Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΩΜΑΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΠΘ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΒΚ ΜΕΛΟΣ ΣΜΗΒΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΩΜΑΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΠΘ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΒΚ ΜΕΛΟΣ ΣΜΗΒΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΩΜΑΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΠΘ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΒΚ ΜΕΛΟΣ ΣΜΗΒΕ
Η ηλεκτρονική σήμανση CE ως εναλλακτική μορφή σήμανσης. Η εφαρμογή της στη β/νία οπτοπλίνθων. ΘΩΜΑΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΠΘ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΒΚ ΜΕΛΟΣ ΣΜΗΒΕ

2 ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 89/106 (CPD-1)
Αναφέρεται στα συνήθη δομικά υλικά αλλά και σε όσα προϊόντα ενσωματώνονται κατά διαρκή τρόπο στις δομικές κατασκευές. Περιλαμβάνει στις διατάξεις της τη σήμανση CE

3 ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 89/106 (CPD-2)
Εφόσον λοιπόν η σήμανση CE δεν καλύπτει τα παραπάνω, θα θεωρείται από παραγωγούς και κατασκευαστές ως ένα επιπλέον επαχθές κόστος και εμπόδιο, που απλώς και χωρίς κανένα όφελος προστίθεται στις ισχύουσες διαδικασίες σε επίπεδο κράτους και τοπικών αρχών χωρίς κάποια χρησιμότητα.

4 ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 89/106 (CPD-3)
Βεβαίως, θα πρέπει να τονισθεί, ότι ήδη στο διάστημα των 17 και κάτι χρόνων, που εν τω μεταξύ διέρρευσε, έχει επιτευχθεί σημαντικότατη πρόοδος: Ήδη, από τις επιτροπές της CEN, συντάχθηκε και ψηφίσθηκε, και στην πατρίδα μας, ένας τεράστιος (περίπου 400) αριθμός προτύπων ενώ άλλα 400 περίπου προετοιμάζονται ή βρίσκονται στο στάδιο της ψήφισης. Κάποια από αυτά τα πρότυπα μάλιστα οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύ πρωτοποριακά σε επιστημονικό, τεχνικό και εμπορικό επίπεδο. Ήδη, μια σειρά μεθόδων δοκιμών εφαρμόζεται και μνημονεύεται στα πρότυπα των προϊόντων συνιστώντας ένα πανίσχυρο και πολύτιμο κοινό Ευρωπαϊκό εργαλείο. Τα παρόντα εν ισχύει πρότυπα θεσμοθετούν κοινές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμπεριφιράς των προϊόντων (π.χ. αρχική δοκιμή τύπου) και έλεγχο βιομηχανικής παραγωγής.

5 ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 89/106 (CPD-4)
Συνεπώς, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, που πιστεύω ότι και πολλοί από εσάς συμμερίζεστε, τα αποτελέσματα, ακόμα κι αν δεν είναι αρκετά συνιστούν μια σημαντική πρόοδο και ένα πρώτο επίπεδο εναρμόνισης, που δεν μπορούμε να το απαξιώσουμε. Εν πάση δε περιπτώσει, επ’ ουδενί λόγω μπορούμε ή δικαιούμαστε να επιστρέψουμε στη δεκαετία του 80. Από την άλλη μεριά πάλι, πολλά από τα πρότυπα δεν έχουν φθάσει το επίπεδο απλότητας ή σαφήνειας, που θα επέτρεπε στους χρήστες (παραγωγούς, σχεδιαστές, επιβλέποντες οργανισμούς) αλλά και την αγορά να τα χρησιμοποιούν χωρίς δυσκολίες. Είναι βέβαιο, ότι πολλές φορές απαιτούνται αναθεωρήσεις, προσαρμογές και βελτιώσεις στην εξέλιξη της διαδικασίας σηματοδοτήσεως των προϊόντων με το CE.

6 ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 89/106 (CPD-5)
Δεν νομίζω ότι είναι του παρόντος να σας απασχολήσω με κάποιους σημαντικούς προβληματισμούς που η πράξη ανέδειξε όπως π.χ. : Το υποχρεωτικό της σημάνσεως CE προϊόντων στη χώρα προέλευσής τους (αναφέρομε σε παραδοσιακά προϊόντα). Οι επιπρόσθετες απαιτήσεις, που επιβάλλονται και επηρεάζουν προϊόντα σε εθνικό ή ακόμη και τοπικό επίπεδο (π.χ. εθνικοί κανονισμοί, οδηγίες κλπ) Η υποχρέωση εφαρμογής της σήμανσης CE σε πρωτότυπα προϊόντα ή προϊόντα που προορίζονται για μια εφαρμογή και μόνον. Η υποχρέωση και δυνατότητα εφαρμογής προϊόντων που κατασκευάζονται in situ (όρα Blue Guide παραπομπή 30) ή προϊόντα που κατασκευάζονται για ειδική χρήση (όρα Blue Guide, παραπομπή 53) .

7 ΣΗΜΑΝΣΗ CE – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (1)
Δεν υπάρχει καμιά επίσημη υποχρέωση ή υπόδειξη, που να απορρέει από την CPD, για την παροχή όλων των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προϊόντων καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών αποκλειστικά και μόνον στην ετικέτα που επικολλάται στο προϊόν ή στη συσκευασία του. Υπάρχει μια ερμηνεία της λέξεως «συνοδεύει» που οδήγησε στην απαίτηση εισαγωγής δια της σημάνσεως CE κατά το μάλλον ή ήττον λεπτομερών τεχνικών πληροφοριών. Στα πρότυπα κάθε οικογενείας προϊόντων βρίσκουμε το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο της σήμανσης.

8 ΣΗΜΑΝΣΗ CE – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (2)
Από την άλλη μεριά τεχνικοοικονομικές αναλύσεις που πιλοτικά έγιναν από το Σύνδεσμο Ευρωπαίων Κεραμοποιών σε μεγάλου μεγέθους κεραμουργεία αναφορικά με το κόστος της σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει και ερμηνεύεται στενά από την έννοια «συνοδεύει», έδειξε ότι επιβαρύνει κατά λεπτά κάθε οπτόπλινθο. Το κέρδος αυτό είναι δυσανάλογα υψηλό για τις μεγάλες βιομηχανίες και οπωσδήποτε απαγορευτικό για τις μεσαίες και μικρές. Από την άλλη μεριά δεν προσθέτει τίποτε απολύτως, σε σχέση με πιο οικονομικές μεθόδους, στην ενημέρωση του καταναλωτή, που καλείται να πληρώσει το επιπλέον κόστος. Μετά από αρκετή μελέτη προτάθηκε η εισαγωγή της ηλεκτρονικής σήμανσης δεδομένου ότι τίποτε δεν απαγόρευε τη χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνιών.

9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ως ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών ορίζονται οι ηλεκτρονικές τράπεζες και βάσεις δεδομένων. Με τη μέθοδο αυτή με σχετικά μικρό κόστος είναι δυνατόν να παρέχεται τεράστιος όγκος πληροφορίας, όσος τουλάχιστον απαιτείται από τη σήμανση CE.

10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Βεβαίως αμέσως προκύπτουν κάποια ερωτήματα, που απαιτούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις: Πώς εξασφαλίζεται: 1. ότι οι πληροφορίες είναι και θα παραμείνουν διαθέσιμες και προσβάσιμες στο κοινό χωρίς κανένα περιορισμό; 2. ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας πληροφορίας, ικανοποιητικά αξιόπιστο, λεπτομερές και ακριβές; 3. ικανοποιητική ιχνηλασιμότητα (traceability) ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη από τη βάση δεδομένων πληροφορία αντιστοιχεί πραγματικά στο αναφερόμενο προϊόν;

11 Τούβλο Κατηγορίας Ι, ΥΠ, χχχ.yyy.zz mm
С Є 01234 ……. ………Α.Ε, Ταχ.Θυρ… Τ.Κ. ….. ΕΝ 771-1 Τούβλο Κατηγορίας Ι, ΥΠ, χχχ.yyy.zz mm Διαστάσεις: μ (mm), πλ (mm), ύψ (mm) Ανοχές διαστάσεων: Κατηγορία ανοχής: T1 Kατηγορία διακύμανσης: R1 Επιπεδότητα: ,0 mm Παραλληλισμός: ,0 mm Διαμόρφωση: ‘Όπως στο συν σχέδιο (Κατασκευαστική ομάδα 1) Αντοχή σε θλίψη: μέση: xx N/mm² εδρ. Xx N/mm² (πλαϊνή) (Κατηγ. Ι) Σταθερότητα διαστ.: Mετακίνηση υγρασίας: NPD Αντοχή συγκόλλησης: …xx (N/mm²) Ποσοστό ενεργ. Διαλ. Αλάτ.: …NPD (SO) Αντίδραση στη φωτιά: Ευρωκατηγορία……Α1 Υδαταπορρόφηση: xx% Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: xxx Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου: Μικτή πυκνότητα………xxx (D1) Kg/m³ Διαμόρφωση: Ως ανωτέρω Ισοδ. Θερμ. αγωγ.: xx W/mK (λ10,, ξηρό) Ανθεκτικότητα έναντι παγετού: F2 Επικίνδυνες ουσίες: …... Σήμανση συμμόρφωσης CE, συνιστάμενη από το σύμβολο «CE» όπως δίνεται στην κατευθυντήρια οδηγία 93/68/ΕΟΚ Αριθμός ταυτοποίησης του φορέα πιστοποίησης Όνομα ή σήμα ταυτοποίησης και καταχωρημένη διεύθυνση του παραγωγού Τελευταία δύο ψηφία του έτους που έχει επισυναφθεί η σήμανση Αριθμός πιστοποιητικού Αριθμός Ευρωπαϊκού Προτύπου Περιγραφή του προϊόντος και πληροφορίες για τα κανονιστικά χαρακτηριστικά [α) Η ταυτοποίηση του γνωστοποιημένου φορέα αφορά το σύστημα 2+ β)Παραπομπή στον αριθμό Πιστοποιητικού πρέπει να γίνεται για το σύστημα 2+

12 Πλεονεκτήματα της προσεγγίσεως
Διευκόλυνση της αποθήκευσης και πρόσβασης σε παλιά προϊόντα ή σειρές. Μόνο το όνομα του προϊόντος (trade name) είναι πλέον απαραί-τητο σ’ αυτή τη σήμανση CE για την αναγνώριση του προϊόντος. Το όνομα αυτό θα μπορούσε να συνδέεται με λεπτομερή και ακριβή περιγραφή του προϊόντος προσβάσιμη από κάθε χρήστη. Πιθανές αλλαγές στο προϊόν θα είναι εύκολες. Η συλλογή και περιγραφή των NPD (δεν απαιτείται για τη χρήση) για ένα προϊόν που πουλιέται σε διάφορες χώρες θα είναι ευκολότερη. Η μετάφραση της παρεχόμενης πληροφορίας στη σήμανση CE καθίσταται ευκολότερη στις βάσεις δεδομένων. Το σύστημα θα διευκολύνει τη σωστή διαχείριση των χαρακτηρι-στικών για την χρήση/τελική χρήση (π.χ. χτίσιμο κλπ). Διευκολύνει τη σήμανση CE για ΜΜΕ που θα αναφέρονται σε βάσεις δεδομένων που θα παρέχονται και θα συντηρούνται από τους κατασκευαστές των βασικών προϊόντων ή από εξειδικευμένους οργανισμούς.

13 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΉ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑ ώστε: Να αποτραπούν τυχόν διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Να αντιμετωπισθεί οιαδήποτε ερμηνεία από την αυστηρή και κατά λέξη εφαρμογή/ερμηνεία του κειμένου της οδηγίας (CPD) ή του προτύπου. Προσαρμογή του Guidance paper D. Αλλαγή, στο παράρτημα ΖΑ όσον αφορά το format με την εισαγωγή αυτής της δυνατότητας. Για την ιχνηλασιμότητα: εισαγωγή ενός νέου και μοναδικού κωδικού, που θα επιτρέπει την απόκτηση όλου του εύρους πληροφοριών που απαιτούνται για τη σήμανση CE, ο οποίος και θα συνοδεύει το προϊόν και θα αποτελεί τον αριθμό ταυτότητάς του.

14 Ελληνική παραγωγή οπτοπλίνθων – Σήμανση CE – Δράση του ΣΕΒΚ
Ο ΣΕΒΚ: συμμετείχε σε Ευρωπαϊκές επιτροπές προτυποποίησης από το 1988.(TC89, 125, 238, 350). είναι τακτικό μέλος του Ευρ. Συνδ. Κεραμοποιών (ΤΒΕ) και συμμετέχει ενεργά στις επιτροπές του. ενθαρρύνει τα μέλη του να προχωρήσουν σε πιστοποιήσεις και να οργανώσουν τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με ταυτόχρονα προγράμματα δοκιμών σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Ετοίμασε και δοκιμάζει πρόγραμμα Η/Υ ποιοτικού ελέγχου για διάθεση στα μέλη του.

15 Ελληνική παραγωγή οπτοπλίνθων – Σήμανση CE – Δράση του ΣΕΒΚ
συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της Ελλάδος. συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ. Παρακολουθεί συνεχώς και υποβάλλει προτάσεις και παρατηρήσεις στον ΕΛΟΤ σε σχέση με τα πρότυπα που άμεσα ή έμμεσα τον αφορούν.

16 ΣΕΒΚ - Σήμανση CE (3) Βασικός σκοπός του ΣΕΒΚ είναι η προσφορά στον κατασκευαστή και τον καταναλωτή πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητος σε καλές τιμές που θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις της 89/106 για τα δομικά προϊόντα. Η παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των εργοταξίων χάρις στις προσπάθειες των Ελλήνων Μηχανικών, αναμένεται να αποδώσει στην οικοδομική αγορά της Ελλάδος βελτιωμένη ποιότητα αειφόρων κτιρίων με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΘΩΜΑΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΠΘ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΒΚ ΜΕΛΟΣ ΣΜΗΒΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google