Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ερ. 41β,41γ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2004 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~40~) Γίνεται αυτόματη παραγγελία=73% Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής=58% Είναι μικρό το κόστος=54% Προμήθειες όλο το 24ωρο=38% Προμήθειες και στο εξωτερικό=33% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών=12% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet=11% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων=5% Ταχύτητα =1% ΔΓ/ΔΑ=1% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~40~) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση=1% Μη εξοικειωμένο προσωπικό=3% Αβεβαιότητα για πληρωμές=46% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων=39% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις=40% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων=36% Χρονοβόρα διαδικασία=1% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου=13% Μεγαλύτερο κόστος=- Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=2% Η χρήση του είναι δύσκολη=1% Είναι ακριβό=5% Είναι απρόσωπο=3% ΔΓ/ΔΑ=20% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης

2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ερ. 41β,41γ Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~49~) Γίνεται αυτόματη παραγγελία=44% Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής=48% Είναι μικρό το κόστος=35% Προμήθειες όλο το 24ωρο=32% Προμήθειες και στο εξωτερικό=22% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών=19% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet=30% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων=6% Ταχύτερη επικοινωνία =4% Γρήγορη Εξυπηρέτηση = 2% Καλύτερη ποιότητα = 3% ΔΓ/ΔΑ=5% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~49~) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση=1% Μη εξοικειωμένο προσωπικό=5% Αβεβαιότητα για πληρωμές=30% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων=26% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις=13% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων=16% Χρονοβόρα διαδικασία=1% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου=17% Μεγαλύτερο κόστος=4% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=3% Η χρήση του είναι δύσκολη=5% Αβεβαιότητα για τα προσωπικά δεδομένα=5% Έλλειψη οπτικής επαφής με το προϊόν=4% Δεν μου αρέσει = 4% ΔΓ/ΔΑ=16% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης

3 Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες Ερ. 41δ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ 2004 n=~40~ ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; n=~49~

4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 110

5 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) ΓΝΩΣΗΧΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=105) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=71) ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=113) Ερ. 43α,β,γ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=559) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=116) 111

6 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace Ερ. 43δ,ε,στ,ζ Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι PLAISIO2 Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Ανοικτή ερώτηση Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ %1% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης 112

7 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace Ερ. 43δ,ε,στ,ζ Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Ανοικτή ερώτηση1% Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~5~) ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ε-ΒΑΥ2 113

8 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1801) Μ.Ο Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=26% VODAFONE=34% TELESTET=50% Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=32% VODAFONE=36% TELESTET=34% Q-Telecom=1% Ν=147 Ν=245 Ερ. 44, 44α Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1892) ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος 2004: Δεν υπάρχει πληροφόρηση Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1797) 7, : Δεν υπάρχει πληροφόρηση 114

9 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 44β ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βάση: Όσες εταιρείες έχουν εταιρικά κινητά ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βάση: Όσες εταιρείες έχουν εταιρικά κινητά 115

10 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 17 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος 116

11 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Ερ. 45α,β Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2004 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797)

12 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 46 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος 118

13 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 46 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Άλλα προβλήματα -  0,6% 119

14 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 47α ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Σε ποιους τομείς της επιχείρησης χρειάζεστε υποστήριξη ως προς την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών; 120

15 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 47β ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Τι είδους υποστήριξη χρειάζεστε σε αυτούς τους τομείς; 121

16 2003 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) ΓΝΩΣΗ ΕΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα) ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΚ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=87) Ερ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=97) 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 4.6 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=78) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 3.3 Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) 122

17 Σύνολο επιχειρήσεων που γνωρίζουν το ΕΛΑΚ n=78 123

18 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» Ερ. 51α-β-γ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892)

19 Ερ. 51δ Μέτρηση από το το 2004 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» n=475 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα Από τα Μ.Μ.Ε. Από γνωστούς Από το επιμελητήριο Από Internet Από την ΕΟΜΜΕΧ Το έχω απλά ακουστά Από συναδέλφους Από ενημερωτικά φυλλάδια Από τον λογιστή Από πωλητές Από εμπορικό σύλλογο Από εταιρείες Από σεμινάρια Από πελάτες 30% 17% 14% 10% 6% 5% 4% 3% 2% - «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=164 21% 15% 12% 13% 9% - 5% - 3% 1% 3% - «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=257 28% 13% 14% 15% 5% 6% 4% 2% - 2% 1% 2% 1% 125

20 Ερ. 51δ Μέτρηση για το 2005 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» n=548 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα Από τα Μ.Μ.Ε. Από γνωστούς Από το επιμελητήριο Από Internet Από την ΕΟΜΜΕΧ Το έχω απλά ακουστά Από συναδέλφους Από ενημερωτικά φυλλάδια Από τον λογιστή Από πωλητές Από εμπορικό σύλλογο Από εταιρείες Από σεμινάρια Από πελάτες 27% 15% 19% 17% 1% 3% 8% - 5% - 1% 2% 1% «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=272 20% 10% 17% 24% 1% 12% 2% 5% - 1% - 2% - «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=316 25% 10% 13% 25% 1% 9% 2% 5% - 1% 2% 126

21 % Μ.Ο Ερ. 52 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε»

22 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=542) ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ % Βάση: Όσες επιχειρήσεις καλύπτονται οι ανάγκες τους Ερ β Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=475) 2004 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=548)

23 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 54α ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους 129

24 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 55 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» 130

25 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 56 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» 131

26 Ερ. 57α-β Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Γνώση προγράμματος «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Πηγές ενημέρωσης για το πρόγραμμα «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Μέτρηση από το 2004 Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ (Ν=~26~) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Βάση: Σύνολο του δείγματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Βάση: Σύνολο του δείγματος Από τα Μ.Μ.Ε.48% Από γνωστούς19% Από το internet12% Από το επιμελητήριο 7% Από φυλλάδια 5% Το έχω απλά ακουστά 4% Από συναδέλφους 3% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ (Ν=130) Από τα Μ.Μ.Ε.27% Από γνωστούς13% Από το internet28% Από το επιμελητήριο 3% Από φυλλάδια 5% Το έχω απλά ακουστά 4% Από συναδέλφους 15%

27 Ερ Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Μέτρηση από το 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1539) 133

28 Ερ Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Μέτρηση για το 2005 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1476) 134

29 Ερ. 60 Μέτρηση από το 2004 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος 135

30 Ερ. 61 Μέτρηση από το 2004 Μ.Ο ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος 136

31 Ερ. 61 Μέτρηση για το 2005 Μ.Ο ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος 137

32 Ερ. 62 Μέτρηση από το 2004 Μ.Ο ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος

33 Στις σελίδες που ακολουθούν θα προστεθούν και οι εκτιμήσεις από την μέτρηση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το έτος 2005

34 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ Πραγματικός πληθυσμός Η/Υ Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ έως έως ΣΥΝΟΛΟ Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο ΣΥΝΟΛΟ

35 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET Πραγματικός πληθυσμός Internet Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ έως έως ΣΥΝΟΛΟ Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο ΣΥΝΟΛΟ

36 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ έως έως ΣΥΝΟΛΟ Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο ΣΥΝΟΛΟ Πραγματικός πληθυσμός Σφάλμα ±

37 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ έως έως ΣΥΝΟΛΟ Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο ΣΥΝΟΛΟ Πραγματικός πληθυσμός Εταιρική ιστοσελίδα Σφάλμα ±

38 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ έως έως ΣΥΝΟΛΟ Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο ΣΥΝΟΛΟ Πραγματικός πληθυσμός Δίκτυο Η/Υ Σφάλμα ±

39 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ έως έως ΣΥΝΟΛΟ Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο ΣΥΝΟΛΟ Πραγματικός πληθυσμός Εταιρικά κινητά Σφάλμα ±

40 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ISDN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ έως έως ΣΥΝΟΛΟ Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο ΣΥΝΟΛΟ Πραγματικός πληθυσμός ISDN Σφάλμα ±

41 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ADSL ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ έως έως ΣΥΝΟΛΟ Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο ΣΥΝΟΛΟ Πραγματικός πληθυσμός ADSL Σφάλμα ±

42 Copyright 2004 της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή των μελετών που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης»


Κατέβασμα ppt "ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google