Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2004 2004 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~40~) Γίνεται αυτόματη παραγγελία = 73% Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής = 58% Είναι μικρό το κόστος = 54% Προμήθειες όλο το 24ωρο = 38% Προμήθειες και στο εξωτερικό = 33% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών= 12% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet= 11% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων = 5% Ταχύτητα = 1% ΔΓ/ΔΑ = 1% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~40~) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση = 1% Μη εξοικειωμένο προσωπικό = 3% Αβεβαιότητα για πληρωμές = 46% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων = 39% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις = 40% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων = 36% Χρονοβόρα διαδικασία = 1% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου = 13% Μεγαλύτερο κόστος = - Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας = 2% Η χρήση του είναι δύσκολη = 1% Είναι ακριβό = 5% Είναι απρόσωπο = 3% ΔΓ/ΔΑ = 20% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 41β,41γ 107

2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες 2005 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~49~) Γίνεται αυτόματη παραγγελία = 44% Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής = 48% Είναι μικρό το κόστος = 35% Προμήθειες όλο το 24ωρο = 32% Προμήθειες και στο εξωτερικό = 22% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών= 19% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet= 30% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων = 6% Ταχύτερη επικοινωνία = 4% Γρήγορη Εξυπηρέτηση = % Καλύτερη ποιότητα = % ΔΓ/ΔΑ = 5% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~49~) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση = 1% Μη εξοικειωμένο προσωπικό = 5% Αβεβαιότητα για πληρωμές = 30% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων = 26% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις = 13% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων = 16% Χρονοβόρα διαδικασία = 1% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου = 17% Μεγαλύτερο κόστος = 4% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας = 3% Η χρήση του είναι δύσκολη = 5% Αβεβαιότητα για τα προσωπικά δεδομένα = 5% Έλλειψη οπτικής επαφής με το προϊόν = 4% Δεν μου αρέσει = % ΔΓ/ΔΑ = 16% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 41β,41γ 108

3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ 2004 2004 2005 Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; n=~40~ n=~49~ ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 41δ 109

4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
110

5 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE
Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=116) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=559) 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=113) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=105) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=71) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) 111 Ερ. 43α,β,γ

6 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE 1%
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2004 Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) PLAISIO 2 Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) Ανοικτή ερώτηση 1% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 43δ,ε,στ,ζ 112

7 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005 Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~5~) Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~5~) Ε-ΒΑΥ 2 Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~5~) Ανοικτή ερώτηση 1% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 43δ,ε,στ,ζ 113

8 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Βάση: Σύνολο του δείγματος 2005 Μ.Ο. 2005: Δεν υπάρχει πληροφόρηση 7,2 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1797) 2004: Δεν υπάρχει πληροφόρηση 5.2 2004 Ν=245 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1892) Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE = 32% VODAFONE = 36% TELESTET = 34% Q-Telecom = 1% 2003 5.7 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=2012) Ν=147 Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE = 26% VODAFONE = 34% TELESTET = 50% 2002 4.6 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1801) Ερ. 44, 44α 114 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά

9 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βάση: Όσες εταιρείες έχουν εταιρικά κινητά Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 44β 115

10 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 17 116

11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2003 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) 2002 Ερ. 45α,β 117 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801)

12 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 46 118

13 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Άλλα προβλήματα - 0,6% % Ερ. 46 119

14 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Σε ποιους τομείς της επιχείρησης χρειάζεστε υποστήριξη ως προς την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών; Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 47α 120

15 ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Τι είδους υποστήριξη χρειάζεστε σε αυτούς τους τομείς; Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 47β 121

16 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Βάση: Σύνολο του δείγματος ΓΝΩΣΗ ΕΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα) ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΚ Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 2005 3.3 Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=78) Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 2004 4.6 Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=97) 2003 Ερ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) 122 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=87)

17 Σύνολο επιχειρήσεων που γνωρίζουν το ΕΛΑΚ n=78
123

18 ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Βάση: Σύνολο του δείγματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» 2005 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2004 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» 2003 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2002 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Ερ. 51α-β-γ 124 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892)

19 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα Μέτρηση από το το 2004 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=164 «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=257 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» n=475 Από τα Μ.Μ.Ε. Από γνωστούς Από το επιμελητήριο Από Internet Από την ΕΟΜΜΕΧ Το έχω απλά ακουστά Από συναδέλφους Από ενημερωτικά φυλλάδια Από τον λογιστή Από πωλητές Από εμπορικό σύλλογο Από εταιρείες Από σεμινάρια Από πελάτες 30% 17% 14% 10% 6% 5% 4% 3% 2% - 21% 15% 12% 13% 9% - 5% 3% 1% 28% 13% 14% 15% 5% 6% 4% 2% - 1% Ερ. 51δ 125

20 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα Μέτρηση για το 2005 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=272 «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=316 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» n=548 Από τα Μ.Μ.Ε. Από γνωστούς Από το επιμελητήριο Από Internet Από την ΕΟΜΜΕΧ Το έχω απλά ακουστά Από συναδέλφους Από ενημερωτικά φυλλάδια Από τον λογιστή Από πωλητές Από εμπορικό σύλλογο Από εταιρείες Από σεμινάρια Από πελάτες 27% 15% 19% 17% 1% 3% 8% - 5% 2% 20% 10% 17% 24% 1% 12% 2% 5% - 25% 10% 13% 1% 9% 2% 5% - Ερ. 51δ 126

21 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»
Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Μ.Ο. 5.90 6.00 2.34 2.18 28 30 45 49 23 21 % Ερ. 52 127

22 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»
Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=548) 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=475) 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=542) 2002 % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=354) 128 Βάση: Όσες επιχειρήσεις καλύπτονται οι ανάγκες τους Ερ β

23 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % 129 Ερ. 54α

24 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 55 130

25 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 56 131

26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Από τα Μ.Μ.Ε. 27% Από γνωστούς 13%
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση από το 2004 Γνώση προγράμματος «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Πηγές ενημέρωσης για το πρόγραμμα «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» 2005 Από τα Μ.Μ.Ε. 27% Από γνωστούς 13% Από το internet 28% Από το επιμελητήριο 3% Από φυλλάδια 5% Το έχω απλά ακουστά 4% Από συναδέλφους 15% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ (Ν=130) 2004 Από τα Μ.Μ.Ε. 48% Από γνωστούς 19% Από το internet 12% Από το επιμελητήριο 7% Από φυλλάδια 5% Το έχω απλά ακουστά 4% Από συναδέλφους 3% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ (Ν=~26~) Ερ. 57α-β ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης 132

27 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση από το 2004 Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1539) Ερ 133

28 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση για το 2005 Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1476) Ερ 134

29 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση από το 2004 Ερ. 60 135

30 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση από το 2004 Μ.Ο. 4.65 4.41 4.07 4.01 3.89 3.88 3.15 Ερ. 61 136

31 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση για το 2005 Μ.Ο. 4.24 4.16 3.89 3.80 3.76 3.31 2.99 Ερ. 61 137

32 ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση από το 2004 Μ.Ο. 4.97 18 5.19 Ερ. 62 138

33 Στις σελίδες που ακολουθούν θα προστεθούν και οι
εκτιμήσεις από την μέτρηση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το έτος 2005

34 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ
Σφάλμα ± Πραγματικός πληθυσμός Η/Υ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

35 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET
Πραγματικός πληθυσμός Internet Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

36 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ E-MAIL
Πραγματικός πληθυσμός Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

37 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Πραγματικός πληθυσμός Σφάλμα ± Εταιρική ιστοσελίδα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

38 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πραγματικός πληθυσμός Δίκτυο Η/Υ Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

39 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ
Σφάλμα ± Πραγματικός πληθυσμός Εταιρικά κινητά ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

40 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ISDN
Πραγματικός πληθυσμός Σφάλμα ± ISDN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

41 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ADSL
Πραγματικός πληθυσμός Σφάλμα ± ADSL ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

42 Copyright 2004 της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή των μελετών που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα  που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης»


Κατέβασμα ppt "ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google