Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση
H κυβερνητική πρόταση

2 Περιεχόμενα Α. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ασφαλιστικού Συστήματος Η σημερινή κατάσταση Το συμπέρασμα

3 Περιεχόμενα (συν.) Β. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η φιλοσοφία
Οι άξονες

4 Περιεχόμενα (συν.) Γ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
H Διοικητική – Οργανωτική Μεταρρύθμιση Oι Ειδικές Ασφαλιστικές Ρυθμίσεις Τα Θεσμικά Μέτρα

5 Η υφιστάμενη κατάσταση
Η υφιστάμενη κατάσταση

6 Τα βασικά χαρακτηριστικά

7 Οι σταθερές αρχές Το ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης διέπεται από τις εξής σταθερές αρχές: Δημόσιος, καθολικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας Τριμερές μοντέλο χρηματοδότησης (εργαζόμενοι – εργοδότες - κράτος) Αλληλεγγύη των γενεών Το κράτος, πάντα με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι ο τελικός εγγυητής της κάλυψης κινδύνων για τις παροχές των ασφαλισμένων

8 Άναρχη ανάπτυξη του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
Η δομή Το Σύστημα διαρθρώνεται σε: 155 ασφαλιστικούς οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, Ασθένειας και Πρόνοιας (εκ των οποίων οι 133 εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας, 3 από Υπουργείο Οικονομίας, 9 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 9 από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 1 από τη Βουλή) 98 φορείς 57 κλάδοι Άναρχη ανάπτυξη του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

9 Η σημερινή κατάσταση

10 Τα ενδογενή προβλήματα...
Σήμερα, το Ασφαλιστικό Σύστημα αντιμετωπίζει μεγάλα δομικά και λειτουργικά προβλήματα, Απουσία ενιαίας ασφαλιστικής βάσης Χαώδης γραφειοκρατία Πολυδιάσπαση υπηρεσιών Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων Δαιδαλώδης και αντιφατική νομοθεσία τα οποία έχουν τη ρίζα τους στο μεγαλύτερο δομικό-διαρθρωτικό πρόβλημα του Συστήματος που είναι ο τεράστιος πολυκερματισμός…

11 …παράγουν αδικία και αδιέξοδο
Αυτές οι δομικές παθογένειες διαιωνίζουν και διογκώνουν για τους Ασφαλιστικούς φορείς: Αναποτελεσματική διαχείριση και αδιαφανείς όρους λειτουργίας Κατασπατάληση πόρων, χαμηλές αποδόσεις στη διαχείριση της περιουσίας, υπέρογκες δαπάνες υγείας Εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή Διεύρυνση της αδήλωτης εργασίας Ανεπαρκές καθεστώς ελέγχων και διασταύρωσης στοιχείων Έλλειψη μηχανοργάνωσης …σε βάρος του πολίτη

12 Οι ευρύτερες εξελίξεις…
Παράλληλα, οι ταχύτατες κοινωνικές αλλαγές Οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις Η ανεργία Η ραγδαία επιδείνωση στην, απαιτούμενη για ένα υγιές σύστημα, αριθμητική σχέση εργαζομένων – συνταξιούχων (στη χώρα μας η σχέση αυτή είναι 1,75 προς 1 ενώ σε ένα υγιές αναδιανεμητικό σύστημα είναι 4 προς 1) οδηγούν με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα σε Ραγδαία και δυσανάλογη, με τα έσοδα, αύξηση των δαπανών του Συστήματος

13 …ξεπερνούν τις δυνατότητες
Οι εκτιμήσεις Συγκλίνουν ότι: Οι δαπάνες για συντάξεις που σήμερα ανέρχονται περίπου στο 12,6% του ΑΕΠ, τα επόμενα χρόνια θα σημειώσουν αλματώδη άνοδο για να φτάσουν το 2050 στο 25% του ΑΕΠ. Η συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη αυτών των δαπανών θα αυξηθεί από το 5,9 του ΑΕΠ (2007) στο 15% του ΑΕΠ (2050) Είναι …Ορατά πλέον τα όρια βιωσιμότητας

14 Το Συμπέρασμα

15 Η «πίεση», αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο,
Μια εικόνα… 155 Οργανισμοί Ασφάλισης με λειτουργικό έλλειμμα (στο σύνολο του Ασφαλιστικού Συστήματος) 5,1% του ΑΕΠ για το 2008, καθώς διπλασιάστηκε μέσα σε οκτώ χρόνια Ενδεικτικά, την ίδια στιγμή μεταξύ άλλων: Σε αρκετά δις ευρώ το χρόνο υπολογίζεται η εισφοροδιαφυγή 1,75 προς 1 η αναλογία εργαζόμενων – συνταξιούχων 1 στους 4 συνταξιούχους εμφανίζεται ως ανάπηρος σε κάποιες περιοχές της χώρας 130% μεγαλύτερη η σύνταξη σε σχέση με τον μισθό σε αρκετές περιπτώσεις και για συνταξιοδοτικό χρόνο μεγαλύτερο του εργασιακού Η «πίεση», αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, ιδιαίτερα σε βάρος των ασθενέστερων

16 Την άμεση ανάγκη της μεταρρύθμισης του Συστήματος
Τα διαρθρωτικά - δομικά προβλήματα του υφιστάμενου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με κυριότερο τον πολυκερματισμό, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που δημιουργούν οι ευρύτερες εξελίξεις, διευρύνουν, αντί να μειώνουν, τις αδικίες και κάνουν ορατούς τους κινδύνους για τη βιωσιμότητά του Γεγονός που υπογραμμίζει Την άμεση ανάγκη της μεταρρύθμισης του Συστήματος

17 Το Σχέδιο της Μεταρρύθμισης

18 Η φιλοσοφία

19 Ο κοινωνικός στόχος Η κυβέρνηση συνεπής στις δεσμεύσεις της και με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που απορρέει από την ισχυρή λαϊκή εντολή, προχωράει την κοινωνικά επιβεβλημένη Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση με στόχο: Τη δημιουργία υγιούς βάσης για ένα δίκαιο και βιώσιμο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να θωρακίσει τα δικαιώματα των σημερινών και των αυριανών ασφαλισμένων

20 Ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων
Οι «σταθερές» Η Μεταρρύθμιση σχεδιάστηκε στο καθορισμένο πλαίσιο που θέτουν οι εξής «σταθερές»: Δεν μεταβάλλεται ο δημόσιος- αναδιανεμητικός – υποχρεωτικός χαρακτήρας του Ασφαλιστικού μας Συστήματος Δεν μεταβάλλονται οι θεμελιώδεις παράμετροι, δηλαδή τα γενικά όρια ηλικίας και ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και των εισφορών Δεν μεταβάλλεται η εγγυητικός ρόλος του κράτους για τις παροχές των ασφαλισμένων Ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων

21 Οι κεντρικές επιλογές Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραμέτρων που προκύπτουν από την διεθνή και εθνική εμπειρία και νομολογία και τις αναλογιστικές μελέτες, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο μετουσιώνεται σε νόμο με τρόπο ώστε: Να περιγράψει με λεπτομέρεια την αναδιάρθρωση που εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς Να ενισχύσει την συνοχή και την αλληλεγγύη της κοινωνίας, διορθώνοντας αδικίες και αντιμετωπίζοντας στρεβλώσεις που λειτουργούν τελικά σε βάρος του συνόλου των ασφαλισμένων

22 Οι κεντρικές επιλογές (συν.)
Να μην αιφνιδιάσει ικανός μεταβατικός χρόνος για την εφαρμογή των περισσότερων αλλαγών, οι οποίες δεν αφορούν όσους κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2013 Να εξασφαλίσει τη λειτουργία στην πράξη, από την επόμενη κιόλας μέρα, ώστε να αναδειχτούν άμεσα οι δυνατότητες του Σχεδίου και να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος Βιωσιμότητα - δικαιοσύνη - λειτουργικότητα

23 Οι άξονες

24 Οι στρατηγικές κατευθύνσεις
Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση αναλύεται σε τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις, οι οποίες αποτελούν και τους βασικούς άξονες των αλλαγών: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση Διοικητική Αναδιάρθρωση Στοχευμένες Ασφαλιστικές Παρεμβάσεις Θεσμικά Μέτρα

25 H κυβερνητική πρόταση

26 Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου
Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις»

27 Τεκμηριωμένες επιλογές και ρυθμίσεις μακράς πνοής
Οι προτεραιότητες Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου συμπυκνώνει στις διατάξεις του τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης, χωρίς την μεταβολή του κοινωνικού ασφαλιστικού μοντέλου: Διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση των 133 φορέων και κλάδων Ασφάλισης (κύρια, επικουρική, περίθαλψη, πρόνοια) Παρεμβάσεις σε ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις Ειδικά όρια ηλικίας Κίνητρα για παραμονή στην εργασία, με παράλληλη αποθάρρυνση της πρόωρης αποχώρησης από την εργασία Τεκμηριωμένες επιλογές και ρυθμίσεις μακράς πνοής

28 Ενοποιήσεις - Εντάξεις
Η κύρια παρέμβαση Ενοποιήσεις - Εντάξεις

29 Διοικητική – Οργανωτική Μεταρρύθμιση

30 Η Διοικητική Μεταρρύθμιση
5 φορείς κύριας ασφάλισης 6 φορείς επικουρικής ασφάλισης 2 φορείς πρόνοιας 13 φορείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

31 Αποτελεσματική, διαφανής και ευέλικτη διοίκηση
Τα αναμενόμενα οφέλη Η αντιμετώπιση του προβλήματος του πολυκερματισμού με την οργάνωση ολιγάριθμων και ευέλικτων φορέων θα επιφέρει βελτίωση του Συστήματος τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο για τους εξής κυρίως λόγους: Εφαρμογή ενιαίων κανόνων διοίκησης και λειτουργίας Ουσιαστικότερη και πιο αποτελεσματική άσκηση εποπτείας και ελέγχου από την Κεντρική Διοίκηση Ενοποίηση της πολύπλοκης και πολλές φορές αντιφατικής νομοθεσίας Αποτελεσματική, διαφανής και ευέλικτη διοίκηση

32 Τα αναμενόμενα οφέλη (συν.)
Μείωση της εισφοροδιαφυγής Έλεγχος των ανεξέλεγκτων δαπανών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Μείωση διοικητικών δαπανών Αποδοτικότερη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας Δημιουργία ενιαίων, συμβατών και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων Μηχανογραφημένο διπλογραφικό σύστημα Ενιαίοι ελεγκτικοί μηχανισμοί Περιορισμός της σπατάλης και δυνατότητες για αποτελέσματα οικονομιών κλίμακας

33 Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση
Τελικά… Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση και ποιοτικές υπηρεσίες στην ασφάλιση, στην συνταξιοδότηση, στην περίθαλψη για όλους τους πολίτες

34 Οι όροι και οι προϋποθέσεις
Σε ότι αφορά στις γενικές αρχές που διέπουν τόσο τις ενοποιήσεις όσο και τις εντάξεις: Για τους ασφαλισμένους Δεν μεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος των παροχών που ισχύουν για τους ασφαλισμένους πριν από την ένταξη των Ταμείων τους στο νέο Φορέα Για το προσωπικό των υφιστάμενων φορέων Δεν θίγεται η μισθολογική κατάσταση, η εξέλιξη και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του εντασσόμενου προσωπικού

35 Οι 13 Φορείς

36 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΟΑΕΕ ΟΓΑ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) Το ΤΥΔΚΥ εντάσσεται στον ΟΠΑΔ, ο οποίος υπάγεται στα Υπουργεία Οικονομίας και Υγείας To ΤΥΔΚΥ εντάσσεται στον ΟΠΑΔ

37 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κριτήρια ένταξης Εντασσόμενοι
Οι εντασσόμενοι είναι όλοι μισθωτοί Τα εντασσόμενα ταμεία και κλάδοι εμφανίζουν στην πλειοψηφία τους ελλείμματα Προβλέπεται η ένταξή τους από το ν.3029/2002, πλην του κλάδου σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ και του Ταμείου των εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος Εντασσόμενοι Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού – Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τράπεζας Ελλάδος (ΤΑΠ-ΤΕ) Οι κλάδοι Σύνταξης των Ταμείων: Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» Ασφάλισης Προσωπικού – ΟΤΕ, Ασφάλισης Προσωπικού - ΕΤΒΑ και ΟΑΠ-ΔΕΗ, ο οποίος εντάσσεται ως αυτοτελής τομέας Οι κλάδοι Υγείας του ΤΑΞΥ και Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών

38 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: Εντασσόμενοι Φορείς
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κλ. Υγείας ΤΑΞΥ Κλ. Υγείας ΤΑΠΕΑΠ Ιπποδρομιών Κλάδος Σύνταξης Κλάδος Υγείας ΤΑΠ Ασφ. Εταιρ. «Η Εθνική» ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ ΤΣΠ-Εθνικής Τράπεζας ΤΑΠ-Τράπ. Ελλάδος Οι Κλάδοι Σύνταξης ΟΑΠ-ΔΕΗ Ο Κλάδος Σύνταξης, Αυτοτελής Τομέας

39 Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Κριτήρια ένταξης Είναι όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι επικουρικά ασφαλισμένοι έχουν όλοι φορέα κύριας ασφάλισης τον ΟΑΕΕ. Εντασσόμενοι Κλάδος Σύνταξης: Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) – Κλ. Σύνταξης Οι αυτοαπασχολούμενοι του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (Νέος κλάδος): Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως & Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών (ΤΕΑΑ)

40 ΟΑΕΕ: Εντασσόμενοι Φορείς
Ταμ. Επικ. Ασφ. & Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων ΤΕΑ Αρτοποιών Κλάδος Σύνταξης Κλάδος Επικούρησης (Νέος Κλάδος) ΤΑΝΠΥ ΤΑΠΕΑΠ Ιπποδρομιών Ταμ. Πρόνοιας Ξενοδόχων Αυτοαπασχολούμενοι Κλάδος Υγείας Ξενοδόχοι Ναυτικοί Πράκτορες

41 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
Νέος Φορέας Κριτήρια ένταξης Ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες: αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί που έχουν την ιδιότητα του μηχανικού, του ιατρού, του φαρμακοποιού ή του νομικού. Όλα τα ταμεία έχουν αποθεματικά και δεν αντιμετωπίζουν άμεσα οικονομικά προβλήματα. Οι ασφαλισμένοι έχουν κύρια ασφάλιση στο ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών Εντασσόμενοι Ταμείο Νομικών, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) Ταμεία Ασθένειας και Πρόνοιας: Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης Δικαστικών Επιμελητών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ)

42 ΕΤΑΑ: Εντασσόμενοι Φορείς
Κλάδος Σύνταξης Κλάδος Υγείας ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΑΥ Ταμ. Νομικών Οι Κλάδοι Σύνταξης Επικούρησης Οι Κλάδοι Υγείας Κλάδος Πρόνοιας Τ. Πρόν. Δικ. Αθηνών ΤΑΣ ΤΥΔΕ Οι Κλάδοι Επικούρησης Τ. Πρόν. Δικ. Πειραιώς Τ. Πρόν. Δικ. Θεσ/νίκης Τ.Πρόν. Εργολ. Δημοσ. Έργων Τ.Πρόν. Δικαστ. Επιμελητών Οι Κλάδοι Πρόνοιας Κλ. Επικ. Ασφάλισης Δικηγόρων

43 Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
Νέος Φορέας Κριτήρια ένταξης Οι εντασσόμενοι είναι όλοι εργαζόμενοι στον τομέα της ενημέρωσης (δημοσιογράφοι, ιδιοκτήτες ημερήσιου και περιοδικού τύπου, εφημεριδοπώλες, τεχνικοί τύπου) Όλα τα ταμεία έχουν αποθεματικά και είναι πλεονασματικά Η πλειοψηφία των ασφαλισμένων είναι μισθωτοί Εντασσόμενοι Ταμ. Συνταξ. Εφημ/λών & Υπαλ. Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠ Αθηνών) Ταμ. Συνταξ. Εφημ/λών & Υπαλ. Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης) Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσ/νίκης (ΤΣΠΕΑΘ) Ταμ. Ασφαλ. Ιδιοκτητών Συντακτών Υπαλ. Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) Ταμ. Ασφ. Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ) Ο ΕΔΟΕΑΠ παραμένει ως έχει

44 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Εντασσόμενοι Φορείς
ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Κλάδος Σύνταξης Κλάδος Επικούρησης Κλάδος Υγείας Κλάδος Πρόνοιας Κλάδος Ανεργίας & Δώρου ΤΣΠΕΑΘ Ειδ. Λογ/σμός Ανεργίας ΤΣΠΕΑΘ ΤΑΙΣΥΤ ΤΑΙΣΥΤ ΤΑΙΣΥΤ ΤΑΙΣΥΤ ΤΣΕΥΠ Αθηνών ΤΣΕΥΠ Αθηνών ΤΣΕΥΠ Αθηνών ΤΣΕΥΠ Αθηνών (Λογ/σμός Δώρου Εορτών Εφημ/πωλών ) ΤΣΕΥΠ Θεσ/νίκης ΤΣΕΥΠ Θεσ/νίκης ΤΑΤΤΑ ΤΑΤΤΑ ΤΑΤΤΑ Ειδ. Λογ/σμός Ανεργίας ΤΑΤΤΑ Οι Κλάδοι Πρόνοιας Οι Κλάδοι Σύνταξης Οι Κλάδοι Επικούρησης Οι Κλάδοι Υγείας

45 Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)
Εντασσόμενοι Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ) Οι κλάδοι επικουρικής ασφάλισης των ταμείων: Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΠΑΕΤ) Κριτήρια ένταξης Οι εντασσόμενοι είναι όλοι μισθωτοί με κύριο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Οι εντασσόμενοι φορείς έχουν μεγάλα αναλογιστικά ελλείμματα και εντός του 2008 θα αδυνατούν να καταβάλλουν συντάξεις

46 ΕΤΕΑΜ: Εντασσόμενοι Φορείς
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών Ο Κλάδος Επικούρησης

47 Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)
Νέος Φορέας Κριτήρια ένταξης Όλοι οι εντασσόμενοι είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και έχουν όλοι κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όλα τα εντασσόμενα Ταμεία χορηγούν σχετικά υψηλές επικουρικές συντάξεις και δεν αντιμετωπίζουν άμεσα οικονομικά προβλήματα. Εντασσόμενοι Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης των Ταμείων: Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ.) Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης: Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) Προσωπικού Α.Ε.Οινοποιΐας Ζυθοποιΐας και Οινοπνευματοποιΐας (ΤΕΑΠΟΖΟ) Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ) Χημικών (ΤΕΑΧ)

48 ΤΕΑΙΤ : Εντασσόμενοι Φορείς
ΤΕΑ Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ΤΕΑ Προσωπικού Εταιρειών Πετρελ/δών ΤΕΑ Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης ΤΕΑ Προσωπικού Α.Ε.Οινοποιΐας Ζυθοποιΐας και Οινοπν/ποιΐας Οι Κλάδοι Επικούρησης ΤΕΑ Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων ΤΕΑ Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών ΤΕΑ Χημικών ΤΕΑ Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων

49 Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
Νέος Φορέας Κριτήρια ένταξης Οι εντασσόμενοι είναι όλοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ιδιωτικές τράπεζες Έχουν όλοι κύριο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τα εντασσόμενα ταμεία χορηγούν σχετικά υψηλές παροχές Δεν αντιμετωπίζουν άμεσα οικονομικά προβλήματα

50 Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
Νέος Φορέας Εντασσόμενοι Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού-Ε.Υ.Δ.Α.Π. (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) Ταμείο Πρόνοιας Προσωπ. ΟΣΕ Ταμείο Πρόνοιας Προσωπ. Ιονικής Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΠΙΛΤ) Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΣΑΠ Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ Ταμείο Ασφάλισης Προσ. Τραπ. Πίστεως, Γενικής Αμέρικαν Εξπρές Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (Κλάδοι Επικούρησης & Πρόνοιας) Ειδικός Λογαριασμός Επικ. Ασφ. Προσωπικού στα ΕΛ.ΤΑ. του ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΑΠ-ΔΕΗ (Κλάδοι Επικούρησης, Πρόνοιας και Υγείας) Ταμείο Επικ. Ασφαλ. & Πρόν. Προσωπ. ΕΡΤ & Τουρισμού (Κλ. Επικ. & Πρόνοιας) ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Κλ. Επικούρησης και Υγείας) ΤΑΠ-Εμπορικής Τράπεζας (Κλάδοι Πρόνοιας και Υγείας) ΤΑΠ Ασφαλ. Εταιρείας «Η Εθνική» (Κλ.Υγείας)

51 ΤΑΥΤΕΚΩ: Εντασσόμενοι Φορείς
Κλάδος Υγείας Κλάδος Επικούρησης ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ Κλάδος Πρόνοιας Ταμ. Ασφ. Προσ. Τραπ. Πίστεως,Γενικής Αμέρικαν Εξπρές Ταμ. Αλληλ. Προσ. ΗΣΑΠ Ειδ. Λογ/σμός Επικ. Ασφ. Προσ. στα ΕΛΤΑ του ΤΑΠ-ΟΤΕ Ταμ. Αλληλ. Προσ. ΗΛΠΑΠ ΟΑΠ-ΔΕΗ Ταμείο Πρόν. Προσ. ΟΣΕ Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ ΤΕΑΠΕΡΤΤ ΤΑΠ- Εμπορικής Τράπ. ΤΑΠ Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Οι Κλάδοι Επικούρησης Οι Κλάδοι Πρόνοιας ΤΑΠ - ΟΤΕ ΟΑΠ - ΔΕΗ ΤΑΠ- Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» Οι Κλάδοι Υγείας

52 Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)
Κριτήρια ένταξης Όλοι οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων φορέων είναι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Όλοι έχουν κύρια σύνταξη από το δημόσιο ή, συνταξιοδοτούνται με δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις και Όλοι οι εντασσόμενοι φορείς έχουν αποθεματικά και δεν θα εμφανίσουν σύντομα οικονομικά προβλήματα Εντασσόμενοι Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) Ο Ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) Ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

53 ΤΕΑΔΥ: Εντασσόμενοι Φορείς
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Ν.Π.Δ.Δ. Ο Κλάδος Επικούρησης

54 Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
Νέος Φορέας Κριτήριο ένταξης Οι εντασσόμενοι είναι όλοι προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας Εντασσόμενοι Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Εξακολουθούν να υφίστανται ταμεία Χωροφυλακής ενώ το Σώμα έχει προ πολλού καταργηθεί

55 ΤΕΑΠΑΣΑ: Εντασσόμενοι Φορείς
Κλάδος Επικούρησης Κλάδος Πρόνοιας Κλάδος Υγείας Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

56 Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)
Νέος Φορέας Κριτήρια ένταξης Όλοι οι εντασσόμενοι είναι μισθωτοί απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα Έχουν όλοι ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τα εντασσόμενα ταμεία δεν αντιμετωπίζουν άμεσα οικονομικά προβλήματα

57 Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)
Νέος Φορέας Εντασσόμενοι Ταμεία Πρόνοιας: Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ) Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ) Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ) Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ) Κλάδοι Πρόνοιας των Ταμείων: Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ) Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ) Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ)

58 ΤΑΠΙΤ ΤΑΠΙΤ Οι Κλάδοι Πρόνοιας Ταμ. Πρόν. Εργατ/λων Μετάλλου
Ταμ. Πρόν. Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων Ταμ. Πρόν. Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσ/νίκης Ταμ. Πρόν. Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης Ταμ. Πρόν.& Επικ. Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών Ταμ.Πρόν. Εργαζομένων στα Λιμάνια (2 κλ. πρόνοιας) ΤΕΑ Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων ΤΕΑ Υπαλ. Φαρμ.Εργασιών Ταμ.Πρόν. Προσ. Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου ΤΕΑ Υπαλ. Εμπορικών Κατ/μάτων ΤΑΞΥ Οι Κλάδοι Πρόνοιας

59 Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)
Κριτήρια ένταξης Όλοι οι εντασσόμενοι είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν κύρια σύνταξη από το δημόσιο ή συνταξιοδοτούνται με δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις Όλα τα Ταμεία δεν θα εμφανίσουν σύντομα οικονομικά προβλήματα Εντασσόμενοι Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους Κλάδοι Πρόνοιας των Ταμείων: Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Νομικών και Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)

60 ΤΠΔΥ ΤΠΔΥ Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Νομικών Οι Κλάδοι Πρόνοιας

61 Οργανωτική διάρθρωση των νέων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

62 Η οργάνωση των ΦΚΑ: Βασικές επιλογές
Ενοποιήσεις διοικητικών υπηρεσιών Αποτελεσματικότερη διοίκηση Αποτελεσματική διαχείριση πληροφορίας Διαλειτουργικότητα Δημιουργία υπηρεσιών Πληροφορικής σε όλους τους φορείς Δημιουργία Δ/νσεων Επιθεώρησης σε όλους τους φορείς Αποτελεσματικότερος έλεγχος Σύγχρονη, αποτελεσματική οργάνωση Διατήρηση των Δ/νσεων Ασφάλισης – Παροχών σε ξεχωριστές οργανωτικές μονάδες Διατήρηση της γνώσης του ειδικού αντικειμένου Ομαλή συνέχιση των διαδικασιών Ιδιαίτερος σχεδιασμός της οργανωτικής δομής όπου υπάρχει ανάγκη Προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φορέα

63 Το διοικητικό μοντέλο των νέων φορέων
Το διοικητικό μοντέλο των νέων φορέων Ένα Διοικητικό Συμβούλιο Το Δ.Σ. έχει καθορισμένες αρμοδιότητες Υπάρχει πλειοψηφία κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων των εντασσόμενων επαγγελματικών κλάδων Ενιαίες Διευθύνσεις και Ενιαίοι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί Διεύθυνση Διοικητικής υποστήριξης Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων Διεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρμογών Διεύθυνση Επιθεώρησης Όμως Ειδικός διακριτός λογαριασμός για κάθε εντασσόμενο Ταμείο Οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του κάθε εντασσόμενου φορέα

64 Η γενική οργανωτική δομή των νέων ΦΚΑ
Διοικητικό Συμβούλιο Γεν. Δ/νση Δ/νση Νομικών Υποθέσεων Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών Δ/νση Διοικητικού Δ/νση Επιθεώρησης Δ/νση Οικονομικού Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας εντασσόμενου Ταμείου Α Τομέας εντασσόμενου Ταμείου Β Τομέας εντασσόμενου Ταμείου Γ Ενιαίες Υπηρεσίες, εξυπηρετούν όλους τους Τομείς

65 Ειδική περίπτωση 1: Η οργανωτική δομή του ΤΑΥΤΕΚΩ
Διοικητικό Συμβούλιο Δ/νση Διοικητικού Δ/νση Επιθεώρησης Δ/νση Νομικών Υποθέσεων Δ/νση Οικονομικού Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας εντασσόμενου Ταμείου Α Τομέας εντασσόμενου Ταμείου Γ Τομέας εντασσόμενου ΤαμείουΒ Διεύθυνση Υγειονομικού Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Ασφάλισης - Παροχών Αρμόδια για τους Τομείς που είχαν κλάδο υγείας Περιφερειακές υπηρεσίες Για τους Τομείς που είχαν περιφερειακές υπηρεσίες Ο ΟΑΠ-ΔΕΗ, όσον αφορά τις Δ/νσεις ασφάλισης και παροχών, διατηρεί τη διάρθρωση των υπηρεσιών που είχε πριν την ένταξη, λόγω του μεγέθους του και της ιδιαιτερότητας της δομής του. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται ομαλά η λειτουργία του.

66 Ειδική περίπτωση 2: Η οργανωτική δομή του ΕΤΑΑ
Δ/νση Διοικητικού Δ/νση Επιθεώρησης Δ/νση Νομικών Υποθέσεων Δ/νση Οικονομικού Δ/νση Πληροφορ. & Επικοινωνιών Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Ασφάλισης - Παροχών Διεύθυνση Υγειονομικού Αρμόδια για τους Τομείς που είχαν κλάδο υγείας Δ/νση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας των Τομέων των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Τομέας εντασσόμενου Ταμείου Α Τομέας Ταμ.Γ Τομέας εντασσόμενου Ταμείου Β Περιφερειακές υπηρεσίες Για τους Τομείς που είχαν περιφερειακές υπηρεσίες Διοικητικό Συμβούλιο Υγειονομικών Νομικών Μηχανικών & Εργολ. Δημ. Έργων Αντιπρόεδροι : Οι Πρόεδροι των Διοικ. Επιτροπών 7μελείς Διοικούσες Επιτροπές Τα εντασσόμενα Ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Νομικών που εντάσσονται ως Τομείς, διατηρούν τη διάρθρωση των υπηρεσιών ασφάλισης και παροχών που είχαν πριν την ένταξη, λόγω του μεγέθους τους και της ιδιαιτερότητας της δομής τους. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται ομαλά η λειτουργία τους.

67 Ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις

68 Τι παραμένει ως έχει Τα γενικά όρια ηλικίας των ασφαλισμένων μισθωτών
μέχρι την 31/12/92 Πλήρη σύνταξη Άνδρες: 65ο έτος Γυναίκες: 60ο έτος Μειωμένη σύνταξη Άνδρες: 60ο έτος Γυναίκες: 55ο έτος μετά την 1/1/93 Πλήρη σύνταξη Άνδρες: 65ο έτος Γυναίκες: 65ο έτος Μειωμένη σύνταξη Άνδρες: 60ο έτος Γυναίκες: 60ο έτος Τα γενικά όρια ηλικίας των αυτοαπασχολούμενων Άνδρες- Γυναίκες: 65ο έτος

69 Τι παραμένει ως έχει (συν.)
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων προσληφθέντων στα ειδικά Ταμεία (Τράπεζες, ΔΕΚΟ) και στα Ταμεία του Τύπου μέχρι 31/12/82 Το ειδικό όριο ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης για την πλήρη σύνταξη μητέρας ανήλικου τέκνου, η οποία ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μέχρι 31/12/92 5.500 ημερομίσθια με συμπληρωμένο το 55ο έτος ηλικίας Το ειδικό όριο ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης για την πλήρη σύνταξη μητέρας ανήλικου τέκνου, η οποία ασφαλίστηκε σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/93 6.000 ημερομίσθια με συμπληρωμένο το 55ο έτος ηλικίας Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων παιδιών με αναπηρία

70 Ειδικά όρια ηλικίας

71 Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας

72 Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας
Δεν επέρχεται καμιά μεταβολή: Για τους μέχρι 31/12/82 ασφαλισμένους στα Ειδικά Ταμεία Μισθωτών Για τους μέχρι 31/12/82 ασφαλισμένους στα Ταμεία Τύπου

73 Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας
Επαναπροσδιορίζεται: Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τις ασφαλισμένες γυναίκες στα Ταμεία Αυτοαπασχολούμενων και τους από 1/1/83 ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων και των Ταμείων Τύπου, προβλέπεται σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης Για τους από 1/1/93 ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των Ειδικών Ταμείων δεν στοιχειοθετείται προϋπόθεση συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση ημερών ασφάλισης και του 55ου έτους της ηλικίας

74 Αναλυτικά…

75 Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας των μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων
Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας μέχρι το 60ο με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος με αρχή το 2013 35 έτη ασφάλισης Συμπλήρωση 58ου έτους για τους από 1/1/83 μέχρι 31/12/92 2. Λοιπά Ταμεία 2.1 Ειδικά ταμεία μισθωτών Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 58ο στο 60ο με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος με αρχή το 2013 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Προτεινόμενη διάταξη Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Φορέας μέρες ασφάλισης Συμπλήρωση 58ου έτους ηλικίας για άνδρες και γυναίκες

76 Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας των μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων
Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας των γυναικών μέχρι το 60ο έτος με αρχή το 2013 με την προσθήκη ενός εξαμήνου κάθε έτος Συμπλήρωση 60ου έτους για τους άνδρες και 58ου για τις γυναίκες 2.3 Ταμεία Αυτοαπασχολούμενων Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας μέχρι το 60ο με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος με αρχή το 2013 Συμπλήρωση 55ου ή 58ου έτους για τους από 1/1/83 μέχρι 31/12/92 2.2 Ταμεία Τύπου Προτεινόμενη διάταξη Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Φορέας

77 Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας με 7
Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας με ημέρες στα Βαρέα των μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων Φορέας Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Προτεινόμενη διάταξη ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκ των οποίων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και συμπλήρωση α) του 55ου έτους για πλήρη σύνταξη και β) του 53ου για μειωμένη Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 55ο στο 57ο για πλήρη σύνταξη και από το 53ο στο 55ο για μειωμένη, με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος, με αρχή το 2013

78 Άλλα ειδικά όρια

79 Άλλα ειδικά όρια Τίθεται όριο ηλικίας, το 58ο, για συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης. Αρχής γενομένης το 2013 37 έτη ή ημέρες ασφάλισης Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 2. ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, πλην ΟΓΑ (ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση) Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 57ο στο 60ο με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος με αρχή το 2013 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι 31/12/92) Προτεινόμενη διάταξη Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Φορέας μέρες ασφάλισης Συμπλήρωση 57ου έτους ηλικίας

80 Κίνητρα για παραμονή στην εργασία Αποθάρρυνση της πρόωρης αποχώρησης

81 Τα κίνητρα παραμονής Προσαύξηση σύνταξης μετά την 35ετία
Τα κίνητρα παραμονής Προσαύξηση σύνταξης μετά την 35ετία Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Προσαύξηση της σύνταξης κατά 3,3% για κάθε έτος παραμονής στην εργασία και μέχρι 3 έτη, για όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 60ο έτος ηλικίας Ασφαλισμένοι από 1/1/93 Όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς Προσαύξηση της σύνταξης κατά 3,3% για κάθε έτος παραμονής στην εργασία και μέχρι 3 έτη, για όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος ηλικίας Από 70% στο 80% η αναπλήρωση της σύνταξης

82 Το αντικίνητρο αποχώρησης Ποσοστά μείωσης ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση
Για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης Επανακαθορίζεται, από 1/1/2009 ως αντικίνητρο πρόωρης αποχώρησης, το ποσοστό μείωσης της καταβαλλόμενης σύνταξης για κάθε μήνα που υπολείπεται από την συμπλήρωση των κανονικών ορίων ηλικίας σε 1/200 (αντί του ισχύοντος ποσοστού 1/267)

83 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων

84 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων
Δεν επέρχεται καμιά μεταβολή Για τις μέχρι 31/12/82 ασφαλισμένες στα Ειδικά Ταμεία Μισθωτών και στα Ταμεία Τύπου Στο ειδικό όριο ηλικίας και στο χρόνο ασφάλισης για την πλήρη σύνταξη μητέρας ανήλικου τέκνου, η οποία ασφαλίστηκε από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μέχρι 31/12/92 5.500 ημερομίσθια με συμπληρωμένο το 55ο έτος ηλικίας

85 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων
Δεν επέρχεται καμιά μεταβολή Στο ειδικό όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης για την πλήρη σύνταξη μητέρας ανήλικου τέκνου, η οποία ασφαλίστηκε σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/93 6.000 ημερομίσθια με συμπληρωμένο το 55ο έτος ηλικίας Στους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων παιδιών με αναπηρία

86 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων
Επαναπροσδιορίζεται Για τις από 1/1/83 ασφαλισμένες σε Ταμεία Αυτοαπασχολούμενων, σε Ειδικά Ταμεία και σε Ταμεία Τύπου, αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας από το 50ο έτος και μέχρι το 55ο έτος, με την προσθήκη ενός χρόνου κατά έτος, με αρχή το 2013 Για τις μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καταργείται σταδιακά το μειωμένο όριο ηλικίας, με την προσθήκη ενός χρόνου κατά έτος και μέχρι το 55ο έτος ηλικίας, με αρχή το 2010

87 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων
Επαναπροσδιορίζεται Για τις από 1/1/93 ασφαλισμένες καταργείται σταδιακά το μειωμένο όριο ηλικίας με την προσθήκη ενός χρόνου κατά έτος και μέχρι το 55ο έτος ηλικίας, με αρχή το 2009 Το κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για μητέρες ασφαλισμένες από 1/1/93 και μετά, οι οποίες έχουν 3-5 παιδιά καθορίζεται στο 55ο έτος

88 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων
Σε όλες τις περιπτώσεις σταδιακής κατάργησης ορίων ηλικίας για μειωμένη σύνταξη ή αύξησης των ορίων για πλήρη σύνταξη των μητέρων με ανήλικο Διασφαλίζεται Η συνταξιοδότηση στο όριο ηλικίας όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τη μεταβατική περίοδο ακόμη και αν το παιδί δεν είναι ανήλικο κατά τη συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας. Αρκεί η ανηλικότητα του παιδιού και ο συντάξιμος χρόνος να συνυπάρχουν τουλάχιστον κατά τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας

89 Αναλυτικά…

90 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων των μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων
Φορέας Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Προτεινόμενη διάταξη 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5500 ημέρες ασφάλισης και 55ο έτος για πλήρη σύνταξη και 50ο για μειωμένη Σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας για λήψη μειωμένης σύνταξης στο 50ο έτος της ηλικίας με την προσθήκη ενός έτους αρχίζοντας από την 1/1/2010 και μέχρι την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας

91 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων των από 1/1/83 μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων
Φορέας Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Προτεινόμενη διάταξη Ειδικά Ταμεία μισθωτών 25 έτη 50 ετών Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας και μέχρι το 55ο έτος, με την προσθήκη ενός χρόνου κατά έτος, με αρχή το 2013

92 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων των από 1/1/83 μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων
Αύξηση συντάξιμου χρόνου στο ΤΣΠΕΑΘ από 1/1/2013 και μέχρι τη συμπλήρωση 20 ετών Αύξηση ορίου ηλικίας στο ΤΣΠΕΑΘ και στο ΤΣΕΥΠ Αθ, από το 2013 ανά έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, που αποτελεί και το γενικό όριο για τις ασφαλισμένες των Ταμείων αυτών Το όριο ηλικίας στο ΤΑΙΣΥΤ παραμένει ως έχει (ΤΣΠΕΑΘ) 15 έτη ασφ ετών (ΤΣΕΥΠ Αθ.) 20 έτη ασφ – 50 ετών (ΤΑΙΣΥΤ) 20 έτη ασφ – 55 ετών Ταμεία Τύπου Προτεινόμενη διάταξη Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Φορέας

93 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων των μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων
Φορέας Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Προτεινόμενη διάταξη Ταμεία Τύπου (ΤΑΤΤΑ) 5500 ημέρες ασφάλισης και 55ο έτος για πλήρη σύνταξη και 50ο για μειωμένη Καταργείται σταδιακά η δυνατότητα για λήψη μειωμένης σύνταξης στο 50ο έτος της ηλικίας, με τη προσθήκη ενός έτους με αρχή από 1/1/2010 και μέχρι την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Αυξάνεται ο συντάξιμος χρόνος από 1/1/2013 κατά ένα εξάμηνο ή 150 μέρες και μέχρι τη συμπλήρωση ημερών ασφάλισης

94 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων των μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων
Φορέας Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Προτεινόμενη διάταξη Ταμεία Τύπου Ταμεία Αυτοπασχολουμένων (ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης) Δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη Ταμείο Νομικών και ΤΑΝΠΥ Ηλικία συνταξιοδότησης: 50 Θεσπίζονται διατάξεις άμεσης εφαρμογής, όμοιες με τις ισχύουσες για το ΤΣΠΕΥΠ Αθηνών Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας και μέχρι το 55ο έτος, με την προσθήκη ενός χρόνου κατά έτος, με αρχή το 2013

95 Συνταξιοδότηση μητέρων με τρία παιδιά
Φορέας Ισχύον θεσμικό πλαίσιο Προτεινόμενη διάταξη Ειδικά Ταμεία Μισθωτών 20 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας Θέσπιση ως ορίου ηλικίας του 50ου, από 1/1/2013, ανεξαρτήτως ανηλικότητας των παιδιών. Διατηρείται η ισχύς και για τους πατέρες που είναι χήροι ή διαζευγμένοι, εφόσον έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανικάνων παιδιών

96 Προστασία μητρότητας - οικογένειας

97 της προστασίας της εργαζόμενης μητέρας
Επέκταση της προστασίας της εργαζόμενης μητέρας με ρυθμίσεις που ενισχύουν τη συνολική κυβερνητική πολιτική για την συμφιλίωση της οικογενειακής και της εργασιακής ζωής

98 Οι νέες προβλέψεις Ειδική παροχή Επέκταση προστασίας
μητρότητας Επέκταση πλασματικού χρόνου Μείωση κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών

99 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

100 Το ισχύον πλαίσιο για την άδεια μητρότητας
Το ισχύον πλαίσιο για την άδεια μητρότητας Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σήμερα ισχύει: Επίδομα κυοφορίας και λοχείας 8 και 9 εβδομάδες αντίστοιχα, δηλαδή 119 μέρες συνολικά Μειωμένο ωράριο εργασίας ή ισόχρονη άδεια με αυτό (3,5 μήνες), με αποδοχές

101 Η προτεινόμενη διάταξη για την άδεια μητρότητας
Η προτεινόμενη διάταξη για την άδεια μητρότητας 6 μήνες παραπάνω, από το ισχύον: σύνολο 1 χρόνος κοντά στο παιδί Η ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζόμενη μητέρα, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται με το ισχύον πλαίσιο, δικαιούται ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. Αν δεν γίνει χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας αμέσως μετά από τη λήξη της άδειας λοχείας και στη συνέχεια και το προβλεπόμενο μειωμένο ωράριο.

102 Η προτεινόμενη διάταξη (συν.) για την άδεια μητρότητας
Η προτεινόμενη διάταξη (συν.) για την άδεια μητρότητας Αποδοχές: καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ και είναι ίσες με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό με αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας Ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι προβλεπόμενες εισφορές, υπολογίζονται επί του παραπάνω μισθού και όσες βαρύνουν την ασφαλισμένη παρακρατούνται και αποδίδονται στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ μαζί με την εισφορά εργοδότη, η οποία βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

103 Πλασματικός χρόνος

104 Τι αλλάζει Νέα ρύθμιση ισχύον πλαίσιο Πλασματικός χρόνος
Σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς Μέχρι τρία παιδιά που αποκτώνται χρησιμοποιείται τόσο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και είναι ισχύον πλαίσιο Πλασματικός χρόνος 4,5 έτη Μόνο στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Μέχρι τρία παιδιά που αποκτώνται από μόνο για την συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης για λήψη σύνταξης γήρατος και από αυτόν αφαιρείται ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών (3,6 μήνες) 5 έτη από πέραν της γονικής άδεις ανατροφής παιδιών

105 Ασφαλιστικές εισφορές μητέρων

106 Το ισχύον πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εισφορές
Το ισχύον πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εισφορές Στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αλλά και στους λοιπούς φορείς Μισθωτών και στους Φορείς Αυτοαπασχολουμένων Δεν υφίσταται σήμερα οποιαδήποτε πρόβλεψη

107 Η προτεινόμενη διάταξη για τις ασφαλιστικές εισφορές
Η προτεινόμενη διάταξη για τις ασφαλιστικές εισφορές Καθιερώνεται μείωση κατά 50% των εισφορών της ασφαλισμένης για τον κλάδο κύριας σύνταξης για το πρώτο 12μηνο απασχόλησης μετά την γέννηση κάθε παιδιού της και μέχρι τρία παιδιά.

108 Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων

109 Δύο σημεία… Δεν επέρχεται καμία μεταβολή για τις μητέρες ανικάνων παιδιών, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση Επεκτείνεται διαζευκτικά και στους πατέρες παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67%, η προϋπόθεση συνταξιοδότησης με 25 χρόνια ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, που σήμερα ισχύει - σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς – μόνο για τις μητέρες

110 Λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις

111 Α. Επικουρικές συντάξεις Β. Αριθμός ημερομισθίων για παροχές υγείας Γ
Α. Επικουρικές συντάξεις Β. Αριθμός ημερομισθίων για παροχές υγείας Γ. Συνταξιοδότηση με ημέρες ασφάλισης

112 Οι επικουρικές συντάξεις
Το ποσοστό της πλήρους μηνιαίας σύνταξης που θα χορηγείται από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης στους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή ημερών ασφάλισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών εκτός εάν το επιτρέπει αναλογιστική μελέτη Μεγαλύτερα ποσοστά αναπροσαρμόζονται εντός μιας 8ετίας, με αρχή 1/1/2013, με ισόποση ετήσια μείωση.

113 Αριθμός ημερομισθίων για παροχές υγείας
Αριθμός ημερομισθίων για παροχές υγείας Σταδιακή αύξηση ανά 10 ημερομίσθια κατ’ έτος των ημερομισθίων που απαιτούνται για λήψη παροχών υγείας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Για παροχές σε είδος, από 50 σε 100 και για τους οικοδόμους από 40 σε 80 Για παροχές σε χρήμα, από 100 σε 120 και για τους οικοδόμους από 80 σε 100 Έναρξη από 1/1/2009

114 Συνταξιοδότηση με 3.500 ημέρες ασφάλισης
Συνταξιοδότηση με ημέρες ασφάλισης Παρατείνεται μέχρι 31/12/2009 η προθεσμία τόσο για την συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης των ημερών ή 11,5 ετών ασφάλισης, όσο και για την υποβολή αίτησης για τη λήψη αναλογικής σύνταξης από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τους φορείς κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων Σε κάθε περίπτωση το όριο ηλικίας είναι το 65ο έτος

115 Θεσμικά Μέτρα

116 Τρεις μεγάλες θεσμικές τομές
Ασφαλιστικό Κεφαλαίο Αλληλεγγύης Γενεών Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

117 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

118 Ευκολότερες συναλλαγές – Διασταύρωση στοιχειών
Η διάταξη Α.Μ.Κ.Α Καθιερώνεται ως ο υποχρεωτικός και μοναδικός αριθμός κοινωνικής ασφάλισης για κάθε άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο. Για να απασχοληθεί Να ασφαλιστεί και να καταβάλλει εισφορές Να ανανεώσει βιβλιάριο Να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις, επιδόματα, βοηθήματα Χρόνος καθιέρωσης: 1/6/2009 Απόδοση: από την ΗΔΙΚΑ.ΑΕ μέσω ΚΕΠ Ευκολότερες συναλλαγές – Διασταύρωση στοιχειών

119 Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου

120 Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Ενίσχυση των ελέγχων κατά της εισφοροδιαφυγής
Η διάταξη Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Συγκροτούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα από υπαλλήλους: της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) προκειμένου να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός κατά της εισφοροδιαφυγής Ενίσχυση των ελέγχων κατά της εισφοροδιαφυγής

121 Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών

122 Διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών
Η διάταξη Α.Κ.Α.ΓΕ «Κλειδωμένο» μέχρι το 2019 Σκοπός: η δημιουργία αποθεματικών για την χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Πόροι: 10% των κοινωνικών πόρων, 4% των ετήσιων εσόδων από το ΦΠΑ, 10% από τις αποκρατικοποιήσεις Διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών

123 Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση
για ένα Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης οικονομικά βιώσιμο κοινωνικά δίκαιο καθημερινά λειτουργικό


Κατέβασμα ppt "Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google