Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET
Εισαγωγή WWW Διδάσκων: Ι. Γαροφαλάκης Παρουσίαση: Γιώργος Μελέας

2 Πολυμέσα (Multimedia)
Τα διαδραστικά μέσα που χρησιμοποιούν: Ήχο Εικόνα Υπερ – κείμενο προκειμένου να «μπορούν» να αφηγηθούν σε ολοκληρωμένο δυνητικό περιβάλλον.

3 Cd – rom DVD Smart Card Εφαρμογές κινητών (sms – msm κτλπ) Εφαρμογές διαδικτύου (περιβάλλοντα VR, e-shop) Εφαρμογές στην ITV (επιλογή προγράμματος, pay tv κτλ.)

4 Intranet: Κλειστό (ιδιωτικό) δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί τα ίδια είδη λογισμικού με το Διαδίκτυο Extranet: Ένα ιδιωτικό δίκτυο με λογισμικά διαδικτύου που δεν είναι προσιτό στο ευρύ κοινό, αλλά που επιτρέπει την πρόσβαση από έξω σε επιλεγμένους χρήστες με κωδικούς αναγνώρισης (συνεργάτες, συμβούλους, προμηθευτές, χειριστές απορρήτων κλπ.

5 Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μια μορφή ελεύθερης εκπαίδευσης στην οποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό τόπο. Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους με κάποιο μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης.

6 Το δίκτυο υπολογιστών είναι ένα μέσο επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως είναι η αμφίδρομη τηλεόραση (interactive TV, ITV) ή η τηλεδιάσκεψη με φωνή (audio) και εικόνα (video) μέσω του Internet.Προγράμματα όπως το CU-SeeMe, NetMeeting, ClassPoint μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετάδοση video και audioσε πραγματικό χρόνο.

7 Με το δίκτυο υπολογιστών σε μια τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων μπορούν να γίνονται παρουσιάσεις κειμένων εικόνων, γραφικών και ήχου, να σχεδιάζονται παρουσιάσεις μαθημάτων με πολυμέσα (multimedia courses). Τα πολυμέσα παρουσιάζουν στον υπολογιστή κείμενα, προγράμματα software, εικόνες video και ήχου και με αυτά μπορεί να σχεδιαστεί εκπαιδευτικό λογισμικό (educational software).

8 Στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα επικοινωνίας σε συνδυασμό μεταξύ τους, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων. «Ο όρος Distributed Education, σημαίνει τον συνδυασμό τεχνολογιών μετάδοσης πληροφοριών για διδασκαλία και μάθηση» (Steiner, 1996)

9 Στο δίκτυο υπολογιστών η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εικονικών – δυνητικών τάξεων που προσομοιώνουν την πραγματική διδασκαλία μέσα στην τάξη. Τα περιβάλλοντα επικοινωνίας του δικτύου υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι:

10 α) επικοινωνία με φωνή και εικόνα (με προγράμματα όπως ClassPoint, NetMeeting, CUSeeMe),
β) επικοινωνία με γραπτά κείμενα text chat(με προγράμματα όπως IRC, ISQ, MUDs, MOOs και γ) επικοινωνία με σχεδιαγράμματα (με προγράμματα Whiteboards λευκούς πίνακες, που αντιπροσωπεύουν τον πίνακα της πραγματικής τάξης.

11 ορισμοί εκπαίδευσης από απόσταση
«Η σύνδεση μέσω της τεχνολογίας καθηγητή και μαθητών σε πολλές γεωγραφικές περιοχές με δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας (U.S. Office of Technology Assesment)» (Bingham, Davis & Moore).

12 «Η παροχή εκπαίδευσης σε κατάλληλες ομάδες ατόμων σε οποιαδήποτε περιοχή την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χωρίζεται από τον μαθητή είτε από την απόσταση είτε από το χρόνο είτε και από τα δύο (Western Carolina University)» (Bingham, Davis & Moore).

13 «Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ορίζεται η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων με έμμεση πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες και άλλες μορφές μάθησης από απόσταση» (U.S. Distance Learning Association, 1998)

14 Ο Peraya (1994) διακρίνει δύο διαφορετικές κατηγορίες ενηλίκων που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση. Τα δύο μοντέλα αυτά είναι το εικονικό – δυνητικό πανεπιστήμιο (Virtual University) και το ανοιχτό πανεπιστήμιο (Open University).

15 Στο εικονικό – δυνητικό πανεπιστήμιο (Virtual University) για να παρακολουθήσει κανείς τα μαθήματα πρέπει να έχει απολυτήριο λυκείου, ενώ στο ανοιχτό πανεπιστήμιο (Open University) μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ενήλικος ανεξάρτητα από το επίπεδο μόρφωσής του.

16 Σύμφωνα με τη Steiner (1996) οι περισσότεροι ειδικοί διαχωρίζουν την εκπαίδευση ή διδασκαλία εξ αποστάσεως από την μάθηση εξ αποστάσεως. Με βάση όλες αυτές τις απόψεις, προκύπτει ότι Distance Education σημαίνει παροχή διδασκαλίας απόσταση, ενώ Distance Learning μάθηση από απόσταση.

17 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με γραπτά κείμενα σε μη πραγματικό χρόνο.Τα συστήματα BBS (Bulletin Board Systems) μαζί με τις ομάδες ειδήσεων και συζητήσεων (newsgroups) του USENET και τις λίστες συζητήσεων που δημιουργούνται με προγράμματα listserv, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ομαδικές συζητήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας με στόχο την καθοδήγηση μαθητών από απόσταση, την εκπαίδευση ομοβάθμιων, την ανακοίνωση πληροφοριών εκπαιδευτικού περιεχομένου και για τη συμπλήρωση και βαθμολόγηση εργασιών από απόσταση.

18 Το πρόγραμμα I-phone, επιτρέπει επικοινωνία με φωνή σε πραγματικό χρόνο, ενώ το voice mail επιτρέπει να αφήσει κάποιος ηχητικό μήνυμα σε χρήστες και αυτοί να το ακούσουν άλλη χρονική στιγμή. Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) με χρήση πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρουσίαση μαθημάτων με μορφή κειμένων hypertexts, γραφικών, αρχείων audio ήχου και video εικόνας, ακόμη για ομαδικές τηλεδιασκέψεις σε πραγματικό χρόνο με μετάδοση εικόνας και ήχου με την τεχνολογία streaming ή με το πρωτόκολλο MBONE.

19 Κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να φτιάξει Ιστοσελίδες για να ανακοινώνει τις πληροφορίες που θέλει, αλλά και για να δημιουργήσει εικονικές – δυνητικές τάξεις στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW), με διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, που είναι προσομοίωση της διδασκαλίας σε πραγματική τάξη. Για τη δημιουργία εικονικής – δυνητικής τάξης χρησιμοποιούνται προγράμματα όπως το ClassPoint που αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν. Πολλές εφαρμογές εκπαίδευσης σχεδιάζονται και μεταδίδονται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) . Εδώ περιγράφονται οι δυνατότητες του δικτύου υπολογιστών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εκπαίδευση από απόσταση.

20 e – Επιχειρείν και e - Εμπόριο
«Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, διαχειριστικής δοσοληψίας ή ανταλλαγής πληροφοριών η οποία διεξάγεται χρησιμοποιώντας κάθε μορφής Τεχνολογία Πληροφορικής ή Επικοινωνιών»

21 Είδη ηλεκτρονικού επιχειρείν
Τα κυριότερα είδη του ηλεκτρονικού επιχειρείν συνοψίζονται στα παρακάτω: Επιχείρηση προς Καταναλωτή (BusinesstoConsumer – B2C): Περιλαμβάνει τις πωλήσεις από επιχείρηση, που διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα, προς καταναλωτές. Επιχείρηση προς Επιχείρηση (BusinesstoBusiness – B2B): Περιλαμβάνει την συνδιαλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων, χωρίς να περιοριζόμαστε στα στενά όρια των συναλλαγών. Δημόσιοι φορείς προς το κοινό: Περιλαμβάνει τη δυνατότητα πληροφόρησης, ανταλλαγής πληροφοριών και διεκπεραίωσης λειτουργιών μεταξύ δημόσιων φορέων και των πολιτών. Οι πολίτες (επιχειρηματίες ή μη) χρησιμοποιούν το Διαδύκτιο για να πληροφορηθούν και να φέρουν σε πέρας γραφειοκρατικές διαδικασίες.

22 Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business to Consumer – B2C):
Είναι ίσως η πιο κλασσική μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, όχι όμως και η πιο διαδεδομένη. Αποτελεί το ηλεκτρονικό ανάλογο των καθημερινών συναλλαγών για αγορά προϊόντων ή χρήση υπηρεσιών. Η επιχείρηση – προμηθευτής διατηρεί έναν διαδικτυακό τόπο (site) στον οποίο παρουσιάζει τα προϊόντα της ή/και τις υπηρεσίες της. Ο τόπος αυτός καλείται ηλεκτρονικό κατάστημα ή και e – shop.

23 Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business to Business – B2B):
Πρόκειται για τον δυναμικότερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σύμφωνα με τη Forrester Research , ο τομέας του Β2Β θα αναπτυχθεί μέχρι και με τρείς φορές ταχύτερο ρυθμό από τον αντίστοιχο του Β2C. Οι συναλλαγές Επιχείρησης-προς-Επιχείρηση, περιλαμβάνουν τις καθιερωμένες συναλλαγές της επιχείρησης με τους προμηθευτές αλλά με πραγματοποίηση των προμηθειών με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί το σύστημα να επεκτείνεται με τη χρήση συστημάτων ERP, έτσι ώστε να αυτοματοποιούνται και να συστηματοποιούνται διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην επιχείρηση, όπως: ο προγραμματισμός παραγγελιών, ο έλεγχος διαθεσιμότητας και φυσικά η πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών ηλεκτρονικά.

24 Μια άλλη μορφή που λαμβάνει το Β2Β επιχειρείν, είναι αυτή της Δικτυακής Αγοράς (NetMarketplace). Πρόκειται για δικτυακές τοποθεσίες στις οποίες συγκεντρώνονται επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συναλλαγή και πραγματοποιούν εμπορικές πράξεις όπως ανταλλαγή προϊόντων ή ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Οι Δικτυακές Αγορές, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις Οριζόντιες , όπου εξυπηρετούνται ετερόκλητες συναλασσόμενες επιχειρήσεις και τις Κάθετες, όπου οι επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος ανήκουν στον ίδιο τομέα, όπως για παράδειγμα χημική βιομηχανία, catering κλπ. Στον ελληνικό χώρο έχουν γίνει κάποια διστακτικά, είναι η αλήθεια, βήματα για την δραστηριοποίηση στον χώρο των Δικτυακών Αγορών. Εν τούτοις υπάρχουν κάποιες εταιρίες που δραστηριοποιούνται όπως η BusinessExchanges ( CosmoOne (

25 Δημόσιοι φορείς προς το κοινό
Η μορφή αυτή του επιχειρείν περιλαμβάνει κυρίως δύο πλαίσια δραστηριοτήτων: Ενημέρωση των επιχειρήσεων για διαγωνισμούς, προκηρύξεις, δημοπρασίες, προμήθειες του δημοσίου τομέα. Επιπλέον παροχή της δυνατότητας στις επιχειρήσεις για διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το κράτος, με ηλεκτρονικό τρόπο Ενημέρωση των πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος και διεκπεραίωση των υποθέσεων τους με δημόσιες υπηρεσίες με ηλεκτρονικό τρόπο.

26 Τα τελευταία χρόνια και στον ελλαδικό χώρο, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση και αυτής της μορφής. Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, που περιλαμβάνει από νομοθετικές πράξεις, μέχρι πρόσφατες προκηρύξεις και έντυπα αιτήσεων. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων όπως για παράδειγμα του ΦΠΑ (από τον τόπο του συστήματος TAXIS, και της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του ΙΚΑ (από τον ανάλογο τόπο του ΙΚΑ)

27 Μοντέλα Επιχειρηματικά
Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e – shop) Ηλεκτρονική Προμήθεια (e – procurement) Ηλεκτρονική Δημοπρασία (e – auction) Ηλεκτρονικά Εμπορικά Κέντρα (e – mail)

28 osCommerce Το OpenSourceCommerce (www. oscommerce
osCommerce Το OpenSourceCommerce ( είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ελεύθερου λογισμικού που παρόλο το ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη είναι αρκετά δημοφιλής. Αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι παρέχεται δωρεάν και στηρίζεται σε τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού, όσο και στο ότι η πλατφόρμα μπορεί να παραμετροποιηθεί πλήρως κατά περίπτωση αλλάζοντας τον κώδικα. Οι βασικές λειτουργίες που παρέχει αυτή η πλατφόρμα είναι η ακόλουθες:

29 Λογαριασμοί πελατών Κατάλογος διευθύνσεων πελατών Ιστορικό παραγγελιών Temporary (not logged on) and permanent (logged on) shopping carts Κατάλογος προϊόντων (Αναζήτηση με βάση το είδος ή τον κατασκευαστή κλπ.) Αξιολόγηση προϊόντων από πελάτες Ενημερώσεις μέσω e – mail Καλάθι αγορών και πλήρης επεξεργασία του Ασφαλής Επικοινωνία μέσω SSL

30 Αριθμός Διαθέσιμων Προϊόντων (stock)
Παρουσίαση Δημοφιλών Προϊόντων Παρουσίαση Εναλλακτικών Αγορών και αγορών που έγιναν με ένα συγκεκριμένο προϊόν Εισαγωγή/ Προσθήκη/ Επεξεργασία/ Διαγραφή κατηγοριών, προϊόντων, κατασκευαστών, πελατών και αξιολογήσεων

31 Στατιστικά προϊόντων και πέλατών
Δυναμική επεξεργασία χαρακτηριστικών προϊόντων Διατήρηση κατηγοριών φορολόγησης (Tax zones, classes and rates) Διαχείρηση Καταστήματος από απόσταση Διαχείρηση των τρόπων πληρωμής και παράδοσης Υποστήριξη διαφόρων γλωσσών και νομισμάτων Backup tool

32 Παραδείγματα www.bargains.uk.com (Uk) www.notebookpc.it (Ιταλία)
(Γερμανία) (Ισπανία) (US) (Ελλάδα) (Ελλάδα) (Ελλάδα)

33 Κατάλογος δημοπρατούμενων προϊόντων –Ευρετήριο Αναζήτηση
PHPAUCTION Η πλατφόρμα PHPAuction ( είναι η πιο πλήρης στην κατηγορία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Έχει χαμηλό κόστος αφού έχει μικρή τιμή απόκτησης και στηρίζεται σε ελεύθερες αρχιτεκτονικές (Apache/MySql) Λειτουργίες Εγγραφή μέλους Κατάλογος δημοπρατούμενων προϊόντων –Ευρετήριο Αναζήτηση Εκτεταμένη αναζήτηση

34 Πληροφορίες δημοπρασίας
Επιβεβαίωση Ασφάλεια – χρήση προσωπικών κωδικών Πιστοποίηση Προφίλ πελάτη Προτάσεις – προτεινόμενες δημοφιλείς δημοπρασίες Προφίλ εταιρίας Πληροφορίες επικοινωνίας

35 Φόρμα επικοινωνίας Νέα και γεγονότα Newsletter Βοήθεια FAQ (συχνές ερωτήσεις) Μηνύματα λάθους Χώροι συζήτησης Χάρτης Χρήσιμες συνδέσεις Ξένη γλώσσα – Υποστήριξη πολλών γλωσσών

36 Νομικό πλαίσιο – Ξεκαθάρη δήλωση όρων και προϋποθέσεων συναλλαγών
Δημοπρασίες χρήστη Σωστή κατηγοριοποίηση auctions Inverse δημοπρασίες Αυτόματη προσφορά – Μπορεί ένασ πελάτης να θέσει ένα άνω όριο χρημάτων και όταν κάποιος άλλος, τότε αυτόματα υποβάλλει μία νέα προσφορά εφόσον η τελική τιμή δε ξεπερνά το άνω όριο

37 Παραδείγματα


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google