Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγ/τος SHAAMS κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησής του Μαρία Περακάκη Επιστημονική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Οικονομολόγος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγ/τος SHAAMS κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησής του Μαρία Περακάκη Επιστημονική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Οικονομολόγος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγ/τος SHAAMS κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησής του Μαρία Περακάκη Επιστημονική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Οικονομολόγος, M.Sc.

3 Το πρόγραμμα S.H.A.A.M.S. Τι σημαίνουν τα αρχικά; S trategic H ubs for the A nalysis and A cceleration of the M editerranean S olar Sector Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη δημιουργία Στρατηγικών Κόμβων για την Ανάλυση και τη Προώθηση της Ηλιακής Ενέργειας στη Μεσόγειο

4 Το πρόγραμμα S.H.A.A.M.S. Ταυτότητα του προγράμματος Ευρωμεσογειακό έργο στα πλαίσια του προγράμματος ENPI CBC MED 2007-2013 Χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ε.Ε. και κατά 10% από εθνικούς πόρους Έχει διάρκεια από Νοε. 2012 – Νοε 2015 Στόχος του είναι η προώθηση της ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο Είναι ένα από τα 6 έργα προώθησης των αειφορικών ενεργειακών τεχνολογιών που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. στη Μεσόγειο και ένα από τα 3 έργα στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα.

5 Το πρόγραμμα S.H.A.A.M.S. Εταίροι του προγράμματος Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης (Συντονιστής εταίρος - Ισπανία) Το ίδρυμα Funditec για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας – Ισπανία Η Ένωση Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων του Λιβάνου Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λιβάνου Το Ενεργειακό γραφείο της Νάπολης – Ιταλία Το Αιγυπτιακό – Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Το Επιστημονικό-τεχνολογικό πάρκο Σοφία – Αντίπολις της Γαλλίας Το Τεχνολογικό Ίδρυμα Berytech του Λιβάνου Ο οργανισμός Al Urdonia της Ιορδανίας Το Ενεργειακό γραφείο του Σαλέρνο – Ιταλία Το World Wild Fund – γραφείο Ισπανίας Το ΤΕΙ Κρήτης - Ελλάδα

6 Το πρόγραμμα S.H.A.A.M.S. Εταίροι του προγράμματος

7 Η μεθοδολογία του SHAAMS κατά τον 1 ο χρόνο υλοποίησής του

8 Στόχος έργου για τον 1 ο χρόνο: Κάθε εταίρος να συντάξει μια αναλυτική Περιφερειακή Μελέτη για το πώς χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα η ηλιακή ενέργεια στην Περιφέρειά του, ώστε να εντοπισθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε περιφέρειας.

9 Στάδια της ερευνητικής μεθόδου Στάδιο 1ο: Συλλογή δεδομένων για την ηλιακή ενέργεια στην Κρήτη σήμερα (συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, χρήση ερωτηματολογίου) Στάδιο 2ο Καταγραφή των δεδομένων (υφιστάμενη κατάσταση στην Κρήτη) Στάδιο 3ο Επιστημονική επεξεργασία (Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών ανά τεχνολογία, διατύπωση προτάσεων) Στάδιο 4ο Συνεργασία με Εμπειρογνώμονες – Ολοκλήρωση Περιφερειακής Μελέτης για την ηλιακή ενέργεια στην Κρήτη

10 Στάδιο 1 ο Συλλογή στοιχείων με χρήση ερωτηματολογίου  Συμφωνήσαμε για συλλογή στοιχείων με χρήση ερωτηματολογίου  Χωρίσαμε τους φορείς που θα συνεργαστούμε σε 3 κατηγορίες  Χρησιμοποίησαν όλες οι χώρες το ίδιο ερωτηματολόγιο για συλλογή δεδομένων (ένα για κάθε ομάδα φορέων)

11 Στάδιο 1 ο Συλλογή στοιχείων με χρήση ερωτηματολογίου Οι 3 κατηγορίες φορέων από τους οποίους αντλήσαμε στοιχεία με χρήση ερωτηματολογίου  Δημόσιοι Φορείς – εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό & εφαρμογή πολιτικών σχετικά με την ηλιακή ενέργεια  Επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια  Κοινωνικοί φορείς

12 Στάδιο 1 ο Συλλογή στοιχείων με χρήση ερωτηματολογίου Δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται με διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών για την ηλιακή ενέργεια:  Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης,  Τεχνικό Επιμελητήριο – Τμήμα Δυτικής Κρήτης,  Δήμος Χανίων,  ΔΕΗ Χανίων,  Οικονομικό Επιμελητήριο – Τμήμα Δυτικής Κρήτης,  ΕΒΕ Χανίων,  Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών Συλλογή δεδομένων για τις ενεργειακές πολιτικές, ενεργειακούς στόχους κλπ στην Περιφέρεια Κρήτης

13 Στάδιο 1 ο Συλλογή στοιχείων με χρήση ερωτηματολογίου Συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό/ παραγωγή/ εγκατάσταση συστημάτων ηλιακής ενέργειας (κατασκευαστές φωτοβολταϊκών, ηλιακών θερμοσιφώνων, μηχανολόγους μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους κλπ) Συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα (TEI Κρήτης, MAIX) Συλλογή δεδομένων για την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς της ηλιακής ενέργειας, τα προβλήματα του κλάδου, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα κλπ στην Περιφέρεια Κρήτης

14 Στάδιο 1 ο Συλλογή στοιχείων με χρήση ερωτηματολογίου Συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας  Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων  Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων  Ιατρικός Σύλλογος Χανίων  Συλλόγους εκπαιδευτικών  Συλλόγους μηχανικών  Χανιώτικα Νέα Συλλογή δεδομένων για το επίπεδο ενημέρωσής τους, για το βαθμό ευαισθητοποίησής τους, για τις προσδοκίες τους αναφορικά με θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

15 Στάδιο 2 ο Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (state-of-the-art) στην Κρήτη Η μελέτη περιλαμβάνει: Καθιερωμένες, αλλά και νέες εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στην Κρήτη Αναλύσεις SWOT σχετικά με α) τις στρατηγικές για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας (νομοθεσία, χρηματοδοτικά εργαλεία / επενδυτικά κίνητρα) β) τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το επιχειρηματικό περιβάλλον του κλάδου της ηλιακής ενέργειας γ) το επίπεδο ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με την ηλιακή ενέργεια Παρουσίαση του MED solar plan και των στόχων του για το 2020 για την Κρήτη

16 Στάδιο 2 ο Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (state-of-the-art) στην Κρήτη Η χρήση της ηλιακής ενέργειας στην Κρήτη σήμερα αφορά:  παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού  εφαρμογές ώριμων και αξιόπιστων τεχνολογιών Παραδείγματα Τα ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού χρήσης σε κατοικίες, ξενοδοχεία και άλλα κτίρια Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού σε στέγες κατοικιών. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού στους αγρούς Τα ηλιακά παθητικά συστήματα για τη θέρμανση και τη ψύξη κτιρίων (βιοκλιματική αρχιτεκτονική)

17 Στάδιο 2 ο Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (state-of-the-art) στην Κρήτη Οι αναλύσεις SWOT Δυνατά σημεία & ΕυκαιρίεςΑδύνατα σημεία & απειλές ΗλιοφάνειαΟικονομική κρίση της χώρας Ορισμένα χρηματοδοτικά προγράμματα & επενδυτικά κίνητρα λειτουργούν καλά Έλλειψη παροχής κεφαλαίων από τράπεζες Σωστή εξειδίκευση των ΜΜΕ του κλάδου και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών Αδυναμία του κράτους να προσφέρει ισχυρά επενδυτικά κίνητρα ΚΕΝΑΚΕυρεία χρήση ορυκτών καυσίμων Ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για ΑΠΕ Γραφειοκρατία για αδειοδότηση νέων επενδύσεων στην ηλιακή ενέργεια

18 Στάδιο 2 ο Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (state-of-the-art) στην Κρήτη Το MED SOLAR PLAN Στόχοι του: η υλοποίηση πολλών ενεργειακών έργων στις βόρειες και στις νότιες χώρες της Μεσογείου συνολικής ισχύος 20 GW μέχρι το έτος 2020 η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 που αντιστοιχεί με 60 εκατ. τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου. Οι παραπάνω στόχοι είναι αρκετά φιλόδοξοι. Αναφορικά με την Κρήτη, η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των εφαρμογών ΑΠΕ που υπάρχουν στο νησί σήμερα είναι < 300 Mwe. Για την αύξηση της ισχύος αυτής, έχει προταθεί βραχυπρόθεσμα η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε συστήματα αντλησιοταμίευσης, ενώ μακροπρόθεσμα προτείνεται η διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου της Κρήτης με το δίκτυο της Ηπειρωτικής χώρας και της Ε.Ε

19 Στάδιο 3 ο Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών (Needs Analysis Report) Παρουσίαση των εφαρμογών ηλιακής ενέργειας ανά τεχνολογία με διάκριση: • στις ευρείας χρήσης εφαρμογές  παραγωγή ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκή τεχνολογία,  παραγωγή ΖΝΧ με ηλιοθερμική τεχνολογία • στις νέες για τα δεδομένα της Κρήτης εφαρμογές  θέρμανση κτιρίων με ηλιοθερμική τεχνολογία  ηλιοθερμική ψύξη  ηλιακή ξήρανση  παραγωγή ηλεκτρισμού με ηλιοθερμική τεχνολογία

20 Στάδιο 3 ο Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών (Needs Analysis Report) Προτάσεις μας για εξάπλωση της ηλιακής ενέργειας Πολιτεία: παροχή οικονομικών κινήτρων και επιδοτήσεων, υποστηρικτική νομοθεσία, εφαρμογές επίδειξης σε δημόσια κτίρια, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών για ευκολότερη διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα: εξεύρεση οικονομικών πόρων από ελληνικά και κοινοτικά κονδύλια, συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητών, προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου της ηλιακής ενέργειας Κοινωνικοί φορείς: οργάνωση ενημερωτικών δράσεων για το κοινό, οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για εμπλεκόμενες επαγγελματικές ομάδες (μηχανικούς, εταιρείες Φ/Β, φοιτητές), άσκηση πολιτικής πίεσης για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την ηλιακή ενέργεια

21 Στάδιο 4 ο Περιφερειακή Μελέτη (Regional Study) για την ηλιακή ενέργεια Συνεργασία με Ειδικούς Εμπειρογνώμονες (experts) από άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (ΜΑΙΧ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τοπικές επιχειρήσεις στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας Καταγραφή των παρατηρήσεων και προτάσεών τους Σύνταξη της Περιφερειακής Μελέτης (Regional Study) για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας στην Κρήτη

22 Επόμενα βήματα για το 2013 Ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των εταίρων και δημοσιοποίηση των ευρημάτων του προγράμματος Συνάντηση όλων των εταίρων του προγράμματος στη Βηρυττό, με σκοπό την ενημέρωση για καλές πρακτικές άλλων χωρών και τον προγραμματισμό των εργασιών που ακολουθούν Ενημερωτικές εκδηλώσεις, απευθυνόμενες στο γενικό κοινό και σε φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης Πιλοτικές ενημερωτικές δράσεις του ΤΕΙ Κρήτης σε σχολεία

23 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγ/τος SHAAMS κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησής του Μαρία Περακάκη Επιστημονική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Οικονομολόγος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google