Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Αξιολόγηση ενός τρο π ο π οιημένου ETDRS π ίνακα με γράμματα π ου π εριέχονται σε όλα τα Ευρω π αϊκά αλφάβητα » ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΖΑΤΖΑΛΑ Επιβλέπων: Δρ. Σωτήρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Αξιολόγηση ενός τρο π ο π οιημένου ETDRS π ίνακα με γράμματα π ου π εριέχονται σε όλα τα Ευρω π αϊκά αλφάβητα » ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΖΑΤΖΑΛΑ Επιβλέπων: Δρ. Σωτήρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Αξιολόγηση ενός τρο π ο π οιημένου ETDRS π ίνακα με γράμματα π ου π εριέχονται σε όλα τα Ευρω π αϊκά αλφάβητα » ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΖΑΤΖΑΛΑ Επιβλέπων: Δρ. Σωτήρης Πλαΐνης Οκτώβριος 2006 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

2 2 Οπτική Οξύτητα… Η οπτική οξύτητα είναι ίσως το καθοριστικότερο στοιχείο της αίσθησης της οπτικής αντίληψης και αποτελεί την πρότυπη δοκιμασία αξιολόγησης της διακριτικής ικανότητας :  Στην καθημερινή κλινική πράξη, με τη διάγνωση του διαθλαστικού σφάλματος τόσο από οφθαλμίατρους όσο και από οπτομέτρες.  Στη βασική έρευνα της παθο-φυσιολογίας του οφθαλμού (διάγνωση - εξέλιξη νόσου, αποτελεσματικότητα διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων).  Στον καθορισμό κριτηρίων επιλογής για κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως τους πιλότους, τους οδηγούς κ.ά.

3 3 Ελάχιστη γωνία ευκρίνειας 5’ arc 1’ arc Ελάχιστη γωνία ευκρίνειας (MAR): Η μικρότερη γωνία όρασης για την οποία το αντικείμενο είναι αναγνώσιμο MAR = 1’ arc (1/60 deg)  Οπτική Οξύτητα = 10/10

4 4 Περιορισμοί οπτικής οξύτητας  Διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό)  Μέγεθος κόρης  Φωτισμός  Περιοχή του αμφιβληστροειδή που διεγείρεται

5 5 Εξέλιξη πινάκων Οπτικής Οξύτητας…  Kuechler (1843)  ανάγκη για τυποποιημένες εξετάσεις, ανέπτυξε μια ομάδα τριών πινάκων  αποφυγή απομνημόνευσης  Donders (1861)  δημιουργία όρου “οπτικής οξύτητας” ως ο λόγος ανάμεσα στην απόδοση εξεταζόμενου και προτύπου  Snellen (1862)  χρήση όχι υπαρχουσών γραμματοσειρών. Σχεδιασμός ειδικών στόχων, οπτότυπων σε 11 γραμμές με μειούμενο μέγεθος. Πλάτος και ύψος οπτότυπου 5άσιο του πάχους της γραμμής. Χρήση των C, D, E, F, L, O, P, T και Z. Πειραματικοί πίνακες, 1861 Δημοσιευμένοι πίνακες, 1862

6 6 Εξέλιξη πινάκων Οπτικής Οξύτητας…  Green J. (1866)  1.Γράμματα χωρίς πατούρα 2.Γεωμετρική πρόοδος μεγέθους γράμματος 3.Διάστημα γραμμή & γράμματος ανάλογα μεγέθους γράμματος  Landolt E. (1874)  Sloan L. (1959)  1.Γράμματα χωρίς πατούρα 2.10 γράμματα ανά σειρά, λόγω μη ισοδύναμης αναγνωρισιμότητας 3.Διατήρηση του 5x5 πλέγματος 3 στοιχεία πρότυπου πίνακα Μέρος πίνακα Green, 1868

7 7 Εξέλιξη πινάκων Οπτικής Οξύτητας…  Bailey I.-Lovie J. (1976)  5 γράμματα ανά σειρά, διάστημα μεταξύ γραμμάτων & σειρών ίσο με μέγεθος γράμματος, γεωμετρική πρόοδος στο μέγεθος του γράμματος. Απόσταση εξέτασης: 6 μέτρα.  Taylor H. (1976)  Κατασκευή πίνακα για αναλφάβητους και ιθαγενείς (Αβοριγίνες) με ίδιες αρχές σχεδίασης με αυτές των Bailey & Lovie.  Ferris R. et al. (1982)  Κατασκευή πίνακα με βάση το σχεδιάγραμμα των Bailey & Lovie και με εφαρμογή Sloan γραμμάτων, για μέτρηση οξύτητας σε θεραπεία ETDRS.

8 8 ETDRS πίνακας… ETDRSSNELLEN Απόσταση εξέτασης4 μέτρα6 μέτρα Αριθμός γραμμάτων ανά γραμμή 5Μη σταθερός Γράμματα109 Μέγεθος οπτότυπουΓεωμετρική πρόοδοςΜη γεωμετρική πρόοδος Δυσκολία γράμματος«ίδια»«διαφορετική» ΤοποθέτησηLighthouse κουτίClement Clark κουτί Κατασκευάζονται με γνώμονα 3 χαρακτηριστικά: 1.5 γράμματα ανά γραμμή 2.Επιλογή γραμμάτων ώστε να έχουν ίση πιθανότητα λάθους 3.Αλλαγή μεγέθους γράμματος με γεωμετρική πρόοδο

9 9 Σκοπός… Οι μέχρι τώρα ETDRS πίνακες χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες που δεν μπορούν να αναγνωριστούν από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γράμματα πρότυπων ETDRS πινάκων ETDRS πινάκων Γράμματα διαμορφωμένων ETDRS πινάκων CE DP RB VY ST ZA NX

10 10 Διαμορφωμένοι ETDRS πίνακες Πίνακας 1: Χρήση για Δ.ΟΠίνακας 2: Χρήση για Α.Ο

11 11 Μεθοδολογία… Η αναγνωρισιμότητα των γραμμάτων αξιολογήθηκε μέσω δυο διαδικασιών: A.Με χρήση μιας ομάδας πρότυπων ETDRS πινάκων και μιας άλλης ομάδας από ειδικά διαμορφωμένους πίνακες. B.Με χρήση ψυχομετρικών συναρτήσεων μέσω υπολογιστικού προγράμματος, για την αναγνώριση όλων των γραμμάτων που χρησιμοποιούνται στους πίνακες (προβαλλόμενα σε οθόνη) συναρτήσει του μεγέθους LogMAR.

12 12 Χρήση πινάκων…  Οπτική οξύτητα 225 (450 οφθαλμών) μαθητών σχολείου εκ των οποίων 109 ♂ και 116 ♀ (ηλικίας: 13-16, μέσος όρος: 14.1) και 25 φοιτητών με μέσο όρο ηλικίας 28.4 χρόνια, με φυσιολογική όραση (πίνακας 1 για ΔΟ και πίνακας 2 για ΑΟ).  Οι πίνακες τοποθετήθηκαν στο πρότυπο φωτεινό κουτί σε απόσταση 4 μέτρων.  Η οπτική οξύτητα υπολογίστηκε από τα γράμματα που χάθηκαν έως την τελευταία γραμμή που διαβάστηκε.  Οι πίνακες εμφανίζονταν σε τυχαία σειρά και οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν με τη συνήθη διόρθωση τους.

13 13 Αποτελέσματα ομάδας #1 ΗλικίαΟ.Ο (Δ.Ο)Ο.Ο (Α.Ο)Ο.Ο (R.E)Ο.Ο (L.E) Mean14.130.00-0.010.02 S.D0.870.160.150.160.15 Median14-0.06-0.04 0.00 Η διαφορά στη μέση οπτική οξύτητα είναι 0.02 logMAR μονάδες (1 γράμμα) για το Δ.Ο και 0.03 logMAR μονάδες (1.5 γράμμα) για τον Α.Ο, με καλύτερη μέση οπτική οξύτητα να λαμβάνεται με τους ειδικά διαμορφωμένους πίνακες. Η διαφορά στη διάμεσο εμφανίζεται να είναι 1 γράμμα για το Δ.Ο και 2 γράμματα για τον Α.Ο.

14 14 Αποτελέσματα ομάδας #2 ΗλικίαΟ.Ο (Δ.Ο)Ο.Ο (Α.Ο)Ο.Ο (R.E)Ο.Ο (L.E) Mean28.40-0.13 -0.11-0.12 S.D4.720.080.110.090.08 Median26-0.16-0.14 Η διαφορά στη μέση οπτική οξύτητα είναι 0.02 logMAR μονάδες (1 γράμμα) για το Δ.Ο και 0.01 logMAR μονάδες (0.5 γράμμα) για τον Α.Ο, με καλύτερη μέση οπτική οξύτητα να λαμβάνεται με τους ειδικά διαμορφωμένους πίνακες. Η διαφορά στη διάμεσο εμφανίζεται να είναι 1 γράμμα για το Δ.Ο και δεν παρατηρείται καμία διαφορά μεταξύ των δυο πινάκων για τον Α.Ο.

15 15 Αποτελέσματα οπτικής οξύτητας… ΗλικίαΟ.Ο (Δ.Ο)Ο.Ο (Α.Ο)Ο.Ο (R.E)Ο.Ο (L.E) Mean15.55-0.01-0.020.01 S.D4.600.160.150.160.15 Median14-0.06-0.04 -0.02 Η διαφορά στη μέση οπτική οξύτητα είναι 0.02 logMAR μονάδες (1 γράμμα) για το Δ.Ο και 0.03 logMAR μονάδες (1.5 γράμμα) για τον Α.Ο, με καλύτερη μέση οπτική οξύτητα να λαμβάνεται με τους ειδικά διαμορφωμένους πίνακες. Η διαφορά στη διάμεσο εμφανίζεται να είναι 1 γράμμα τόσο για το Δ.Ο όσο και για τον Α.Ο.

16 16 RE LE Οπτική οξύτητα…

17 17 ETDRSΛΑΘΗMODIFIED ETDRS ΛΑΘΗΔΙΑΦΟΡΑ C257E176-81 S220T53-167 D197P80-117 R160B1622 V153Y24289 H131H17342 K114K13521 O87O63-24 N74X11541 Z65A15590 Πρότυποι: 146 λάθη, UoC: 135 λάθη Τα γράμματα του ειδικά διαμορφωμένου πίνακα ήταν ελαφρώς ευκολότερα να αναγνωριστούν. Γράμματα που διαβάστηκαν λάθος…

18 18 Διαφορά Οπτικής οξύτητας...  Διάγραμμα διαφοράς οπτικής οξύτητας (γράμματα που χάθηκαν) μεταξύ των δυο πινάκων.  Η μέση διαφορά είναι 1.1 για το Δ.Ο και 1.5 για τον ΑΟ που αντιστοιχεί σε διαφορά 0.022 και 0.03 σε logMAR κλίμακα.  Λιγότερα λάθη πραγματοποιήθηκαν με τους ειδικά τροποποιημένους πίνακες. Αριθμός Γραμμάτων Αριθμός οφθαλμών

19 19 Bland-Altman Ανάλυση Μέση οπτική οξύτητα (logMAR) Διαφορά Ο.Ο (logMAR) • Δ.Ο: Το 96.4% περιέχεται στο ± 2*SD • Α.Ο: Το 95.2% περιέχεται ± 2*SD Δ.ΟΑ.Ο

20 20 Psychometric Functions Ψυχοφυσική: Καθορισμός σχέσης μεταξύ φυσικού ερεθίσματος (γράμματα σε καθορισμένη απόσταση) και αντιλαμβανόμενης απόκρισης. Ουδός (threshold): Μικρότερη τιμή ενός ερεθίσματος που απαιτείται για τη λήψη μιας αντιλαμβανόμενης απόκρισης. Μέθοδος μέτρησης ουδούς  method of constant stimuli Τιμές μεταβλητής ερεθίσματος % Σωστές αποκρίσεις

21 21 Psychometric Functions  Η αναγνώριση των γραμμάτων για ένα προκαθορισμένο εύρος logMAR μεγεθών μετρήθηκε στη μέγιστη φωτεινή αντίθεση του γράμματος (90%).  Τα γράμματα προβάλλονταν σε μια οθόνη Sony GDM F-520 CRT (φωτισμός οθόνης 100cd/m 2, ρυθμός ανανέωσης πλαισίων 120Hz) με τη βοήθεια μιας κάρτας δημιουργίας ερεθισμάτων VSG2/5 (CRS, UK) και κατάλληλου λογισμικού.  Τα δεδομένα ελήφθησαν από τον κυρίαρχο οφθαλμό 5 εξεταζόμενων ηλικίας 25-36 ετών, με φυσιολογική όραση και εμπειρία σε ψυχοφυσικά πειράματα.  18 Sloan γράμματα παρουσιάστηκαν 20 φορές σε κάθε ένα από τα 7 logMAR μεγέθη  ένα σύνολο 3380 παρουσιάσεων.

22 22 Weibull Συνάρτηση Οι τιμές του κατωφλίου για κάθε γράμμα καθορίστηκαν από την καλύτερη προσαρμογή της Weibull συνάρτησης. P : ποσοστό σωστών αποκρίσεων Ν : αριθμός Sloan γραμμάτων (18) b : παράμετρος κλίσης συνάρτησης t : τιμή log contrast P = 1 - (1 - g) exp[- 10b(x - t)] g= 1/N

23 23 Psychometric Functions.. ΣυμμετέχοντεςΦύλοΗλικίαΚυρίαρχος Οφθαλμός Ο π τική οξύτητα (logMAR ) SPM36LE-0.24 TGF26RE-0.18 GSM25RE-0.18 TPM27RE-0.22 VTF25RE-0.16 Οπτική Οξύτητα (LogMAR) Λόγος αποκρίσεων (σωστών / ολικών)

24 24 SP TP Κατώφλι (log MAR) Γράμματα Κατώφλι (log MAR) Κατώφλι PF..

25 25 Κατώφλι γράμματος μέσω Weibull.. SPTGGSTPVT Mean-0.28-0.23-0.15-0.21-0.15 S.D0.10 0.080.060.05  Κανονικοποιώντας ως προς τη μέση τιμή των κατωφλίων: η μέση τιμή λαμβάνεται ως 0.  Κάθε τιμή κατά 0.1 > 0  Δυσκολία γράμματος κατά μια γραμμή.

26 26 Κανονικοποιημένες τιμές κατωφλίου Log MAR Γράμματα Κανονικοποιημένες τιμές

27 27 Κατώφλι Weibull Συνάρτησης Κατηγοριοποίηση των 18 γραμμάτων βάση των χαρακτηριστικών τους: •Γωνιακά: A, E, H, K, M, N, T, V, X, Y, Z •Καμπύλα: C, O, S •Συνδυασμός: B, D, P, R Threshold ± S.D Γωνιακά-0.21 ± 0.05 Καμπύλα-0.18 ± 0.05 Συνδυασμός-0.20 ± 0.11

28 28 Συμπεράσματα κατωφλίου..  Η μέση τιμή των κανονικοποιημένων τιμών κατωφλίου κυμαίνεται από -0.10 έως 0.13 logMAR μονάδες.  Το γράμμα B παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή κατωφλίου ενώ τα γράμματα A και P τις χαμηλότερες.  Αυτό υποδεικνύει ότι το B, ακολουθούμενο από τα K και S, ήταν τα πιο δύσκολα αναγνωρίσιμα γράμματα και για τους 5 εξεταζόμενους, ενώ τα γράμματα P και A απετέλεσαν τα πιο εύκολα.

29 29 Κλίση Weibull Συνάρτησης Κατηγοριοποίηση των 18 γραμμάτων βάση των χαρακτηριστικών τους: Κλίση ± S.D Γωνιακά5.88 ± 2.06 Καμπύλα6.32 ± 1.78 Συνδυασμός7.62 ± 2.39

30 30 Κλίση Γράμματα TG GS Κλίση Weibull Συνάρτησης..

31 31 Κλίση Weibull Συνάρτησης.. Κλίση Γράμματα Mean

32 32 Συμπεράσματα…  Τα γράμματα με καμπύλα και γωνιακά χαρακτηριστικά τείνουν να έχουν τις ίδιες μέσες τιμές κλίσεως.  Τα γράμματα που περιέχουν συνδυασμό γωνιακών και καμπύλων γνωρισμάτων παρουσιάζουν ελαφρώς μεγαλύτερη μέση τιμή κλίσεως.  Είναι εμφανές ότι τα γράμματα που περιλαμβάνουν συνδυασμό γωνιακών και καμπύλων χαρακτηριστικών εμφανίζουν πιο απότομες καμπύλες από ότι τα υπόλοιπα γράμματα.

33 33 Ανασκόπηση !!!  250 άτομα με Μ.Ο ηλικίας 15.55 ± 4.60 yrs βρέθηκε ότι η μέση διαφορά στην Ο.Ο είναι: 1.1 γράμμα για το Δ.Ο και 1.5 γράμμα για τον Α.Ο, που ισοδυναμεί με διαφορά 0.022 και 0.03 logMAR κλίμακα, αντίστοιχα.  Με τη στατιστική ανάλυση Bland-Altman, το 95.2% για τον Α.Ο και το 96.4% για το Δ.Ο περιέχεται μεταξύ των ± 2S.D.  Το B, ακολουθούμενο από τα K και S, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τιμή κατωφλίου αποτελώντας τα πιο δύσκολα αναγνωρίσιμα γράμματα και για τους 5 εξεταζόμενους ενώ τα γράμματα A και P τα πιο εύκολα.

34 34 Ανασκόπηση !!!  Τα γράμματα με καμπύλα και γωνιακά χαρακτηριστικά τείνουν να έχουν τις ίδιες μέσες τιμές κατωφλίου, ενώ τα γράμματα με συνδυασμό χαρακτηριστικών, παρουσιάζουν μεγαλύτερες μέσες τιμές κατωφλίου (και επιπλέον πιο απότομες καμπύλες).  Δεν υπάρχει κλινική ή στατιστική διαφορά μεταξύ του πρότυπου και του ειδικά διαμορφωμένου ETDRS πίνακα.  Ο ειδικά διαμορφωμένος πίνακας έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί χαρακτήρες που μπορούν να αναγνωστούν από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

35 35 Μελλοντική εργασία…  Crowding φαινόμενο.  Αναγνωρισιμότητα ανάλογα με τη θέση του γράμματος.  Πιθανή αντικατάσταση του B (τροποποιημένου πίνακα) από το M.  Επίδραση διαθλαστικού σφάλματος στην αναγνωρισιμότητα των γραμμάτων.

36 36 ARVO 2006 CITY 2006

37 37 Ευχαριστώ για τ ην π ροσοχή σ ας !!!


Κατέβασμα ppt "« Αξιολόγηση ενός τρο π ο π οιημένου ETDRS π ίνακα με γράμματα π ου π εριέχονται σε όλα τα Ευρω π αϊκά αλφάβητα » ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΖΑΤΖΑΛΑ Επιβλέπων: Δρ. Σωτήρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google