Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημόσια Ενημέρωση για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ) 9:30 – 11 πμ, Τρίτη 8 Μαΐου 2007 Αίθ. Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημόσια Ενημέρωση για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ) 9:30 – 11 πμ, Τρίτη 8 Μαΐου 2007 Αίθ. Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημόσια Ενημέρωση για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ) 9:30 – 11 πμ, Τρίτη 8 Μαΐου 2007 Αίθ. Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη). ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΓΚ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Η οργάνωση και έδρα του ΕΓΚ 2.Αποστολή και στόχοι 3.Δραστηριότητες (Λευκωσία – Βρυξέλλες) 4.Υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ 5.Γραφεία στις Βρυξέλλες 6.Κατηγορίες μελών και ωφελήματα 7.Τα μέλη του ΕΓΚ σήμερα 8.Το 15μελές ΔΣ 9.Θεσμός διαπιστευμένων συνεργατών 10.Πώς μπορείτε να γίνετε μέλη 11.Το μέλλον

3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚ Είναι μη κερδοσκοπικός και μη κρατικός οργανισμός με έδρα την Λευκωσία: •Διέπεται από καταστατικό (καταρτίστηκε με βάση τις πρόνοιες του «Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου», αρ. 57/1972 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 85 (Ι)/97) •Διοικείται από 15μελες Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) •Μόνιμες επιτροπές εντεταλμένες από το ΔΣ καθορίζουν χρονοδιαγράμματα και ενέργειες για τρέχοντα ζητήματα •Υποστηρίζεται διοικητικά από 1 Λειτουργό στη Λευκωσία και 2 Λειτουργούς στις Βρυξέλλες.

4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚ Εδρεύει στην πιο κάτω διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ.Θ. 20537, Γραφείο 122 1678 Λευκωσία, Κύπρος

5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΓΚ: Η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, αποτελεσματικής υποστήριξης και έγκυρης ενημέρωσης προς τα μέλη (άρθρο 4) ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης/εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρει η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τόσο σε χρηματοδοτήσεις όσο και στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ. Στόχοι: •Εξασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και διάχυσης της προς τα μέλη •Δημιουργία επαφών με άτομα κλειδιά τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Κοινοβούλιο

6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ •Παρακολούθηση εξελίξεων στη διαμόρφωση νέων πολιτικών ή την μετεξέλιξη υφιστάμενων •Δημιουργία επαφών με άλλα Γραφεία, δίκτυα και οργανισμούς άλλων χωρών που εδρεύουν στις Βρυξέλλες •Συνεργασία με κυπριακούς φορείς που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και ανταλλαγή πληροφοριών

7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Λευκωσία – Βρυξέλλες) •Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προς μέλη για προτάσεις σε έργα και προσκλήσεις για συνεργασίες. •Συμμετοχή σε προτάσεις για έργα κάτω από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ως εταίρος ή συντονιστής. •Δημόσια προβολή (Δημόσια Ενημέρωση, συμμετοχή σε ειδικές εκθέσεις/εκδηλώσεις για Προγράμματα και Πολιτικές της ΕΕ, πχ. 1η Έκθεση Έρευνας και Καινοτομίας 2007 – 32η Διεθνής Κρατική Έκθεση Περίπτερο 1, Εκθετήριο 22). •Δικτύωση με φορείς και οργανισμούς (επαφές με ιδρύματα και Κυπριακούς κρατικούς φορείς αρμόδιους για θέματα ΕΕ). Επαφές με Ευρωπαϊκά Δίκτυα όπως το ERRIN κ.α.

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Λευκωσία – Βρυξέλλες) •Ανοικτή πρόσκληση για διαπίστευση συνεργατών (μέσω της ιστοσελίδας του ΕΓΚ). •Καλούνται τοπικοί οργανισμοί για ενημέρωση, συνεργασία και άμεση συμμετοχή στο ΕΓΚ. •Προγραμματίζεται Μέρα Γνωριμίας στις Βρυξέλλες •Μελέτη για δημιουργία ομάδας κρούσης η οποία να λειτουργεί ως “Γραφείο μιας Επίσκεψης – One stop office”. O ερευνητής θα εισέρχεται στο γραφείο με μια ιδέα και θα εξέρχεται με πρόταση.

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΚ •Πληροφόρηση: –συναντήσεις/επικοινωνία με μέλη για επισκόπηση αναγκών και προτεραιοτήτων για Ευρωπαϊκά προγράμματα –ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για εξυπηρέτηση εξειδικευμένων αναγκών των μελών –ιστοσελίδα (ελεγχόμενη πρόσβαση στα μέλη, καλύπτει τις 2 ενότητες, Πολιτικές και Προγράμματα): www.eoc.org.cywww.eoc.org.cy

10 Δείγμα της αρχικής ιστοσελίδας του ΕΓΚ

11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΚ 2. Κατάρτιση προτάσεων: •Σεμινάρια και διαλέξεις προς μέλη για προετοιμασία και διαχείριση προτάσεων/έργων (δωρεάν συμμετοχή σε μέλη σε σεμινάριο Grundtvig) •Δείγματα από εγκεκριμένα έργα σε βάση δεδομένων (τίτλοι, περιγραφές, πακέτα εργασίας και στοιχεία προϋπολογισμού) •Σύνταξη προτάσεων σε προγράμματα για το ΕΓΚ από Λειτουργούς και Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) 3. Εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες •Παράρτημα με 2 Λειτουργούς. Συστέγαση/στενή συνεργασία με Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ΓΕΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου στις Βρυξέλλες

12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΚ •Συμμετοχή σε εκδηλώσεις (πχ. Open Days 2007 “Investors Café”, 8-10 Οκτωβρίου 2007, Βρυξέλλες) •Συμμετοχή σε δίκτυα/ομάδες συνεργασίας στις Βρυξέλλες (π.χ. ERRIN, UKRO, κ.α.) •Lobbing για συμμαχίες/συνεργασίες •Επισκόπηση σχετικών προγραμμάτων και πολιτικών •Άμεσος εντοπισμός και αποστολή ευκαιριών για συμμετοχή των μελών του ΕΓΚ ως εταίροι σε προτάσεις •Έγκαιρη πληροφόρηση για επερχόμενες νέες πολιτικές και νέα προγράμματα (Θέλουμε να γνωρίζουμε «τι θα συμβεί» και όχι «τι συνέβηκε») •Συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών ( για παράδειγμα, ποια προτεραιότητα θα έχει περισσότερη χρηματοδότηση) •Εκπροσώπηση μελών σε συναντήσεις στις Βρυξέλλες

13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΚ 4. Άλλες διευκολύνσεις και υπηρεσίες προς τα μέλη (διαφορά μεταξύ εταίρων και συνδρομητών): •Πλήρης πρόσβαση σε βάση δεδομένων με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα προτάσεων •Προτεραιότητα στην αναζήτηση και διευθέτηση συνεργατών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα •Μειωμένο κόστος για τις μισθωμένες υπηρεσίες από διαπιστευμένους συμβούλους/συνεργάτες στην προετοιμασία/διαχείριση προγραμμάτων •Δωρεάν συμμετοχή σε σεμινάρια ενημέρωσης

14 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ •Πρόγραμμα θέσης εργασίας/τοποθέτησης (Internship η Stagiaire) για νεαρούς απόφοιτους για ανάπτυξη ικανοτήτων, εμπειριών και καριέρας μέσω του ΕΓΚ. •Άμεση και συνεχής συνεργασία και συστέγαση ΕΓΚ με ΓΕΣ, μία οντότητα με πολλαπλές δημιουργικές δραστηριότητες στις ενότητες των Προγραμμάτων και Πολιτικών της ΕΕ και στην απαραίτητη εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες. Διεύθυνση: Avenue d'Auderghem 22-28 B-1040 Brussels

15 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Μερικές εικόνες από τα Γραφεία των Βρυξελλών: 1.εξωτερική όψη του κτηρίου, 2.επιγραφές ΕΓΚ/ΓΕΣ και άλλων Ευρωπαϊκών ομάδων, 3.εσωτερικοί χώροι/διευκολύνσεις.

16 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

17

18

19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Δύο κατηγορίες μελών: •Εταίροι •Συνδρομητές Κόστος συνδρομής (£3000 και £500) Τα ωφελήματα βελτιώνονται δυναμικά από εισηγήσεις των μελών του ΕΓΚ. Ακολουθεί συνοπτικός-συγκριτικός πίνακας όλων των δικαιωμάτων εταίρων και συνδρομητών:

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Δικαιώματα Μελών

21 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΚ ΣΗΜΕΡΑ - ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ Σ.Ο.Φ.Ι.Α. ΙΝΤΕΡΚΟΛΕΪΤΖ

22 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΚ ΣΗΜΕΡΑ - ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΪΠΡΟΥΣ ΚΟΛΕΪΤΖ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

23 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΚ ΣΗΜΕΡΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΠΚ)

24 ΤΟ 15ΜΕΛΕΣ ΔΣ Το ΔΣ του ΕΓΚ αποτελείται από τους εκπροσώπους των 12 εταίρων και 1 εκπρόσωπο των συνδρομητών, καθώς επίσης τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΕΓΚ. Καθηγητής Αντώνης Κάκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Κα. Μαρία Μαύρου, Αντιπρόεδρος Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Γραμματέας και Εκτελεστικός Διευθυντής Κ. Κωνσταντινος Παναγίδης, Ταμίας

25 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Κυπριακοί οργανισμοί και ανάγκες: Προς το παρόν σε πολλούς Κυπριακούς οργανισμούς απουσιάζει η τεχνογνωσία και υπάρχουν άμεσες ανάγκες σχετικές με Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Οι ανάγκες των οργανισμών για άμεση ανταπόκριση σε στενές προθεσμίες και απαιτητικά χρονοδιαγράμματα για εξειδικευμένες προτάσεις, απαιτούν: •Τεχνογνωσία για σωστή προσέγγιση και προετοιμασία προτάσεων •Άμεση στήριξη στην επικοινωνία/συνεργασία με εταίρους •Κατά τη διάρκεια του προγράμματος συντονισμός ενεργειών και διαχείριση έργων •Ολοκλήρωση έργων και διάχυση των αποτελεσμάτων

26 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Εμπλοκή και ρόλος του ΕΓΚ: •Το ΕΓΚ προς το παρόν δρα συμβουλευτικά (βλέπε συνοπτικό πίνακα πιο πάνω) •Προοπτική κάλυψης μέρους των πιο πάνω αναγκών από κατάλληλους και έμπειρους συνεργάτες/συμβούλους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα •Διαπίστευση συμβούλων από το ΕΓΚ –Αίτηση μέσω διαδικτύου –Αξιολόγηση από την ΕΓ του ΕΓΚ και δίκτυο συνεργατών (κυρίως ακαδημαϊκών με μακρά πείρα) –Ετήσιο κόστος διαπιστευμένων οργανισμών/ατόμων (£400/£100) –Επαναξιολόγηση των συμβούλων κάθε 4 χρόνια

27 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ •Προβολή και οφέλη των διαπιστευμένων συνεργατών Α) δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος του ΕΓΚ μόνο μαζί με τη φράση «Διαπιστευμένος από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου» ή στην Αγγλική, “Certified Consultant of the European Office of Cyprus” μαζί με τη διάρκεια ετών, π.χ. 2007-2010. Β) δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με τον αυξανόμενο αριθμό μελών του ΕΓΚ και των συνεργατών του

28 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΚ Αποστολή αίτησης μέσω επιστολής προς την ΕΓ του ΕΓΚ στην έδρα του ΕΓΚ. Καταστατικό ή σχετική νομολογία του οργανισμού να επισυνάπτεται. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση από το ΔΣ τότε ακολουθούν: •Επαφές γνωριμίας με τον Εκτελεστικό Διευθυντή και τους Λειτουργούς του ΕΓΚ για άμεση πρόσβαση στα δικαιώματα και ωφελήματα.

29 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Προσβλέπουμε … •σε ένα δίκτυο μελών που θα ξεπεράσει τα 50 •στη λειτουργία του «Γραφείου μιας επίσκεψης» •στη συμμετοχή όλων των εταίρων και συνδρομητών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε ως εταίροι είτε ως συντονιστές •στη συνεργασία με τοπικούς κρατικούς φορείς για ανάπτυξη υποδομής υποστήριξης της καινοτομίας •να γίνει το ΕΓΚ η κινητήριος δύναμη ανάπτυξης της έρευνας σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες •στο ΕΓΚ να είναι η ουσιαστική σύνδεση με την Ευρώπη για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά Σχέδια •στη σύνδεση ακαδημαϊκών/ερευνητών με τη βιομηχανία και επιχειρήσεις •στη συμβολή ώστε η Κυπριακή Κοινωνία να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες μέσω της Δια Βίου Εκπαίδευσης


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημόσια Ενημέρωση για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ) 9:30 – 11 πμ, Τρίτη 8 Μαΐου 2007 Αίθ. Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google