Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Reliability, Confidence and Competence 1 2002-2012 Ανασκόπηση των δέκα πρώτων χρόνων του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης Δρ Κυριάκος Τσιμίλλης Διευθυντής,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Reliability, Confidence and Competence 1 2002-2012 Ανασκόπηση των δέκα πρώτων χρόνων του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης Δρ Κυριάκος Τσιμίλλης Διευθυντής,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Reliability, Confidence and Competence 1 2002-2012 Ανασκόπηση των δέκα πρώτων χρόνων του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης Δρ Κυριάκος Τσιμίλλης Διευθυντής,

2 Reliability, Confidence and Competence 2 Ο δρόμος της Ποιότητας στην Κύπρο 1975: Δημιουργία του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (CYS-ΚΟΠΕΠ) - Ν.68/75 1980: Ενθάρρυνση της Πιστοποίησης Προϊόντων (Πρότυπο Σήμα του CYS) 1992: Εισαγωγή της Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας (ISO 9000) 1995: Εισαγωγή της Διαπίστευσης 2002: Ετοιμασία νέου θεσμικού πλαισίου - Ν.156(Ι) (CYS-CYSAB, ΚΟΠΠ) - Μεταφορά της Πιστοποίησης στην Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) 2005: Μεταφορά της Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης 2011: Προσχώρηση στην Πολυμερή Συμφωνία (EA MLΑ) 201Χ: Πιθανή αυτονόμηση

3 Reliability, Confidence and Competence 3 Ο CYS-CYSAB είναι…  o Eθνικός Φορέας Διαπίστευσης  o Κυπριακός Φορέας για την Προώθηση της Ποιότητας  η αρμόδια αρχή για την επιθεώρηση και επιβεβαίωση των Αρχών της Ορθής Eργαστηριακής Πρακτικής  ο αρμόδιος φορέας για την Τεχνική Πληροφόρηση  ο αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση των προς Κοινοποίηση οργανισμών (Οδηγίες Νέας Προσέγγισης). Aπό το Φεβρουάριο 2011, η διαπίστευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινοποίηση.

4 Reliability, Confidence and Competence 4 Η σημερινή εκδήλωση δίνει την ευκαιρία για μια γρήγορη ανασκόπηση των κύριων δράσεων στα δέκα χρόνια από την έναρξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διαπίστευση το 2002. Βοήθημα και συμπλήρωμα σ΄αυτή την περιδιάβαση είναι η έκθεση φωτογραφιών από τις δραστηριότητες του Οργανισμού στο χώρο αυτό. Η δεκαετία ξεκινά με τη νέα τότε νομοθεσία, πολλές όμως σημαντικές δράσεις είχαν προηγηθεί, ήδη από το 1995.

5 Reliability, Confidence and Competence 5 Ο πρώτος σημαντικός σταθμός… ήταν η υλοποίηση προγράμματος με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για  τη δημιουργία του Συστήματος Διαπίστευσης (Οκτώβριος 2003-Μάρτιος 2004) - Ανάδοχος DANAK (Δανία)  την εναρμόνιση με τις Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης (Οκτώβριος 2003-Ιούνιος 2004) - Ανάδοχος ΕΟTC.

6 Reliability, Confidence and Competence 6 Eιδικότερα σε σχέση με τη Διαπίστευση έγιναν σε σύντομο διάστημα πλείστες δράσεις για  προγράμματα κατάρτισης των αξιολογητών διαπίστευσης στην Κύπρο (για αξιολογήσεις εργαστηρίων και φορέων) και  πρακτική εξάσκηση πέντε στελεχών του Οργανισμού στη Δανία (παρατηρητές σε αξιολογήσεις του DANAK). Το Σύστημα απαίτησε, στη συνέχεια, αρκετό χρόνο για να συμπληρωθεί, μέσα από τη σταδιακή εφαρμογή και την ωρίμανσή του – Μια διαδικασία που δεν σταματά!

7 Reliability, Confidence and Competence 7 Kατά το δεύτερο μέρος του Προγράμματος, που επίσης συντόνιζε ο CYS-CYSAB, 25 εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποίησαν δεκάδες δράσεις, εκπαιδευτικές και άλλες. Εκδόθηκε σημαντικό υλικό και υπήρξε συνεργασία με κάθε υπουργείο/αρμόδια αρχή για κάθε μια από τις 23 Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης. Η εμπειρία εκείνη ήταν καθοριστική για τον Οργανισμό και, μέσω αυτού, για το Υπουργείο γενικότερα.

8 Reliability, Confidence and Competence 8 Ένας Φορέας Διαπίστευσης... Αξιολογείται από την ΕΑ**, την ΙLAC και το IAF*** με βάση Πρότυπα* Λειτουργεί με βάση Πρότυπα* Αξιολογεί φορείς ποιότητας με βάση Πρότυπα* Οι αξιολογούνενοι φορείς λειτουργούν με βάση Πρότυπα* * ευρωπαϊκά /διεθνή ** Eυρωπαϊκή συνεργασία για Διαπίστευση *** Διεθνείς Οργανισμοί Διαπίστευσης

9 Reliability, Confidence and Competence 9 Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία… στην κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αξιολογητών διαπίστευσης με τη βοήθεια και φορέων από το εξωτερικό (EA, ΕΣΥΔ, DANAK, BIPM, HellasLab, Eurachem, Eurolab κ.α.). Στόχος ήταν  η κάλυψη νέων θεμάτων  η διατήρηση και η διεύρυνση της επάρκειας  η ανταλλαγή απόψεων για επιμέρους τεχνικά θέματα  η παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με την έκδοση νέων/αναθεώρηση υφιστάμενων προτύπων π.χ. ΙS0 17025, ISO 15189, EN 45011, EN 45004, EN 45012, ISO 17011, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ISO 17043.

10 Reliability, Confidence and Competence 10 Για τη στελέχωση των Ομάδων Αξιολόγησης χρειάστηκε η εμπλοκή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων ως εξωτερικών συνεργατών. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε (Ιούνιος 2005) μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΣΥΔ ενώ, παράλληλα, διευρύνθηκε η εμπλοκή και Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων από την Κύπρο (κυρίως από το δημόσιο τομέα και τα Πανεπιστήμια). Υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας με  το Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου (Νοέμβριος 2009)  το Γενικό Χημείο του Κράτους (Ιούνιος 2010).

11 Reliability, Confidence and Competence 11 Η συνεργασία με το IRMM άρχισε το 2002 και αφορούσε  προγράμματα εκπαίδευσης  συμμετοχή εργαστηρίων σε διεργαστηριακά σχήματα  μετεκπαίδευση νέου προσωπικού. Ακολούθησε η συμμετοχή στο TrainMiC and AcadeMiC με πολύ καλά αποτελέσματα και νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης.

12 Reliability, Confidence and Competence 12 Το Euromed Quality Programme στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας (2004- 2008) περιέλαβε 12 μεσογειακές χώρες. Η Κύπρος και η Μάλτα είχαν ήδη τις εμπειρίες της ενταξιακής προσπάθειας και τη δυνατότητα ενεργότερης αλληλεπίδρασης με τις άλλες χώρες. Περισσότερα από 150 στελέχη από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Προγράμματος. Συντονιστής για την Κύπρο ήταν Ο CYS-CYSAB.

13 Reliability, Confidence and Competence 13 Η πορεία προς την ευρωπαϊκή και τη διεθνή διαπίστευση, EA και ILAC…  Πρώτος σταθμός η ένταξη ως Πλήρες Μέλος στην ΕΑ (Νοέμβριος 2004)  Ακολούθησε η ένταξη στην ΙLAC ως Συνδεδεμένο Μέλος- Αffiliate (σημ.: μετά την πρώτη διαπίστευση, Ιούνιος 2006  Associate)  Προαξιολόγηση από την ΕΑ (Μάρτιος 2009)  Αρχική αξιολόγηση από την ΕΑ (Μάιος 2011)  Αποδοχή ένταξης στην ΕΑ MLA (Οκτώβριος) – υπογραφή της EA MLA (Δοκιμές και Έλεγχοι) το Νοέμβριο 2011  Υπογραφή της ΙLAC MRA (Δοκιμές και Έλεγχοι) τον Οκτώβριο 2011

14 Reliability, Confidence and Competence 14 Η συμμετοχή στο διεθνές γίγνεσθαι… δεν εξαντλείται με χαρτιά και υπογραφές ούτε και μπορεί να συντηρηθεί με αυτές. Απαιτούνται, ανάμεσα σε άλλα  ενεργός παρουσία στις συνεδρίες (Γενική Συνέλευση και επιτροπές)  συμμετοχή στις ψηφοφορίες, το σχολιασμό και τη διαμόρφωση κειμένων  σύνδεση των νέων κειμένων με το Σύστημα Διαχείρισης και συμμόρφωση με αυτά  συμβολή στις αξιολογήσεις άλλων οργανισμών. Η συμμετοχή του CYS-CYSAB στη διαδικασία αυτή αναβαθμίστηκε μετά την προσχώρηση στην ΕΑ ΜLA.

15 Reliability, Confidence and Competence 15 Iδιαίτερη προσπάθεια έγινε για…  τη διεύρυνση της συμμετοχής σε επιτροπές της ΕΑ  την εκπροσώπηση από νεότερους συναδέλφους  τη συνεννόηση με φορείς διαπίστευσης άλλων μικρών χώρων και το συντονισμό μαζί τους για υπόμνηση των ιδιαιτεροτήτων και του προβληματισμού σε σχέση με ορισμένες εξελίξεις. Τέτοια παραδείγματα είχαμε αρκετά κατά τη συζήτηση τόσο κειμένων της ΕΑ (και της ILAC) όσο και των σχεδίων για τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.765/2008.

16 Reliability, Confidence and Competence 16 Ο CYS-CYSAB εκπροσωπεί την Κύπρο σε όλες τις ευρωπαϊκές επιτροπές για τα θέματα της αρμοδιότητάς του περιλαμβανομένων της Τυποποίησης (σε επίπεδο αρμόδιων κρατικών φορέων), της Τεχνικής Πληροφόρησης και των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης (SOGS). Eιδικότερα, σε σχέση με τη Διαπίστευση, μετέχει ενεργά στη Γενική Συνέλευση και τις βασικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ) καθώς και στη Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC).

17 Reliability, Confidence and Competence 17 Η διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΑ στη Λευκωσία το Νοέμβριο 2007 αποτέλεσε ένα σταθμό στην ευρωπαϊκή παρουσία του Οργανισμού. Η σύμπτωση με τη δέκατη επέτειο της ΕΑ αποτέλεσε ένα πρόσθετο συμβολισμό για τον CYS-CYSAB.

18 Reliability, Confidence and Competence 18 Στη φετινή 10 η επέτειο… η διοργάνωση τις επόμενες μέρες στη Λευκωσία της φθινοπωρινής συνόδου του Συμβουλίου της Πολυμερούς Συμφωνίας (ΕΑ ΜΑC) είναι, αυτονόητα, ιδιαίτερα τιμητική. EA MAC meeting Nicosia, Cyprus 26-27 September 2012

19 Reliability, Confidence and Competence 19 Αιτήσεις και πιστοποιητικά

20 Reliability, Confidence and Competence 20 Έσοδα από υπηρεσίες διαπίστευσης

21 Reliability, Confidence and Competence 21 Κατανομή διαπιστευμένων φορέων

22 Reliability, Confidence and Competence 22 Κατανομή διαπιστευμένων φορέων

23 Reliability, Confidence and Competence 23 O Oργανισμός έχει διαχρονικά… σταθερή και γόνιμη επικοινωνία με αρμόδιες αρχές για θέματα νομοθεσίας και τη συμβολή της διαπίστευσης στην εφαρμογή της, τις αναθέτουσες αρχές για δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεργάζεται με το CyprusLab και τη Εurachem Κύπρου και άλλους επιστημονικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό ανταποκρίθηκε σε πολλές περιπτώσεις σε ενημερωτικά σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις. Ο Οργανισμός έχει διοργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές καθώς και ειδικές δράσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Διαπίστευσης και της Εβδομάδας Διαπίστευσης.

24 Reliability, Confidence and Competence 24 www.cys.mcit.gov.cy Τρίγλωσσες εκδόσεις

25 Reliability, Confidence and Competence 25 Μια σειρά μνημονίων συνεργασίας με γειτονικές χώρες σε θέματα διαπίστευσης, υπογραμμίζει τις δυνατότητες που παρέχουν τα θέματα της ποιότητας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Στην κάθε περίπτωση, ο CYS-CYSAB είναι απόλυτα προσηλωμένος στις αρχές της διασυνοριακής διαπίστευσης.

26 Reliability, Confidence and Competence 26 Σ΄αυτή την πορεία είχαμε όλα… τα χαρακτηριστικά ενός ζωντανού οργανισμού που επιβεβαιώνει στην πράξη την ικανότητα να εντοπίζει κάποια λάθη και κυρίως να τα διορθώνει. Υπήρξαν  μερικά παράπονα για καθυστερήσεις  περιπτώσεις αναστολής καθώς και απόσυρσης πιστοποιητικών διαπίστευσης  επεκτάσεις πεδίου διαπίστευσης  μειώσεις πεδίου διαπίστευσης (εθελοντικές και μη) και  αρκετές ήδη επαναξιολογήσεις, με τη συμπλήρωση του τετραετούς κύκλου

27 Reliability, Confidence and Competence 27 Πώς μεταφέρεται η διαπίστευση; Mε την προσχώρηση στην ΕΑ MLA, άρχισε η μεταφορά στον CYS-CYSAB, της διαπίστευσης από φορείς του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο CYS-CYSAB  αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά διαπίστευσης που χορηγήθηκαν από άλλο φορέα (μέλος της ΜLA στο αντικείμενο)  αναλαμβάνει τη συνέχιση της πορείας (επιτηρήσεις, επαναξιολόγηση κ.λπ.)  μαζί με την αίτηση ζητείται η υποβολή όλων των στοιχείων για τα ευρήματα των δυο τελευταίων επισκέψεων του ξένου φορέα και τη διαχείρισή τους από τον αιτητή.

28 Reliability, Confidence and Competence 28 Από τη συνολική πορεία… υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα:  τα νέα θέματα  οι νέες προκλήσεις  οι νέες προσπάθειες  η εκτός συνήθους ωραρίου εργασία  η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με νεότερους συναδέλφους, στον Οργανισμό και τους υπό διαπίστευση και τους διαπιστευμένους φορείς.

29 Reliability, Confidence and Competence 29 Πολύ παρασταστικά… πριν λίγα χρόνια, ένας νέος συνάδελφος δίκαια χαρακτήρισε τον Οργανισμό σαν κάτι πολύ διαφορετικό από τη συνηθισμένη εικόνα που είχε για τη δημόσια υπηρεσία: “μοιάζει περισσότερο με χώρο ακαδημαϊκό”. Όπως εξήγησε, γι΄αυτό ακριβώς το λόγο αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί μας. Σήμερα είναι ένας εκπαιδευμένος Συντονιστής Αξιολογητής.

30 Reliability, Confidence and Competence 30 Η προσχώρηση στην EA MLA για εργαστήρια δοκιμών και φορείς ελέγχου αποτελεί μια σημαντική επιτυχία του CYS-CYSAB. H εξέλιξη, όμως, αυτή δεν διασφαλίζει και την παραμονή σ´αυτήν! Η πρώτη επιτήρηση του CYS-CYSAB θα πραγματοποιηθεί κατά το 2013 (με ταυτόχρονη προσπάθεια επέκτασης και σε εργαστήρια διακριβώσεων). Η διασφάλιση της αειφορίας στην αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού συνιστά αναπτυξιακό έργο ύψιστης προτεραιότητας. Η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας.

31 Reliability, Confidence and Competence 31 Για την παρακάτω πορεία… κύριοι πυλώνες είναι  η προσήλωση του Οργανισμού στις δεσμεύσεις του [Πρότυπο ΙSO 17011, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.765/2008, κείμενα EA, ILAC, IAF]  η συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού με στόχο την ηλικιακή συνέχεια  η διεύρυνση του πεδίου της ΕΑ MLA.

32 Reliability, Confidence and Competence 32 Είναι η αυτονόμηση μια λύση; Aυτό εξετάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ευελιξία που, υπό τις περιστάσεις, δεν φαίνεται να εξασφαλίζεται μέσα στο πλαίσιο της δημόσιας υπηρεσίας.

33 Reliability, Confidence and Competence 33 Κλείνοντας φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας του, ο Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης είναι υποχρεωμένος να περάσει με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, με συνέχεια και συνέπεια στη δεύτερη δεκαετία!

34 Reliability, Confidence and Competence 34 Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Reliability, Confidence and Competence 1 2002-2012 Ανασκόπηση των δέκα πρώτων χρόνων του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης Δρ Κυριάκος Τσιμίλλης Διευθυντής,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google