Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τυποποίηση Προϊόντων - Συστήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τυποποίηση Προϊόντων - Συστήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τυποποίηση Προϊόντων - Συστήματα
Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Αγγελοπούλου K. Μπερσή Π. Τσιπόκα Κ. Ανδρεάκης Δ. Νικολέτος Β. Φλέσσουρας Γ. Καρακωστάνογλου Κ. Πατέρας Η. Χαρίτος Σ. Καρμίρη Α. Πέρπερας Σ. Χατζηαγγέλου Μ. Κονταρίνη Κ. Σελιανάκης Ι. Χρονοπούλου Κ. Κριτή Δ. Σκουρλή Ά. Χρυσοβέργης Δ. Μπακούλης Π. Σταραμοπούλου Π.

2 Τυποποίηση είναι μια δραστηριότητα που δίνει λύσεις για επαναλαμβανόμενη εφαρμογή σε επιστημονικά, τεχνολογικά ή οικονομικά προβλήματα και αποσκοπεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

3 Γενικά, η τυποποίηση περιλαμβάνει τις διαδικασίες της σύνταξης, της έκδοσης και της εθνικής μεταφοράς προτύπων.

4 Οφέλη τυποποίησης: Βελτίωση της καταλληλότητας των προϊόντων, των διεργασιών και των υπηρεσιών για την προβλεπόμενη χρήση. Η πρόληψη των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο. Η διευκόλυνση της τεχνολογικής συνεργασίας.

5 Η τυποποίηση τροφίμων είναι η οργάνωση της βιομηχανίας με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγονται ορισμένοι τύποι προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες ή να διαμορφώνεται ο σταθερός τύπος κάποιου προϊόντος.

6 Η ιδέα της τυποποίησης εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 1931 .
Το 1933 προτάθηκε από το ΤΕΕ ''η Ελληνική Επιτροπή Τυποποίησης''.

7 Στην Ελλάδα, ο ΕΛληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) , είναι εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα.

8 Ποια η αξία της τυποποίησης για τους καταναλωτές;
Ποια η αξία της τυποποίησης για τους καταναλωτές; Η τυποποίηση εγγυάται ότι κατά την παραγωγή ενός προϊόντος / υπηρεσίας έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές που επηρεάζουν την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του οργανισμού και του περιβάλλοντος.

9

10 Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός ατόμου, αντικειμένου, συστήματος που οδηγούν στην αξιολόγησή του.

11 Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας πρέπει να ικανοποιούν κάποιες δεδομένες προδιαγραφές.

12 Γενικά Ποιότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι η επίτευξη των συμφωνηθέντων απαιτήσεων.
Είναι όλα αυτά που ικανοποιούν και ευχαριστούν τους πελάτες και τους κάνουν να επανέρχονται στην εταιρεία.

13 ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ;
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ; Διότι χωρίς πελάτες δεν μπορεί να υπάρξει εταιρεία !!!

14 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μιας εταιρείας ;
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μιας εταιρείας ;

15 ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ;
To μυστικό για την επίτευξη της ποιότητας είναι να εργάζονται και να συνεισφέρουν όλοι, ο καθένας χωριστά, με στόχο

16

17 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ;
Χάνεται χρόνος. Προκαλείται γενικότερη ένταση και προβλήματα. Σπαταλούνται χρήματα και υλικά. Πέφτει το ηθικό μέσα στην εταιρεία.

18 Η διόρθωση ενός λάθους, εκτός των ανωτέρω, δεν διασφαλίζει ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί.

19 Η Διαχείριση Ποιότητας εστιάζεται στην πρόληψη των λαθών με εξασφάλιση του ότι κάθε εργασία γίνεται σωστά με την πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει ότι καθένας μέσα στην επιχείρηση είναι υπεύθυνος για τη δική του ποιότητα.

20 Σε αυτό βοηθά η ύπαρξη τυποποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας!!

21 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διαχείρισης της ποιότητας.

22 Ο γενικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η τήρηση και η βελτίωση των προδιαγραφών (χαρακτηριστικών) των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται για να καλύπτονται οι απαιτήσεις των πελατών.

23 Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):
ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης

24 μείωση του παραγωγικού κόστους
βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας συνεχή βελτίωση των διεργασιών

25 Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που εφαρμόζεται πιο συχνά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001. Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

26 Το 1959 η NASA ζήτησε από αμερικανική εταιρία τροφίμων την εκπόνηση προγράμματος το οποίο θα διασφάλιζε την 100% ασφάλεια των τροφίμων για τα πληρώματα διαστημικών αποστολών.

27 Ασφάλεια τροφίμων εννοούμε την απουσία οποιουδήποτε κινδύνου στα τρόφιμα που μπορεί να προκαλέσει χρόνιο ή οξύ πρόβλημα στην υγεία του καταναλωτή.

28 Κίνδυνοι που παρατηρούνται στα τρόφιμα
α . Βιολογικοί (μικροοργανισμοί) β. Χημικοί (φυτοφάρμακα, μυκοτοξίνες, πρόσθετα τροφίμων) γ. Φυσικοί (ξύλα, γυαλιά, τρίχες)

29 Για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους, αναπτύχθηκε αρχικά, κατά τη δεκαετία του 60 ,
μια σειρά γενικών και ειδικών προτύπων ασφαλείας τροφίμων, που ονομάζεται “Codex Alimentarius” από 2 οργανισμούς των ηνωμένων εθνών: τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

30 Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 70, δημιουργήθηκε το σύστημα HACCP (Hazard Analysis and Critical Point – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου).

31 Το HACCP είναι μια συστηματική προσέγγιση η οποία βασίζεται στις Αρχές του Codex Alimentarius και έχει στόχο τον προσδιορισμό των βασικών σημείων (κρίσιμα σημεία ελέγχου - CCPs) για την πρόληψη, τον περιορισμό η εξάλειψη όλων των πιθανών κινδύνων που δίνεται να εμφανιστούν σε ένα τρόφιμο κατά την παραγωγική του διαδικασία.

32 O συνδυασμός εφαρμογής ενός συστήματος HACCP με ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, μπορεί να διασφαλίσει ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, αυτό της ασφάλειας.

33 Για να διευκολυνθούν οι παραγωγοί και οι διανομείς τροφίμων στην εγγύηση της ασφάλειας των τροφίμων, αναπτύχθηκαν, από διεθνείς οργανισμούς, κατά τα πρότυπα των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

34 ISO 22ΟΟΟ, το οποίο εκπονήθηκε από το διεθνή οργανισμό τυποποίησης ΙSO
BRC Global Standards, πρότυπα που εκδίδονται από το Σύνδεσμο Λιανεμπόρων Μ.Βρετανίας IFS Food Standard, που έχει συνταχθεί από τις Ομοσπονδίες Λιανεμπόρων της Γαλλίας και της Γερμανίας.

35 ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ;
Τις πληροφορίες που δίνονται από τον παρασκευαστή στις ενδείξεις των τυποποιημένων προϊόντων. Την ημερομηνία λήξης. Δεν αγοράζουμε τρόφιμα που η ημερομηνία λήξης τους έχει περάσει. Προσοχή στην οποιαδήποτε αλλαγή των συνήθων χαρακτηριστικών των τροφίμων (οσμή, χρώμα, σύσταση, κ.λ.π.). Αγοράζουμε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.

36 Έρευνα 203 μαθητές του ΛΛΠ Α Γυμνασίου και Α Λυκείου
203 μαθητές του ΛΛΠ Α Γυμνασίου και Α Λυκείου 107 αγόρια, 96 κορίτσια 10 ερωτήσεις

37

38

39

40 Η πολύχρονη εμπειρία έχει δείξει ότι η παραγωγική διαδικασία που λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον μπορεί να αποφέρει όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη (π.χ. καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών, του νερού και της ενέργειας, κ.α.).

41 Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι δυνατόν να εξασφαλίσει επιτυχή αποτελέσματα, τόσο από πλευράς αυξημένης απόδοσης και μείωσης των λειτουργικών δαπανών, όσο και από την άποψη του περιβαλλοντικού οφέλους.

42 Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει σκοπό να βοηθήσει μια επιχείρηση ώστε να ελαττώσει την επιρροή της στη φύση αξιοποιώντας ορισμένες τεχνικές.

43 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO Διεθνές πρότυπο Οικολογική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος ( ΕΜΑΣ)- Ευρωπαϊκό πρότυπο BS 8555 – Βρετανικό πρότυπο καθοδήγησης για την σταδιακή εφαρμογή των προτύπων ΙSΟ και (ΕΜΑΣ).

44 Ενέργειες με σκοπό να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον
Ενέργειες με σκοπό να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον Μείωση της κατανάλωσης του νερού. Μείωση των βιομηχανικών αποβλήτων. Χρήση φυσικού αερίου ως ενεργειακό καύσιμο. Ακολουθία της νομοθεσίας.

45 ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οφείλει η Διοίκηση της Εταιρείας να υιοθετήσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα εφαρμόσει. Πραγματοποιούνται ενέργειες ώστε η επιχείρηση να βρίσκεται εντός και πάνω από τις Νομοθετικές απαιτήσεις. Η αρχή της Συνεχούς βελτίωσης θεωρείται κλειδί της περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς αναγνωρίζει τις προσπάθειες της επιχείρησης για την προστασία του περιβάλλοντος.

46 ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΠΔ
Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προσέλκυση νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές.

47 ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΠΔ
Επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη ισχύουσα νομοθεσία. Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης – ελαχιστοποίηση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόληψη της ρύπανσης. 47

48 Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα;
Τα βιολογικά προϊόντα είναι κυρίως, άλλα όχι μόνο, αγροτικά προϊόντα όπου η παραγωγή τους έχει στηριχθεί σε φυσικές διαδικασίες.

49 Τι παραπάνω μας προσφέρουν τα βιολογικά προϊόντα;
Είναι σαφέστατα πιο υγιεινά, διότι δεν αναπτύχθηκαν με παρεμβάσεις που είναι έξω από την «φυσιολογική» τους ζωή, όπως ορμόνες, συνθετικά λιπάσματα, βιταμίνες και αντιβιοτικά.

50 Πως είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα που αγοράσαμε είναι βιολογικά;
Υπάρχουν διάφοροι ανεξάρτητοι φορείς, διαπιστευμένοι από το κράτος, που ελέγχουν τα προϊόντα από την καλλιέργεια μέχρι την μεταποίηση, ότι τηρεί τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να είναι Βιολογικά.

51 Μερικές κατηγορίες βιολογικών προϊόντων είναι οι εξής:
Βιολογικά ψάρια Βιολογικά πουλερικά και κρέατα Βιολογικά λαχανικά Βιολογικά ζυμαρικά Βιολογικά Καλλυντικά

52

53


Κατέβασμα ppt "Τυποποίηση Προϊόντων - Συστήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google