Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΕΠΥ 30 Απριλίου 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε

2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
A. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων είναι σχεδιασμένη για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων από τις διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα απόβλητα συλλέγονται σε πέντε ξεχωριστά ρεύματα: 1.  Χρωμιούχων αποβλήτων 2.  Κυανιούχων αποβλήτων 3.  Ελαιωδών αποβλήτων 4.  Φαινολικών αποβλήτων 5.  Οξικών/αλκαλικών αποβλήτων Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΗΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Καθαρισμός Μετάλλων  Αλκαλικός/όξινος καθαρισμός  Ενεργοποίηση σιδήρου και χάλυβα  Αποξείδωση  θειοχρωμική οξείδωση Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Γ. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(συνεχ.) Επιμεταλλώσεις  Επιχάλκωση  Επιχρωμίωση  Επινικέλωση  Επιψευδαργύρωση  Επικαδμίωση  Επικασσιτέρωση  Επιμολύβδωση  Επαργύρωση  Επιλεκτική επιμετάλλωση Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Δ. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(συνεχ.)  Μεταλλικές επιστρώσεις  Thermal Spray  Συγκολλήσεις Μη Μεταλλικές επιστρώσεις  Φωσφατώσεις  Χρωματώσεις  Βαφές  Stripping and / or washing of aircraft Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Ρητίνη Απόβλητο χρώστες Α΄ύλη Διαλύτης Χρώμα απόρριψη Νερό περίσσεια Πιγμέντο Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (συνέχεια) Αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές με διοξείδιο του θείου ή όξινο θειώδες Νάτριο ή θειικό σίδηρο σε όξινο περιβάλλον. Οξείδωση των κυανιούχων σε φιλικό προς το περιβάλλον άνθρακα και οξείδια του αζώτου . Εξαφρισμός των ελαιωδών με επιφανειακό αποξεστήρα και εν συνεχεία διέλευσή τους από μονάδα επίπλευσης Διάσπαση των φαινολικών αποβλήτων με υπερμαγγανικό Κάλιο σε όξινο περιβάλλον σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (συνέχεια) Εξουδετέρωση των τελικών υγρών αποβλήτων αφού προηγουμένως καταβυθιστούν τα απόβλητα στο ανάλογο pH. Διαχωρισμός της παραγόμενης ιλύος από τα κατεργασμένα απόβλητα. Ξήρανση της ιλύος, ώστε να μειωθεί ο όγκος των στερεών προς τελική απόθεση αποβλήτων. Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Ζ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Διατήρηση των φυσικών πόρων μέσω της μείωσης των αποβλήτων και της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και συστατικών Εξασφάλιση οτι όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα πληρούν τις εφαρμοζόμενες κρατικές πρϋποθέσεις και τα πρότυπα της ΕΑΒ Συνεργασία αλλά και απαίτηση από τους προμηθευτές για την ελάττωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υλικών και των συστατικών Ενθάρρυνση όλων των εργαζομένων να ενδυναμώσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση Προσφορά βοήθειας, όπου είναι δυνατόν, στην ανάπτυξη λύσεων σε περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τη βιομηχανία γενικότερα Συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας της εταιρίας Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

15 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Χαρτί Χαρτόνι Αλουμίνιο Σίδηρος Ρινίσματα Τιτανίου
Πλαστικό Απορρίμματα οικιακού τύπου Ορυκτέλαια Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ
Μέτρηση καυσαερίων ατμολεβήτων απαερίων : Δείκτης Ringelmann, CO, CO2, O2, NOx, SO2, HxCy Μέτρηση διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα SO2 / Nox. (Φορητός ηλεκτροχημικός πολυαναλυτής βαρέως βιομηχανικού τύπου και συστήματα Ringelmann) (Δειγματοληψία με σωληνίσκους ακριβείας (Palmes tubes), μέθοδος TUV Germany Καμινάδες ατμολέβητα Μέτρηση εκπομπών PM10 (Σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας κατά ISO 9096, VDI 2066 ff) Μέτρηση ηχοστάθμης(ηχόμετρο) Μέτρηση μολύβδου στην ατμόσφαιρα (Δειγματοληψία σε υπαίθριους χώρους του εργοστασίου με δειγματολήπτη μεγάλου όγκου αέρα (High Volume Sampler, m3/h) σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές VDI 2463/ Part 2) Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ Συστήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.)- ISO 14001
Διαρκής κύκλος σχεδιασμού, εφαρμογής, ανασκόπησης και συνεχόμενης βελτίωσης των δράσεων της επιχείρησης, με στόχο αφενός την τήρηση των περιβαλλοντικών-νομικών υποχρεώσεων της και αφετέρου την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

18 Δ Σ Ε Ε ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ISO 14001 Ανασκόπιση Διοίκησης Σχεδιασμός
Ανάλυση απόδοσης προτεινόμενες βελτιώσεις Σχεδιασμός προετοιμασία ή αναθεώρηση πολιτικής τοποθέτηση σκοπών και στόχων Προγραμματισμός Σχεδιάζω Συνεχιζόμενη βελτίωση Δ Σ Διορθώνω Εφαρμόζω Ε Ε Ελέγχω Εφαρμογή/λειτουργία Εκπαίδευση δραστηριότητες/ επικοινωνία αρχεία Διορθωτικές & προληπτικές ενέργειες Παρακολούθηση μετρήσεων Επιθεωρήσεις και διορθωτικές ενέργειες Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ Συστήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.)
Ικανοποιητική αξιοποίηση υλικών Προώθηση καλής ενδοεπικοινωνίας Βελτίωση ποιότη- τας προιόντων Καλή δημόσια εικόνα Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Αύξηση δέσμευσης της διοίκησης Εξασφάλιση συνεργασιών Βελτιωμένες σχέσεις με τρίτα μέρη Μείωση της Έκθεσης σε κινδύνους Ευνοικότερος δανεισμός Χαμηλά ασφαλιστικά κόστη Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

20 Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Διαδικασίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έντυπα Καταγραφής Οδηγίες Εργασίας Νόμοι, Κανονισμοί, Προδιαγραφές, κλπ. Αρχεία Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

21 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ISO 14001 Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος
Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων

22 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Αναστάσιος Βελισσαρίου Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google