μια Κοινή Οργάνωση Αγοράς 4. Στο πλαίσιο της απλοποίησης η Commission προτείνει την αντικατάσταση των 21 Κοινών Οργανώσεων Αγοράς με μια Κοινή Οργάνωση Αγοράς για όλα τα αγροτικά προϊόντα προς όφελος των γεωργών, της διοίκησης και του τομέα μεταποίησης και με στόχο την μείωση της πολυνομίας, την αύξηση της διαφάνειας και την αποδοτικότητα του συστήματος. Ενημέρωση του Ελληνικού Δικτύου LEADER για τις δραστηριότητες της ELARD.

3 Παρατηρητήριο του Leader+ Leader in the New Member States». 1.Το Παρατηρητήριο του Leader+ διοργάνωσε στην Ουγγαρία (Tihany), 13-17 Νοεμβρίου 2006, πανευρωπαϊκό σεμινάριο με τίτλο «Leader in the New Member States». Ελληνικό Δίκτυο LEADER «Τι είναι Τοπική Ομάδα Δράσης» 2.Το Ελληνικό Δίκτυο LEADER συμμετείχε στην διοργάνωση με παρουσίαση του θέματος : «Τι είναι Τοπική Ομάδα Δράσης» και πώς η ΤΟΔ δρα σαν κινητήριος μοχλός τοπικής ανάπτυξης εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης ΔΣ της ELARD 3.Παράλληλα οργανώθηκε και ΔΣ της ELARD παρουσία του κου Jean Michel Courades στελέχους της DG Agri. Ουγγαρία, Πολωνία ΤσεχίαHungarian LEADER NetworkCzech Republic LEADER5 νέες Φιλανδικές ΤΟΔ 13 Χώρες 4.Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις επισκέψεις στην Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία, που είχε σαν αποτέλεσμα την συμμετοχή στην ELARD του Hungarian LEADER Network και του Czech Republic LEADER, ενώ 5 νέες Φιλανδικές ΤΟΔ ενεφράφησαν. Υπάρχουν τώρα 13 Χώρες που συμμετέχουν στην ELARD. συνάντηση εργασίας 5.Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την συνάντηση εργασίας με τον κο DIRK AHNER γενικό διευθυντή της DG Agri στις Brussels (8th of November). Ενημέρωση του Ελληνικού Δικτύου LEADER για τις δραστηριότητες της ELARD.

4 1.Ορισμός του Δικτύου: •Η Επιτροπή πρέπει να αναφέρεται στα εθνικά δίκτυα των ΤΟΔ με τον όρο THE National Network και στην Μονάδες Τεχνικής Στήριξης (MED) ως THE Technical Support Unit. •Η Επιτροπή να χρηματοδοτήσει την λειτουργία της ELARD και τα Υπουργεία των κρατών να χρηματοδοτήσουν τα εθνικά δίκτυα των ΤΟΔ 2.LEADER Status: •Η χρήση του ακρωνύμου LEADER θα πρέπει να διατηρηθεί με γραφή κεφαλαίων γραμμάτων που αποτελεί μέρος του σήματος LEADER πανευρωπαϊκά. 3.Μεθοδολογία Εφαρμογής: •Το ποσοστό 20% για την κάλυψη των λειτουργικών δεν αφορά ενέργειες, όπως απόκτηση ικανοτήτων, εμψύχωση, εκπαίδευση προσωπικού και ενέργειες δημοσιότητας και δικτύωσης. 4.Βάση δεδομένων: •H DG Agri να αναπτύξει μια Τράπεζα Δεδομένων LEADER, όπου όλο το αρχειακό υλικό αλλά και ότι αφορά την εφαρμογή του LEADER θα είναι εύκολα προσβάσιμο από το διαδίκτυο (Τράπεζα για ΤΟΔ, ανθρώπινο δυναμικό, σχέδια συνεργασίας, projects). 5.Παρατηρητήριο LEADER : •H DG Agri να εξασφαλίσει την έγκαιρη λειτουργία του νέου Παρατηρητηρίου. 6.Συνεργασία: •Τα σχέδια συνεργασίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και η υλοποίηση τους (και στο επίπεδο λήψης αποφάσεων) να γίνεται από τις ΤΟΔ. 7.Εθνικά Δίκτυα LEADER: •Θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία τους παράλληλα με τις ΜΕΔ •Θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία τους παράλληλα με τις ΜΕΔ. Θέματα και αιτήματα που τέθηκαν στην συνάντηση εργασίας.

5 1.Δίκτυο ERA (European Rural Alliance) : •Η κίνηση ERA συγκροτήθηκε σε νομικό σχήμα μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα το Ελσίνκι και φιλοδοξεί να αποτελέσει το Δίκτυο ομπρέλα για όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα Αγροτικής Ανάπτυξης. •Στην πρώτη συνάντηση κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σαν ELARD και εξηγήσαμε την άποψη μας ότι η ELARD δεν μπορεί να μπει υπό την σκέπη του ERA αλλά θα επιδιώξει στενή συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων. Το ίδιο –σε συνεννόηση με την Διευρυμένη επιτροπή του Δικτύου έκανα γνωστό και για την περίπτωση του Ελληνικού Δικτύου LEADER. •Στο ERA αναμένεται να συμμετάσχουν:α) το Nordic Group, β) PREPARE (PRE-accession PArtnership for Rural Europe), γ) ECOVAST (European COuncil for the Village And Small Town) και δ) Forum Synergies 2.Συνάντηση ΔΣ της ELARD στις Βρυξέλλες (28 Φεβρουαρίου): •Πραγματοποιήθηκε ΔΣ της ELARD στις Βρυξέλλες παρουσία του κου Jean Michel Courades στελέχους της DG Agri, ο οποίος μας πληροφόρησε ότι ο κος Dirk Ahner προήχθη σε Director General της DG REGIO της EC. Την θέση του κατέχει προσωρινά ο κος Jean-Luc Demarty, Director General. •Το 55% των προγραμμάτων Αγροτικής ανάπτυξης έχει υποβληθεί και εξετάζονται •Πρώτες εγκρίσεις αναμένονται από τον Μάιο - Ιούνιο 2007 έως και το 2008. •Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (Άρθρο 67) θα έχει οργανωτική δομή : α) την Επιτροπή Συντονισμού (με υπο-επιτροπή για το LEADER) και θα δημιουργεί Θεματικές Ομάδες Εργασίας, β) Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. ERA, ERCA και ELARD.

6 Προεδρίας της ELARD Ελληνικό Δίκτυο LEADER 1/7/200730/6/2009 Η ανάληψη της Προεδρίας της ELARD από το Ελληνικό Δίκτυο LEADER από 1/7/2007 έως 30/6/2009 (για περίοδο δύο ετών) μας θέτει μπροστά σε μια σειρά υποχρεώσεων : ανάγκη ανάπτυξηςμηχανισμούαπό το Δίκτυο μας 1.την ανάγκη ανάπτυξης του σχετικού μηχανισμού από το Δίκτυο μας για την κατάλληλη προετοιμασία ανάληψης της προεδρίας συστηματικής παρακολούθησηςεξελίξεωνσε ευρωπαϊκό επίπεδο 2.την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. 3. οικοδόμηση συστηματικής επαφήςσυνεργασίας α)β) γ) δ) 3. οικοδόμηση συστηματικής επαφής και συνεργασίας με στελέχη στα όργανα της ΕΕ και κυρίως: α)DG – Agri, β)Ευρωβουλευτές (μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), γ) με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο LEADER, δ) με άλλα Δίκτυα ή κινήσεις που πρεσβεύουν την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού χώρου. ανάγκη άμεσης ενεργοποίησηςουσιαστικής ανάπτυξης της εξωστρέφειας του Δικτύου μας δυνατότητα των παρεμβάσεωναξιοποιηθεί θετικά η εμπειρία 4.την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης και ουσιαστικής ανάπτυξης της εξωστρέφειας του Δικτύου μας προκειμένου να ισχυροποιήσει τη δυνατότητα των παρεμβάσεων του και να αξιοποιηθεί θετικά η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Η προεδρία του Ελληνικού Δικτύου LEADER στην ELARD.

7 Στο πλαίσιο της προεδρίας της ELARD το Ελληνικό Δίκτυο LEADER θα πρέπει να δουλέψει ενεργά και με συνέπεια για την επιτυχία των ακόλουθων στόχων : 1.να συνεχίσει τις επιτυχημένες προσπάθειες τόσο της Ισπανικής όσο και της Ιρλανδικής προεδρίας για διεύρυνση της εκπροσώπησης με στόχο στην ELARD να συμμετέχει τουλάχιστον μια ΟΤΔ ή ένα περιφερειακό ή ένα εθνικό Δίκτυο αγροτικής ανάπτυξη από καθένα από τα 25 κράτη- μέλη της ΕΕ. 2.να συνεχίσει τις προσπάθειες για την κατάληψη μιας μόνιμης θέσης στη Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) για την αγροτική ανάπτυξη της ΕΕ, με στόχο να προωθήσει την ιδέα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου στην βάση των πολιτικών του 2ου πυλώνα. 3.συνέχεια των προσπαθειών ώστε η ELARD να οργανώσει μια μεγάλη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες το 2008 με όλους τους πρωταγωνιστές της ανάπτυξης της υπαίθρου. 4.να ενδυναμώσει τις σχέσεις της ELARD με α) τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (DG Agri, Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου), β) με άτυπα Δίκτυα ή Οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, και με άλλα ευρωπαϊκά κινήματα και Δίκτυα Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση του κοινού οράματος για μια ευρωπαϊκή ύπαιθρο όχι «φτωχό συγγενή» αλλά πλήρη και ισότιμο παίκτη στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και κουλτούρας. Στόχοι της προεδρίας του Ελληνικού Δικτύου LEADER στην ELARD.

8 Δημιουργίας Ομάδας Έργου του Ελληνικού Δικτύου LEADER για την επιτυχή έκβαση της ελληνικής Προεδρίας της ELARD 1. Η δημιουργία ειδικής Ομάδας Έργου του Ελληνικού Δικτύου LEADER κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της ελληνικής Προεδρίας της ELARD. Στο πλαίσιο αυτό η Ομάδα Έργου θα πρέπει : 2.να υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικής, γραμματειακής υποστήριξης αλλά και διοίκησης με σχετικό μηχανισμό το έργο της προεδρίας, 3.Να αναλάβει : –την έκδοση υλικού παρουσίασης και προβολής του έργου της ELARD, –να επιμεληθεί την ιστοσελίδα της ELARD σε τουλάχιστον 3 κοινοτικές γλώσσες –Να συνεχίσει την έκδοση ELARD newsletter (νέα του Δικτύου)σε τριμηνιαία βάση 4.Να αναζητήσει χρηματοδότηση (από συγχρηματοδοτούμενα προγ/τα ή από χορηγίες διάφορων οργανισμών ή Ινστιτούτων) για τις δραστηριότητες της, 5.Να εξετάσει την δυνατότητα είτε ανοίγματος γραφείου της ELARD στις Βρυξέλλες είτε την περίπτωση ενοικίασης ενός πακέτου υπηρεσιών από σχετικές εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών στις Βρυξέλλες. 6.Να διοργανώσει μόνη της ή με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς μια Συνάντηση των δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες.

9 8η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Δ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου LEADER στην ELARD ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!


Κατέβασμα ppt "8η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Δ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου LEADER στην ELARD “Σχέδιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google