Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αχιλλέας Μητσός 1 Αχιλλέας Μητσός Η ιστορική διαδρομή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Μάρτιος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αχιλλέας Μητσός 1 Αχιλλέας Μητσός Η ιστορική διαδρομή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Μάρτιος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αχιλλέας Μητσός 1 Αχιλλέας Μητσός Η ιστορική διαδρομή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Μάρτιος 2013

2 Αχιλλέας Μητσός2 European Commission High Level Panel on the Socio-Economic Benefits of the ERA Final Report, June 2012 Achilleas Mitsos, Chairman Andrea Bonaccorsi, Rapporteur Yannis Caloghirou, Rapporteur Jutta Allmendinger Luke Georghiou Marco Mancini Frederique Sachwald Μάρτιος 2013

3 Αχιλλέας Μητσός3 Παράλληλες ιστορικές διαδρομές:  Διαχρονική μεταβολή της θέσης της Ε&Τ στο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πρότυπο και στον κεντρικό ευρωπαϊκό λόγο  Διαχρονική μεταβολή του γεωγραφικού επιπέδου άσκησης της πολιτικής Ε&Τ Μάρτιος 2013

4 Αχιλλέας Μητσός4 Εισαγωγικά: Δεοντολογικές προσεγγίσεις o Έρευνα = Δημόσιο αγαθό o Έρευνα = Ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό Μάρτιος 2013

5 Αχιλλέας Μητσός5 Εισαγωγικά: Δεοντολογικές προσεγγίσεις o Έρευνα = Δημόσιο αγαθό Δημόσιο όφελος > Ιδιωτικό όφελος Κριτήρια: - «μη αποκλειστική κατανάλωση», - «αδυναμία αποκλεισμού» Μάρτιος 2013

6 Αχιλλέας Μητσός6 Εισαγωγικά: Δεοντολογικές προσεγγίσεις o Έρευνα = Δημόσιο αγαθό o Έρευνα = Ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό Η θεωρία του ομοσπονδισμού και η αρχή της επικουρικότητας Φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις *Ανομοιογένεια προτιμήσεων *Διασυνοριακές εξωτερικότητες *Οικονομίες κλίμακας και φάσματος *Διασύνδεση με άλλες πολιτικές Μάρτιος 2013

7 Αχιλλέας Μητσός7 Εισαγωγικά: Δεοντολογικές προσεγγίσεις o Έρευνα = Δημόσιο αγαθό o Έρευνα = Ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό αλλά: - Ποια έρευνα; - Πως συνδέεται με ευρωπαϊκούς στόχους; Μάρτιος 2013

8 Αχιλλέας Μητσός8 Οι περίοδοι της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής  Η περίοδος του υπερκράτους.  Η περίοδος της διακρατικής συνεργασίας.  Η περίοδος της συνεργασίας και της συνύπαρξης.  Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας». Μάρτιος 2013

9 Αχιλλέας Μητσός9 Οι περίοδοι της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής  Η περίοδος του υπερκράτους. Euratom, Κοινό Κέντρο Έρευνας Μάρτιος 2013

10 Αχιλλέας Μητσός10 Οι περίοδοι της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής  Η περίοδος του υπερκράτους.  Η περίοδος της διακρατικής συνεργασίας. CERN, EMBL, ESA, … Μάρτιος 2013

11 Αχιλλέας Μητσός11 Οι περίοδοι της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής  Η περίοδος του υπερκράτους.  Η περίοδος της διακρατικής συνεργασίας.  Η περίοδος της συνεργασίας και της συνύπαρξης. Προγράμματα Πλαίσιο Συνεργασία (διακρατική) (δημόσιας / ιδιωτικής) Ε&Τ μεγιστοποιεί δυνατότητες καινοτομιών και οδηγεί στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικής θέσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, άρα και στην ανάπτυξη o Επιτροπή ως «επιχειρηματίας πολιτικής» o Ρόλος βιομηχανίας (ERT…) αλλά, πάντως: o Σχετικά μικρό μέγεθος o Περιορισμένη διασύνδεση με εθνικά προγράμματα o Στρεβλώσεις ως προς χώρους έρευνας Μάρτιος 2013

12 Αχιλλέας Μητσός12 Οι περίοδοι της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής  Η περίοδος του υπερκράτους.  Η περίοδος της διακρατικής συνεργασίας.  Η περίοδος της συνεργασίας και της συνύπαρξης.  Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας». Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας Μάρτιος 2013

13 Αχιλλέας Μητσός13 Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας»  Βαθαίνει η σχέση της Ε&Τ με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα [όχι μέσω γραμμικής σχέσης Ε&Τ με Καινοτομία, αλλά μέσω του «τριγώνου της γνώσης»] [και στην κρίση - ανισορροπία, η δημόσια δαπάνη με τον μεγαλύτερο μακροχρόνιο «πολλαπλασιαστή»] Μάρτιος 2013

14 Αχιλλέας Μητσός14 Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας»  Βαθαίνει η σχέση της Ε&Τ με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα  Διευρύνεται ο ορισμός της «χρήσιμης» έρευνας «Χρήσιμη» όχι μόνο εκείνη που έχει αποδείξει τη χρησιμότητα της Η αριστεία ως αναγκαία, ίσως και, ικανή συνθήκη Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Μάρτιος 2013

15 Αχιλλέας Μητσός15 Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας»  Βαθαίνει η σχέση της Ε&Τ με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα  Διευρύνεται ο ορισμός της «χρήσιμης» έρευνας  Εμπλουτίζεται ο ορισμός της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας Έμφαση στον ευρύτερο ανταγωνισμό, πέραν (όχι αντί) της συνεργασίας Μάρτιος 2013

16 Αχιλλέας Μητσός16 Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας»  Βαθαίνει η σχέση της Ε&Τ με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα  Διευρύνεται ο ορισμός της «χρήσιμης» έρευνας  Εμπλουτίζεται ο ορισμός της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας  Μεταβάλλεται η θέση της έρευνας στον κοινοτικό προϋπολογισμό Η μόνη δαπάνη που αυξάνει σημαντικά Μάρτιος 2013

17 Αχιλλέας Μητσός17 Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας»  Βαθαίνει η σχέση της Ε&Τ με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα  Διευρύνεται ο ορισμός της «χρήσιμης» έρευνας  Εμπλουτίζεται ο ορισμός της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας  Μεταβάλλεται η θέση της έρευνας στον κοινοτικό προϋπολογισμό  Αυξάνονται τα όρια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της έρευνας …πέραν των ερευνητικών σχεδίων, και * ερευνητικό ανθρώπινο δυναμικό * ερευνητικές υποδομές Μάρτιος 2013

18 Αχιλλέας Μητσός18 Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας»  Βαθαίνει η σχέση της Ε&Τ με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα  Διευρύνεται ο ορισμός της «χρήσιμης» έρευνας  Εμπλουτίζεται ο ορισμός της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας  Μεταβάλλεται η θέση της έρευνας στον κοινοτικό προϋπολογισμό  Αυξάνονται τα όρια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της έρευνας …  Πληθαίνουν οι πηγές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης πέραν του ΠΠ Τα διαρθρωτικά ταμεία. Αριστεία και συνοχή. Αιρεσιμότητες και έξυπνη (;) εξειδίκευση Μάρτιος 2013

19 Αχιλλέας Μητσός19 Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας»  Βαθαίνει η σχέση της Ε&Τ με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα  Διευρύνεται ο ορισμός της «χρήσιμης» έρευνας  Εμπλουτίζεται ο ορισμός της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας  Μεταβάλλεται η θέση της έρευνας στον κοινοτικό προϋπολογισμό  Αυξάνονται τα όρια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της έρευνας …  Πληθαίνουν οι πηγές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης πέραν του ΠΠ  Επεκτείνεται η πολιτική Ε&Τ της ΕΕ - πέραν της δημοσιονομικής Όμως: Διακηρυκτικός και όχι ρυθμιστικός λόγος Μάρτιος 2013

20 Αχιλλέας Μητσός20 συνοψίζοντας: Οι περίοδοι της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής  Η περίοδος του υπερκράτους. Euratom, Κοινό Κέντρο Έρευνας  Η περίοδος της διακρατικής συνεργασίας. CERN, EMBL, ESA, …  Η περίοδος της συνεργασίας και της συνύπαρξης. Προγράμματα Πλαίσιο  Η περίοδος της «συντρέχουσας αρμοδιότητας». Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας Μάρτιος 2013

21 Αχιλλέας Μητσός21 Συνέπειες για Ελλάδα  Η έμφαση στην έρευνα: Σύροντας και την Ελλάδα προς νέο αναπτυξιακό πρότυπο; Μάρτιος 2013

22 Αχιλλέας Μητσός22 Συνέπειες για Ελλάδα  Η έμφαση στην έρευνα: Σύροντας και την Ελλάδα προς νέο αναπτυξιακό πρότυπο;  Διεύρυνση στόχων, εργαλείων: Υποδεικνύοντας αλλαγή ως προς το περιεχόμενο της εθνικής ερευνητικής πολιτικής; Μάρτιος 2013

23 Αχιλλέας Μητσός23 Συνέπειες για Ελλάδα  Η έμφαση στην έρευνα: Σύροντας και την Ελλάδα προς νέο αναπτυξιακό πρότυπο;  Διεύρυνση στόχων, εργαλείων: Υποδεικνύοντας αλλαγή ως προς το περιεχόμενο της εθνικής ερευνητικής πολιτικής;  Αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης: Συνέπειες για την Ελλάδα, όταν η κοινοτική χρηματοδότηση αποτελεί τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης; Μάρτιος 2013

24 Αχιλλέας Μητσός24 Συνέπειες για Ελλάδα  Η έμφαση στην έρευνα: Σύροντας και την Ελλάδα προς νέο αναπτυξιακό πρότυπο;  Διεύρυνση στόχων, εργαλείων: Υποδεικνύοντας αλλαγή ως προς το περιεχόμενο της εθνικής ερευνητικής πολιτικής;  Αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης: Συνέπειες για την Ελλάδα, όταν η κοινοτική χρηματοδότηση αποτελεί τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης; Μάρτιος 2013

25 Αχιλλέας Μητσός25 Συνέπειες για Ελλάδα  Η έμφαση στην έρευνα: Σύροντας και την Ελλάδα προς νέο αναπτυξιακό πρότυπο;  Διεύρυνση στόχων, εργαλείων: Υποδεικνύοντας αλλαγή ως προς το περιεχόμενο της εθνικής ερευνητικής πολιτικής;  Αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης Συνέπειες για την Ελλάδα όταν η κοινοτική χρηματοδότηση αποτελεί τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης;  Αριστεία και Συνοχή, [και η «εκροή εγκεφάλων»]. Σύγκρουση ή συμπληρωματικότητα; Μάρτιος 2013


Κατέβασμα ppt "Αχιλλέας Μητσός 1 Αχιλλέας Μητσός Η ιστορική διαδρομή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Μάρτιος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google