Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογικές προκλήσεις στον δρόμο για το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Στ. Κρασαδάκης, Sales Manager Δημοσίου Τομέα FUJITSU SIEMENS COMPUTERS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογικές προκλήσεις στον δρόμο για το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Στ. Κρασαδάκης, Sales Manager Δημοσίου Τομέα FUJITSU SIEMENS COMPUTERS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογικές προκλήσεις στον δρόμο για το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Στ. Κρασαδάκης, Sales Manager Δημοσίου Τομέα FUJITSU SIEMENS COMPUTERS

2 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 2 Αρχιτεκτονική ΙΤ  Οι προδιαγραφές αρκετών έργων στον τομέα του εξοπλισμού δείχνουν να αγνοούν τις σύγχρονες τάσεις  Μεγάλη εμμονή σε προδιαγραφές τύπου : αριθμός PCI slots, εσωτερικοί δίσκοι, κλπ  Συχνοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν state of the art αρχιτεκτονικές και αρκετές φορές καταλήγουν σε......

3 © Fujitsu Siemens Computers 2004 All rights reserved 3 Τυπική αρχιτεκτονική προσέγγιση : Σύνθετη – άκαμπτη - δαπανηρή IntelRisc Main- frame 10 - 15% 30 - 40% 60 - 80% Resource Utilization

4 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 4 Τι είναι η νέα αρχιτεκτονική? Managing applications, servers, storage, and networks logically Creating a pool of resources from which IT services are delivered Servers Storage Applications Network Application Server Network Storage Decoupling frees the system components from their fixed installations

5 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 5 Ποια είναι η τάση της αλλαγής Dedicated resource silos Pre-configured and pre-allocated Low average resource utilization Labor intensive management Pooled infrastructure Adapts to variable requirements Optimized investments Policy-based provisioning Application Database Web Storage Resource management/provisioning SLA and policy management Web image Appl. image DB image Physical environment is a shared pool Logical environment remains but is virtualized Service layer for private utilities and managed services App_1 App_2 App_3 DB_1 DB_2 Resource pool

6 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 6 Η δυναμική αρχιτεκτονική αποδίδει An average of 90% of the IT budget for IT operations and organic growth The infrastructure accounts for an average of 46% of IT expenditures Low use of system capacity: 10 - 25% Drastically improved use of capacity: up to 80% Self-controlling, self-healing Reduction in workload of IT personnel Considerably more resources for innovations WebApplicationDatabaseStorage Web, application, database services Automation Virtualization Server pool Storage pool Integration

7 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 7 Πλεονεκτήματα Time-to-Market Utilization Manageability Server Repurposing High Availability, Disaster Recovery Energy saving TCO

8 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 8 Storage abstractions Τα εργαλεία είναι ήδη διαθέσιμα Network abstractions Physical abstractions Hypervisor abstractions OS abstractions Container abstractions Application abstractions Page TCP vCPU vHDD vDRV vI/O vOS OS App Thread JVM Proc. HT Core VLAN Reg. DLL Folder EXE FS LUN Disk Tape Switch Microsoft SoftGrid, Altiris Software Virtualization Solution, CITRIX Streaming Server, Ardence… Solaris Zones, SWSoft Virtuozzo/OpenVZ, Java EE… VMware (GSX) Server, Microsoft Virtual Server, KVM… VMware ESX Server, Xen, Microsoft “Viridian”… Intel Virtualization Technology (VT-x) “Vandepool”, AMD Virtualization (AMD-V) “Pacifica”… Cisco… FSC CentricStor, EMC, NetApp, Veritas, Brocade, Microsoft… I/O

9 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 9 … η κατεύθυνση διεθνώς είναι... Flexibilität/ (business agility) Time Reduction of complexity Facilitated administration Decoupling of applications from dedicated servers Better resource utilization, higher flexibility Virtualization Computers manage computers Reduction of operational costs Automation Services instead of servers Rules based, autonomous fulfillment of service levels Utility computing Standardization/ Consolidation Dynamic Data Center

10 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 10 Ασφάλεια ΙΤ  Στα τέλη του 2008 εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες θα βρίσκονται συνδεδεμένοι πάνω στα ΟΠΣ του 3 ου ΚΠΣ  Εκατοντάδες μικρά και μεγάλα κέντρα δεδομένων θα είναι σε λειτουργία διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια  Όλοι μαζί χρήστες και υποδομές θα διαμορφώνουν καθημερινά τεράστιους όγκους δεδομένων και θα εξασφαλίζουν την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και μια πιο εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας  Πόσο ασφαλή όμως είναι συστήματα και δεδομένα ?

11 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 11 Τι είναι η ασφάλεια στο ΙΤ?  Confidentiality (privacy)  No information access without authorization  Integrity  No alteration of information without authorization  Availability  Ensure access to information for authorized users when required  Prevent Denial of Service Data and services Availability Confidentiality Integrity

12 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 12 Disaster Recovery with Dynamic Server Pools Architecture  Besides user data also images of applications / operating systems and configuration data are mirrored to DR site  In case of a disaster applications will be started on servers of another data center  Less important applications will be shut down to free server resources on DR site Benefits  Less unused server capacity  Less running costs  Less complex infrastructures Data Mirror Server Pool Storage Pool

13 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 13 Unifying Tape Infrastructure  Today’s technology virtualizes tape infrastructures  data is written first on hard disk, then on tape  connectivity of heterogeneous server and tape systems  Higher Efficiency  reduction of infrastructure costs due to fewer tape systems / tapes  Higher Availability  quicker backups enable higher service levels Bigframes (UNIX, MF) Back -up Systems CentricStor Serverpool

14 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 14 Στρατηγικές περιοχές ασφαλείας Implementation & Operation Network Security WLAN Security Security assessment Patch management PKI Interfaces WEB content filtering Spam filtering Intrusion detection VPN Firewall Security Policy Consulting Services PKI Physical Security Theft protection System Intrusion Detection User Security SmartCard Fingerprint OS Logon Single-Sign-On System Security Anti-Virus BIOS Virus Protection Enable/Disable PnP devices Pre-Boot HDD Password Data Encryption TPM support Anti Spam Personal Firewall Advanced Security Basic Security

15 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 15 Ενέργεια και περιβάλλον  Οι προδιαγραφές αρκετών έργων εξακολουθούν να επιμένουν σε αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης  Εμμονή σε προδιαγραφές για 400 W τροφοδοτικό σε PC !!!  Προδιαγραφές για μεγάλες τροφοδοσίες σε εξυπηρετητές  Προδιαγραφές κλιματισμού χωρίς ουσιαστική μελέτη αναγκών Μήπως αυτού του τύπου οι προδιαγραφές, θα έπρεπε να πάρουν υπόψη τους πλέον το περιβάλλον......

16 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 16

17 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 17

18 © Fujitsu Siemens Computers 2007 All rights reserved 18 Τρία βήματα προς ένα οικολογικό κέντρο δεδομένων 1.Reduce Power Consumption  implement best technologies and processes 2.Optimize datacenter Infrastructure  improve cooling concepts  improve power infrastructure  increase energy recovery 3.Optimize utilization of existing resources  fully utilize existing computing power  improve utilization of systems Standard server costing 2,000 Euros will consume 600 Euros of energy per year


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογικές προκλήσεις στον δρόμο για το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Στ. Κρασαδάκης, Sales Manager Δημοσίου Τομέα FUJITSU SIEMENS COMPUTERS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google