Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4o Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ - ΟΛΤΕΚ Λευκωσίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4o Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ - ΟΛΤΕΚ Λευκωσίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4o Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ - ΟΛΤΕΚ Λευκωσίας
«Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο: Εργαστήριο Κριτικής Σκέψης» Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γιαννάκης Βασιλειάδης Β. Διευθυντής Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ RATIONALE™ ΤΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι ένας από τους πιο κεντρικούς στόχους της εκπαίδευσης και ένα από τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα που μπορεί να έχει (van Gelder, 2001, 2005) Η κριτική σκέψη και η αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης είναι κομβικές ικανότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα και πρέπει οι μαθητές να αναπτύξουν στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο (ΝΑΠ, 2010).

4 Τι είναι η κριτική σκέψη;
Δεν υπάρχει κανένας κοινά αποδεκτός ορισμός της κριτικής σκέψης, αλλά ποικιλία ορισμών για το τι περιλαμβάνει αυτή η έννοια (Alvarez, 2007).

5 Ορισμοί ΚΣ 1 Ενεργός, επίμονη και προσεκτική εκτίμηση μιας άποψης ή γνώσης υπό το φως των λόγων που την υποστηρίζουν και των περαιτέρω συμπερασμάτων στα οποία τείνει (Dewey,1933). Λογική, στοχαστική σκέψη η οποία επικεντρώνεται στην απόφαση για το τι θα πράξει ή τι θα πιστέψει το άτομο (Ennis 1989). Δεξιότητα του ατόμου να σκέφτεται για τη σκέψη του ώστε να εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύνατα της σημεία και να την επαναθέτει σε βελτιωμένη μορφή, αν χρειάζεται (Paul,1993). active process (think things through for yourself, raise questions yourself, find relevant information yourself, etc.) ≠ passive process (learning in a passive way from someone else) persistent and careful ≠ unreflective thinking (“jump” to a conclusion or make a “snap” decision without thinking about it) grounds which support it…further conclusions to which it tends (what matters are the reasons we have for believing something and the implications of our beliefs) Robert Ennis: deciding what to believe or do = decision making is a part of CT Richard Paul : Γίνεται ανάλυση για αξιολόγηση και αξιολόγηση για βελτίωση της σκέψης.

6 Ορισμοί ΚΣ 2 Νοητική – συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές για την επεξεργασία δεδομένων, και είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και προσωπικές πεποιθήσεις. Λήψη απόφασης – Εξαγωγή συμπεράσματος Επιλογή δράσης (Ματσαγγούρας,1998)

7 Το κριτικά σκεπτόμενο άτομο
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κριτικά σκεπτόμενου ατόμου; Ανοικτό μυαλό: είναι ανοικτό σε όλες τις δυνατότητες, ερμηνείες και προοπτικές ενός ζητήματος και σκέφτεται πριν δεχτεί μια άποψη εξετάζοντας γιατί πρέπει να ευνοήσει μια επιλογή έναντι κάποιας άλλης. Ευελιξία σκέψης: είναι έτοιμο να τροποποιήσει την κρίση, τις ενέργειες και τις αποφάσεις του κάθε φορά που παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μετακινηθεί σε ανώτερα επίπεδα σκέψης ή ικανότητας. Ο κριτικά σκεπτόμενος θέτει ερωτήματα για τα οποία απαιτεί λογικές απαντήσεις. Αναζητεί τα πιθανά ενδεχόμενα, ερευνά, συγκρίνει, διακρίνει, προκρίνει, επιλέγει και τελικά εξάγει τα συμπεράσματά του. Τελικός σκοπός είναι η εύρεση της αλήθειας, της γνησιότητας. Απαιτεί για καθετί μια λογική τεκμηρίωση, η οποία είναι σε θέση να απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων με σαφήνεια και ακρίβεια, χωρίς κενά, διφορούμενα και υπονοούμενα.

8 American Philosophical Association (1990)
Δεξιότητες ΚΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Forty-six persons, widely recognized by their professional colleagues to have special experience and expertise in CT instruction, assessment or theory, made the commitment to participate in this Delphi project. The experts characterize certain cognitive skills as central or core CT skills. The experts are not, however, saying that a person must be proficient at every skill to be perceived as having CT ability. The experts to be virtually unanimous (N>95%) on including analysis, evaluation, and inference as central to CT. Strong consensus (N>87%) exists that interpretation, explanation and self-regulation are also central to CT. "while CT skills themselves transcend specific subjects or disciplines, exercising them successfully in certain contexts demands domain-specific knowledge, some of which may concern specific methods and techniques used to make reasonable judgments in those specific contexts" American Philosophical Association (1990)

9 Δεξιότητες ΚΣ – Παραδείγματα 1
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Παράφραση ιδεών των άλλων. Κατανόηση πληροφοριών που δίνονται σε πίνακες/αφίσες… Εντοπισμός της βασικής άποψης σ’ ένα κείμενο. Κατανόηση του σκοπού που εξυπηρετεί ένα κείμενο. ΑΝΑΛΥΣΗ Εντοπισμός/ανάλυση επιχειρημάτων. Αναγνώριση ομοιοτήτων/διαφορών μεταξύ δύο προσεγγίσεων. Σχηματική αναπαράσταση ενός κειμένου που αναπτύσσει μια βασική ιδέα/επιχειρηματολογία.

10 Δεξιότητες ΚΣ – Παραδείγματα 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εκτίμηση της αξιοπιστίας ενός ομιλητή/συγγραφέα/πηγής. Σύγκριση των πλεονεκτημάτων ή των μειονεκτημάτων διαφορετικών ερμηνειών. Εκτίμηση αν οι ενδείξεις υποστηρίζουν το συμπέρασμα. ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ Εντοπισμός των υπονοούμενων μηνυμάτων/νοημάτων. Οικοδόμηση κατανόησης από τα στοιχεία ενός κειμένου. Πρόγνωση εξελίξεων/γεγονότων που να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις ή εμπειρίες.

11 Δεξιότητες ΚΣ – Παραδείγματα 3
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Συγγραφή ενός κειμένου με τις απόψεις για ένα θέμα. Παρουσίαση των σχέσεων μεταξύ εννοιών/επιχειρημάτων... Παράθεση αποδείξεων που οδήγησαν στην αποδοχή ή απόρριψη μιας άποψης. ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ Διαχωρισμός των προσωπικών απόψεων/υποθέσεων από αυτές του συγγραφέα. Αναστοχασμός των ερμηνειών/ισχυρισμών υπό το φως νέας ανάλυσης των δεδομένων. Αναδόμηση μιας απάντησης υπό το φως πιθανών λαθών.

12 Παραδοχές για την ΚΣ σε σχέση με την εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί/ερευνητές/συγγραφείς συμφωνούν για την αξία και τον κεντρικό ρόλο της ΚΣ. Οι μαθητές δεν αποκτούν τις δεξιότητες ΚΣ στο βαθμό που μπορούν και πρέπει να τις αποκτήσουν (van Gelder, 2005). Οι δεξιότητες ΚΣ μπορούν να διδαχθούν ακόμη και από την προσχολική ηλικία (Jonassen, 2000; Μπούτσιου, 2006).

13 Τι πρέπει λοιπόν να γίνει και πώς;
Η καλλιέργεια της ΚΣ δεν μπορεί να επιτευχθεί με: μηχανιστικές διαδικασίες απλή μετάδοση γνώσης επαναληπτική εξάσκηση έτοιμες ιδέες άλλων οδηγίες και συνταγές επίλυσης προβλημάτων στόχος της καθημερινής διδακτικής πρακτικής στο σχολείο

14 Η καλλιέργεια της ΚΣ είναι δύσκολη, πολύπλοκη και επίπονη διαδικασία.
Προϋποθέτει ενεργές νοητικές διεργασίες: οργάνωσης, επεξεργασίας, ανάλυσης, σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών Απαιτεί ανάλογη οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, ώστε οι μαθητές να: συγκρίνουν κατηγοριοποιούν αξιολογούν βάσει τεκμηρίων ανακαλύπτουν σχέσεις ανάμεσα σε δεδομένα πειραματίζονται ερευνούν επιλύουν προβλήματα IMPROVING CT IS DIFFICULT. Mastering CT is comparable to learning a second language. Everyone knows that second languages need years of regular, motivated practice. CT requires similar dedication. CT is a complex, higher-order cognitive skill. We know from cognitive science that cognitive skills, like skills of any sort, improve with practice.

15 ο χρόνος δεν είναι αρκετός προκειμένου να καλυφθεί η προβλεπόμενη ύλη
Πολλά από τα πιο πάνω τοποθετούνται στο περιθώριο της καθημερινής διδακτικής πρακτικής στο σχολείο γιατί: απαιτούν περισσότερο χρόνο για προετοιμασία ο χρόνος δεν είναι αρκετός προκειμένου να καλυφθεί η προβλεπόμενη ύλη αξιολογούνται ως επί το πλείστον οι αναπαραγωγικές γνώσεις των μαθητών (μπορούν να απαντηθούν πιο εύκολα/ να διορθωθούν μαζικά/αντικειμενικά (Μπούτσιου, 2006)

16 Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ΚΣ
1. Εκτεταμένη και συστηματική ποιοτική εξάσκηση 2. Μακροχρόνια και σκόπιμη καλλιέργεια των πυρηνικών δεξιοτήτων και στρατηγικών σκέψης 3. Έναρξη από τις μικρότερες ηλικίες 4. Διδακτικά μέσα κατάλληλα προσαρμοσμένα στην κάθε ηλικία ή ομάδα Research literature on cognitive skill acquisition, shows that cognitive skills, like other skills, improve with practice παρωθητική έτσι ώστε ο μαθητής σκόπιμα να εξασκείται με σκοπό να βελτιώσει τις δεξιότητες, καθοδηγημένη, δηλαδή ο μαθητής θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γνωρίζει τι θα κάνει στη συνέχεια, υποστηριζόμενη, ειδικά στα αρχικά στάδια, όπου θα πρέπει να υπάρχουν δομές που να αποτρέπουν την ακατάλληλη δραστηριότητα, διαβαθμισμένη, δηλαδή η πολυπλοκότητα των ασκήσεων να αυξάνει σταδιακά και τέλος ανατροφοδοτούμενη, δηλαδή ο μαθητής με κάποιο τρόπο πρέπει να δηλώνει αν η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν επιτυχής ή κατάλληλη. For CT the practice should be practice-for transfer. What does this mean? The greatest challenge facing teachers of general thinking skills is the problem of transfer: skills acquired in one domain or context often do not carry over to other situations. Improving general CT skills takes more than practice via a particular narrow problem set, and more than practice via a wide range of problems and domains. It involves practicing transfer itself that is, carrying concepts and skills over to new problems in diverse domains and contexts. This is quality practice.. 2. να προσεγγίζουν το περιεχόμενο με δυναμικούς τρόπους, αυτονομία στη μάθηση, ικανότητα των μαθητών να συνδέουν την καινούρια γνώση με τις προϋπάρχουσες γνώσεις, από την αύξηση της αυτονομίας στη μάθηση, από τη συνειδητοποίηση των ικανοτήτων της σκέψης τους, από την προθυμία να αναλάβουν ρίσκο κατά τη διάρκεια διερεύνησης πιθανών λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα και από την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των στρατηγικών σκέψης που εφάρμοζαν. 3. είναι σε μια εύπλαστη ηλικία

17 Αποτελεσματικές μεθόδους ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας
Κριτική σκέψη ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Επιχειρηματολογία Αποτελεσματικές μεθόδους ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας General reasoning = Informal reasoning Informal reasoning as we use the term, is most reasoning in a natural language. It contrasts with formal reasoning, of the kind found in mathematics, computer science, and games such as chess. Informal reasoning involves activities such as distinguishing principal claims from the reasons or evidence provided in their support; supporting claims with reasons; evaluating the quality of reasons; challenging reasons, and rebutting challenges; and evaluating the overall case for a claim.

18 Επιχειρηματολογία είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνονται κάποιοι ισχυρισμοί και προβάλλονται δικαιολογίες για τους ισχυρισμούς χρησιμοποιώντας διάφορες ενδείξεις ή αποδείξεις (Toulmin, 1958). Κρίσιμης σημασίας κοινωνική δεξιότητα για τους ενεργούς πολίτες των δημοκρατικών κοινωνιών. Εμπλέκεται σε όλες τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, στις κρίσεις τους, στα συμπεράσματά τους και στον τρόπο αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων (Kuhn, 1992; Kline, 1998). The ability to write logical arguments based on substantive claims, sound reasoning and relevant evidence is a cornerstone of the writing standards, with opinion writing — a basic form of argument — extending down into the earliest grades. (new English Language Arts E.L.A. writing standards)

19 Αξιοποιώντας δεξιότητες επιχειρηματολογίας τα άτομα:
υπερασπίζονται τις δικές τους θέσεις αντιμετωπίζουν τις αντίθετες απόψεις αμύνονται αποτελεσματικά στις προσπάθειες επηρεασμού τους από τρίτους παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν ανάλογα την κοινωνική πραγματικότητα (Weinstock, Neuman, & Tabak, 2004) W Write arguments to support claims in an analysis of substantive topics or texts, using valid reasoning and relevant and sufficient evidence. Introduce precise claim(s), distinguish the claim(s) from alternate or opposing claims, and create an organization that establishes clear relationships among claim(s), counterclaims, reasons, and evidence. Develop claim(s) and counterclaims fairly, supplying evidence for each while pointing out the strengths and limitations of both in a manner that anticipates the audience’s knowledge level and concerns. Use words, phrases, and clauses to link the major sections of the text, create cohesion, and clarify the relationships between claim(s) and reasons, between reasons and evidence, and between claim(s) and counterclaims. Establish and maintain a formal style and objective tone while attending to the norms and conventions of the discipline in which they are writing. Provide a concluding statement or section that follows from and supports the argument presented.

20 Σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη και χρήση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας
Οι απόψεις/θεωρίες τους είναι ορθές έστω και αν δεν υποστηρίζονται από δεδομένα. Δεν παρουσιάζουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν την άποψη τους. Προσαρμόζουν τα δεδομένα στις προσωπικές τους θεωρίες/απόψεις. Χρησιμοποιούν επεξηγήσεις αντί επιχειρήματα. Αγνοούν τεκμήρια, τα οποία πιθανόν να οδηγούν σε διαφορετικές θεωρίες/απόψεις. (Kuhn,1991, 1993; Sandoval, 2003; Suthers, 2003; Bell, 2004)

21 αγνοεί τις διάφορες μορφές αναπαραστάσεων
Η χρήση πεζού λόγου είναι ο πιο συχνός τρόπος ανάπτυξης και παρουσίασης μιας επιχειρηματολογίας. Η εξαγωγή της δομής μιας επιχειρηματολογίας είναι πολύ δύσκολη (van Gelder, 2002). Ο πεζός λόγος: χρειάζεται ερμηνεία αγνοεί τις διάφορες μορφές αναπαραστάσεων είναι γραμμικός, η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας όχι δεν μπορεί να αναπαραστήσει νοητικά σχήματα Ο πεζός λόγος χρειάζεται ερμηνεία vs Όλες οι προφανείς σχέσεις γίνονται ξεκάθαρες με απλές οπτικές συνδέσεις. Ο πεζός λόγος αγνοεί τις διάφορες μορφές αναπαραστάσεων vs Παρουσιάζει τις πληροφορίες με τρόπο που γίνονται αμέσως αντιληπτές και αξιοποιήσιμες από το μυαλό (χρώμα, γραμμές, σχήματα, λέξεις). Ο πεζός λόγος είναι γραμμικός, η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας όχι vs Παρουσιάζει την όλη επιχειρηματολογία ολοκληρωμένη σε όλη της την ανάπτυξη. Ο πεζός λόγος δεν μπορεί να αναπαραστήσει νοητικά σχήματα vs Αξιοποίηση των νοητικών σχημάτων για να ενισχύσουν την κατανόηση (χώρου, της δύναμης, του μεγέθους).

22 Σε ένα χάρτη επιχειρημάτων:
Χάρτης επιχειρημάτων: αναπαράσταση της δομής της επιχειρηματολογίας με τη βασική ιδέα/άποψη και επιχειρήματα υπέρ ή κατά, τα οποία οργανώνονται στη βάση λογικών σχέσεων μεταξύ τους, συνήθως υπό μορφή δεντροδιαγράμματος. Σε ένα χάρτη επιχειρημάτων: όλες οι σχέσεις γίνονται ξεκάθαρες μέσω οπτικών συνδέσεων οι πληροφορίες γίνονται αμέσως αντιληπτές από το μυαλό (χρώμα, γραμμές, σχήματα, λέξεις) παρουσιάζεται η επιχειρηματολογία σε όλη της την ανάπτυξη αξιοποιούνται νοητικά σχήματα για να ενισχύσουν την κατανόηση (πχ. χώρου, δύναμης)

23 Δομή επιχειρηματολογίας σε ένα χάρτη επιχειρημάτων
επειδή όμως αλλά

24 Παραγωγή ενέργειας «Η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση της δύναμης του ανέμου ονομάζεται αιολική ενέργεια. Η αρχαιότερη μορφή χρήσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα πανιά των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση της δύναμης του ανέμου είναι η ενεργειακή λύση για τον 21ο αιώνα. Η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση της δύναμης του ανέμου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από τη χρήση άλλων πηγών ενέργειας όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αφού η χρήση της δεν προκαλεί ρύπανση στην ατμόσφαιρα με τα βλαβερά αέρια του θερμοκηπίου. Επίσης, η παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση της δύναμης του ανέμου δεν ενοχλεί την άγρια ζωή. Περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αγγλία, έδειξαν ότι είναι σχεδόν απίθανο να τραυματιστούν ζώα ή πουλιά από τη λειτουργία των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας από τη δύναμη του ανέμου. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι η παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση της δύναμης του ανέμου έχει ψηλό αρχικό κόστος αγοράς και τοποθέτησης των απαραίτητων μηχανημάτων. Η παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση της δύναμης του ανέμου θα γίνει μια φθηνότερη πηγή ενέργειας μόλις οι εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα μηχανήματα αρχίσουν να λειτουργούν».

25

26

27

28 Παραγωγή ενέργειας επειδή επειδή όμως επειδή επειδή αλλά

29 Παραδείγματα από χάρτες επιχειρημάτων μαθητών

30

31

32

33

34 Η παραγωγή τους είναι πρακτικά πολύ δύσκολη και χρονοβόρα
Οι χάρτες επιχειρημάτων δε χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν ποτέ σαν ένα πρακτικό εργαλείο για την παρουσίαση και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. Η παραγωγή τους είναι πρακτικά πολύ δύσκολη και χρονοβόρα Η αξιοποίηση του ΗΥ, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων χαρτογράφησης επιχειρημάτων, δημιουργεί νέες προοπτικές στη χρήση που μπορεί να έχει ως εργαλείο υποστήριξης της σκέψης/κατανόησης. Araucaria (Reed & Rowe, 2001) Athena (Rolf και Magnusson, 2002) Rationale™ (van Gelder, 2007)

35 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ RATIONALE™
Βοηθά τα άτομα να κατακτήσουν έννοιες, διαδικασίες και δεξιότητες επιχειρηματολογίας με τη χρήση χαρτών επιχειρημάτων. Βοηθά τα άτομα να επεκτείνουν την κατανόηση μιας επιχειρηματολογίας και να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη. Στηρίζει τα άτομα στη διαχείριση, ερμηνεία και επικοινωνία μεγάλης ποσότητας πληροφοριών και πολύπλοκης επιχειρηματολογίας. Καθοδηγεί και υποστηρίζει τα άτομα να αξιολογήσουν την ποιότητα της επιχειρηματολογίας τους και να την τροποποιήσουν ή να την επανατοποθετήσουν με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Υποστηρίζει τα άτομα στη διανομή και παρουσίαση μιας επιχειρηματολογίας μέσα από χάρτες επιχειρημάτων.

36 Βασικά εργαλεία και λειτουργίες
rationale.austhink.com Χρήσιμα εργαλεία Πληροφορίες για το Rationale™, σύνδεση με το διαδίκτυο … Έτοιμοι χάρτες και άλλα υποστηρικτικά μέσα Χώρος εργασίας

37 Έτοιμοι χάρτες και άλλα υποστηρικτικά μέσα

38 Χρήσιμα εργαλεία

39 Πληροφορίες για το Rationale™, σύνδεση με το διαδίκτυο …

40 ΤΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ταυτότητα ΠΛΑΙΣΙΟ Προαιρετικά σεμινάρια ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια της ΚΣ μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. 2. Καλλιέργεια της ΚΣ των μαθητών με την ενσωμάτωση στη διδασκαλία δραστηριοτήτων χαρτογράφησης επιχειρημάτων με ή χωρίς τη χρήση του ΗΥ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 22 τμήματα Στ΄ τάξης δημοτικού ΔΙΑΡΚΕΙΑ Νοέμβριος 2011 – Μάιος 2012 (20 Χ 80΄) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Δραστηριότητες ανάπτυξης επιχειρηματολογίας, λογισμικό Rationale™, εργαστήριο ΗΥ Γενικές Παραδοχές I. Εκτός από τη νευροφυσιολογική υποδομή, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη γνωστική υποδομή και τις γνώσεις II. Οι γνωστικές δεξιότητες είναι διδάξιμες III. Η ποιότητα της σκέψης καθορίζεται και από τις έξεις και τις γνωστικές τάσεις. IV. Η εικόνα της πραγματικότητας δεν είναι καθολική αλλά διαφέρει από άτομο σε άτομο. V. Δυνατότητα κριτικής σκέψεις έχουν και τα παιδιά VI. Η μάθηση γίνεται εποικοδομιστικά και με βάση τις νέες θεωρίες μάθησης VII. Δεν απαιτείται αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων αλλά απλή ανασυγκρότησή τους και προσθήκη ειδικών ασκήσεων.

41 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Σχεδιασμός 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β) 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 2X60΄ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΝΙΟΒΡΗΣ 2011 – ΜΑΗΣ 2012) 20Χ80΄ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α (12 τμήματα Στ΄τάξης) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β (10 τμήματα Στ΄τάξης) ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Διδασκαλία δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας με δραστηριότητες στο λογισμικό Rationale™ Διδασκαλία δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας με τις ίδιες δραστηριότητες χωρίς το λογισμικό Rationale™ επιχειρηματολογίας με δραστηριότητες από τα βιβλία η Γλώσσα μου 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 2X60΄

42 Δραστηριότητες ανάπτυξης επιχειρηματολογίας
Οι μαθητές σε δράση Παζλ επιχειρημάτων Λανθασμένη δομή Συμπλήρωση χάρτη Αντιπαράθεση επιχειρημάτων Ανάπτυξη χάρτη Σκάκι επιχειρημάτων

43 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Περισσότερες πληροφορίες για: το παρεμβατικό πρόγραμμα και το λογισμικό Rationale™ Γιαννάκης Βασιλειάδης Λειτουργός ΠΙ Τηλ / Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "4o Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ - ΟΛΤΕΚ Λευκωσίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google