Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η έννοια της συνεργασίας και η συμβολή της στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc., Τράπεζα της Ελλάδος, συντάκτρια, ηλεκτρονικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η έννοια της συνεργασίας και η συμβολή της στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc., Τράπεζα της Ελλάδος, συντάκτρια, ηλεκτρονικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η έννοια της συνεργασίας και η συμβολή της στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc., Τράπεζα της Ελλάδος, συντάκτρια, ηλεκτρονικό περιοδικό «Συνεργασία»

2 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 2 Περιεχόμενα 1.Η έννοια της συνεργασίας στις βιβλιοθήκες 2.Τρόποι δόμησης συνεργατικών σχημάτων 3.Μορφές συνεργασίας με διαφορετικούς φορείς 4.Παραδείγματα συνεργασιών για βιβλιοθήκες

3 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 3 Περιεχόμενα  Η έννοια της συνεργασίας στις βιβλιοθήκες 2.Τρόποι δόμησης συνεργατικών σχημάτων 3.Μορφές συνεργασίας με διαφορετικούς φορείς 4.Παραδείγματα συνεργασιών για βιβλιοθήκες

4 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 4 1. Η έννοια της συνεργασίας στις βιβλιοθήκες  Βιβλιοθήκες: συγκέντρωση πηγών για κοινό όφελος  Ιδιωτικές συλλογές, π.χ. Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη, πυρήνας για δημόσιες βιβλιοθήκες, Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

5 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 5 Ανάγκες για συνεργασίες  Βιβλιοθήκες  Μη αυτάρκεις  Μη επαρκής χρηματοδότηση  Σύγχρονες απαιτήσεις & τεχνολογίες οδηγούν σε συνεργασίες: δικτυακές υπηρεσίες, διαδίκτυο, πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο  Πολιτιστικά ιδρύματα: κοινό πρόγραμμα δράσης, χρηματοδότηση, οικονομίες κλίμακας, νέες δεξιότητες προσωπικού

6 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 6 Αποτελέσματα συνεργατικών δράσεων  Βελτιωμένες, ποιοτικές, σύγχρονες υπηρεσίες  Ανάδειξη εικόνας της βιβλιοθήκης στον γονεϊκό οργανισμό  Ατομική ανάδειξη μελών προσωπικού  Δημιουργία εμπειριών για νέες αλλαγές  Κτίσιμο επαγγελματικών σχέσεων  Δημιουργία δομών: το σύνολο έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα μέρη  Νέες εταιρικές συνεργασίες  Η ισχύς εν τη ενώσει

7 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 7 Περιεχόμενα 1.Η έννοια της συνεργασίας στις βιβλιοθήκες  Τρόποι δόμησης συνεργατικών σχημάτων 3.Μορφές συνεργασίας με διαφορετικούς φορείς 4.Παραδείγματα συνεργασιών για βιβλιοθήκες

8 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 8 Βήματα δημιουργίας συνεργασιών  Αρχική ιδέα  Υποστήριξη και δέσμευση του γονεϊκού οργανισμού  Άτυπες επαφές, προκαταρκτικές συζητήσεις με πιθανούς εταίρους  Κατανόηση αναγκών, προτεραιοτήτων και εταιρικής κουλτούρας  Σύσταση ομάδας έργου

9 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 9 Διοικητική μορφή της συνεργασίας  Δήλωση αποστολής, όραμα  Στρατηγικό σχέδιο  Εκτελεστική ομάδα / διοικητικό συμβούλιο  Ταυτότητα/λογότυπο  Ομάδες υλοποίησης  Εκθέσεις προόδου  Στρατηγική εξόδου

10 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 10 Στοιχεία στρατηγικού σχεδίου  Αποστολή και όραμα  Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης  Περιγραφή τερματικού σημείου  Μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι στόχοι  Τρέχοντα θέματα: περιβάλλον, γεωγραφική, δημογραφική περιγραφή  Πολιτικές  Σχέδιο δράσης: ποιός, τί, πού, πότε, πώς, γιατί  Προϋπολογισμός έργου  Μέτρηση στόχων απόδοσης  Τακτική ανασκόπηση του σχεδίου δράσης

11 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 11 Χρηματοδότηση  Κατάρτιση αίτησης χρηματοδότησης  Επιχορηγήσεις από εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα  Πρωτογενή κρατικά κεφάλαια: ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΕΚΤ, ΚτΠ, ΕΤΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων  Οικονομική υποστήριξη από τοπικές αρχές  Έσοδα από το έργο  Συνδρομές μελών

12 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 12 Προαπαιτούμενα επιτυχούς συνεργασίας  Αίσθηση ομαδικής εργασίας: ομαδικότητα  Η δύναμη της ομάδας vs. εγώ  Διακριτός ο ρόλος κάθε μέλους  Υπευθυνότητα, συνέπεια, συναδελφικότητα, σύμπνοια, ενθουσιασμός, φιλότιμο, φιλεργία, ειλικρίνεια, εμμονή και υπομονή  Θέληση για υπερπήδηση εμποδίων  Υποστήριξη, δέσμευση γονεϊκού οργανισμού  Εμπλοκή προσωπικού  Προώθηση, προβολή της συνεργασίας  Έρευνες ικανοποίησης [δυνητικών] χρηστών  Σχεδιασμός ιστοτόπου  Θέληση για βελτίωση δεξιοτήτων προσωπικού

13 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 13 Δυσκολίες από μια εταιρική συνεργασία  Διαφορετικά ιδρύματα, διαφορετική εταιρική κουλτούρα  Διαφορές στο ανθρώπινο και περιουσιακό κεφάλαιο, εσωτερική ορολογία  Διαφορετική επίδραση κάθε φορέα στην κοινότητα των χρηστών της  Διαφορετικές αξίες, αρχές, αποστολή, αρμοδιότητες  Επιβάλλεται: σεβασμός στις διαφορές των φορέων, όχι αντιπαλότητα, ακεραιότητα κάθε φορέα

14 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 14 Περιεχόμενα 1.Η έννοια της συνεργασίας στις βιβλιοθήκες 2.Τρόποι δόμησης συνεργατικών σχημάτων  Μορφές συνεργασίας με διαφορετικούς φορείς 4.Παραδείγματα συνεργασιών για βιβλιοθήκες

15 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 15 α. Συνεργασίες ανά γεωγραφική περιοχή  Σε εθνικό επίπεδο: Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, ABM-utvikling Νορβηγίας, MLA Council Ηνωμένου Βασιλείου  Σε περιφερειακό επίπεδο: πολιτιστικά ιδρύματα (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία) μιας περιφέρειας  Νέες υπηρεσίες  Παροχή συμβουλών  Περιφερειακό ευρυζωνικό δίκτυο  Ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιεχομένου  Ανανέωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού  Προώθηση αναγνωσιμότητας & δια βίου μάθησης

16 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 16 β. Συνεργασίες μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων  Συνεργασίες μεταξύ βιβλιοθηκών και αρχείων ή μουσείων  Συνεργασίες μεταξύ ομάδων βιβλιοθηκών με μουσεία και αρχεία: κοινές συλλογές με βιβλία, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, εικόνες, αρχεία ήχου  π.χ. έργα ψηφιοποίησης

17 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 17 γ. Συνεργασίες με ιδρύματα του ίδιου τομέα  Ομοειδείς βιβλιοθήκες  Κοινή αγορά υλικού  HealLink (ΣΕΑΒ): ηλεκτρονικά περιοδικά  OhioLINK: ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για αγορά βιβλίων  Ψηφιοποίηση υλικού  Συλλογικοί κατάλογοι: Ζέφυρος, ΣΚΑΒ, ΣΚΔΒ, COPAC  Κοινή αποθήκευση έντυπου υλικού: Southwest Ohio repository  Θεματικές βιβλιοθήκες: κοινή αγορά ακριβών βάσεων δεδομένων π.χ. Datastream

18 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 18 δ. Συνεργασίες με τον εκπαιδευτικό τομέα  Βιβλιοθήκες: πηγές πληροφόρησης, κέντρα μάθησης & διάχυσης γνώσης  Βιβλιοθήκες σε τοπικό επίπεδο με σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια, ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρα κατάρτισης σε επιχειρήσεις  Παράδειγμα: Ίδρυμα Ευγενίδου και Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ  Έργο: πληροφοριακή παιδεία για εκπαιδευτικούς

19 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 19 ε. Συνεργασίες με τον τομέα εθελοντισμού  Βιβλιοθήκες και ΜΚΟ  Βιβλιοθήκες με οργανώσεις εθελοντισμού: υπηρεσίες βιβλιοθήκης σε ηλικιωμένα & εμποδιζόμενα άτομα, παιδιά, εθνικές μειονότητες, ειδικές ομάδες της κοινότητας  Παράδειγμα: οι 2 βιβλιοθήκες των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, στο Βασικό Κέντρο Τύπου και στο Ολυμπιακό χωριό με εθελοντές

20 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 20 Η βιβλιοθήκη του Βασικού Κέντρου Τύπου

21 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 21

22 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 22 Η βιβλιοθήκη του Βασικού Κέντρου Τύπου

23 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 23

24 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 24 στ. Συνεργασίες με τη βιομηχανία & τον ιδιωτικό τομέα  Βιβλιοθήκες: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί  Εταιρείες με βιβλιοθήκες ή αρχεία  Αλληλοϋποστήριξη  Βιβλιοθήκες και αρχεία ιδιωτικών επιχειρήσεων: διάσωση πολύτιμου υλικού

25 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 25 στ.1. Ειδικότερα, συνεργασίες για ανάπτυξη ΤΠΕ  Ακριβή η τεχνολογία: ψηφιοποίηση, ιστοτόποι, ευρυζωνικότητα, τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμός  Συμφέρουσα η συνεργασία βιβλιοθηκών με εταιρείες ΤΠΕ  Για κοινή αγορά ηλεκτρονικών πηγών,  Παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης σε καταλόγους βιβλιοθηκών  Συνεργασία για νέες υπηρεσίες: Ask a librarian

26 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 26 στ.2. Ειδικότερα συνεργασίες για διατήρηση & συντήρηση υλικού  Επειδή οι βιβλιοθήκες δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους  Επειδή η διατήρηση & η συντήρηση υλικού κοστίζουν  Επειδή το προσωπικό δεν είναι απαραίτητο να έχει ειδικές γνώσεις συντήρησης υλικού  Άρα επωφελείς οι συνεργασίες με σχετικές εταιρείες

27 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 27 ζ. Συνεργασίες για αιτήσεις χρηματοδότησης  Ειδική τεχνογνωσία για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης  Διαθέσιμα κονδύλια  Συνεργασία με εταιρείες συμβούλων για τεκμηριωμένη υποβολή προτάσεων  Παράδειγμα: συνεργασία βιβλιοθήκης με συμβουλευτική εταιρεία για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ

28 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 28 η. Συνεργασίες με τον εμπορικό τομέα  Πωλητήρια σε βιβλιοθήκες: φωτογραφίες, αναμνηστικά βιβλιοθήκης, αντίγραφα έργων  Ενοικιάσεις χώρων βιβλιοθήκης για εκδηλώσεις φορέων  Λειτουργία χώρου εστίασης δίπλα σε βιβλιοθήκη  Πηγές εσόδων για τη βιβλιοθήκη

29 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 29 Περιεχόμενα 1.Η έννοια της συνεργασίας στις βιβλιοθήκες 2.Τρόποι δόμησης συνεργατικών σχημάτων 3.Μορφές συνεργασίας με διαφορετικούς φορείς  Παραδείγματα συνεργασιών για βιβλιοθήκες

30 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 30 Παραδείγματα συνεργασιών  Infolibraries.gr (www.infolibraries.gr): Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιαςwww.infolibraries.gr  Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών: ξένα ινστιτούτα στην Ελλάδα & ελληνικοί φορείς και οργανισμοί  Συνέδρια  Εργαστήρια  Υποστήριξη δημοσίων – δημοτικών βιβλιοθηκών  Προβολή έργου  Ηλεκτρονικό περιοδικό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  www.goethe.de/synergasia (ΟΕΕΒ) www.goethe.de/synergasia  www.goethe.de/synergasia-periodiko www.goethe.de/synergasia-periodiko

31 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 31 Παραδείγματα συνεργασιών  Ομάδα για τις Ειδικές Βιβλιοθήκες (SpelNet)  Πρωτοβουλία 5 ατόμων από 4 βιβλιοθήκες  στόχοι  Κατάλογος ειδικών βιβλιοθηκών  Διανομή εντύπου για συμπλήρωση στοιχείων  Πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο  Νέες υπηρεσίες  http://www.eugenfound.edu.gr http://www.eugenfound.edu.gr  http://www.eebep.gr http://www.eebep.gr

32 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 32 Παραδείγματα συνεργασιών  Europeana (www.europeana.eu): ψηφιοποιημένες συλλογές αρχείων, μουσείων, βιβλιοθηκών, συλλογών οπτικοακουστικού υλικούwww.europeana.eu  Υλικό: πίνακες, φωτογραφίες, αντικείμενα, βιβλία, εφημερίδες, αρχειακά έγγραφα, αρχεία ήχου, ταινίες

33 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 33 Παραδείγματα συνεργασιών  The European Library (www.theeuropeanlibrary.org): πηγές 47 εθνικών βιβλιοθηκών της Ευρώπηςwww.theeuropeanlibrary.org  Σε 20 γλώσσες  Σε ψηφιακή ή βιβλιογραφική μορφή  LIBRIS (www.libris.kb.se): κοινή καταλογογράφηση από τη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας και 200 σουηδικές βιβλιοθήκεςwww.libris.kb.se

34 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 34 Παραδείγματα συνεργασιών  Central Bank Librarians’ Group: βιβλιοθηκονόμοι κεντρικών τραπεζών  «ίδρυση»: 2002  Mailing list: forum προβληματισμών, ανταλλαγής ιδεών & άρθρων περιοδικών  3 ετήσιες συναντήσεις στο Cambridge  Οργάνωση αυτόνομης συνάντησης / συνεδρίου  Επιτεύξιμοι στόχοι, εθελοντική προσπάθεια, ανθρώπινο δίκτυο

35 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 35 Παραδείγματα συνεργασιών  Google Library Project: http://books.google.com http://books.google.com  Ιδιωτικός τομέας και μεγάλες βιβλιοθήκες: Πανεπιστήμια Princeton, Oxford, Stanford, Harvard, Michigan, NYPL  Ψηφιοποίηση βιβλίων

36 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 36 Επίλογος  Αμέτρητα τα παραδείγματα συνεργασιών  Επιτυχία βιβλιοθηκών κρίνεται όχι από τον αριθμό έντυπων & ηλεκτρονικών τεκμηρίων  Αλλά: γεφύρωση κοινοτήτων χρηστών για διευκόλυνση της έρευνας  Βιβλιοθήκες: αρχιτέκτονες και πρωτεργάτες της συνεργασίας

37 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 37 Επίλογος  «είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ»: Στρατηγός Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα

38 29 Μαϊου 2008Ε. Σεμερτζάκη, Ημερίδα ΕΚΕΒΙ, Θεσσαλονίκη, 2008 38 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!  esemertzaki@bankofgreece.gr esemertzaki@bankofgreece.gr  esemertzaki@ath.forthnet.gr esemertzaki@ath.forthnet.gr


Κατέβασμα ppt "Η έννοια της συνεργασίας και η συμβολή της στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc., Τράπεζα της Ελλάδος, συντάκτρια, ηλεκτρονικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google