Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 12,13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 12,13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 12,13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αφροδίτη Κωτίδου, Χημ.Μηχανικός, M.Sc.

2 • Νομικά κατοχυρωμένες δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων κρατών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για το 2008-12 σε ποσοστό >5% ως προς τα επίπεδα του 1990. • Ελεγχόμενα αέρια του θερμοκηπίου: CO2, CH4, N20, HFC, PFC, SF6 • Η μείωση των εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί με: a) Προαιρετική υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων b) Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών (emissions trading) c) Εφαρμογή προγραμμάτων από κοινού (joint implementation) d) Εφαρμογή μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (clean development mechanism) e) Προστασία και επαύξηση δασικών εκτάσεων

3 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΕ  Περίοδος 2008-12: Μείωση 8% (αφορά την ΕΕ-15) σε σχέση με επίπεδα 1990. Τα 12 ΚΜ που περιελήφθησαν στην ΕΕ μετά την έγκριση του ΠΚ έχουν μειώσεις κατά περίπτωση  Περίοδος 2013-20: Μείωση 20% (αφορά την ΕΕ-27) σε σχέση με επίπεδα 1990-πρόβλεψη μείωσης 30% εφόσον οι ανεπτυγμένες και οι ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες δεσμευθούν νομικά για μείωση των εκπομπών τους μετά το 2013  Το ποσοστό της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκτιμάται κατ’έτος μέσω της εθνικής απογραφής που υποχρεούται να διενεργεί η χώρα μας. Η εθνική απογραφή υποβάλλεται ως τις 31 Μαρτίου στην Γραμματεία της σύμβασης-πλαίσιο του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών (UNFCCC)

4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (EU-ETS)  Περίοδοι εφαρμογής: 2005-07, 2008-12, 2013-20  Εντάσσονται από το 2005 συγκεκριμένοι βιομηχανικοί κλάδοι και από το 2012 και οι αερομεταφορές από και προς τα κοινοτικά αεροδρόμια  Ανώτατο όριο δωρεάν δικαιωμάτων ανά βιομηχανία/αερομεταφορέα  Ένα δικαίωμα εκπομπής= 1 τόνος ισοδυνάμου CO2  Η αρμόδια αρχή μπορεί να δημοπρατήσει ποσοστό των προς κατανομή δικαιωμάτων καθώς και τα αδιάθετα δικαιώματα της ΄΄αποθήκης΄΄  Υποχρέωση κάθε επιχείρησης για κάλυψη των εκπομπών που υπερβαίνουν τα δωρεάν δικαιώματα με αγορά πρόσθετων δικαιωμάτων  Επιτρέπεται η χρήση και των άλλων μηχανισμών του ΠΚ (JI και CDM). Τα πιστωτικά μόρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των μηχανισμών (ERU και CER) είναι ισότιμα με τα δικαιώματα εκπομπής που χορηγούνται δωρεάν στις βιομηχανίες και αερομεταφορές (EUA) 1 ERU/CER=1EUA  Τα πιστωτικά μόρια δεν μπορούν να υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό των χορηγηθέντων δωρεάν δικαιωμάτων.

5

6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Νόμος 3017/2002 (Α΄117)-Κύρωση Πρωτοκόλλου Κιότο  Οδηγία 2003/87/ΕΚ –Βασικές αρχές Συστήματος Εμπορίας Δικ/των Εκπομπής ΑτΘ (εναρμόνιση με ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β΄1931), 36028/1604/2006 (Β΄1216) και 52115/2970/Ε/2008 (Β΄2575))  Οδηγία 2004/101/ΕΚ-’Ενταξη μηχανισμών έργων του ΠΚ στο Σύστημα Εμπορίας (εναρμόνιση με ΚΥΑ 9267/468/2007 (Β΄286))  Οδηγία 2008/101/ΕΚ-’Ενταξη αεροπορικών δραστηριοτήτων (εναρμόνιση με ΚΥΑ 57495/2959/Ε103/2010 (Β΄2030))  Οδηγία 2009/29/ΕΚ-Βελτίωση και επέκταση του Συστήματος Εμπορίας (μερική εναρμόνιση με ΚΥΑ 57495/2959/Ε103/2010 (Β΄2030), αναμένεται η πλήρης εναρμόνιση στις αρχές 2013)  Απόφαση 2006/780/ΕΚ-Αποφυγή διπλής καταγραφής μειώσεων εκπομπών  Απόφαση 2007/589/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2012/600/ΕΕ και 2012/601/ΕΕ-Διαδικασίες παρακολούθησης, σύνταξης, επαλήθευσης και υποβολής ετησίων εκθέσεων εκπομπών Ατθ

7 Περίοδος εφαρμογής 2005-072008-122013-20 ΑερομεταφορέςΕκτός ETSΕντός μόνο για 2012 και μόνο για πτήσεις στην επικράτεια ΕΕ (Οδηγία 2009/29/ΕΚ) Εντός ETS-αναμένεται απόφαση ICAO για ένταξη και διεθνών πτήσεων (Οδηγία 2009/29/ΕΚ) Κατανομή δικαιωμάτων αερομετ/ρών Κοινή κοινοτική μεθοδολογία (επαληθευμένες εκπομπές και τονοχιλιόμετρα 2010) Κοινή κοινοτική μεθοδολογία (επαληθευμένες εκπομπές και τονοχιλιόμετρα 2010) ΒιομηχανίαΣυγκεκριμένοι κλάδοι (Οδηγία 2003/87/ΕΚ) Πρόσθετοι βιομ.κλάδοι και αέρια θερμοκηπίου (Οδηγία 2009/29/ΕΚ) Κατανομή δικαιωμάτων βιομηχανιών Ανά ΚΜ-Για Ελλάδα βάσει ιστορικών εκπομπών 2000- 2003 Ανά ΚΜ-Για Ελλάδα βάσει ιστορικών εκπομπών 2000-2004 Κοινή κοινοτική μεθοδο- λογία (benchmarking εκπομπών/τόνο προϊόντος) - επαληθευμένη παραγωγή 2005-08 ή 2009-10 - δεν χορηγούνται δωρεάν δικαιώματα στους ηλεκτροπαραγωγούς

8 ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑτΘ 2013-20 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ν Πότε?Ποιός?Τι? 1 Ιανουαρίου NΑρχή περιόδου παρακολούθησης Μέχρι 28 Φεβρουαρίου NΑρμόδια ΑρχήΚατανομή δωρεάν δικαιωμάτων στον λογαριασμό του φορέα διαχείρισης στο Μητρώο 31 Δεκεμβρίου NΤέλος περιόδου παρακολούθησης Μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΝΦορέας ΔιαχείρισηςΥποβολή στοιχείων για αλλαγές στην δυναμικότητα, παραγωγή και λειτουργία Μέχρι 31 Μαρτίου Ν+1ΦΔ/ΕπαληθευτήςΣύνταξη έκθεσης εκπομπών από ΦΔ- Επαλήθευση εκ μέρους του επαληθευτή και χορήγηση σχετικής έκθεσης στον ΦΔ Μέχρι 31 Μαρτίου Ν+1Φορέας ΔιαχείρισηςΥποβολή επαληθευμένης έκθεσης ετησίων εκπομπών Μέχρι 31 Μαρτίου Ν+1ΦΔ/ΕπαληθευτήςΕισαγωγή ποσότητας εκπομπών στον πίνακα επαληθευμένων εκπομπών του Μητρώου Μάρτιος-Απρίλιος Ν+1Αρμόδια Αρχή΄Ελεγχος από Αρμόδια Αρχή-μπορεί να επεκταθεί και μετά 31 Μαρτίου Μέχρι 30 Απριλίου Ν+1Φορέας ΔιαχείρισηςΠαράδοση δικαιωμάτων (ίσων με εκπομπές) στο Μητρώο

9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  Κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων βάσει ιστορικών εκπομπών στις δυο πρώτες περιόδους (επιβράβευση πλέον ρυπογόνων βιομηχανιών; )  Έλλειψη επίσημης καταγραφής ιστορικών δεδομένων κυρίως στην πρώτη περίοδο εμπορίας με αποτέλεσμα προβλήματα στην κατανομή δικαιωμάτων  Πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις-σπατάλη ενέργειας-έλλειψη ευελιξίας ως προς τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα  Μη εξειδικευμένο ή ολιγάριθμο προσωπικό  Έλλειψη διαπιστευμένων εργαστηρίων για τις απαιτούμενες χημ.αναλύσεις  Μικρή εμπειρία των φορέων επαλήθευσης κυρίως στην πρώτη περίοδο εμπορίας  Οικονομική δυσπραγία εγκαταστάσεων μετά το 2008  Ελληνική ιδιαιτερότητα: πολλές μικρές εγκαταστάσεις που τεχνικοοικονομικά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Συστήματος Εμπορίας- αποδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού στο αρμόδιο Υπουργείο  Ανυπαρξία μηχανισμών JI και CDM. Μόνη δυνατότητα η αγορά πιστωτικών μορίων από traders

10 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (βιομηχανία/αερομεταφορές, απογραφές, φορείς επαλήθευσης, δημοπρατήσεις/εμπορία δικαιωμάτων, υπηρεσίες δημόσιου τομέα)  Βελτίωση της οργάνωσης και της διαχείρισης δεδομένων στις επιχειρήσεις - εφαρμογή προτύπων ISO/EMAS  Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας-αναβάθμιση εγκαταστάσεων  Βελτίωση λειτουργίας–εφαρμογή προτύπων ISO σε χημικά εργαστήρια  Στροφή σε φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα και στις ΑΠΕ - Αύξηση κατανάλωσης βιομάζας, λελογισμένη χρήση συμβατικών καυσίμων  Προοπτικές έρευνας για την χρήση βιοκαυσίμων/βιορευστών στην βιομηχανία και στις αερομεταφορές  Χρηματοδότηση από την ΕΕ (μέσω δημοπράτησης δικαιωμάτων) για έρευνα στην συλλογή και αποθήκευση CO2 και πρωτοποριακά έργα ΑΠΕ  Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού-επέκταση δραστηριοτήτων επιστημόνων και φορέων επαλήθευσης της χώρας μας σε γειτονικές και όχι μόνο χώρες

11 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 12,13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google