Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ερ. 41β,41γ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2004 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~40~) Γίνεται αυτόματη παραγγελία=73% Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής=58% Είναι μικρό το κόστος=54% Προμήθειες όλο το 24ωρο=38% Προμήθειες και στο εξωτερικό=33% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών=12% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet=11% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων=5% Ταχύτητα =1% ΔΓ/ΔΑ=1% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~40~) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση=1% Μη εξοικειωμένο προσωπικό=3% Αβεβαιότητα για πληρωμές=46% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων=39% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις=40% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων=36% Χρονοβόρα διαδικασία=1% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου=13% Μεγαλύτερο κόστος=- Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=2% Η χρήση του είναι δύσκολη=1% Είναι ακριβό=5% Είναι απρόσωπο=3% ΔΓ/ΔΑ=20% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης 2004 107

2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ερ. 41β,41γ Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~49~) Γίνεται αυτόματη παραγγελία=44% Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής=48% Είναι μικρό το κόστος=35% Προμήθειες όλο το 24ωρο=32% Προμήθειες και στο εξωτερικό=22% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών=19% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet=30% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων=6% Ταχύτερη επικοινωνία =4% Γρήγορη Εξυπηρέτηση = 2% Καλύτερη ποιότητα = 3% ΔΓ/ΔΑ=5% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~49~) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση=1% Μη εξοικειωμένο προσωπικό=5% Αβεβαιότητα για πληρωμές=30% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων=26% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις=13% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων=16% Χρονοβόρα διαδικασία=1% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου=17% Μεγαλύτερο κόστος=4% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=3% Η χρήση του είναι δύσκολη=5% Αβεβαιότητα για τα προσωπικά δεδομένα=5% Έλλειψη οπτικής επαφής με το προϊόν=4% Δεν μου αρέσει = 4% ΔΓ/ΔΑ=16% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης 2005 108

3 Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες Ερ. 41δ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ 2004 n=~40~ ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; n=~49~ 20042005 109

4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 110

5 2003 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) ΓΝΩΣΗΧΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=105) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=71) ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=113) Ερ. 43α,β,γ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=559) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=116) 111

6 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace Ερ. 43δ,ε,στ,ζ Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι PLAISIO2 Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Ανοικτή ερώτηση Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2004 1%1% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης 112

7 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace Ερ. 43δ,ε,στ,ζ Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Ανοικτή ερώτηση1% Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~5~) ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ε-ΒΑΥ2 113

8 2003 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1801) Μ.Ο. 5.7 4.6 Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=26% VODAFONE=34% TELESTET=50% Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=32% VODAFONE=36% TELESTET=34% Q-Telecom=1% Ν=147 Ν=245 Ερ. 44, 44α Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1892) 5.2 2004 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος 2004: Δεν υπάρχει πληροφόρηση Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1797) 7,2 2005 2005: Δεν υπάρχει πληροφόρηση 114

9 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 44β ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βάση: Όσες εταιρείες έχουν εταιρικά κινητά ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βάση: Όσες εταιρείες έχουν εταιρικά κινητά 115

10 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 17 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος 116

11 2003 2002 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Ερ. 45α,β Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2004 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 117

12 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 46 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος 118

13 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 46 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Άλλα προβλήματα -  0,6% 119

14 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 47α ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Σε ποιους τομείς της επιχείρησης χρειάζεστε υποστήριξη ως προς την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών; 120

15 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 47β ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Τι είδους υποστήριξη χρειάζεστε σε αυτούς τους τομείς; 121

16 2003 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) ΓΝΩΣΗ ΕΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα) ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΚ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=87) Ερ. 48-49-50 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=97) 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 4.6 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=78) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 3.3 Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) 122

17 Σύνολο επιχειρήσεων που γνωρίζουν το ΕΛΑΚ n=78 123

18 2003 2002 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» Ερ. 51α-β-γ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2004 2004 124

19 Ερ. 51δ Μέτρηση από το το 2004 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» n=475 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα Από τα Μ.Μ.Ε. Από γνωστούς Από το επιμελητήριο Από Internet Από την ΕΟΜΜΕΧ Το έχω απλά ακουστά Από συναδέλφους Από ενημερωτικά φυλλάδια Από τον λογιστή Από πωλητές Από εμπορικό σύλλογο Από εταιρείες Από σεμινάρια Από πελάτες 30% 17% 14% 10% 6% 5% 4% 3% 2% - «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=164 21% 15% 12% 13% 9% - 5% - 3% 1% 3% - «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=257 28% 13% 14% 15% 5% 6% 4% 2% - 2% 1% 2% 1% 125

20 Ερ. 51δ Μέτρηση για το 2005 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» n=548 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα Από τα Μ.Μ.Ε. Από γνωστούς Από το επιμελητήριο Από Internet Από την ΕΟΜΜΕΧ Το έχω απλά ακουστά Από συναδέλφους Από ενημερωτικά φυλλάδια Από τον λογιστή Από πωλητές Από εμπορικό σύλλογο Από εταιρείες Από σεμινάρια Από πελάτες 27% 15% 19% 17% 1% 3% 8% - 5% - 1% 2% 1% «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=272 20% 10% 17% 24% 1% 12% 2% 5% - 1% - 2% - «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=316 25% 10% 13% 25% 1% 9% 2% 5% - 1% 2% 126

21 % Μ.Ο. 5.906.00 28 30 23 21 2.34 Ερ. 52 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» 2.18 49 45 127

22 2003 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=542) ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ % Βάση: Όσες επιχειρήσεις καλύπτονται οι ανάγκες τους Ερ. 53-54β Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=475) 2004 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=548) 2005 128

23 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 54α ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους 129

24 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 55 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» 130

25 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 56 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» 131

26 Ερ. 57α-β Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Γνώση προγράμματος «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Πηγές ενημέρωσης για το πρόγραμμα «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Μέτρηση από το 2004 Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ (Ν=~26~) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Βάση: Σύνολο του δείγματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Βάση: Σύνολο του δείγματος Από τα Μ.Μ.Ε.48% Από γνωστούς19% Από το internet12% Από το επιμελητήριο 7% Από φυλλάδια 5% Το έχω απλά ακουστά 4% Από συναδέλφους 3% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ (Ν=130) Από τα Μ.Μ.Ε.27% Από γνωστούς13% Από το internet28% Από το επιμελητήριο 3% Από φυλλάδια 5% Το έχω απλά ακουστά 4% Από συναδέλφους 15% 2004 2005 132

27 Ερ. 58-59 Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Μέτρηση από το 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1539) 133

28 Ερ. 58-59 Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Μέτρηση για το 2005 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1476) 134

29 Ερ. 60 Μέτρηση από το 2004 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος 135

30 Ερ. 61 Μέτρηση από το 2004 Μ.Ο. 4.01 4.65 3.88 3.15 4.41 3.89 4.07 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος 136

31 Ερ. 61 Μέτρηση για το 2005 Μ.Ο. 3.80 4.24 3.31 2.99 4.16 3.76 3.89 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος 137

32 Ερ. 62 Μέτρηση από το 2004 Μ.Ο. 4.97 ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος 18 5.19 138

33 Στις σελίδες που ακολουθούν θα προστεθούν και οι εκτιμήσεις από την μέτρηση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το έτος 2005

34 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ Πραγματικός πληθυσμός Η/Υ Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ41662243882961 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ147925660887351 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ26121133022685 ΗΠΕΙΡΟΥ26989122012479 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ51046184034203 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ26284 68544626 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ45157185523446 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ39459170383008 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ42298153753509 ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY1658791262054 ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY36501120233408 ΚΡΗΤΗΣ48217207373678 ΑΤΤΙΚΗΣ30690713446010230 ΣΥΝΟΛΟ87937738874217267 1 έως 581740633568916926 6 έως 1030037228452827 11+31934304181614 ΣΥΝΟΛΟ87937738874217267 Δ97011424675662 Ζ30732412669410511 Η103971178804420 Θ46959226163647 Κ112336957135373 Ξ42814169303628 ΣΤ98926430855874 Άλλο70036239586471 ΣΥΝΟΛΟ87937738874217267

35 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET Πραγματικός πληθυσμός Internet Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ41662146253224 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ147925445486676 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2612183582531 ΗΠΕΙΡΟΥ2698995522203 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ51046112053599 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2628454524557 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ45157136273111 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ39459123232984 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ42298103713156 ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY1658767081786 ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY3650175552941 ΚΡΗΤΗΣ48217143642607 ΑΤΤΙΚΗΣ3069071007019870 ΣΥΝΟΛΟ87937727362116123 1 έως 581740622742615556 6 έως 1030037186393400 11+31934277712559 ΣΥΝΟΛΟ87937727362116123 Δ97011305355361 Ζ307324824129422 Η10397190583052 Θ46959194213593 Κ112336769666868 Ξ42814109222975 ΣΤ98926282375219 Άλλο70036183216112 ΣΥΝΟΛΟ87937727362116123

36 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ E-MAIL ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ41662123353131 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ147925396686654 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2612167432455 ΗΠΕΙΡΟΥ2698977741667 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ5104679252883 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2628452764775 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ45157125412978 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ39459104063071 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ4229886402838 ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY1658767081786 ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY3650175552941 ΚΡΗΤΗΣ48217109482921 ΑΤΤΙΚΗΣ306907992399853 ΣΥΝΟΛΟ87937724804315819 1 έως 581740620316215204 6 έως 1030037179773472 11+31934271252723 ΣΥΝΟΛΟ87937724804315819 Δ97011298975361 Ζ307324757279210 Η10397178732881 Θ46959183993720 Κ112336664496788 Ξ4281488312768 ΣΤ98926242124813 Άλλο70036183216112 ΣΥΝΟΛΟ87937724804315819 Πραγματικός πληθυσμός E-mail Σφάλμα ±

37 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ4166212171067 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ147925111753688 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2612120341744 ΗΠΕΙΡΟΥ2698926351308 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ5104624582307 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ262847432699 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ4515740481914 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ3945930872253 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ4229825291811 ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY1658717461224 ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY3650115691416 ΚΡΗΤΗΣ4821776882914 ΑΤΤΙΚΗΣ306907303887273 ΣΥΝΟΛΟ8793777515410831 1 έως 5817406552419612 6 έως 103003768783350 11+31934131483963 ΣΥΝΟΛΟ8793777515410831 Δ9701193633626 Ζ307324227765677 Η10397146122363 Θ4695961972681 Κ112336201765821 Ξ428148541047 ΣΤ9892651482718 Άλλο7003671414640 ΣΥΝΟΛΟ8793777515410831 Πραγματικός πληθυσμός Εταιρική ιστοσελίδα Σφάλμα ±

38 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ4166266132528 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ147925255205670 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2612155122159 ΗΠΕΙΡΟΥ269892571816 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ5104675062946 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2628426224035 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ4515779532492 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ3945976602802 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ4229840922077 ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY1658734721523 ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY3650151862633 ΚΡΗΤΗΣ4821796122458 ΑΤΤΙΚΗΣ306907591708785 ΣΥΝΟΛΟ87937715247113704 1 έως 581740611620612923 6 έως 1030037123533422 11+31934241073186 ΣΥΝΟΛΟ87937715247113704 Δ97011208554791 Ζ307324407797089 Η10397133121890 Θ46959130182807 Κ112336376376797 Ξ4281469852726 ΣΤ98926179844493 Άλλο70036142426063 ΣΥΝΟΛΟ87937715247113704 Πραγματικός πληθυσμός Δίκτυο Η/Υ Σφάλμα ±

39 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ4166232741468 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ147925259345469 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2612163362226 ΗΠΕΙΡΟΥ2698945201763 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ51046136453771 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2628413723529 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ45157109113200 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ39459139053509 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ4229845352126 ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY1658722531434 ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY3650158353088 ΚΡΗΤΗΣ48217132613699 ΑΤΤΙΚΗΣ306907792349549 ΣΥΝΟΛΟ87937718948814776 1 έως 581740614995613945 6 έως 1030037154743819 11+31934242673250 ΣΥΝΟΛΟ87937718948814776 Δ97011210643955 Ζ307324731169433 Η10397198003810 Θ46959128233387 Κ112336330066313 Ξ4281449412087 ΣΤ98926237214765 Άλλο7003647814433 ΣΥΝΟΛΟ87937718948814776 Πραγματικός πληθυσμός Εταιρικά κινητά Σφάλμα ±

40 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ISDN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ41662109943094 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ147925189524545 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2612150772185 ΗΠΕΙΡΟΥ2698940811779 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ5104673363281 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2628442344441 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ4515766772707 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ3945968852847 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ4229856552653 ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY1658731131523 ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY3650141292744 ΚΡΗΤΗΣ4821763962633 ΑΤΤΙΚΗΣ306907470948304 ΣΥΝΟΛΟ87937713672013444 1 έως 581740611468812429 6 έως 103003786853553 11+31934134443913 ΣΥΝΟΛΟ87937713672013444 Δ97011154074424 Ζ307324408127297 Η10397147222467 Θ4695989393089 Κ112336408177312 Ξ4281444732286 ΣΤ98926153524142 Άλλο7003659724635 ΣΥΝΟΛΟ87937713672013444 Πραγματικός πληθυσμός ISDN Σφάλμα ±

41 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ADSL ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ4166215461098 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ147925167065213 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2612126791447 ΗΠΕΙΡΟΥ269891232776 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ5104623381688 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ262846022150 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ4515745782095 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ3945945301634 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ4229831771972 ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY165871493998 ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY3650131032376 ΚΡΗΤΗΣ4821759162708 ΑΤΤΙΚΗΣ306907253916770 ΣΥΝΟΛΟ8793777518710906 1 έως 5817406587269885 6 έως 103003756542874 11+31934108933791 ΣΥΝΟΛΟ8793777518710906 Δ9701191513637 Ζ307324185775359 Η10397121961788 Θ4695975402765 Κ112336196505601 Ξ4281435301569 ΣΤ9892686283323 Άλλο7003682815354 ΣΥΝΟΛΟ8793777518710906 Πραγματικός πληθυσμός ADSL Σφάλμα ±

42 Copyright 2004 της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή των μελετών που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης»


Κατέβασμα ppt "ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google