Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ως πράσινη ανάπτυξη νοείται η προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία (natural.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ως πράσινη ανάπτυξη νοείται η προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία (natural."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Ως πράσινη ανάπτυξη νοείται η προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία (natural assets) συνεχίζουν να παρέχουν τους πόρους και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων πάνω στα οποία βασίζεται η ευημερία μας. Για να το επιτύχει, πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης μετασχηματίζοντας τις επενδύσεις και την καινοτομία που θα υποστηρίξουν τη διαρκή ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες.  Η επιστροφή στη «συνήθη κατάσταση» δε συνιστά ούτε φρόνιμη και σε τελική ανάλυση ούτε βιώσιμη επιλογή, καθώς ενέχει κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν ανθρώπινο κόστος και περιορισμούς στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις, όπως η αυξημένη λειψυδρία, η «συμφόρηση» πόρων (resource bottlenecks), η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας.

3  Παραγωγικότητα  Καινοτομία  Νέες αγορές  Εμπιστοσύνη  Σταθερότητα

4  Τα φορολογικά συστήματα διακρίνουμε τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους  η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλότερη από ότι η αντίστοιχη στις άλλες βιομηχανοποιημένες χώρες.  οι περιβαλλοντικοί ή πράσινοι φόροι χαρακτηρίζονται ως ένα από τα αποτελεσματικά μέσα για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

5  Με τον όρο περιβαλλοντικοί φόροι ή πράσινοι φόροι νοούνται φόροι και τέλη που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα προϊόντα, που συνδέονται με επιβαρυντικές για το περιβάλλον δραστηριότητες.  Θα μπορούσαν, επίσης να οριστούν ως, υποχρεωτικές ανταποδοτικές οικονομικές επιβαρύνσεις των οποίων τα έσοδα εισρέουν απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό ή προορίζονται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου στόχου.

6  Tο πλεονέκτημα των περιβαλλοντικών φόρων, ως μέσο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής έναντι των λοιπών μέσων είναι η αποτελεσματικότητά τους. Οι φόροι σε ρυπαντικά φορτία ωθούν στη μείωση της ρύπανσης, από τη στιγμή που οι ρυπαίνοντες επιδιώκουν την εξισορρόπηση του φορολογικού φορτίου στη διαμόρφωση της τιμής του πωλούμενου προϊόντος.  Οι πράσινοι φόροι αποτελούν ισχυρό κίνητρο για καινοτομία γιατί οδηγούν σε αλλαγές καταναλωτικών συμπεριφορών και επίσης, συνιστούν βασικούς μοχλούς για την υλοποίηση της αρχής για «ορθή διαμόρφωση των τιμών» («getting prices right») αφού εξωτερικεύουν κρυφά κόστη9. Έτσι, διευκολύνουν την εξομάλυνση της λειτουργίας της αγοράς από στρεβλώσεις.  Σημαντικό πλεονέκτημα επίσης είναι το ότι επιτρέπουν τη μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία σε άλλη πηγή δημοσίων εσόδων, όπως είναι το περιβάλλον. Κατά αυτό τον τρόπο, διευρύνεται η φορολογητέα βάση προς ένα νέο τομέα, που έχει τη δυναμική να αποφέρει έσοδα, όταν τα προερχόμενα από την εργασία -όπως προαναφέραμε- συρρικνώνονται. Με αυτό ακριβώς το επιχείρημα εισάγονται από τις κυβερνήσεις οι περιβαλλοντικοί φόροι

7 Παρόλο που η ώθηση για την εισαγωγή των περιβαλλοντικών φόρων είναι σημαντική, τα έσοδα που προκύπτουν έχουν μεν αυξητική τάση, όχι όμως ανάλογη της δυναμικής αυτής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι:  η υψηλή τιμολόγηση του πετρελαίου στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας δεν επέτρεψε την επιπλέον φορολόγηση της ενέργειας.  η προτίμηση των ευρωπαϊκών κρατών να υιοθετήσουν άλλα οικονομικά μέσα και ιδίως τα συστήματα εμπορίας αδειών εκπομπής ρύπων.  η προσήλωση που τελικά έχουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στην άσκηση φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών.

8 Στην Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση για μια περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης μειώνεται από το 44% στο 24% και τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους αυξάνονται από το 7% που είναι σήμερα (προερχόμενα κυρίως από τη φορολογία των καυσίμων) στο 18% των συνολικών εσόδων. Η πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας προβλέπει την επιβολή φόρων:  στην ενέργεια (προϊόντα πετρελαίου και ηλεκτρισμός)  στις μεταφορές (τέλη κυκλοφορίας, τέλη ταξινόμησης, τέλη διοδίων)  στη ρύπανση (πλαστική σακούλα, λιγνίτης, φυτοφάρμακα, λιπάσματα)  στους φυσικούς πόρους (νερό, λατομεία, δόμηση).

9 Η πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευκαιρία για την αναδιάταξη της φορολογίας προς την κατεύθυνση της αναζήτησης νέων πηγών δημοσίων εσόδων, που αντισταθμίζουν τις απώλειες από την κατάργηση άλλων που κρίνονται πλέον ως στρεβλωτικοί. Παράλληλα, οι πράσινοι φόροι επιβαλλόμενοι μόνοι ή σε συνδυασμό με άλλα οικονομικά μέσα συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εστιάσει πλέον ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση.

10  Commission of the European Communities, Green Paper on market-based instruments for the environment and related policy purposes, COM (2007) 140 final.  EU-TAXUD, Taxation papers: the role of fiscal instruments in the environmental policy, Working Paper, no 19, 2009.  Eurostat (Taxation and Customs Union), Taxation trends in the European Union, 2009.  OECD, Environment Directorate, The Political Economy of Environmentally Related Taxes, Paris, 2006.  Palaiocrassas Y., Environmental Fiscal Reform, A proposal for Greece, Metamorphosis, no 19/2008.  Tax and the Environment, A world of possibilities (συλλογικό έργο), IBFD, 2009.  Ελληνική Εταιρεία, Φορολογία για το Περιβάλλον, εκδ. Λιβάνη, 2002.  Λαζαρέτου Θ., Φορολογική πολιτική και προστασία περιβάλλοντος, ΔΦΝ 1383/2007.

11

12


Κατέβασμα ppt " Ως πράσινη ανάπτυξη νοείται η προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία (natural."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google