Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ)

2 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ; Το ΤΕΜΠΜΕ με το καινοτόμο πρόγραμμα στοχεύει:  στην ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διασφαλίζοντας την βιωσιμότητά τους  στην διατήρηση της απασχόλησης  στην διευκόλυνση της πρόσβασης των Π/ΜΕ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με ευνοϊκούς όρους

3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ •Χαμηλότοκο κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρηση Το Ταμείο Εγγυοδοσίας έχει εξασφαλίσει και προκαθορίσει το επιτόκιο. (Επιτόκιο = Euribor + 2,1 μονάδες) •Το δάνειο είναι εγγυημένο Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει πλήρη εγγύηση έως 80%. Για το υπόλοιπο 20% δεν παρέχονται επιπλέον εξασφαλίσεις από την επιχείρηση στην Τράπεζα.

4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ •Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρίας των τριών τελευταίων ετών με ανώτατο όριο δανείου 125.000€. •Η μέγιστη διάρκεια του εγγυημένου και επιδοτούμενου δανείου θα είναι 3 έτη και θα αποπληρώνεται ανά εξάμηνο. •Η προμήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα είναι 0,25% επί της εγγύησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ. •Η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία φορά αίτηση έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ Ποιες επιχειρήσεις αφορά: •Υγιείς επιχειρήσεις που το άθροισμα των αποτελεσμάτων των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων, προ αποσβέσεων, παρουσιάζει θετικό πρόσημο. •Επιχειρήσεις που κατά το τελευταίο έτος απασχολούν από 0 έως λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. €. •Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. •Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα λαμβάνετε υπόψη η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα. Ποιες επιχειρήσεις ΔΕΝ αφορά: •Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τομέα (αλιεία, γεωργία και κτηνοτροφία). •Επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας. •Επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί αρνητικά ως προς τη βιωσιμότητα τους λόγο επιβαρυμένων λοιπών στοιχείων (μεγάλες οφειλές, Τειρεσίας…).

6 Το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ είναι καινοτόμο: •Επιδοτούνται οι τόκοι σε κεφάλαια κίνησης. •Σε περίπτωση καταγγελίας / κατάπτωσης του δανείου το ΤΕΜΠΜΕ καταβάλλει το εγγυημένο ποσό στην Τράπεζα άμεσα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (δεν ασκεί την ένσταση διζήσεως). •Η επιχείρηση δεν θα παρέχει καμία εξασφάλιση στην Τράπεζα. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

7 •Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις Π/ΜΕ στις συνεργαζόμενες Τράπεζες χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις (απάντηση το πολύ σε 10 ημέρες από το ΤΕΜΠΜΕ). •Η εγγύηση και επιδότηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκταμίευσης του δανείου και την κατάθεση της προμήθειας σε λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. •Η εφ’ άπαξ εκταμίευση του δανείου πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης και επιδότησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση και επιδότηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. •Προϋπόθεση για την εκταμίευση του δανείου από την Τράπεζα είναι, μεταξύ άλλων, η Π/ΜΕ να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη από το ΙΚΑ, την συγκεκριμένη ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου. •Η εγγύηση και επιδότηση ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών ετών. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

8 Η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα: •Έντυπο Ε3 που αφορά τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. •Έντυπο Ε7 που αφορά στην αμέσως προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, στις περιπτώσεις που απασχολεί προσωπικό. •Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραμένουν στο δανειακό φάκελο της Π/ΜΕ στην Τράπεζα. Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης συμπληρώνεται και αποστέλλεται στο ΤΕΜΠΜΕ, σε ηλεκτρονική φόρμα από την Τράπεζα συνοδευόμενη υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας Π/ΜΕ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

9 Α’ Φάση: Εγκρίσεις ανά Είδος Επιχείρησης •Σύνολο Εγκρίσεων 27.063

10 Α’ Φάση: Εγκρίσεις ανά Είδος Επιχείρησης •Συνολική Αξία Εγκεκριμένων Δανείων 3.234.521.172€

11 Α’ Φάση: Εγκρίσεις ανά Πλήθος Προσωπικού

12 •Σύνολο διατηρημένων θέσεων εργασίας 118.965

13 Α’ Φάση: Εγκρίσεις ανά Κύκλο Εργασιών

14

15 Α’ Φάση: Εγκρίσεις ανά Δραστηριότητα

16

17 Α’ Φάση: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΤΟΣΕΒΔΟΜΑΔΑΔανειοΠλήθοςΑθροιστικο ΔανειοΑθροιστικο Πληθος 2008 533,994,519.00333,994,519.0033 2009 216,731,109.0020820,725,628.00241 339,764,640.0053560,490,268.00776 489,720,806.00984150,211,074.001,760 5171,042,940.521685321,254,014.523,445 6191,778,070.001559513,032,084.525,004 7238,021,088.001870751,053,172.526,874 8373,186,063.8830821,124,239,236.409,956 9372,270,528.2728401,496,509,764.6712,796 10261,000,913.1121591,757,510,677.7814,955 11329,065,222.0027382,086,575,899.7817,693 12442,491,525.5037102,529,067,425.2821,403 13249,915,911.0019442,778,983,336.2823,347 14349,211,668.0027913,128,195,004.2826,138 15146,184,247.2012003,274,379,251.4827,338

18 Α’ Φάση: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 26 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3311201-4 FAX 210 3311207 e-mail: info@tempme.gr www.tempme.gr


Κατέβασμα ppt "ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google