Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως «Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για τις Κοινότητες Εργάτες, Πέρα (Ορεινής), Πολιτικό» Αριθμός Σύμβασης: C/Ρυθμ.Κοινοτήτων/2/12/2010/

2 Τι είναι το Ρυθμιστικό Σχέδιο ;
Ένα πολύτιμο «εργαλείο» για τη μελλοντική ανάπτυξη της Κοινότητας, που θα : - αναδείξει το «όραμα» της τοπικής κοινωνίας - καταστρώσει ένα «σχέδιο δράσης» για την επίτευξή του - αποτελέσει ένα «στοχοθετημένο έγγραφο» στη διάθεση της Κοινοτικής Αρχής για να είναι πιο πειστική στις αξιώσεις της

3 Τι περιλαμβάνει ; Στην 1η φάση (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ) συγκεντρώθηκαν στοιχεία, έγινε επεξεργασία τους και βγήκαν συμπεράσματα για τις ανάγκες και τις προοπτικές της Κοινότητας (Παραδόθηκε: Απρίλιο 2012) Στη 2η φάση (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) προτείνεται το Σχέδιο Δράσης που καθορίζει τους άξονες προτεραιότητας, τα έργα / δράσεις και τις κατευθύνσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κοινότητας (Ιούλιος 2012) Στην 3η φάση (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) καταστρώνεται το οριστικό Σχέδιο Δράσης μετά τις διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία, το Κοινοτικό Συμβούλιο και τους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες (Σεπτέμβριος 2012)

4 Ποια είναι η ¨φιλοσοφία¨ του Σχεδίου Δράσης ;
ΑΠΛΟ / ΧΡΗΣΤΙΚΟ / ΕΥΕΛΙΚΤΟ / ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ΚΟΙΝΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ώστε να διευκολυνθούν οι Κοινοτικές Αρχές στην εφαρμογή του ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ 3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ώστε να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας και κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ αναλόγως των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων

5 ‘‘ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ’’ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΡΑΜΑ: Ανάδειξη της Κοινότητας σε πολιτιστικό κέντρο της Ταμασσού (δίπολο με Πολιτικό λόγω αρχαιολογικής κληρονομιάς) και πόλο έλξης τουριστών και επισκεπτών με την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα (αναπαλαίωση όλων των παλαιών κτισμάτων / επανάχρησή τους για υποστηρικτικές υποδομές). Παροχή τεχνικών & κοινωνικών υποδομών, ιδίως για τους νέους, ώστε να προαχθεί η μετεγκατάσταση νέων οικογενειών και οι αξιοβίωτες συνθήκες για τους ντόπιους, και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με ενίσχυση εμπορικών δραστηριοτήτων, αναψυχής, ψυχαγωγίας, υπηρεσιών προς τουρίστες Άξονας Προτεραιότητας 1 Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων Άξονας Προτεραιότητας 2 Διαφοροποίηση τοπικής οικονομίας και ποιοτικός εμπλουτισμός παρεχόμενων υπηρεσιών Άξονας Προτεραιότητας 4 Αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης Άξονας Προτεραιότητας 3 Διατήρηση και ανάδειξη φυσικών & πολιτιστικών πόρων, αναβίωση τοπικής παράδοσης & πολιτισμού και δικτύωση σε υπερτοπικές διαδρομές «Φύσης & Πολιτισμού»

6 Άξονας Προτεραιότητας 1
Βελτίωση ποιότητας ζωής ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ 1. Ανάπλαση και αναβάθμιση κεντρικών πλατειών (Πλατεία Ελευθερίας / πλατείας καφενέδων και Πλατεία Εκκλησίας) με προσθήκη χρήσεων που θα τις καταστήσουν ελκυστικούς χώρους συνάθροισης της τοπικής κοινωνίας, ζωντανούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (Φωτ. 1, 2) 2. Εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης Κυκλοφοριακής Διαχείρισης προκειμένου αφενός να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς διακίνησης των πεζών και ιδίως των μικρών παιδιών, και αφετέρου, να γίνουν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, αιχμών και αναγνωριστική μελέτη κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Ειδικότερα η μελέτη θα περιλαμβάνει προτάσεις για: - για την κατά προτεραιότητα κατασκευή πεζοδρομίων στις κύριες οδικές αρτηρίες του χωριού (πχ. Αρχ. Μακαρίου), σήμανση για όρια ταχύτητας και κυκλοφοριακή διαχείριση, μονοδρομήσεις / πεζοδρομήσεις στον οικιστικό πυρήνα, προσβάσεις παρόδιων κατοικιών, κ.ά. - τη δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης - τη διερεύνηση κατασκευής περιμετρικής οδού εφαπτόμενης στο ανατολικό όριο ανάπτυξης 3. Ανάπλαση και αναβάθμιση παιδικής χαράς συνοικισμού και κατασκευή νέας σε κεντρικό σημείο του χωριού Φωτ. 1 Φωτ. 2

7 Άξονας Προτεραιότητας 1
Βελτίωση ποιότητας ζωής ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ 4. Αναβάθμιση του υπάρχοντος γηπέδου στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Περάτων (κατασκευή αποδυτηρίων κ.λπ.) 5. Δημιουργία χώρου συνεύρεσης και αναψυχής νέων (πιθανή κατασκευή γηπέδου futsal εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του ΚΟΑ) και skateboard park στο τεμάχιο μεταξύ εκκλησίας και Πνευματικού κέντρου (απαλλοτρίωση τεμαχίου 223) (Φωτ. 3) 6. Αναβάθμιση του περιφερειακού Βρεφονηπιακού σταθμού στο Επισκοπειό που εξυπηρετεί τις Κοινότητες Περάτων και Πολιτικού 7. Διάβημα της Κοινότητας προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κατοικιών, ώστε να προβλεφθεί μία μεγάλη οικιστική ανάπτυξη για πτωχές και προσφυγικές οικογένειες που θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ανάπτυξη της Κοινότητας 8. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και χώρων απόρριψης μπαζών (π.χ. περιβαλλοντική υποβάθμιση από απόρριψη σκυβάλων στον Αλυκό και περιβαλλοντική αναβάθμιση του πράσινου σημείου) - σε πρώτη φάση προτείνεται η πρόσληψη προσωπικού διακοινοτικά σε επίπεδο Συμπέγματος (Φωτ. 4) 9. Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης εφαρμογής της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης Φωτ. 3 Φωτ. 4

8 Άξονας Προτεραιότητας 2
Διαφοροποίηση τοπικής οικονομίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ 10. Αξιοποίηση των διαθέσιμων χορηγιών για αποκατάσταση και επανάχρηση αξιόλογων υφιστάμενων κελυφών παλαιών κτισμάτων (διατηρητέα, κτήρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής) προκειμένου να παρασχεθούν στην Κοινότητα οι αναγκαίες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση διερχόμενων επισκεπτών και τουριστών καθώς και για κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και αναψυχή των κατοίκων (κατά προτεραιότητα προτείνεται η λειτουργία ως αγροτουριστικά καταλύματα διατηρητέων κτηρίων περιμετρικά της Πλατείας Εκκλησίας, η δημιουργία παραδοσιακού καφενείου, πωλητηρίου τοπικών προϊόντων και αποικιακών ειδών, κ.ά.) (Φωτ. 5, 6) 11. Επαναλειτουργία κωμοδικείου ως καφενείο και κέντρο συνάντησης στην κεντρική πλατεία (Φωτ. 7) 12. Αξιοποίηση των προνοιών του ΠΑΑ που χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με χρήση διαθέσιμων κινήτρων για τις βιολογικές καλλιέργειες 13. Διενέργεια αναδασμού σε αγροτικές εκτάσεις για προαγωγή ορθολογικής και πρόσφορης ανάπτυξης της γεωργίας 14. Ενθάρρυνση σύστασης Ομάδας Παραγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων με αξιοποίηση των μέτρων 1.7 και 1.9 του ΠΑΑ προκειμένου να προαχθούν αποδοτικές και βιώσιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν με περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές, βιολογικές μεθόδους παραγωγής και κοινή διάθεση προϊόντων για δημιουργία οικονομιών κλίμακας 15. Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο φωτισμό Φωτ. 6 Φωτ. 5 Φωτ. 7

9 Άξονας Προτεραιότητας 3
Δικτύωση αξιόλογων πόρων σε διαδρομές «Φύσης & Πολιτισμού» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ 16. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση των χώρων πρασίνου ώστε να αξιοποιηθούν ως εκδρομικοί χώροι και πάρκα αναψυχής. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται ενδεικτικά: - Δημιουργία Γραμμικού Οικοτουριστικού ‘‘Πάρκου Αναψυχής και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης’’ με επίδειξη ειδών χλωρίδας, σήμανση φυτών, χάραξη περιηγητικών μονοπατιών και ελαφριές κατασκευές στάσης / σκίαστρα, για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, στον Πεδιαίο ποταμό, καθαριότητα της κοίτης του και περιβαλλοντική αποκατάστασή του (διερεύνηση για την κατασκευή μικρού βιολογικού σταθμού για την επεξεργασία των λυμάτων που χύνονται στον ποταμό) - Δημιουργία μικρού πάρκου / παιδικής χαράς στη χαλίτικη έκταση παρά τον Πεδιαίο ποταμό - Αναπαλαίωση και ανάδειξη των νερόμυλων - Δημιουργία εκδρομικών χώρων στα χαρακτηριστικά οροπέδια της Κοινότητας (Πάνω και Κάτω βουνό) - Δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου γεωλογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Αλυκού (Φωτ. 8) 17. Δημιουργία Θεματικού Κέντρου / «Μουσείο Νερού» στο Φράγμα Ταμασσού και η αξιοποίηση των υδάτων ως κοινωνικο-πολιτισμικός πόρος (δικτύωση με νερόμυλους Μυλαρούδι και Μύλος της Εκκλησίας, Νερό του Μηλιώτη) – προώθηση στο πλαίσιο αυτό σχολικού και επιμορφωτικού τουρισμού (Φωτ. 9) Φωτ. 8 Φωτ. 9

10 Άξονας Προτεραιότητας 3
Δικτύωση αξιόλογων πόρων σε διαδρομές «Φύσης & Πολιτισμού» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ 18. Επιλεκτικές λιθοστρώσεις οδικών τμημάτων εντός παραδοσιακού πυρήνα (ενδείκνυται να γίνει ταυτόχρονα προγραμματισμός “αναμονών” αποχετευτικού δικτύου) - Ξήλωμα της ασφάλτου στον πυρήνα ώστε μετά από εκσκαφή και σωστικές ενέργειες να αναδειχθούν τα παλαιά λιθόστρωτα (Φωτ. 10) 19. Ηλεκτροφώτιση εσωτερικού οδικού δικτύου και τοποθέτηση καλαίσθητων στύλων εντός παραδοσιακού πυρήνα Φωτ. 10 20. Αποκατάσταση όψεων κτηρίων πυρήνα βάσει αναλυτικής οδηγίας προδιαγραφών και κανονισμών για τον ομοιόμορφο εξωραϊσμό των προσόψεων παραδοσιακών κτηρίων και κίνητρα για τη συνολική ανάπλαση των προσόψεων όλων των κτηρίων - Διενέργεια ελέγχου για την αισθητική ένταξη στο οικιστικό περιβάλλον από το Κοινοτικό Συμβούλιο και επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό 21. Δικτύωση της Κοινότητας, σε δίπολο με την Κοινότητα Πολιτικού λόγω πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς και κοινής ιστορικής παράδοσης, και ανάδειξη σε πολιτιστικό κέντρο της περιοχής Ταμασσού και πόλο έλξης τουριστών / επισκεπτών 22. Επιλεκτικές δενδροφυτεύσεις με στόχο την αύξηση του ποσοστού πρασίνου και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος (ειδικώς για σκίαση στα πεζοδρόμια και κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων, καθώς και στις παρυφές των οικιστικών περιοχών ως ζώνη περιαστικού πρασίνου) 23. Τοποθέτηση χάρτη ευκρινούς σήμανσης και πληροφόρησης για τις διαδρομές «Φύσης και Πολιτισμού» 24. Έκδοση πληροφοριακού και προωθητικού φυλλαδίου για τις διαδρομές «Φύσης και Πολιτισμού» και για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. Ταμάσσια, πανηγύρι Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό, κ.λπ.)

11 Άξονας Προτεραιότητας 4
Αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ 25. Προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού πυρήνα - διερεύνηση πιθανότητας κήρυξης Ομαδικού Διατάγματος Διατήρησης για τον Πυρήνα Περάτων και ενθάρρυνση ιδιωτών για τη χρήση κινήτρων αποκατάστασης διατηρητέων οικοδομών και επιχορηγήσεων για τη χρήση παραδοσιακών υλικών (Φωτ. 11) Εγγραφή δρόμων (κατά προτεραιότητα διανοίξεις επιλεγμένων δρόμων εντός ορίου ανάπτυξης) ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση οι περίκλειστες οικιστικές ζώνες Δημιουργία εμπορικού άξονα για την προσθήκη καταστημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του ντόπιου πληθυσμού 28. Ενέργειες προώθησης της υλοποίησης της ισχύουσας βιοτεχνικής ζώνης Ε1 στο κεντρικό τμήμα της Κοινότητας – βελτίωση / κατασκευή δρόμου πρόσβασης στην περιοχή (Φωτ. 12) Φωτ. 11 Φωτ. 12

12 Άξονας Προτεραιότητας 4
Αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ 29. Διαφύλαξη αγροτικού τοπίου και ενδυνάμωση αγροτικού χαρακτήρα με καλύτερη ενημέρωση των αγροτών για τη δυνατότητα επιδοτούμενων καλλιεργειών ή/και καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων (Φωτ. 13) Τοπιοτέχνηση – κατασκευή υπαίθριων κιοσκιών ξεκούρασης και παρατήρησης θέας σε διαθέσιμες χαλίτικες εκτάσεις, όπως για παράδειγμα στο Πάνω και Κάτω Βουνό 31. Εκπόνηση σχεδίου για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου αρδευτικού συστήματος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των εκτεταμένων γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών στην Κοινότητα - Προώθηση αρδευτικών έργων που αξιοποιούν τις ΑΠΕ Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βελτίωσης της Ποιότητας του Πεδιαίου ποταμού και των παραποτάμων του Φωτ. 13

13 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
1. Δημιουργία αναπτυξιακών πόλων βασισμένων στις τοπικές συνθήκες και μερική εξειδίκευση ρόλου Κοινοτήτων, λ.χ. Οικονομικό - Εμπορικό – Βιομηχανικό Κέντρο στους Εργάτες, Πολιτιστικό Κέντρο το Δίπολο Πέρα – Πολιτικό με θεματικό τουριστικό δίκτυο βασισμένο στους αξιοποιήσιμους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (ιστορία νερού στα Πέρα και ιστορία χαλκού στο Πολιτικό) 2. Σε σχέση με το θεματικό τουρισμό, υπάρχει η δυνατότητα ανάδειξης σε επίπεδο Συμπλέγματος Ταμασσού (9 Κοιν.) της τοπικής ιστορίας του αρχαίου Βασιλείου Ταμασσού, μέσα από τη δημιουργία "ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΑΛΚΟΥ" 3. Μελέτη αποχετευτικού δικτύου – Σχέδιο διαχείρισης των αστικών λυμάτων σε συνδυασμό με τεχνικοοικονομικά κριτήρια η οποία να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και επεξεργασίας των παραγόμενων λυμάτων για το σύνολο των οικισμών 4. Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (προάστιο) και ευκαιρίες αλληλοσυμπληρώσεων ως Σύμπλεγμα. Περιλαμβάνονται τα εξής: - Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση γυμνασίου - λυκείου, - Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την κατασκευή πολυϊατρείου, - Μελέτη βιωσιμότητας για την κατασκευή υπερτοπικού πολιτιστικού-πνευματικού κέντρου και υπερτοπικού αθλητικού πυρήνα (γήπεδα ποδοσφαίρου & μπάσκετ, κλειστό στάδιο, κολυμβητήριο, κ.ά.) - Δημιουργία περιφερειακού γηροκομείου για την κάλυψη αναγκών φροντίδας ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιοχή 5. Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα από την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για τη δυνατότητα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια 6. Εξασφάλιση ικανοποιητικής ποσότητας και ποιότητας νερού για ύδρευση και άρδευση 7. Πληροφόρηση για κίνητρα και διευκολύνσεις για τη μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιοχή μελέτης 8. Διοργάνωση συναντήσεων/διαλέξεων από τον Αστ. Σταθμό Λακατάμιας στα πλαίσια της Κοινοτικής Αστυνόμευσης 9. Εκπόνηση ειδικών μικροζωνικών μελετών γεωλογικής καταλληλότητας ανά Κοινότητα Συμπλέγματος Άξονας Ι Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες

14 - Προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού
10. Ενδυνάμωση διοικητικής δομής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την από κοινού υλοποίηση έργων και προγραμμάτων: - Προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού - Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας (οδών, παρόχθιων περιοχών) & αγορά αναγκαίου εξοπλισμού - Πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού, αναλόγως των βασικών αναγκών και διαθέσιμων πόρων - Δημιουργία δικτύου εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων σε τεχνικά, νομικά και οικονομικά θέματα - Πληροφόρηση στα Κοινοτικά Γραφεία και στις ιστοσελίδες των Κοινοτήτων για τα διαθέσιμα κίνητρα εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών, επιδοτήσεων απασχολούμενων, σχέδια χορηγιών για τον αγρoτουρισμό ή την αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών, κ.ά. Άξονας ΙΙ Τόνωση της διαχειριστικής επάρκειας του Συμπλέγματος Άξονας ΙΙΙ Βελτίωση της προσπελασιμότητας – προσβασιμότητας 11. Βελτίωση οδικών διασυνδέσεων (ακτινικό και κυκλικό πλέγμα δια-Κοινοτικών οδών), ειδικότερα: - Βελτίωση γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών: (1) της οδικής σύνδεσης Πολιτικού με Επισκοπειό βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου, (2) της οδικής σύνδεσης Πολιτικού με Πέρα διαμέσου του Πεδιαίου, (3) της οδικής σύνδεσης Εργατών με Επισκοπειό (κι από εκεί με Πέρα και Πολιτικό), (4) των προσβάσεων από τους Εργάτες στους προγραμματιζόμενους κόμβους του νέου αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - Παλαιχωρίου - Βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, με διέλευση των λεωφορείων του ΟΣΕΛ από όλους τους οικισμούς - Μελέτη βιωσιμότητας τακτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των Κοινοτήτων του Συμπλέγματος, π.χ. mini-bus - Δημιουργία συνδυασμένων διαδρομών για πεζοπορία και ποδήλατο που να συνδέουν τις Κοινότητες του Συμπλέγματος και τα αξιόλογα τοπόσημά τους όπως νερόμυλοι, Φράγμα Ταμασσού, εκκλησίες και αρχαιολογικοί χώροι κ.ά., με τη μορφή Γραμμικού πάρκου και μονοπατιών στον Πεδιαίο ποταμό (στο πλαίσιο της ανάδειξης του πλούσιου φυσικού οικοσυστήματος που απαρτίζει το υδάτινο στοιχείο στην περιοχή) με χάραξη/ διάνοιξη/ σήμανση/ χαρτογράφηση παρόχθιων διαδρομών «Φύσης & Πολιτισμού» Συμπλέγματος

15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε: κ. Στρατή Μπαμπαλίκη ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε Ρήγα Φεραίου 28 & Πάρνηθος, Μεταμόρφωση, Αθήνα ΤΗΛ.: – FAX: – Ε-ΜΑΙL:


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google