Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μίνα Καλογρίδου – Νομικός Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μίνα Καλογρίδου – Νομικός Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μίνα Καλογρίδου – Νομικός Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ: 210-3278036
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μίνα Καλογρίδου – Νομικός Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ:

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οδηγία 92/50 Οδηγία 97/52 ΠΔ 346/98 εισάγει Οδηγία 92/50 ΦΕΚ/Α/230/ ΠΔ 18/00 εισάγει Οδηγία 97/52 ΦΕΚ/Α/15/

5 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Οδηγία 93/36 Οδηγία 97/52 ΠΔ 370/95 εισάγει Οδηγία 93/36 ΦΕΚ/Α/199/ ΠΔ 105/00 εισάγει Οδηγία 97/52 ΦΕΚ/Α/100/

6 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οδηγία 93/37 Οδηγία 97/52 ΠΔ 334/00 εισάγει Οδηγίες 93/37 & 97/52 ΦΕΚ/Α/279/

7 ΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Υπηρεσίες & προμήθειες: π/υ / ΕΤΔ – ,00 / ,00 ευρώ* χωρίς ΦΠΑ Δημόσια έργα: π/υ ΕΤΔ ευρώ* (χωρίς ΦΠΑ) * Ισοτιμία Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (ΕΤΔ) με ευρώ από 1/1/2002 βάσει Π1/391/ εγκύκλιο Γ.Γ. Εμπορίου

8 ΑΕΙ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΤΔ ,00 ΕΥΡΩ ΥΠΕΠΘ (ΔΙΕΦΕΣ, ΔΣΔΕ, Π.Ι., Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ κλπ) ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΘ ΔΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΣΚ

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ με προκήρυξη χωρίς προκήρυξη

10 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανοικτός διαγωνισμός είναι εκείνος στα πλαίσια του οποίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης στον τύπο

11 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Αποστολή περίληψης προκήρυξης στην Εφημερίδα ΕΕ σύμφωνα με υπόδειγμα πριν από ελληνικό τύπο Άνοιγμα προσφορών το ελάχιστο 52 ΗΗ από την ημερομηνία αποστολής περίληψης Αποστολή ανακοίνωσης κατάρτισης σύμβασης στην Εφημερίδα ΕΕ εντός 48 ημερών από την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με υπόδειγμα

12 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Ενδεικτική ενημέρωση - γνωστοποίηση στην Εφημερίδα ΕΕ το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη νέου οικονομικού έτους, όλων των προμηθειών κατά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι ίση ή μεγαλύτερη από ευρώ. Ενδεικτική ενημέρωση και για τα δημ. Έργα π/υ ευρώ.

13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Σύντμηση προθεσμίας από 52 σε 36 ή 22 ΗΗ εφόσον έχει αποσταλεί ενδεικτική προκήρυξη 52 ΗΗ τουλάχιστον και κατ’ ανώτατο όριο 12 μήνες πριν την αποστολή της τελευταίας προκήρυξης. Η ενδεικτική προκήρυξη θα είναι σύμφωνα με το αναλυτικότερο υπόδειγμα της περίληψης του ανοικτού διαγωνισμού.

14 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Διαγωνισμός σε δύο φάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύεται στον τύπο Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν προσφορά

15 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Αποστολή περίληψης προκήρυξης στην Εφημερίδα ΕΕ σύμφωνα με υπόδειγμα πριν από ελληνικό τύπο Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (α’ φάση) όχι μικρότερη των 37 ΗΗ και σε επείγοντες περιπτώσεις σε 15 ΗΗ από την ημερομηνία αποστολής περίληψης διακήρυξης σε εφημερίδα ΕΕ Προθεσμία για υποβολή προσφορών (β’ φάση) όχι μικρότερη των 40 ΗΗ από την ημερομηνία αποστολής έγγραφης πρόσκλησης.

16 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Σύντμηση προθεσμίας από 40 σε 26 ΗΗ εφόσον έχει αποσταλεί ενδεικτική προκήρυξη 52 ΗΗ τουλάχιστον και κατ’ ανώτατο όριο 12 μήνες πριν την αποστολή της τελευταίας προκήρυξης. Η ενδεικτική προκήρυξη θα είναι σύμφωνα με το αναλυτικότερο υπόδειγμα της περίληψης του κλειστού διαγωνισμού. Στην επείγουσα διαδικασία σύντμηση σε 10 ΗΗ

17 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Αποστολή ανακοίνωσης κατάρτισης σύμβασης στην Εφημερίδα ΕΕ εντός 48 ημερών από την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με υπόδειγμα

18 ΚΟΙΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Οδηγία 2001/78 Τροποποίηση παραρτημάτων Οδηγιών 92/50, 93/36 και 93/37 (όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 97/52) για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων. Ισχύει από 1/5/2002 ακόμα κι αν δεν έχει εισαχθεί στην εθνική έννομη τάξη με Π.Δ.

19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2195/2002 Κανονισμός 2195/2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για τις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Εγκύκλιος 37 Α.Π. Δ11δ/ /1/201/ ΥΠΕΧΩΔΕ

20 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΑ
Μη υποβολή προσφοράς σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό Τεχνικοί, καλλιτεχνικοί λόγοι, δικαιώματα αποκλειστικότητας Συνέχεια διαγωνισμού μελετών - διαπραγμάτευση με βραβευθέντες Επείγουσα ανάγκη από απρόβλεπτα γεγονότα

21 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΑ
Συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, εφόσον δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση μπορούν να διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα απαραίτητες για την τελειοποίησή τους μέχρι 50% της κύριας σύμβασης

22 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΑ
Νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, εφόσον είναι σύμφωνες με ένα βασικό σχέδιο της αρχικής σύμβασης, που έχει συναφθεί μέσω ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει στην πρώτη προκήρυξη γίνονται εντός τριετίας από την αρχική σύμβαση

23 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Μη υποβολή προσφοράς σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό Προϊόντα για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων, μελετών ή αναπτύξεως Τεχνικοί, καλλιτεχνικοί λόγοι, δικαιώματα αποκλειστικότητας

24 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Λόγοι κατεπείγοντος εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων Συμπληρωματικές παραδόσεις από τον αρχικό προμηθευτή για μερική ανανέωση ή επέκταση υφιστάμενων προμηθειών, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα προκαλούσε τεχνικές δυσχέρειες. Η διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία.

25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Αποστολή ανακοίνωσης κατάρτισης σύμβασης στην Εφημερίδα ΕΕ εντός 48 ημερών από την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με υπόδειγμα

26 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης μίας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει με την πρόθεση να παρακαμφθεί η εφαρμογή του ΠΔ 346/98 Καμία προμήθεια για μία ορισμένη ποσότητα προϊόντων δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής του ΠΔ 370/95 Κανένα έργο και καμία σύμβαση δεν μπορεί να κατατμηθεί προς αποφυγή εφαρμογής του ΠΔ 334/00

27 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μονάδα Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) Εγκύκλιοι ΥΠΕΘΟ 521/ 10543/ 5527/ Αποστολή περιλήψεων προκηρύξεων στη ΜΟΠΑΔΙΣ πριν την αποστολή τους στην Εφημερίδα ΕΕ - προληπτικός έλεγχος

28 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μονάδα Παρακολούθησης Διεθνών Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) Τ.Θ. 14, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: site:

29 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων Ν. 2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ

30 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

31 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Ν. 2362/1995 Ν. 716/1977 Ν (Αναστολή του μέχρι 31/12/04 Ν. 3242/03 ΦΕΚ Α 102) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ν. 2286/1995 Π.Δ. 394/1996 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Ν. 1418/1984 Π.Δ. 609/85

32 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ
Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159) Ονομαστικοποίηση μετοχών ΠΔ 82/1996 (ΦΕΚ Α 66) Ονομαστικοποίηση μετοχών Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α 199)Τεύχος συμβάσεων ΦΕΚ Ν (ΦΕΚ Α 143) Πιστοποιητικό ΕΣΡ συμβάσεων άνω των ,00 € Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242) Προληπτ. Έλεγχος Ε.Σ. Υπηρεσίες – Προμήθειες ,00 €, Δημ. Έργα ,00 €)

33 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ π/υ μεγαλύτερος από ευρώ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ π/υ από ευρώ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ π/υ μέχρι ευρώ Απόφαση Υπ. Οικονομικών 2/45564/0026/ΦΕΚ Β’/1066/

34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τόπος και χρόνος υπογραφής της σύμβασης Τα συμβαλλόμενα μέρη - οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους Αντικείμενο σύμβασης Τιμή Τόπο, χρόνο παράδοσης & πληρωμής Εγγυήσεις, ρήτρες

35 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Νομοθεσία ΕΕ Νομολογία ΔΕΚ simap.eu.int Ειδικός δικτυακός τόπος για τις δημόσιες συμβάσεις Ηλεκτρονική βάση δημοσίευσης προκηρύξεων


Κατέβασμα ppt "Μίνα Καλογρίδου – Νομικός Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google