Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος1 ΑΠΟ Τη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια Πρόταση Αξιολόγησης Και Αξιοκρατίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος1 ΑΠΟ Τη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια Πρόταση Αξιολόγησης Και Αξιοκρατίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος1 ΑΠΟ Τη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια Πρόταση Αξιολόγησης Και Αξιοκρατίας

2 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος2 Μια Μεθοδολογία Πρόσβασης Στην Ανώτατη Βαθμίδα Εκπαίδευσης… Γιατί… Εκπαίδευση Δεν Είναι Οι Εξετάσεις Αλλά… Οι Εξετάσεις Πιστοποιούν Και Αναδεικνύουν Την Ποιότητα Της Εκπαίδευσης…

3 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος3 To Λύκειο Των… (Αιώνια Ανεκπλήρωτων) Ονείρων Μας…

4 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος4 Η «Αξιολόγηση» Στο Λύκειο Και Η (Παρεξηγημένη;) Έννοια Της «Υποχρεωτικής» Εκπαίδευσης •«Η κακώς εννοούμενη επιείκεια δεν βοηθά στην πρόοδο των μαθητών. Αντιθέτως, υπονομεύει τις σπουδές τους και παράλληλα προκαλεί πολλά προβλήματα στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας». •Το λύκειο είναι «υποχρεωμένο» να δωρίζει στους μαθητές του ένα ανούσιο κι ανάξιο απολυτήριο, ή οι μαθητές του λυκείου είναι «υποχρεωμένοι» να κατακτούν έναν ισχυρό τίτλο σπουδών; •Ποιο είναι το όφελος της μαζικής «παραγωγής» λειτουργικά αγράμματων (ενίοτε και «αριστούχων») αποφοίτων λυκείου;

5 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος5 Η Σύνδεση Του Λυκείου Με Την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1.Μια διαπίστωση… στα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών (και όχι μόνο) χωρών, η φοίτηση στο λύκειο συνδέεται με τη μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. 2.Ένα ισχύον θεσμικό πλαίσιο… « σκοπός του ενιαίου λυκείου είναι … η προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων, για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα …» (Ν. 2525/97). 3.Και η (παντοδύναμη) ανθρώπινη φύση…

6 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος6 Η Υποχρέωση Της Πολιτείας 1.Παροχή απόλυτης, ανεμπόδιστης (και, όπου χρειάζεται, υποβοηθούμενης) δυνατότητας πρόσβασης όλων, σε όλες τις πτυχές και βαθμίδες της εκπαίδευσης 2.Παροχή δυνατότητας ατομικής διάκρισης, μέσα από διαφανείς, ισόνομες και αδιάβλητες διαδικασίες αξιολόγησης

7 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος7 Η Α’ Λυκείου (10ο Έτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) •Τάξη γενικής παιδείας, προπαρασκευής και προσανατολισμού. •Προαγωγικές εξετάσεις σε επίπεδο περιφέρειας, με ερωτήσεις από τράπεζα θεμάτων. •Τα γραπτά διορθώνονται από εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου. •Οι επιδόσεις των μαθητών (προαιρετικά & συμβουλευτικά), αποτελούν «μέτρο», ενδεικτικό της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν στην επόμενη τάξη. •Ο βαθμός προαγωγής της τάξης είναι ο απλός αριθμητικός μέσος (μέσος όρος) όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο μαθητής.

8 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος8 Η Β’ Λυκείου (11ο Έτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) •Έναρξη λειτουργίας των κατευθύνσεων σπουδών. • Προαγωγικές εξετάσεις σε επίπεδο περιφέρειας, με ερωτήσεις από τράπεζα θεμάτων. •Τα γραπτά διορθώνονται από εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου. •Ο βαθμός προαγωγής της τάξης είναι ο απλός αριθμητικός μέσος (μέσος όρος) όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο μαθητής.

9 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος9 Η Γ’ Λυκείου (Προπαρασκευαστικό Έτος) •Η τάξη της επιλεγμένης ειδίκευσης. Συνεχίζουν να λειτουργούν, με μεγαλύτερη έμφαση και εμβάθυνση στα σχετικά μαθήματα, οι κατευθύνσεις της Β΄ λυκείου. •Απολυτήριες εξετάσεις σε επίπεδο περιφέρειας, με ερωτήσεις από τράπεζα θεμάτων. •Τα γραπτά διορθώνονται από εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου. •Ο βαθμός απόλυσης (βαθμός απολυτηρίου) είναι ο απλός αριθμητικός μέσος (μέσος όρος) όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο μαθητής.

10 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος10 Τα Κριτήρια Εισαγωγής Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1.Κατά 50% ο βαθμός πρόσβασης (συμμετοχή και των 3 λυκειακών τάξεων κατά 10%, 20% και 70% αντίστοιχα) 2.Κατά 50% οι πανελλαδικές εξετάσεις (στα μαθήματα κατεύθυνσης, με ύλη το σύνολο της διδακτέας ύλης του λυκείου & συντελεστές βαρύτητας καθορισμένους από τα ΑΕΙ & ΤΕΙ)

11 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος11 Οι… Ασφαλιστικές Δικλείδες… •Ευρεία συμμετοχή του παιδαγωγικού ινστιτούτου στη διαδικασία επιλογής των θεμάτων •Συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών φορέων στις ομάδες ελέγχου και επίλυσης των θεμάτων •Ουσιαστική επιτήρηση των εξεταζόμενων υποψηφίων στη διάρκεια των εξετάσεων •Αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών

12 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος12 Αγγλικά Και Πληροφορική: Εκ Των Ουκ Άνευ… •Στην Ελλάδα (στην Ευρώπη, στον κόσμο…) του 2006, δεν νοείται φοιτητής που δεν γνωρίζει αγγλικά και δεν έχει μια στοιχειώδη ευχέρεια στη χρήση των βασικών εργαλείων της πληροφορικής. •Κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσεων πληροφορικής, προερχόμενα είτε από κρατικό, είτε από πιστοποιημένο και ελεγχόμενο ιδιωτικό φορέα. •Σε κάθε περίπτωση θεωρούνται προαπαιτούμενα, για την εγγραφή σε οποιοδήποτε τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

13 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος13 Εν Κατακλείδι… 1.Η συνεπής φοίτηση στο λύκειο, δίνει σε όλους το δικαίωμα πρόσβασης. 2.Η αυξημένη κλίση και δεξιότητα στα μαθήματα που είναι βασικά για τον επιλεγμένο κλάδο σπουδών, συντελεί στην ατομική διάκριση. 3.Η συνολική, διαρκής και συστηματική προσπάθεια και στις τρεις τάξεις του λυκείου, οδηγεί στην ανταμοιβή και στην επιτυχία.

14 Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος14 Περισσότερο Από Έναν Αιώνα… Συνεισφέρουμε Στην Ελληνική Εκπαίδευση, Κρινόμενοι Και Κατακρινόμενοι Επειδή… Υπάρχουμε!… Ας Κριθούμε Κάποτε Για Το Έργο Και Τις Προτάσεις Μας…


Κατέβασμα ppt "Ομοσπονδια Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος1 ΑΠΟ Τη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια Πρόταση Αξιολόγησης Και Αξιοκρατίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google