Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέσεις για την Οικονομία Προτεινόμενα Μέτρα Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέσεις για την Οικονομία Προτεινόμενα Μέτρα Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέσεις για την Οικονομία Προτεινόμενα Μέτρα Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2011

2 Τρεις Άξονες Πολιτικής Α. Στήριξη της Ανάπτυξης. Β. Διαχείριση Κρατικής Περιουσίας προς όφελος της Κοινωνίας. Γ. Μείωση Σπάταλου Κράτους. 2

3 Α. Στήριξη της Ανάπτυξης Στόχοι Ανάπτυξης:  Επικέντρωση σε σύγχρονους τομείς π.χ. έρευνα, τεχνολογία, ενέργεια, υγεία.  Τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για να καταστήσουμε την Κύπρο περιφερειακό κέντρο υπηρεσιών.  Αλλά και στήριξη σε παραδοσιακούς τομείς π.χ. τουρισμός, ανάπτυξη γης. 3

4 Βασικές Προϋποθέσεις για ανάπτυξη  Μακροοικονομική σταθερότητα και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.  Ισχυρές εποπτικές αρχές.  Χαμηλά δανειστικά επιτόκια. 4

5 Μέτρα και Εισηγήσεις για την ανάπτυξη Μέτρα και Εισηγήσεις για την ανάπτυξη  Ριζική μείωση της γραφειοκρατίας. Εισαγωγή Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Κράτος και ιδιωτικός τομέας να είναι σύμμαχοι για την ανάπτυξη.  Ενίσχυση του ανταγωνισμού και άρση ολιγοπωλίων και μονοπωλίων. Ενίσχυση και θωράκιση ανεξαρτήτων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών.  Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και διεύρυνση εμπορικού ωραρίου.  Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και διεύρυνση εμπορικού ωραρίου.  Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, μέσα σε συνθήκες χρηστής διοίκησης και διαφάνειας. 5

6  Διαμόρφωση Στρατηγικής για προσέλκυση ξένων επενδύσεων με έμφαση στον τομέα της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  Παροχή φορολογικών κινήτρων πολεοδομικών ελαφρύνσεων και εισαγωγή θεσμού επιταχυνόμενης απόσβεσης για στοχευμένες αναπτύξεις.  Επίσπευση διαδικασιών έκδοσης τίτλων σε νόμιμες αναπτύξεις και υλοποίηση πολεοδομικής αμνηστίας.  Ιεράρχηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης.  Μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων από Ευρωπαϊκή Ένωση.  Νέα πολιτική για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Αύξηση των σχετικών δαπανών στο 3% μέχρι το 2020. Εξαίρεση ποσών που επενδύονται σε Ε&Α από φορολογία. 6

7  Επανασχεδιασμός ενεργειακής πολιτικής με βάση τα νέα δεδομένα για το φυσικό αέριο με σκοπό να καταστήσουμε την Κύπρο όχι μόνο χρήστη αλλά και εξαγωγέα φυσικού αερίου.  Ενθάρρυνση ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αύξηση μεριδίου ΑΠΕ στο 20% μέχρι το 2020.  Δημιουργία Φορέα Μελέτης Διεθνών Τάσεων για στήριξη τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 7

8  Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών εγγραφής ΚΕΠΕΥ και επέκταση δικτύου συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας.  Χάραξη Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής για προσέλκυση νέων εμπορικών πλοίων και διαχειριστριών εταιριών και κίνητρα για κατασκευή επισκευαστικής μονάδας.  Ενθάρρυνση και κίνητρα σε κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες να επεκταθούν στη ναυτιλιακή ασφάλιση αλλά και προετοιμασία τους για να προσφέρουν ασφάλιση στον τομέα της ενέργειας.  Προώθηση δημιουργίας καζίνο και ρύθμιση ζητήματος ηλεκτρονικού στοιχήματος.  Ενθάρρυνση επενδύσεων με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Πλήρης αναδιοργάνωση ΚΟΤ. 8

9 Β. Διαχείριση Κρατικής Περιουσίας προς όφελος της Κοινωνίας  Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας εισηγούμαστε:  Ίδρυση Αρχής Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Κρατικής Περιουσίας η οποία με πλήρη διαφάνεια θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση του οφέλους για το δημόσιο. Αυτή η κρατική περιουσία περιλαμβάνει μεγάλα προνομιακά τεμάχια γης, βιομηχανικές ζώνες, κυβερνητικές κατοικίες και μικροτεμάχια. 9

10  Κατάργηση Οργανισμών που έχουν κλείσει τον κύκλο ύπαρξης τους και απορρόφηση προσωπικού σε άλλα τμήματα του δημοσίου : 1. Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2. Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων 3. Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων. 4. Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 5. Ταμείο Δημοσίων Δανείων  Μερική αποκρατικοποίηση με προσφορά μειοψηφικού πακέτου σε στρατηγικό επενδυτή σε : 1. Αρχή Λιμένων Κύπρου 2. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 3. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 10

11  Πλήρης αποκρατικοποίηση των ακόλουθων οργανισμών 1. Δασικές Βιομηχανίες 2. Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών 3. Κυπριακές Αερογραμμές 4. Συμβούλιο Κεντρικού Σφαγείου 5. Αρχή Κρατικών Εκθέσεων 6. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Σημείωση: στον κατάλογο αυτό τον Μάιο του 2010 όταν έγινε η παρουσίαση των θέσεων του ΔΗΣΥ για την οικονομία περιλαμβανόταν και η Eurocypria η οποία λόγω κακών χειρισμών έχει κηρύξει πτώχευση  Βασική προϋπόθεση για την προώθηση μιας πολιτικής αποκρατικοποιήσεων και μετοχοποιήσεων η αναβάθμιση του εποπτικού πλαισίου.  Προϋπόθεση επίσης ότι τα έσοδα που θα προκύψουν δεν θα χρησιμοποιηθούν για μπαλώματα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά θα δεσμευτούν προς όφελος επενδύσεων στην έρευνα & καινοτομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. 11

12 Γ. Μείωση Σπάταλου Κράτους  Το σπάταλο και αναποτελεσματικό κράτος είναι στο επίκεντρο των διαθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας μας.  Αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο με μείωση των κρατικών δαπανών και όχι με συνεχείς φορολογικές αυξήσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τα εξής :  Κατάργηση όσων από τις 1200 θέσεις εργασίας που εγκρίθηκαν το 2009 δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Μορατόριουμ 2 χρόνων στις προσλήψεις και εισαγωγή της εναλλαξιμότητας για κάλυψη αναγκών. 12

13  Σταδιακή μείωση δημόσιας υπηρεσίας με πιο λίγες προσλήψεις από τις αφυπηρετήσεις με την πάροδο του μορατόριουμ π.χ. μια πρόσληψη για κάθε 3 αφυπηρετήσεις.  Τέλος στις προσλήψεις εκτάκτων. Θέσεις ωρομίσθιων εργατών να καταργούνται όταν αυτοί αφυπηρετούν.  Ολοκλήρωση διαδικασίας αύξησης ορίου αφυπηρέτησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στα 63 χρόνια.  Μείωση κλιμάκων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και ένταξη των νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων στο σχέδιο συντάξεων του ΤΚΑ. 13

14  Συγχωνεύσεις υπηρεσιών όπου μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις π.χ. δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες σε τόσα διαφορετικά υπουργεία. Θα μπορούσαν να ενοποιηθούν.  Εισαγωγή μέγιστου ορίου σε υπερωρίες που θα δικαιούται να λαμβάνει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος.  Διατήρηση απολαβών, χωρίς αυξήσεις, των υψηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων για 2 χρόνια.  Αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να προάγεται η παραγωγικότητα και η αξιοκρατία.  Συζήτηση για αλλαγή ωραρίου του δημόσιου τομέα. 14

15  Καλύτερη διαχείριση του ΤΚΑ και των διαφόρων ταμείων του κράτους με σκοπό να καταστούν μακροπρόθεσμα βιώσιμα.  Εισαγωγή Δημοσιονομικού Κανόνα, με καθορισμό τριμηνιαίων στόχων και λήψη άμεσων μέτρων σε περίπτωση απόκλισης.  Αναθεώρηση μεθόδου ψήφισης κρατικών προϋπολογισμών με καθορισμό τριετούς ορίζοντα και συστηματική ανάλυση κρατικών εσόδων.  Βελτίωση της ΑΤΑ με τρόπο που να την καθιστά ποιο δίκαιη. Γενικότερα οι αυξήσεις σε μισθούς πρέπει να στηρίζονται στην παραγωγικότητα και όχι στον πληθωρισμό. 15

16  Αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενός σύγχρονου Σχεδίου Υγείας. Θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του δεν θα θέσει την οικονομία σε περιπέτειες.  Φορολόγηση του τζόγου.  Διακρίβωση ύψους και οριστική ρύθμιση ζητήματος ανείσπρακτων φόρων.  Βελτίωση φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους και πάταξη φοροδιαφυγής. Αποφυγή όμως συγκέντρωσης υπερεξουσιών στο τμήμα εσωτερικών προσόδων. Στο όνομα της φοροδιαφυγής να μην επιχειρείται η αύξηση, ουσιαστικά, της φορολογίας.  Πάταξη κακοδιαχείρισης σε δημόσια έργα και αγορές. Αξιόπιστες και διαφανείς διαδικασίες σε κάθε τομέα του δημοσίου. 16


Κατέβασμα ppt "Θέσεις για την Οικονομία Προτεινόμενα Μέτρα Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google