Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CYPRUS INVEST WITH CONFIDENCE CYPRUS INVESTMENT PROMOTION AGENCY (CIPA) Αγορά κατοικίας και Άδεια μόνιμης κατοίκισης στην Κύπρο Επενδύσεις στην Δημοκρατία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CYPRUS INVEST WITH CONFIDENCE CYPRUS INVESTMENT PROMOTION AGENCY (CIPA) Αγορά κατοικίας και Άδεια μόνιμης κατοίκισης στην Κύπρο Επενδύσεις στην Δημοκρατία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CYPRUS INVEST WITH CONFIDENCE CYPRUS INVESTMENT PROMOTION AGENCY (CIPA) Αγορά κατοικίας και Άδεια μόνιμης κατοίκισης στην Κύπρο Επενδύσεις στην Δημοκρατία και εξασφάλιση Κυπριακού Διαβατηρίου Παρουσίαση από: κ. Σωτήρη Σωτηρίου Γενικό Διευθυντή CIPA «Προσέλκυση Ξένων Επενδυτών από τρίτες χώρες»

2 CIPA Ποιος είναι ο CIPA?  Κρατικός φορέας για την προώθηση της Κύπρου και την υποστήριξη ξένων επενδυτών στην Κύπρο Σύσταση του CIPA  Εγκαθίδρυση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2007  Εγγεγραμμένη ως μη-κερδοσκοπική εταιρεία με εγγύηση. Μοναδικό μέλος την Κυπριακή Κυβέρνηση που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  Λειτουργεί με χορηγία από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Δυνατότητα και άλλων πόρων.  Διοικητικό Συμβούλιο με 15 μέλη (12 από τον ιδιωτικό τομέα και δύο από το δημόσιο και ένα από Κεντρική Τράπεζα)

3 Αποστολή CIPA  Προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας  Διευκόλυνση νέων επενδυτών να υλοποιήσουν χωρίς καθυστερήσεις τις επενδύσεις τους και η υποστήριξη και ενθάρρυνση υφιστάμενων ξένων επενδυτών για να παραμείνουν και να επανεπενδύσουν  Συνηγορία για θεσμικές, νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις καθώς και η υλοποίηση υποδομών που βελτιώνουν το επιχειρηματικό κλίμα και την εικόνα της Κύπρου διεθνώς

4 Ξένες Επενδύσεις Η αγορά κατοικίας από υπήκοο τρίτης χώρας ή Ευρωπαίο πολίτη λογίζεται και προσμετρείται ως άμεση ξένη επένδυση

5  Ο Κατασκευαστικός Τομέας αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα: • 2007 - 11.4% • 2008 - 11.7% • 2009 - 09.3% • 2010 - 08.5% (υπολογισμός)*  Ο Κτηματομεσιτικός Τομέας επίσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα: • 2007 – 08.8% • 2008 – 08.8% • 2009 – 09.8% • 2010 – 10.3% (υπολογισμός)* *Στοιχεία από Στατιστική Υπηρεσία Ο σημαντικός ρόλος του κατασκευαστικού και κτηματομεσιτικού τομέα στην Κυπριακή οικονομία

6 Αγορά ακίνητης περιουσίας ανά επαρχία  Ποσοστά αγοράς κατοικίας από υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαίους πολίτες

7 Κίνητρα για αγορά ακίνητης περιουσίας από υπηκόους τρίτων χωρών  Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της κατηγορίας Στ. (Κανονισμός 4 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών) ο αλλοδαπός δικαιούται να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση Άδειας Μετανάστευσης  Ευνοϊκή μεταχείριση για παραχώρηση μόνιμης άδειας παραμονής σε περίπτωση αγοράς κατοικίας αξίας €300,000  Εύκολη διακίνηση σε χώρες Σιέγκεν  Απλή διαδικασία εισδοχής τέκνων σε πανεπιστήμια

8 Τι θέλουν να γνωρίζουν οι ξένοι αγοραστές;  Επίσημη πληροφόρηση για την διαδικασία εξέτασης αιτήσεων αναλυτικά  Ύπαρξη καθορισμένων χρονικών πλαισίων  Συγκεκριμένη πληροφόρηση για την πρόοδο της αίτησης  Άλλες απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά (FAQ)

9 Παραδείγματα άλλων χωρών  Μάλτα  Ισπανία  Ηνωμένο Βασίλειο  Σιγκαπούρη  Χονγκ-Κόγκ  Αυστραλία  Καναδάς  Ηνωμένες Πολιτείες  Βουλγαρία

10 Διαδικασία στην Ισπανία (1) 1. Πρόσκληση από Ισπανό πολίτη ή εταιρεία, για απόκτηση τουριστικής ή εταιρικής θεώρησης και επίσκεψη στην Ισπανία για τουλάχιστον 6 μέρες 2. Όταν αφιχθεί ο ενδιαφερόμενος στην Ισπανία, ανοίγει λογαριασμό σε τράπεζα (ελάχιστο ποσό €1000) 3. Επεξήγηση στην τράπεζα ότι υπάρχει «πρόθεση» αγοράς περιουσίας στην Ισπανία 4. Η τράπεζα εκδίδει πιστοποιητικό για την αστυνομία, στο οποίο επεξήγεται ότι πρόκειται για πελάτη, για σκοπούς έκδοσης του Ν.Ι.Ε. (Numero Identification de Extranjero), αριθμός «ταυτότητας» αλλοδαπού, για σκοπούς αγοράς περιουσίας (δεν υπάρχει υποχρέωση ακόμη για αγορά) 5. Ο αριθμός ταυτότητας αλλοδαπού μπορεί να εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα (4 μέρες)

11 Διαδικασία στην Ισπανία (2) Ο αριθμός «Ταυτότητας Αλλοδαπού» παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:  Απόκτηση θεώρησης εισόδου στην Ισπανία χωρίς οποιεσδήποτε δυσκολίες (και αυτόματα σε όλες τις χώρες Shenghen μέσω Ισπανίας)  Δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα στην Ισπανία όπως:  Αγορά (περιουσίας, αυτοκινήτου, βιομηχανικού οικοπέδου), ενοικίασής, δημιουργίας εταιρείας, ξεκίνημα επιχείρησης, να στείλει τα παιδιά σε σχολείο κλπ)  Δεν παρέχεται αυτόματα το δικαίωμα να αποταθεί για εργασία  Με τον αριθμό «Ταυτότητας» αλλοδαπού και με απόκτηση περιουσίας, μπορεί να αποταθεί για Άδεια Παραμονής, για την οποία απαιτείται:  Διαβατήριο  Πιστοποιητικό Υγείας μαζί με μετάφραση από την χώρα προέλευσης, ότι ο αιτητής δεν πάσχει από οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια.  Εγγυητική από Ισπανική τράπεζα ότι ο αιτητής έχει επαρκή μέσα διαβίωσης στην Ισπανία Η ‘Αδεια παραμονής δεν είναι αναγκαία για να ασκήσει κάποιος νόμιμες δραστηριότητες

12 Διαδικασία στην Ισπανία (3) Αγορά Περιουσίας στην Ισπανίας  Κατά την διάρκεια αναμονής έκδοσης του Αριθμού «Ταυτότητας» Αλλοδαπού, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί περιουσίες διαθέσιμες για πώληση  Είναι συμβουλεύσιμο να γίνει πρόβλεψη για μερικές μέρες με σκοπό να γίνουν στο μεταξύ ορισμένες ενδιάμεσες ενέργειες:  Συζήτηση όρων συμβολαίου πώλησης  Αφαίρεση υποθήκης από το κτήμα  Έλεγχος άλλων θεμάτων που αφορούν την πώληση  Υπογραφή συμβολαίου στην παρουσία συμβολαιογράφου  Η ελάχιστη τιμή για διαμέρισμα 150τμ. Σε καλή περιοχή είναι €180.000-200.000. Στην τιμή προστίθενται:  Χρεώσεις συμβολαιογράφου €550-750  Φόροι (7% πάνω στην τιμή πώλησης)  Εγγραφή στο Κτηματολόγιο €350  Κοινόχρηστα τέλη €150 ανά μήνα  Η αγορά στην Ισπανία είναι χωρίς χρονικούς περιορισμούς και είναι μεταβιβάσιμη  Οι τράπεζες ζητούν πιστοποιητικό προέλευσης των χρημάτων που επενδύονται

13 Πώς μπορεί η Κύπρος να είναι πιο ανταγωνιστική;  Πειστική παρουσίαση της προσφοράς μας  Δημιουργία αισθήματος βεβαιότητας στους αγοραστές για αίσια έκβαση της αίτησης νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια  Αποτελεσματική προώθηση

14 Εισηγήσεις του CIPA  Καθορισμός της διαδικασίας εξέτασης/έγκρισης με συγκεκριμένο τρόπο  Καθορισμός χρονοδιαγράμματος (όχι πέραν των δύο μηνών)  Έκδοση πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού  Ανάρτηση στις ιστοσελίδες του Υπ. Εσωτερικών και CIPA  Ενημέρωση επαγγελματιών  Στοχευόμενες εκδηλώσεις CIPA με συμμετοχή του Υπ. Εσωτερικών και Εξωτερικών καθώς και ιδιοκτήτες έργων

15 Προώθηση Έκδοση πληροφοριακού εγγράφου  Σε όσες γλώσσες κρίνεται απαραίτητο  Ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Κύπρου  Έμφαση στις απλές διαδικασίες  Παρουσίαση των προνοιών των Νόμων  Τηλέφωνα και διευθύνσεις για περισσότερες πληροφορίες Δημιουργία ειδικού φιλμέτ για το σκοπό σε όσες γλώσσες κριθεί απαραίτητο Ανάρτηση πληροφόρησης και φιλμέτ στις ιστοσελίδες CIPA και Υπουργείου Εσωτερικών

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "CYPRUS INVEST WITH CONFIDENCE CYPRUS INVESTMENT PROMOTION AGENCY (CIPA) Αγορά κατοικίας και Άδεια μόνιμης κατοίκισης στην Κύπρο Επενδύσεις στην Δημοκρατία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google