Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

2 Η Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή
είναι ένα διαρκές γεγονός και όχι στιγμιαίο στη ζωή μας. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη προετοιμασία του αυριανού επαγγελματία για τη σωστή λήψη απόφασης.

3 Κλειδί για επιτυχία στο μέλλον είναι
η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ μας. Η προσωπικότητα έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις γι αυτό είναι απαραίτητο εφόδιο η καλή γνώση του εαυτού μας.

4 Τι εννοούμε όταν λέμε επαγγελματική ωριμότητα;
Ως επαγγελματική ωριμότητα ορίζεται ο βαθμός στον οποίο το άτομο έχει κατακτήσει τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να επεξεργαστεί τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρει τις πιο σωστές αποφάσεις για τον εαυτό του.

5 Απαραίτητες Δεξιότητες Ζωής για Επαγγελματική Ωριμότητα

6 Ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία

7 Αυτογνωσία

8 Θετική Αυτοεικόνα / Αυτοπαρουσίαση

9 Ικανότητα Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

10 Ικανότητα Διαχείρισης Πληροφοριών

11 Θετική Στάση Ζωής / Ανάληψη Πρωτοβουλιών

12 Υπευθυνότητα / Διαχείριση Χρόνου

13 Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία

14 Ικανότητα Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

15 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Κοινωνική Νοημοσύνη

16 Ικανότητα Ομαδικής Εργασίας

17 Ικανότητα Συνεργασίας με άτομα με διαφορετική πολιτισμική προέλευση

18 Ικανότητα Χρήσης Τεχνολογίας

19 Μαθητής Γονείς Σύμβουλος Καθηγητής
Για να είναι αποτελεσματικός ο επαγγελματικός προσανατολισμός χρειάζεται να γίνει δουλειά σε τρία επίπεδα: Μαθητής Γονείς Σύμβουλος Καθηγητής

20 Τι μας επηρεάζει α. προσωπικότητα β. περιβάλλον εποχής μας
Ενδιαφέροντα Ικανότητες Αξίες β. περιβάλλον Οικογένεια Φίλοι Καθηγητές γ. χαρακτήρας της εποχής μας Πολυπολιτισμικότητα Ανεργία Τεχνολογία

21 Στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου, ο μαθητής θα αποφασίσει:
Ο έφηβος καλείται να αναλάβει ενεργητικό και συνειδητό ρόλο. Αυτός ο ρόλος συγκεκριμενοποιείται, όταν συνειδητοποιήσει τα κίνητρά του, τις προτιμήσεις του, τις ικανότητές του και κάνει ο ίδιος την επιλογή του (Καλογήρου 1986). Στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου, ο μαθητής θα αποφασίσει: - Αν θα αφήσει το σχολείο, για να εργασθεί. - Αν θα συνεχίσει το γενικό λύκειο. - Αν θα συνεχίσει το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο. - Αν θα εγγραφεί σε μια τεχνική επαγγελματική σχολή, κ.ά. Στη Γ΄Λυκείου, ο μαθητής, αποφασίζει την επιλογή που είναι δυνατό να οδηγήσει: - Σε μια εργασία. - Σε μια ανώτερη εκπαίδευση. - Σε μια ανώτατη εκπαίδευση.

22 Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές
βελτίωση προσόντων Ακαδημαϊκών Προσωπικών ετοιμότητα για μάθηση και αλλαγή ενεργή συμμετοχή στο μάθημα

23 Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές
ενημέρωση για τον κόσμο της εργασίας, σπουδών και επαγγέλματος Επισκέψεις σε εκθέσεις και διαλέξεις/ενημερώσεις Επισκέψεις / συνομιλία με επαγγελματίες Έρευνα για επαγγέλματα η εμπειρΙα δίνει την ευκαιρία στους νέους να βιώσουν από πρώτο χέρι μια δουλειά και να αποκτήσουν ρεαλιστική εικόνα για τις διάφορες όψεις ενός επαγγέλματος ανάπτυξη επιχειρησιακού πνεύματος, διάθεσης

24 Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς
Ευαισθητοποιούνται – συνειδητοποιούν το ρόλο τους Ενεργούν συνειδητά, σχεδιασμένα, έγκαιρα Ενημερώνονται - εκπαιδεύονται Συνεργάζονται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Προσφέρουν σωστό πρότυπο Γνωρίζουν το παιδί τους, επικοινωνούν – εξασφαλίζουν σωστή σχέση Προσφέρουν τις κατάλληλες ευκαιρίες και τα κατάλληλα ερεθίσματα - Λειτουργούν διευκολυντικά Αναζητούν βοήθεια έγκαιρα Καλλιεργούν και εφαρμόζουν την αρχή της ΣΥΝΕΥΘΥΝΗΣ Είναι ο εαυτός τους!

25 Μύθος Vs Πραγματικότητα
Αποστολή της ΥΣΕΑ είναι η παροχή βοήθειας για αυτογνωσία, αυτοαποδοχή, αυτοπραγμάτωση, προσαρμογή στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και για λήψη ορθολογιστικών, προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων Οδηγός για το Σύμβουλο, ΥΣΕΑ, 2011

26 Τι μπορεί να κάνει ο σύμβουλος
Δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας Μάθημα Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αγωγής στην Γ΄ Γυμνασίου: Αυτογνωσία Λήψη αποφάσεων Ο Κόσμος της Εργασίας Συνεντεύξεις με μαθητές ή/και γονείς Ψυχομετρικά εργαλεία (ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, Career Gate Test) Ενημέρωση Γονιών

27 Τι μπορεί να κάνει ο σύμβουλος
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ – Έκθεση Επαγγελμάτων Εβδομάδα Εργασίας Επισκέψεις - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -Χώρους Εργασίας - Επαγγελματίες Ενημέρωση για ενημερωτικές εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Ομιλίες / Παρουσιάσεις Πληροφορίες για επαγγελματικούς συνδέσμους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλάδους σπουδών και τον κόσμο της εργασίας.

28 Τι μπορεί να κάνει ο σύμβουλος
Συστατικές Επιστολές Βοήθεια στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Παροχή βοήθειας για απόκτηση δεξιοτήτων μελέτης Διοργάνωση Βιωματικών Εργαστηρίων (Fred Goes to School, Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης, Αντιναρκωτική Αγωγή, Σεξουαλική Διαφυλική Αγωγή) Δανειστική Βιβλιοθήκη - Οδηγός Σπουδών - Οδηγοί Επαγγελμάτων - Χρήσιμες Ιστοσελίδες (περιγραφές επαγγελμάτων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ.) Δημιουργία Ιστοσελίδας για άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση μαθητών Επιμόρφωση

29 η καλύτερη προετοιμασία για καλή δουλειά στο μέλλον είναι να δουλέψεις σήμερα
Elbert Hubbard

30 βιβλιογραφια Σιδηροπούλου – Δημακάκου Δ., (2008), Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός , Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τομέας Ψυχολογίας, Αθήνα Δημητρόπουλος Ε., (2000), Εισήγηση: Ο Ρόλος των Γονέων στη Γενική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Παιδιών τους – Οδηγός Γονέων Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Συμπεράσματα και Προτάσεις, Β’ Παραδοτέο ΙΕΠΑΣ Gray Poehnell Norman, E. Amundson, Σταδιοδρομία Καριέρας: Ατομικό Σύστημα Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας Norman E. Amundson ,JoAnn Harris-Bowlsbey Kuder, Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής Διαδικασίες και Τεχνικές Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ,Οδηγός για το Σύμβουλο Λευκωσία, 2011 Οδηγοί Καλής Πρακτικής και Εφαρμογής για την Εκπόνηση Προγραμμάτων από τα ΚΕΣΥΠ και τα ΓΡΑΣΕΠ στο Πλαίσιο των Δράσεων του ΤΔΕ/Υ, Αθήνα, 2007


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google