Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μέθοδος Πειράματος Επιλογής(CEM) •Η μέθοδος πειράματος επιλογής (CEM) είναι μια νέα μεθοδολογία η οποία έχει εφαρμοστεί πρόσφατα στην οικονομική αξιολόγηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μέθοδος Πειράματος Επιλογής(CEM) •Η μέθοδος πειράματος επιλογής (CEM) είναι μια νέα μεθοδολογία η οποία έχει εφαρμοστεί πρόσφατα στην οικονομική αξιολόγηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μέθοδος Πειράματος Επιλογής(CEM) •Η μέθοδος πειράματος επιλογής (CEM) είναι μια νέα μεθοδολογία η οποία έχει εφαρμοστεί πρόσφατα στην οικονομική αξιολόγηση του περιβάλλοντος και είναι ακόμα σε στάδιο βελτίωσης. • Η CEM είναι παρόμοια με την CVM, δεδομένου ότι είναι μια υποθετική μέθοδος η οποία βασίζεται στην έρευνα, της οποίας τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογίσουν τις οικονομικές τιμές για ουσιαστικά οποιοδήποτε περιβαλλοντικό αγαθό και υπηρεσία, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογίσουν τις αξίες μη χρήσης καθώς επίσης και χρήσης.

2 2 CEM-Επισκόπηση •Εντούτοις, διαφέρει από την CVM επειδή δεν ζητά άμεσα από τους ανθρώπους να δηλώσουν την αξιολόγησή τους σε νομισματικούς όρους. Αντ' αυτού, οι τιμές προκύπτουν από τις υποθετικές επιλογές ή τις ανταλλαγές που οι άνθρωποι κάνουν μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων. •Η CEM στηρίζεται στη θεωρία χαρακτηριστικών της αξίας του Λάνκαστερ (1966), που δηλώνει ότι κάποιο αγαθό μπορεί να περιγραφεί από τις ιδιότητές του και τα επίπεδα αυτών, και οι καταναλωτές αγοράζουν τις ιδιότητες παρά το ίδιο το αγαθό.

3 3 CEM- Επισκόπηση •Σε ένα CE το άτομο έχει να επιλέξει την προτιμώμενη εναλλακτική ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες εναλλακτικές του περιβαλλοντικού αγαθού με τα διαφορετικά επίπεδα ιδιοτήτων του σε διαφορετικές τιμές. • Εφ' όσον μια από τις ιδιότητες του αγαθού είναι τιμή, είναι δυνατό να παραχθεί η αξία για τις αλλαγές στα επίπεδα των άλλων ιδιοτήτων του αγαθού.

4 4 CEM-Επισκόπηση •Η CEM μπορεί να υπολογίσει την τελική αξία (TEV) ενός περιβαλλοντικού αγαθού ή μιας υπηρεσίας και την αξία των ιδιοτήτων του καθώς επίσης και την αξία των πιό σύνθετων αλλαγών σε διάφορες ιδιότητες.

5 5 CEM-Επισκόπηση

6 6 CEM-Κατασκευή: Βήμα 1ο • Επειδή η CVM και CEM είναι υποθετικές μέθοδοι βασισμένες στην έρευνα, η εφαρμογή τους είναι παρόμοια. Οι κύριες διαφορές είναι στη μορφή των ερωτήσεων αξιολόγησης, και στην ανάλυση των δεδομένων. •Το πρώτο βήμα είναι να καθοριστεί το πρόβλημα αξιολόγησης. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των υπηρεσιών που εκτιμούνται και τον σχετικό πληθυσμό.

7 7 CEM-Κατασκευή: Βήμα 2ο •Το δεύτερο βήμα είναι να ληφθούν οι προκαταρκτικές αποφάσεις για την έρευνα, που περιλαμβάνει εάν θα εφαρμοστεί ταχυδρομικώς, από το τηλέφωνο ή προσωπικά, πόσο είναι το μέγεθος του δείγματος το οποίο θα ερευνηθεί, και άλλες σχετικές ερωτήσεις. • Οι απαντήσεις θα εξαρτηθούν, μεταξύ άλλων, από τη σημασία του ζητήματος αξιολόγησης, την πολυπλοκότητα των ερωτημάτων, και το μέγεθος του προϋπολογισμού.

8 8 CEM-Κατασκευή: Βήμα 2ο •Οι προσωπικές συνεντεύξεις είναι γενικά οι αποτελεσματικότερες για σύνθετες ερωτήσεις, επειδή είναι συχνά ευκολότερο να εξηγηθούν οι απαραίτητες βασικές πληροφορίες στους ερωτηθέντες, και οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να συμπληρώσουν ενα μακροσκελές ερωτηματολόγιο όταν περνούν από συνέντευξη. •Σε μερικές περιπτώσεις, τα οπτικά βοηθήματα όπως τα βίντεο ή οι φωτογραφίες μπορούν να παρουσιαστούν για να βοηθήσουν τους ερωτηθέντες να καταλάβουν τις συνθήκες του σεναρίου που καλούνται να εκτιμήσουν.

9 9 CEM-Κατασκευή: Βήμα 2ο •Οι προσωπικές συνεντεύξεις είναι γενικά ο ακριβότερος τύπος έρευνας. Οι έρευνες μέσω ταχυδρομείου που ακολουθούν διαδικασίες για υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης μπορούν επίσης να είναι αρκετά ακριβές. • Οι τηλεφωνικές έρευνες δεν είναι γενικά κατάλληλες για CEM, λόγω της δυσκολίας να γινουν αντιληπτες απο τα ατομα οι ερωτήσεις από το τηλέφωνο.

10 10 CEM-Κατασκευή: Βήμα 3ο •Το επόμενο βήμα είναι η ουσιαστική κατασκευή της έρευνας. Ολοκληρώνεται σε διάφορα βήματα. • Η διαδικασία κατασκευή της έρευνας αρχίζει συνήθως με τις αρχικές συνεντεύξεις ή/και με συναντήσεις ανα ομάδες με το σχετικό πληθυσμό. Επίσης συμπεριλαμβάνει συναντήσεις με εμπειρογνώμονες και επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν να προσδιοριστούν οι σημαντικές ιδιότητες του περιβαλλοντικού αγαθού ή υπηρεσίας και των επιπέδων που αυτές μπορούν να πάρουν κάτω από τα διαφορετικά σενάρια.

11 11 CEM-Κατασκευή: Βήμα 3ο •Στις αρχικές ομάδες εστίασης, οι ερευνητές θα υποβάλλουν γενικές ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων κατανόησης των ζητημάτων σχετικά με το περιβαλλοντικό αγαθό ή την υπηρεσία που εκτιμάται, εάν τα άτομα είναι εξοικειομένα με το αγαθό ή την υπηρεσία και ποιες είναι οι σημαντικές ιδιότητες του περιβαλλοντικού αγαθού ή της υπηρεσίας στους ερωτηθέντες. •Οι ερευνητές θα υποβάλλουν ερωτήσεις στους επιστήμονες για το επίπεδο όπου οι ιδιότητες του αγαθού μπορούν να αυξηθούν όταν λαμβάνονται οι ενέργειες διαχείρισης ή συντήρησης και τα επίπεδα στα οποία θα μειωθούν όταν συνεχίζεται η επιδείνωση/υποβάθμιση του περιβαλλοντικού αγαθού.

12 12 CEM-Κατασκευή: Βήμα 3ο •Στις επόμενες ομάδες εστίασης, οι ερωτήσεις θα είναι πιό λεπτομερείς και συγκεκριμένες, για να βοηθήσουν στην ανάπτύξη συγκεκριμένων ερωτήσεων για την έρευνα, καθώς επίσης και για να αποφασιστούν οι βασικές πληροφορίες που απαιτείται να παρουσιαστούν στους ερωτηθέντες. •Παραδείγματος χάριν, πληροφορίες για τη θέση και τα χαρακτηριστικά του αγαθού, τη μοναδικότητα και τα πιθανά υποκατάστατα του.

13 13 CEM-Κατασκευή: Βήμα 3ο •Σε αυτή τη φάση, οι ερευνητές θα εξετάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις στις ερωτήσεις επιλογής. • Ένα CEM θα υποβάλει κάθε ερωτηθέντα σε μια σειρά ερωτήσεων επιλογής, κάθε μια απο τις οποίες παρουσιάζει τους διαφορετικούς συνδυασμούς του επιπέδου ιδιοτήτων του αγαθού ή της υπηρεσίας με διαφορετικό κόστος στον ερωτηθέντα. •Αυτοί οι διαφορετικοί συνδυασμοί των επιπέδων του περιβαλλοντικού αγαθού χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις διαφορετικές εναλλακτικές του αγαθού, και αυτές οι εναλλακτικές τίθενται μαζί ανά ζευγάρια ή σύνολα επιλογής χρησιμοποιώντας την θεωρία πειραματικής κατασκευής.

14 14 CEM-Κατασκευή: Βήμα 3ο •Αφότου έχουν διενεργηθεί διάφορες ομάδες εστίασης, και οι ερευνητές έχουν φθάσει σε ένα σημείο όπου έχουν μια ιδέα για το πώς να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες, να περιγράψουν το υποθετικό σενάριο, να κάνουν το πειραματικό σχέδιο και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις επιλογής, θα αρχίσουν την προκαταρκτική εξέταση του ερωτηματολογίου. •Οι ερευνητές συνεχίζουν αυτήν την διαδικασία έως ότου έχουν αναπτύξει ένα ερωτηματολόγιο όπου τα άτομα φαίνονται να καταλαβαίνουν και να απαντούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει νόημα και να αποκαλύπτει την αξία του αγαθού για αυτούς.

15 15 CEM-Κατασκευή: Βήμα 4ο •Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή του ερωτηματολογίου. • Ο πρώτος στόχος είναι να επιλεγεί το δείγμα έρευνας. •Ιδανικά, το δείγμα πρέπει να είναι ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα του σχετικού πληθυσμού, χρησιμοποιώντας στατιστικές δειγματοληπτικές μεθόδους.

16 16 CEM-Κατασκευή: Βήμα 5ο •Το τελικό βήμα είναι να συνταχθούν, να αναλυθούν και να αναφερθούν τα αποτελέσματα. • Η στατιστική ανάλυση για την CEM είναι συχνά πιό περίπλοκη από την CVM, απαιτώντας τη χρήση διακριτών μεθόδων ανάλυσης επιλογής για να εκτιμήσει την εσωτερική αξία (WTP) από τις ανταλλαγές που γίνονται από τους ερωτηθέντες.

17 17 CEM-Κατασκευή: Βήμα 5ο •Από την ανάλυση, οι ερευνητές μπορούν να υπολογίσουν τη μέση αξία για κάθε μια από τις ιδιότητες του αγαθού ή της υπηρεσίας, για ένα άτομο ή μια οικογένεια στο δείγμα. •Έπειτα τα αποτελέσματα μπορούν να αναχθούν στον σχετικό πληθυσμό προκειμένου να υπολογιστούν τα συνολικά οφέλη από το αγαθό/υπηρεσία κάτω από διαφορετικά σενάρια. •Η μέση αξία για μια συγκεκριμένη δράση και οι εκβάσεις της μπορούν επίσης να υπολογιστούν ή οι διαφορετικές πολιτικές επιλογές μπορούν απλά να ταξινομηθούν από άποψη προτιμήσεων.

18 18 CEM-Εφαρμογή •Κατά την εφαρμογή της CEM τα ακόλουθα σημεία πρέπει να ληφθούν υπόψη: •Πρίν τον σχεδιασμό της έρευνας, πρέπει να είναι κατανοητό όσο το δυνατόν περισσότερο για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται για το εν λόγω αγαθό ή υπηρεσία. •Εξετάστε την οικειότητα των ανθρώπων με το αγαθό ή την υπηρεσία, καθώς επίσης και τη σημασία παραγόντων όπως την ποιότητα, την ποσότητα, τη δυνατότητα πρόσβασης, τη διαθεσιμότητα υποκατάστατων, καθώς επίσης και την αντιστρεψιμότητα της αλλαγής.

19 19 CEM-Εφαρμογή •Καθορίστε την έκταση των εν λόγω επηρεαζόμενων ατόμων, και επιλέξτε το δείγμα ερευνών βασισμένο στον κατάλληλο πληθυσμό. •Το σενάριο επιλογής πρέπει να παρέχει μια ακριβή και σαφή περιγραφή της αλλαγής στο περιβαλλοντικό αγαθό ή της υπηρεσίας που συνδέεται με το γεγονός, το πρόγραμμα, την επένδυση ή την πολιτική επιλογή υπό εξέταση. •Εάν είναι δυνατόν, μεταβιβάστε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες, τα βίντεο, ή άλλες τεχνικές πολυμέσων, καθώς επίσης και τις γραπτές και λεκτικές περιγραφές.

20 20 CEM-Εφαρμογή •Η φύση του αγαθού και των αλλαγών που εκτιμούνται πρέπει να διευκρινιστούν λεπτομερώς. •Ο ερωτηθέντας πρέπει να πειστεί ότι εάν τα χρήματα καταβληθούν και συλλεχθουν (ανεξάρτητα από την αρχή η οποία θα τα συλλέξει) θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τη διευκρινισμένη περιβαλλοντική αλλαγή. • Πρέπει να υπενθυμιστεί στους ερωτηθέντες να εξετάσουν τους περιορισμούς προϋπολογισμών τους. • Διευκρινίστε εάν οι συγκρίσιμες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από άλλες πηγές, όταν πρόκειται να παρασχεθεί το αγαθό, και εάν οι απώλειες ή τα κέρδη είναι προσωρινά ή μόνιμα.

21 21 CEM-Εφαρμογή •Οι ερωτηθέντες πρέπει να καταλάβουν τη συχνότητα των πληρωμών που απαιτούνται, παραδείγματος χάριν μηνιαία ή ετησίως, και εάν οι πληρωμές θα απαιτηθούν ή όχι κατά τη διάρκεια μιας μακριάς χρονικής περιόδου προκειμένου να διατηρηθεί η αλλαγή ποσότητας ή ποιότητας. •Οι ερωτηθέντες πρέπει επίσης να καταλάβουν ποιος θα είχε πρόσβαση στο αγαθό και ποιος άλλος θα πληρώσει για αυτό.

22 22 CEM-Εφαρμογή •Το σενάριο πρέπει σαφώς να δείξει εάν τα επίπεδα που εκτιμούνται είναι βελτιώσεις πέρα από την αρχική κατάσταση ή πιθανή επιδείνωση ελλείψει ικανοποιητικών πληρωμών. •Εάν η οικογένεια είναι η μονάδα ανάλυσης, το εισόδημα αναφοράς πρέπει να είναι η οικογένεια και όχι το εισόδημα του ερωτηθέντα.

23 23 CEM-Εφαρμογή •Ειναι αναγκαίο να γίνει προκαταρκτική εξέταση του ερωτηματολόγιου για πιθανή μεροληψία στις εκτιμήσεις. •Η προκαταρκτική εξέταση περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να τεθεί η ίδια ερώτηση, εάν η ερώτηση είναι ευαίσθητη στις αλλαγές στην περιγραφή του αγαθού ή της υπηρεσίας που εκτιμάται, και διενέργεια προ-ερωτηματολογίου συνεντεύξεων για να καθοριστεί εάν οι ερωτηθέντες δηλώνουν τις τιμές τους όπως αναμένεται.

24 24 CEM-Εφαρμογή •Πάρτε συνέντευξη από ένα μεγάλο, σαφώς καθορισμένο, αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. •Επιτύχετε ένα υψηλό ποσοστό απάντησης και ένα μίγμα ερωτηθέντων που αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό. •Τα αποτελέσματα ερευνών πρέπει να αναλυθούν χρησιμοποιώντας διακριτά μοντέλα επιλογής.

25 25 CEM-Πλεονεκτήματα •Το CEM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει την εσωτερική αξία (TEV) οποιουδήποτε περιβαλλοντικού αγαθού ή υπηρεσίας συνολικά, καθώς επίσης και τις διάφορες ιδιότητες και τις σύνθετες αλλαγές στις ιδιότητες του αγαθού ή της υπηρεσίας. • Η μέθοδος επιτρέπει στους ερωτηθέντες να σκεφτούν σε όρους ανταλλαγών, οι οποίες είναι ευκολότερες σε σχέση με την άμεση έκφραση της αξίας σε χρήματα. • Η διαδικασία ανταλλαγής μπορεί να ενθαρρύνει την ενδοσκόπηση των ερωτηθέντων και να καταστήσει ευκολότερο τον έλεγχο για τη συνέπεια των απαντήσεων.

26 CEM-Πλεονεκτήματα •Επιπλέον, οι ερωτηθέντες μπορούν να είναι σε θέση να δώσουν καλύτερες απαντήσεις στις ερωτήσεις για τη συμπεριφορά τους (δηλ. προτιμούν μια εναλλακτική λύση από μια άλλη), απ’ ότι από στις ερωτήσεις που τους ρωτούν άμεσα για την αξία χρημάτων ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας ή την αξία των αλλαγών στην περιβαλλοντική ποιότητα. •Κατά συνέπεια, ένα πλεονέκτημα της CEM απο την CVM είναι ότι δεν ζητά από το άτομο να κάνει μια ανταλλαγή άμεσα μεταξύ της περιβαλλοντικής ποιότητας και των χρημάτων. 26

27 27 CEM-Πλεονεκτήματα •Οι ερωτηθέντες είναι γενικά πιό άνετοι στην επιλογή ιδιοτήτων που περιλαμβάνουν τις τιμές, παρά αξιολόγηση χρημάτων των ίδιων ιδιοτήτων χωρίς τιμές, με την υποβάθμιση της τιμής ως απλά μιας άλλης ιδιότητας. • Οι μέθοδοι ερωτηματολογίων μπορούν να είναι καλύτερες στον υπολογισμό των σχετικών τιμών από τις απόλυτες τιμές. Κατά συνέπεια, ακόμα κι αν οι απόλυτες νομισματικές τιμές δεν είναι ακριβείς, οι σχετικές τιμές ή οι προτεραιότητες που εξάγονται από ένα CEM είναι πιθανό να είναι έγκυρες και χρήσιμες για τις πολιτικές αποφάσεις.

28 28 CEM-Πλεονεκτήματα •Η μέθοδος ελαχιστοποιεί πολλές από τις μεροληψίες που μπορούν να προκύψουν στην CVM όπου οι ερωτηθέντες παρουσιάζονται με τον άγνωστο και συχνά μη ρεαλιστικό στόχο να θέσουν τιμές σε μη εμπορεύσιμα αγαθά. • Η μέθοδος έχει τη δυνατότητα να περιορίσει προβλήματα όπως οι εκφράσεις στρατηγικών τιμών, προσφορές διαμαρτυρίας, αποτελέσματα ενσωμάτωσης, και “yea-saying” μεροληψιες που συνδέονται με την CVM.

29 29 CEM-Περιορισμοί •Οι εναγόμενοι μπορούν να βρούν μερικές ανταλλαγές δύσκολες να αξιολογηθούν, επειδή είναι τους είναι άγνωστες. •Η συμπεριφορά των ερωτηθέντων που διέπει τα αποτελέσματα ενός CEM δεν γίνεται εύκολα κατανοητή. Οι ερωτηθέντες μπορεί να προσφύγουν σε απλουστευμένους κανόνες απόφασης εάν οι επιλογές είναι πάρα πολύ περίπλοκες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.

30 30 CEM-Περιορισμοί •Εάν ο αριθμός ιδιοτήτων ή επιπέδων ιδιοτήτων αυξάνεται, το μέγεθος δειγμάτων ή/και ο αριθμός συγκρίσεων που κάθε άτομο κάνει πρέπει να αυξηθούν. •Όταν παρουσιάζονται με έναν μεγάλο αριθμό ερωτήσεων ανταλλαγής, οι ερωτηθέντες μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους. •Με έναν περιορισμένο αριθμό επιλογών, οι ερωτηθέντες μπορεί να αναγκαστούν να κάνουν τις επιλογές που δεν θα έκαναν εθελοντικά.

31 31 CEM-Παράδειγμα •Η αξιολόγηση της γεωργικής βιοποικιλότητας στους οικιακούς κήπους στην Ουγγαρία. •Η γεωργική βιοποικιλότητα περιλαμβάνει την ποικιλία και τη μεταβλητότητα των ζώων, των φυτών και των μικροοργανισμών και των μεθόδων παραγωγής που χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα για τα τρόφιμα και τη γεωργία. •Είναι ένα δημόσιο αγαθό (δεδομένου ότι δεν πωλείται στις αγορές) του οποίου τα οφέλη ευνοούν τους αγρότες.

32 32 CEM-Παράδειγμα •Γεωργικές περιβαλλοντικές πολιτικές αναπτύσσονται στη χώρα για να ενθαρρύνουν τους αγρότες, μεσω επιχορηγήσεων, ώστε να παρέχουν στην κοινωνία τα δημόσια αγαθά που μπορούν να παρασχεθούν μέσω της γεωργικής παραγωγής (π.χ. γεωργική βιοποικιλότητα, διαχείριση τοπίων). •Ανάγκη για εύρεση εκείνων των αγροτών (τα χαρακτηριστικά και οι θέσεις τους) οι οποίοι εκτιμούν την γεωργική βιοποικιλότητα στο σπίτι τους περισσότερο, δεδομένου ότι εκείνοι που έχουν υψηλότερη εσωτερική αξία για τη γεωργική βιοποικιλότητα θα ήταν πρόθυμοι να παρέχουν το δημόσιο αγαθό με λιγότερο κόστος (επιχορήγηση).

33 33 CEM-Παράδειγμα •Μέσω των ομάδων εστίασης με τους αγρότες και τους γεωργικούς επιστήμονες, οι σημαντικές ιδιότητες της γεωργικής βιοποικιλότητας στους ουγγρικούς εγχώριους κήπους και τα επίπεδά τους προσδιορίστηκαν ως εξής: 1.ποικιλομορφία ποικιλίας συγκομιδών (αριθμός διαφορετικών ειδών συγκομιδών και ποικιλιών): 6,13,20,25 2.Γενετική ποικιλομορφία συγκομιδών (Landrace) :0,1 3.Αγρο-ποικιλομορφία (ενσωματωμένη παραγωγή ζωικού κεφαλαίου και συγκομιδών): 0,1 4.Οργανική παραγωγή προϊόντων (ποικιλομορφία εδαφολογικών μικροοργανισμών): 0,1 5.Αυτάρκεια τροφίμων που παράγεται από τον εγχώριο κήπο: 15%, 45%, 60%, 75%

34 34 CEM-Παράδειγμα •Η πειραματική θεωρία κατασκευής χρησιμοποιήθηκε για να συγκεντρώσει αυτές τις ιδιότητες και τα επίπεδά τους σε σύνολα επιλογής. 32 συγκρίσεις ζευγαριών (εγχώριος κήπος Α εναντίον εγχώριος κήπος Β) μαζί με την επιλογή καμίας ενέργειας κατανεμήθηκαν σε 5 εναλλακτικές και κάθε άτομο έλαβε 5-6 σύνολα επιλογής. •277 τυχαία επιλεγμένες αγροτικές οικογένειες οι οποίες καλλιεργούν εγχώριους κήπους πέρασαν από συνέντευξη σε τρεις διαφορετικές περιοχές, ως προς την αγρο- οικολογία, το επίπεδο ανάπτυξης και το εισόδημα.

35 35 CEM-Παράδειγμα

36 36 CEM-Παράδειγμα Εκτιμήσεις εσωτερικής αξίας ανά χαρακτηριστικό οικιακού κήπου και ανά περιοχή (σε €)

37 37 CEM-Παράδειγμα •Εκτίμηση των χαρακτηριστικών οικιακών κήπων για διαφορετικά νοικοκυριά

38 38 CEM-Παράδειγμα

39 39 CEM-Παράδειγμα –Η ποικιλομορφία συγκομιδών και η γενετική ποικιλομορφία συγκομιδών είναι η σημαντικότερες στις απομονωμένες περιοχές Szatmár-Bereg και Őrség-Vendvidék. – H αγρο-ποικιλομορφία είναι σημαντικότερη στην Dévaványa, την περιοχή με τη βιομηχανοποιημένη γεωργική παραγωγή, και στην Szatmár-Bereg, απεικονίζοντας τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του ζωικού κεφαλαίου και της παραγωγής συγκομιδών. – Η οργανική παραγωγή προϊόντων εκτιμάται ιδιαίτερα από τις πλουσιότερες οικογένειες σε Dévaványa και Őrség- Vendvidék και από τις φτωχότερες και απομονωμένες οικογένειες σε Szatmár-Bereg. – Η γενετική ποικιλομορφία συγκομιδών εκτιμάται περισσότερο από τους ηλικιωμένους, πιό έμπειρους καλλιεργητές εγχώριων κήπων σε κάθε περιοχή.

40 40 CEM-Παράδειγμα •Οι εγχώριοι κήποι έχουν σημαντική γεωργική αξία βιοποικιλότητας. • Υπάρχουν ανεπαρκείς διαβεβαιώσεις στην συνεχιση της καλλιέργειας των εγχώριων κήπων στο μέλλον, δεδομένου ότι το οικονομικό περιβάλλον της Ουγγαρίας αλλάζει με την ιδιότητα μέλους της ΕΕ και την οικονομική μετάβαση. •Ο συνυπολογισμός των εγχώριων κήπων στο αγρο- περιβαλλοντικό πρόγραμμα (με τις πληρωμές των αγροτών μέσω συμβάσεων) είναι κρίσιμος για τη συντήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας και τις πολυσύνθετες τιμές γεωργίας στην Ουγγαρία. • Τα αποτελέσματα του πειράματος επιλογής μπορούν να βοηθήσουν να σχεδιαστούν αποδοτικότερα, με μικρότερο κόστος και πιο δίκαια προγράμματα και πολιτικές συντήρησης.


Κατέβασμα ppt "1 Μέθοδος Πειράματος Επιλογής(CEM) •Η μέθοδος πειράματος επιλογής (CEM) είναι μια νέα μεθοδολογία η οποία έχει εφαρμοστεί πρόσφατα στην οικονομική αξιολόγηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google