Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EMPROSS Strategic IT Consultants. Athens, GREECE

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EMPROSS Strategic IT Consultants. Athens, GREECE"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EMPROSS Strategic IT Consultants. Athens, GREECE epm@empross.com
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:30 Αίθουσα εκδηλώσεων  του CITY COLLEGE, Αμφιθέατρο «Ροδούλα Κεχαγιά», Λέοντος Σοφού 3, Θεσσαλονίκη Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική και Επιχειρησιακή Δημοκρατία για την Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα Καθηγητής Δρ. Μηχανικής Ευάγγελος Μαρκόπουλος EMPROSS Strategic IT Consultants. Athens, GREECE Brunel University, London UK. School of Engineering, Department of Advanced Manufacturing and Enterprise Engineering Tampere University of Technology, Finland. School of Engineering, Department of Industrial Engineering - Management and Innovation

2 Αρχές και Στοιχεία Τεχνοκρατικής Επιχειρησιακής Μηχανικής
Vision Information Technology Process Models & Methods © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012 Human Recourses Production

3 Παρουσίαση Εννοιών και Τεχνολογιών
Η σύγχρονη επιχειρησιακή ανάπτυξη βασίζεται στην συνεχή προσπάθεια μιας επιχείρησης να προσδιορίζει την καινοτομία στην λειτουργία της, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της. Η καινοτομία δημιουργεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είναι πολύτιμο όχι μόνο για την ανάπτυξη αλλά περισσότερο για την επιβίωση. Το να επιβιώνει κανείς σήμερα είναι το μεγαλύτερο τμήμα μιας επιτυχίας, το όποιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την όποια ανάπτυξη μπορεί να ακολουθήσει μετέπειτα. Η επιχειρησιακή μηχανική, είναι μια νέα τάση στην παγκόσμια διαχείριση επιχειρήσεων καθώς υποστηρίζεται σε διαδικαστικά μοντέλα που επιτρέπουν στην επιχείρηση να φτάσει σε επίπεδο διασφάλισης της επιβίωσης της αλλά και της ανάπτυξης της. Η όλη έννοια βασίζεται στην δυνατότητα αναγνώρισης την γνώσης που υπάρχει μέσα σε μια επιχείρηση, την δημιουργία αυτής της γνώσης σε επιχειρησιακές διαδικασίες, την ένταξη της στην λειτουργία και παραγωγή της επιχείρησης, αλλά προπάντων στην αξιοποίηση της γνώσης ως πυρήνες δημιουργίας καινοτομίας που μπορεί η ίδια η επιχείρηση να δημιουργήσει, και να αξιοποιήσει. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

4 Παρουσίαση Εννοιών και Τεχνολογιών
Καινοτόμες δεν είναι οι επιχειρήσεις που εισάγουν την καινοτομία αλλά αυτές που την δημιουργούν. Η δημιουργία επιχειρησιακής καινοτομίας δεν είναι δύσκολη υπόθεση, καθώς γνώση υπάρχει πάντα και παντού σε μια επιχείρηση, αρκεί να αναγνωριστεί. Ένας από τους παράγοντες που συνεισφέρουν σε μια τέτοια πρωτοβουλία είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος επιχειρησιακής δημοκρατίας. Η ανάγκη τεκμηρίωσης αποφάσεων αλλά και η δυνατότητα παρουσίασης πρακτικών και αποτελεσματικών κυρίως ιδεών από όλο το προσωπικό και για όλα τα θέματα είναι οι δυο βασικοί πυλώνες της έννοιας της επιχειρησιακής δημοκρατίας. Η Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική και η Επιχειρησιακή Δημοκρατία για την Καινοτομία είναι δύο αυτόνομες προσεγγίσεις επιχειρησιακής αναπτυξιακής στρατηγικής, που συμβάλουν σημαντικά στην σύγχρονη επιχειρησιακή διοίκηση βασιζόμενες στο τρίπτυχο της Επιχειρησιακής Ικανότητας, Ωριμότητας και Καινοτομίας. Η Επιχειρησιακή Μηχανική συνεισφέρει περισσότερο στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και ωριμότητας, ενώ η Επιχειρησιακή Δημοκρατία υποστηρίζει περισσότερο την επιχειρησιακή καινοτομία. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

5 Εκδόσεις εφαρμογής στοιχείων Τεχνοκρατικής Επιχειρησιακής Μηχανικής
© E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

6 Vision INTERNAL Human Recourses Organization Information Technology
From the Technocratic Enterprise Engineering to the Knowledge Based Innovational TEE for Company Democracy Vision INTERNAL Organization CULTURE KNOWLEDGE Information Technology Human Recourses Production © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012 EXTERNAL Organization CULTURE

7 Τα Στάδια των Τεχνολογιών Τεχνοκρατικής Επιχειρησιακής Μηχανικής και Επιχειρησιακής Δημοκρατίας
Η EMPROSS έχει συνδυάσει τα δυο αυτά επιχειρησιακά μοντέλα ανάπτυξης σε ένα ευρύτερο μοντέλο, υποστηριζόμενο από σύνολο υπηρεσιών που εφαρμόζονται μέσα από έξι στάδια και οδηγούν μια επιχείρηση στην δημιουργία μιας τεχνοκρατικής επιχειρησιακής κουλτούρας, και στην ανάπτυξη της με βάση την καινοτομία. Το πρώτο στάδιο υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας τεχνοκρατικής στρατηγικής που βασίζεται αρχικά στο εφικτό και όχι στο επιθυμητό. Το δεύτερο στάδιο αφορά την δημιουργία επιχειρησιακής κουλτούρας για την εφαρμογή της στρατηγικής με τις υφιστάμενες κυρίως επιχειρησιακές διαδικασίες έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί έντονη αναστάτωση στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Το τρίτο στάδιο αφορά την βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης της λειτουργίας της επιχείρησης και των πρωτοβουλιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην στρατηγική και να αξιοποιούν την επιχειρησιακή κουλτούρα. Στην πραγματικότητα τα τρία αυτά πρώτα στάδια αν γίνονται σωστά βασίζονται υποσυνείδητα την έννοια της επιχειρησιακής δημοκρατίας. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

8 Τα Στάδια των Τεχνολογιών Τεχνοκρατικής Επιχειρησιακής Μηχανικής και Επιχειρησιακής Δημοκρατίας
Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν ότι εφαρμόζουν μια τέτοια προσέγγιση, χωρίς όμως να προσδιορίζουν το πώς διασφαλίζεται η επιτυχή εφαρμογή τους, το πώς προσεγγίζουν την τεχνοκρατική κουλτούρα, την διαχείριση της γνώσης, την δημιουργία της καινοτομίας και γενικότερα το τι ορίζουν ως επιτυχία. Αν το κάθε ένα από τα τρία πρώτα στάδια του μοντέλου δεν αναπτυχτεί με δημοκρατικές επιχειρησιακές διαδικασίες τότε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχή η εφαρμογή τους, αλλά περισσότερο δεν θα δημιουργηθεί ποτέ καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το τι είναι επιχειρησιακή δημοκρατία είναι μια βαθύρετη έννοια που δεν αποτελεί μέρος αυτής της παρουσίαση του μοντέλου και των υπηρεσιών του. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

9 Τα Στάδια των Τεχνολογιών Τεχνοκρατικής Επιχειρησιακής Μηχανικής και Επιχειρησιακής Δημοκρατίας
Το τέταρτο στάδιο, του μοντέλου αφορά την δημιουργία επιχειρησιακής καινοτομίας με βάση την επιχειρησιακή γνώση από την αποτελεσματική εφαρμογή των τριών πρώτων σταδίων. Το πέμπτο στάδιο αφορά την μετατροπή της καινοτομίας σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που οδηγούν στην βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας ή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το έκτο στάδιο αφορά την δημιουργία εξωστρέφειας μέσα από την πρόκληση προώθησης, προβολής και εφαρμογής της καινοτόμας επιχειρησιακής λειτουργίας όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά κυρίως στην διεθνή, εκεί που πραγματικά αξιολογείται το επίπεδο την καινοτομίας, και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μετάβασης από την επιβίωση στην ανάπτυξη. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

10 Επιχειρησιακής Μηχανικής και Επιχειρησιακής Δημοκρατίας
Δομή των Τεχνολογιών Επιχειρησιακής Μηχανικής και Επιχειρησιακής Δημοκρατίας Το μοντέλο αυτό έχει σχήμα πυραμίδας, καθώς λίγες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να μεταφέρουν μια τεχνοκρατική στρατηγική σε καινοτόμα και δημοκρατική αναπτυξιακή εφαρμογή. Η εξέλιξη μιας επιχείρησης μέσα στην πυραμίδα λειτουργεί με κυκλικές ροές καθώς ένα η περισσότερα στάδια μπορούν να επαναληφθούν για την οργάνωση των διαδικασιών και συνθηκών που απαιτούνται έτσι ώστε να μεταβεί η επιχείρηση από το ένα στάδιο στο άλλο. Το όλο μοντέλο έχει την έννοια της συνεχούς βελτίωσης και επέκτασης. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

11 Η Πυραμίδα των σταδίων Επιχειρησιακής Μηχανικής πάνω στις αρχές της Επιχειρησιακής Δημοκρατίας
Democratic Innovative Culture Diplomacy for Internationality Democratic Culture Optimization & International Alliances Level 6 : Utilize the Knowledge Based Democratic Culture Developed Innovation for Completive Operations Level 5 : Democracy Culture Innovation Based Competitive Operations © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012 Make the democratic knowledge rules (processes) for Innovation development and Management e Level 4 : Democracy Culture Innovation Development & Management Level 3 : Democracy Culture Knowledge based Process & Project Management & Engineering Create Democratic teams and Structures and knowledge Generators Level 2 : Democracy Culture based Business Models, Structures and Knowledge Engines Build Democratic Culture Vision based on ‘Know Your Self’ Level 1: Democracy Culture & Knowledge based Strategy

12 Χρόνος και Κόστος Μετάβασης μεταξύ Σταδίων
Ο χρόνος μεταφοράς μιας επιχείρησης από το ένα στάδιο στο άλλο εξαρτάται από την ωριμότητα της επιχείρησης να αντιληφτεί τα ζητούμενα και την ικανότητα της να τα εφαρμόσει. Αντίστοιχες προϋποθέσεις καθορίζουν και το κόστος των υπηρεσιών που απαιτούνται για κάθε στάδιο. Η νοοτροπία και η θέληση για καινοτομία και ανάπτυξη μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες είναι οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένα στάδιο ή όλο το μοντέλο. Το προτεινόμενο μοντέλο και οι υπηρεσίες που το υποστηρίζουν μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε είδος επιχείρησης και σε οποιαδήποτε αγορά χωρίς περιορισμούς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

13 Το Μοντέλο Spiral Επιχειρησιακής Δημοκρατίας με βάση την Γνώση για την Καινοτομία
Start 1 > (all Activities) Training 12. Global Networking &Operations Start 2 Start 3 Start 4 Start 5 11. Regional Networking & Operations 9. Business Transformation via Democratic Knowledge & Innovation Culture 10. Ecosystems Development via Democratic Knowledge & Innovation Culture 7.Organizational Knowledge Based Innovation Assessment © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012 8.Organizational Knowledge Based Innovation Management 5. Organizational Technocratic Process & Knowledge Engineering Assessment 6. Organizational Technocratic Process & Knowledge Engineering Development 3. Organizational Democratic Culture Business Model & Structures assessments 4. Organizational Democratic Business Model & Structures Development 1. Organizational Democratic Strategy Assessment 2. Organizational Democratic Culture Strategy Development Training. Assessment. Implementation Strategy Mutations. Re-entry for Continuous Improvement

14 Οι διαφορές στις δύο τεχνολογίες και πρόταση έναρξης εφαρμογής τους
Κλείνοντας πρέπει να αναφερθεί για μια ακόμη φορά πως η Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική Δημοκρατία για την Καινοτομία αποτελείται από τα μοντέλα (και υπηρεσίες τους), Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική, και Επιχειρησιακή Δημοκρατία για την Καινοτομία. Μια επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει την Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική ως αρχή και να θέσει τις βάσεις στις οποίες η Επιχειρησιακή Δημοκρατία για την Καινοτομία θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Στις περιπτώσεις όμως που η επιχείρηση έχει τις προϋποθέσεις για την άμεση εφαρμογή της Επιχειρησιακής Δημοκρατίας για την Καινοτομία, τότε μπορεί να παρακάμψει ολικός ή μερικός την Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική. Η EMPROSS προτείνει πάντα την διεξαγωγή μιας εκτίμησης της επιχειρησιακής Ικανότητας, Ωριμότητας και Καινοτομίας στην οποία συμμετέχουν στελέχη της επιχείρησης. Η εκτίμηση αυτή σκιαγραφεί με ακρίβεια τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής του ενός ή του άλλου μοντέλου, ή και των δυο συνδυαστικά. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

15 Η Προέλευση των δύο Τεχνολογιών
Η Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική και η Επιχειρησιακή Δημοκρατία για την Καινοτομία είναι αποτέλεσμα πολυετούς επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας του Καθηγητή Δρ. Ευάγγελου Μαρκόπουλου η οποία έχει ωριμάσει και έχει καταλήξει στις δυο αυτές ιδιαίτερα μοναδικές και καινοτόμες υπηρεσίες που υλοποιούνται μόνο από την EMPROSS στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο Δρ. Ευάγγελος Μαρκόπουλος διατηρεί θέση εντεταλμένου Καθηγητή και ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, στη σχολή Μηχανικής και στο τμήμα Επιχειρησιακής Μηχανικής, όπου διεξάγει έρευνα που ηγείται ο ίδιος πάνω στην Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική, ενώ παρακολουθεί και ως επιβλέπων καθηγητής (PhD Supervisor) τους υποψήφιους διδάκτορες του. Το μοντέλο Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική έχει προέρθει από έρευνα του Δρ. Μαρκόπουλο στο Brunel η οποία ενσωματώνει την διάσταση της τεχνοκρατίας στις αρχές της επιχειρησιακής μηχανικής. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

16 Η Προέλευση των δύο Τεχνολογιών
Αντίστοιχα, ο Δρ. Ευάγγελος Μαρκόπουλος διατηρεί θέση ερευνητή και επιστημονικού συνεργάτη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάμπερε Φινλανδίας (Tampere University of Technology ) στην σχολή Βιομηχανικής Μηχανικής και στο τμήμα Επιχειρησιακής Στρατηγικής, όπου διεξάγει έρευνα που ηγείται ο ίδιος πάνω στην επιχειρησιακή δημοκρατία για την καινοτομία, ενώ είναι και εξεταστής διδακτορικών διατριβών (PhD Opponent - Examiner). Το μοντέλο Επιχειρησιακή Δημοκρατία για την Καινοτομία έχει προέρθει από έρευνα του Δρ. Μαρκόπουλοu στο TUT η οποία ενσωματώνει την διάσταση της δημοκρατίας στις αρχές της επιχειρησιακής μηχανικής και καινοτομίας. Τα δυο αυτά μοντέλα εφαρμόζονται με επιτυχία τα τελευταία τρία χρόνια αποκλειστικά από τoν Δρ. Ευάγγελο Μαρκόπουλο και την EMPROSS ενώ αποτελούν και πνευματική ιδιοκτησία του ιδίου και της εταιρίας. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

17 Η Προέλευση των δύο Τεχνολογιών
Αντίστοιχα, ο Δρ. Ευάγγελος Μαρκόπουλος διατηρεί θέση ερευνητή και επιστημονικού συνεργάτη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάμπερε Φινλανδίας (Tampere University of Technology ) στην σχολή Βιομηχανικής Μηχανικής και στο τμήμα Επιχειρησιακής Στρατηγικής, όπου διεξάγει έρευνα που ηγείται ο ίδιος πάνω στην επιχειρησιακή δημοκρατία για την καινοτομία, ενώ είναι και εξεταστής διδακτορικών διατριβών (PhD Opponent - Examiner). Το μοντέλο Επιχειρησιακή Δημοκρατία για την Καινοτομία έχει προέρθει από έρευνα του Δρ. Μαρκόπουλοu στο TUT η οποία ενσωματώνει την διάσταση της δημοκρατίας στις αρχές της επιχειρησιακής μηχανικής και καινοτομίας. Τα δυο αυτά μοντέλα εφαρμόζονται με επιτυχία τα τελευταία τρία χρόνια αποκλειστικά από τoν Δρ. Ευάγγελο Μαρκόπουλο και την EMPROSS ενώ αποτελούν και πνευματική ιδιοκτησία του ιδίου και της εταιρίας. © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

18 Πρόσθετη Πληροφόρηση - Ενημέρωση
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την EMPROSS SITC. Δρ. Ευάγγελος Μαρκόπουλος. Γενικός Διευθυντής, EMPROSS SITC Κονίτσης 3-5, Μαρούσι, Τηλ: ή © E.Markopoulos – EMPROSS SITC. 2012

19 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Καθηγητής Δρ. Μηχανικής Ευάγγελος Μαρκόπουλος
Τεχνοκρατική Επιχειρησιακή Μηχανική και Επιχειρησιακή Δημοκρατία για την Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Καθηγητής Δρ. Μηχανικής Ευάγγελος Μαρκόπουλος Eκδήλωση «Καινοτόμα Επιχειρηματικά Εργαλεία» Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:30, Θεσσαλονίκη


Κατέβασμα ppt "EMPROSS Strategic IT Consultants. Athens, GREECE"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google