Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

2 ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ; ΥΠΑΡΧΟΥΝ; ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΩ;

3 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Εισαγωγή 25 αιτήσεων ελέγχου (ενδιάμεσες και τελικές) - Μέσος όρος χρόνου ελέγχου έκθεσης και αποστολής 1 ης επιστολής εκκρεμοτήτων 12 ημέρες από την ημέρα εισαγωγής. - Μέσος όρος χρόνου τακτοποίησης όλων των εκκρεμοτήτων και ολοκλήρωσης του ελέγχου 84,3 ημέρες από την ημέρα εισαγωγής. - Μέσος όρος χρόνου πληρωμής της επένδυσης 5,7 ημέρες από την ολοκλήρωση του ελέγχου Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί στις επιχειρήσεις συνολικά 2.521.296 € για Κεντρική και Δυτική Μακεδονία ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - Εισαγωγή 96 αιτήσεων ελέγχου (ενδιάμεσες και τελικές) - Μέσος όρος χρόνου ελέγχου έκθεσης και αποστολής 1 ης επιστολής εκκρεμοτήτων 10 ημέρες από την ημέρα εισαγωγής. - Μέσος όρος χρόνου τακτοποίησης όλων των εκκρεμοτήτων και ολοκλήρωσης του ελέγχου 58,31 ημέρες από την ημέρα εισαγωγής. - Μέσος όρος χρόνου πληρωμής της επένδυσης 5,7 ημέρες από την ολοκλήρωση του ελέγχου Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί στις επιχειρήσεις συνολικά 8.563.832 € για Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

4 ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ = ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Μελετήστε προσεκτικά τον οδηγό υλοποίησης πριν υποβάλλετε αιτήματα τροποποίησης / ελέγχου. Η γρήγορη διευθέτηση - ολοκλήρωση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλετε εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από την αρχική πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα αιτήματα. Σύμφωνα με το έως τώρα δείγμα μόλις 1 στα 10 αιτήματα ελέγχου για το πρόγραμμα της Εξωστρέφειας υποβάλλονται με αρχική πληρότητα άνω του 70%. Τα παραπάνω έργα συνήθως ολοκληρώνονται (αποπληρωμή) εντός 30 ημερών. Τον παραπάνω οδηγό θα τον βρείτε στο site της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ www.e-kepa.gr

5 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ • Αλλαγής έδρας / τόπου εγκατάστασης • Αλλαγής Νόμιμου Εκπροσώπου • Αλλαγής Υπευθύνου Έργου • Αλλαγής Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης • Αλλαγής Νομικής Μορφής • Παράτασης υλοποίησης • Αλλαγής Χρηματοδοτικού Σχήματος • Αλλαγή προμηθευτή • Αλλαγής Φυσικού-Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) • Κατάργηση σχήματος συνεργασίας Μελετήστε προσεκτικά από τον οδηγό υλοποίησης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτημα τροποποίησης

6 ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΑ – ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ; • Αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών / μοντέλου μηχανήματος • Αλλαγή είδους δαπάνης στην ίδια ή σε διαφορετική κατηγορία ενέργειας π.χ. έκδοση διαφημιστικών εντύπων αντί συμμετοχής σε έκθεση • Αλλαγή τιμής μονάδας • Αλλαγή ποσότητας Είναι δυνατές δύο μόνο τροποποιήσεις ΦΟΑ του αντικειμένου της Επένδυσης.

7 Αιτήματα τροποποίησης ΦΟΑ Γίνονται αποδεκτά δεν γίνονται αποδεκτά  όταν δηλώνονται με σαφήνεια, μεθοδικά και σε πλήρη έκταση οι τροποποιημένες δαπάνες π.χ. Τροποποίηση της δαπάνης «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» ως προς το μοντέλο (LG 37 PF312 αντί του εγκεκριμένου LG 50PT353 ) και την τιμή η οποία διαμορφώνεται από 1.600€ σε 800€. Όταν δηλώνονται γενικότητες π.χ. το αίτημα αφορά αλλαγή συσκευαστικού εξοπλισμού

8 Αιτήματα τροποποίησης ΦΟΑ  όταν τεκμηριώνονται οι λόγοι κατάργησης, προσθήκης νέων και τροποποίησης δαπανών π.χ. η συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση του Πεκίνου θα ενισχύσει πολύ περισσότερο τον εξωστρεφή χαρακτήρα της επιχείρησης από την αρχικά εγκεκριμένη Έκθεση της Σαγκάης. Συγκεκριμένα, ύστερα από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα εξαγωγών της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής λογισμικού θεωρούν την Έκθεση του Πεκίνου κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός στο χώρο. Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου από τις εκτυπώσεις που επισυνάπτονται από το site της έκθεσης όπου φαίνονται ενδεικτικά συμμετοχές προηγούμενων ετών. Τέλος δεν αλλάζει καθόλου ο αρχικός στόχος για διεθνοποίηση στην αγορά της Ασίας. όταν δεν τεκμηριώνονται οι αλλαγές π.χ. καταργείται η συμμετοχή στις εκθέσεις του εξωτερικού, αξίας 25.000 € λόγω οικονομικής κρίσης Γίνονται αποδεκτά δεν γίνονται αποδεκτά

9 Αιτήματα τροποποίησης ΦΟΑ  Όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα πρότυπα, νομοθεσίες κλπ., εφόσον γίνεται προσθήκη δαπάνης για το λόγο αυτό, π.χ. προσθήκη καταγραφικού θερμομέτρου για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ψυκτικών θαλάμων των ευπαθών προϊόντων σύμφωνα με τον ΕΚ 178/2002 Όταν καταλήγουν σε γενικεύσεις π.χ. απαιτείται διενέργεια δοκιμαστικών τεστ σύμφωνα με την νομοθεσία. Γίνονται αποδεκτά δεν γίνονται αποδεκτά

10 Αξιολόγηση αιτημάτων τροποποίησης από ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) Μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες αναφέρονται σε: • Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελετών, ISO, παρακολούθησης του επιχειρηματικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης • Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 μήνες • Μεταβολή νομικής μορφής της επιχείρησης. • Αλλαγή εξοπλισμού (hardware) πληροφορικής όπως Η/Υ, scanner, εκτυπωτών. • Αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και σκοπιμότητας των δαπανών καθώς και • Αλλαγή εξοπλισμού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του. • Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ενέργειας ή από κατηγορία ενέργειας σε κατηγορία ενέργειας που δεν υπερβαίνουν το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

11 Αξιολόγηση αιτημάτων • Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού χωρίς τη σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης. • Για κάθε άλλο θέμα επιλαμβάνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ.

12 • Ελλιπής τεκμηρίωση • Κατάργηση σημαντικού τμήματος της επένδυσης • Εύλογο του κόστους • Αλλαγή της αρχικής στόχευσης και των σκοπών του προγράμματος • Μη επιλέξιμες δαπάνες Πιθανοί λόγοι απόρριψης αιτημάτων τροποποίησης ΦΟΑ

13 Υποβολή αιτήσεων ελέγχου Σε ένα κλασέρ θα είναι τοποθετημένα με την σειρά που ακολουθεί και με διαχωριστικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ελέγχου, εκτυπωμένη από το ΠΣΚΕ της ΜΟΔ (www.ependyseis.gr) 2.Παραστατικά δαπανών (Τιμολόγια, ΑΠΥ, ΤΠΥ): Θα είναι χωρισμένα ανά επιλέξιμη κατηγορία δαπανών (μηχανολογικός εξοπλισμός, δαπάνες πληροφορικής, δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, δαπάνες προβολής, κλπ). 3.Τα παραδοτέα ανά κατηγορία δαπάνης που αποτελούν αναγκαία τεκμήρια καλής υλοποίησης.

14 Καλή πρακτική: Η σωστή υποβολή των Αιτήσεων Ελέγχου με την μορφή που περιγράφεται παραπάνω, διευκολύνει το ελεγκτικό έργο των στελεχών του ΕΦΔ. Για να πραγματοποιηθεί ο επιτόπου έλεγχος του Οργάνου Ελέγχου στην επιχείρηση θα πρέπει να προηγηθεί αναλυτική επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλετε με την αίτηση ελέγχου και επιβεβαίωση ύπαρξης των αναγκαίων δικαιολογητικών στην έδρα του ΕΦΔ. Αν η Έκθεση που υποβάλετε παρουσιάζει ασάφειες και εκκρεμότητες θα χρειαστεί να ξεκινήσει μια πιθανώς χρονοβόρα διαδικασία αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων. Συμπερασματικά υποβολή σωστών Αιτήσεων Ελέγχου και συνοδευτικών παραστατικών συνεπάγεται γρήγορο επιτόπου έλεγχο, γρήγορη πιστοποίηση- παραλαβή του έργού σας και τελικώς γρήγορη αποπληρωμή του.

15 Ζητήστε έγκαιρα τα απαραίτητα παραδοτέα από τους προμηθευτές σας πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί τους (έκδοση και εξόφληση παραστατικών). • Βεβαιώσεις προμηθευτών για κανουριές εξοπλισμού – λογισμικού καθώς και για serial number • Αντίγραφα πιστοποιητικών CE η δηλώσεων συμμόρφωσης για εξοπλισμό τελικού σταδίου παραγωγής • Άδειες χρήσης λογισμικών • Ανάλυση κόστους προμηθευτή για εξοπλισμό και λογισμικό ιδιοκατασκευής • Αντίγραφα πιστοποιητικών για ενέργειες πιστοποίησης και αποτελέσματα δοκιμών (test reports)

16 Ζητήστε έγκαιρα τα απαραίτητα παραδοτέα από τους προμηθευτές σας πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί τους (έκδοση και εξόφληση παραστατικών). • Σχετικό υλικό τεκμηρίωσης εκδηλώσεων και επιχειρηματικών αποστολών • Πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης ενεργειών διαφήμισης και προβολής της επιχείρησης • Υλικό συμμετοχής σε έκθεση όπως βεβαίωση συμμετοχής, κατάλογος εκθετών, φωτογραφικό υλικό περιπτέρου • Αποκόμματα εισιτηρίων (boarding pass) και voucher ξενοδοχείου για μεταφορά και διαμονή σε εκθέσεις • Ιδιωτικά συμφωνητικά κατατιθέμενα στη ΔΟΥ, για αμοιβές συμβούλων, μελετών, εξωτερικών συνεργατών κλπ

17 Ζητήστε έγκαιρα τα απαραίτητα παραδοτέα από τους προμηθευτές σας πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί τους (έκδοση και εξόφληση παραστατικών). • Αντίγραφα μελετών (μάρκετινγκ, ερευνών αγοράς κλπ) • Για δαπάνες απόκτησης τεχνογνωσίας, αναλυτική έκθεση αναφοράς με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στην επιχείρηση καθώς και τυχόν άδειες χρήσης είναι μερικά από τα κυριότερα παραδοτέα για τις δαπάνες του προγράμματος τα οποία απαιτούνται για την πληρότητα του φακέλου σας. Γνωρίζοντας από πριν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σας βοηθάει να οργανώστε καλύτερα το φάκελό σας.

18 Φροντίστε για την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που αφορούν τις πληρωμές σας • Extrait εταιρικών λογαριασμών για ηλεκτρονικές πληρωμές και επιταγές • Swift για εμβάσματα εξωτερικού • Εξοφλητικές αποδείξεις για όλα τα τιμολόγια εσωτερικού είναι μερικά από τα κυριότερα δικαιολογητικά που απατούνται για τις πληρωμές των δαπανών του έργου. Γνωρίζοντας από πριν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα το φάκελό σας.

19 Συνεργαστείτε με το λογιστή σας για τα απαιτούμενα λογιστικά έγγραφα που απαιτούνται από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Εξωστρέφειας, στο λογιστικό του κομμάτι, είναι αρκετά απαιτητικό – λόγω των πολλών παραστατικών και της φύσης (πολλών άυλων) των δαπανών. • Καρτέλες προμηθευτών • Ημερολογιακές εγγραφές (γενικό ημερολόγιο) και • Ισοζύγια για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας • Μηνιαίες καταστάσεις και αθεώρητες εκτυπώσεις για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας είναι τα απαραίτητα λογιστικά έγγραφα που θα σας ζητηθούν. Φροντίστε για την έγκαιρη συγκέντρωσή τους ώστε να διευκολύνεται τον ελεγκτή του έργου – επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκλήρωση του ελέγχου σας. Έχει παρατηρηθεί από το έως τώρα δείγμα των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί, ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερήσεων οφείλεται σε ελλείψεις που αφορούν το λογιστικό μέρος του ελέγχου.

20 Φροντίστε για την έγκαιρη έκδοση της άδειας λειτουργίας σας. Κατά την ολοκλήρωση του έργου είναι απαίτηση του προγράμματος να υπάρχει άδεια λειτουργίας / απαλλακτικό που θα περιλαμβάνει και τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς, η επιχείρηση (εφόσον περιλαμβάνεται τέτοιος εξοπλισμός στο σχέδιό της) πρέπει να μεριμνήσει για την διαδικασία σε συνεργασία με τον μηχανικό της – σύμβουλό της όχι μετά την υποβολή του αιτήματος τελικού ελέγχου αλλά όσο τον δυνατόν νωρίτερα.

21 Φροντίστε για την καλή προετοιμασία του επιτόπιου ελέγχου: Η αίτηση ελέγχου που υποβάλετε ενεργοποιεί τη διαδικασία της επιτόπιας επαλήθευσης του έργου σας από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Φροντίστε ο εξοπλισμός - λογισμικό σας να είναι σε θέση λειτουργίας και έτοιμος προς επίδειξη από τον Υπεύθυνο του Έργου σας. Μεριμνήστε γα την προετοιμασία της αναμνηστικής πινακίδας (σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα) καθώς και για την τήρηση των προδιαγραφών που αφορούν ΑΜΕΑ (είτε πρόκειται για φυσική εγκατάσταση είτε για ηλεκτρονική).

22 Ενημερωθείτε για τους στόχους – υποχρεώσεις του προγράμματος για να μη βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων 1) Βασικός στόχος όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι, κατά την ολοκλήρωση του έργου, να είναι σε θέση να επιδείξουν ισχυρές νομικές δεσμεύσεις όπως συμβόλαια / σύμφωνα συνεργασίας, η τιμολόγια πώλησης, με επιχειρηματικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και αντιστοιχούν σε υπάρχουσα, ή αναμενόμενη αλλά τεκμηριωμένη παρουσία ή ενίσχυση παρουσίας σε νέες αγορές εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Σε διαφορετική περίπτωση η επίτευξη του στόχου μεταφέρεται το πολύ ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση, με παράλληλη παρακράτηση του 15% της επιχορήγησης ως ρήτρα επίτευξης του.

23 Ενημερωθείτε για τους στόχους – υποχρεώσεις του προγράμματος για να μη βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων 2) Επιπλέον στόχος για τις επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι η διατήρηση των ΕΜΕ που είχε η επιχείρηση κατά τα έτη χρήσης 2010- 2011(υπολογισμένα ως μέσος όρος των δύο ετών) κατά το μηνά ολοκλήρωσης του έργου και για ένα χρόνο μετά. Φροντίστε να γνωρίζετε από πριν τον κρίσιμο μήνα για την αποφυγή πιθανών ποινών επί της επιχορήγησης. 3)Στις περιπτώσεις συνεργασιών δεν μπορεί να παραληφθεί-πληρωθεί ένα έργο εάν δεν ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα έργα της συνεργασίας.

24 Ενημερωθείτε για τους στόχους – υποχρεώσεις του προγράμματος για να μη βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων 4) Για τιμολόγια αγοράς για εξοπλισμό – λογισμικό άνω των 70.000€, από αντιπρόσωπο οίκου εξωτερικού που παράγει τον εξοπλισμό-λογισμικό, απαιτείται αντίγραφο των τιμολογίων αγοράς του αντιπρόσωπου από τον οίκο εξωτερικού καθώς και βεβαίωση από τον οίκο ότι πρόκειται για επίσημο αντιπρόσωπο. Φροντίστε για την εκ των προτέρων συνεννόηση με τον προμηθευτή σας για δαπάνες που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση 5) Προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στις άυλες δαπάνες (αμοιβές συμβούλων για μελέτες, κατασκευή site, κλπ), οι οποίες θα ελεγχθούν εξονυχιστικά. Ειδικά οι μελέτες θα ελεγχθούν για το περιεχόμενό τους, την αρτιότητα και για το πόσο ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Στον οδηγό υλοποίησης υπάρχει η αναλυτική μεθοδολογία αξιολόγησης των μελετών και των site.

25 Ενημερωθείτε για τους στόχους – υποχρεώσεις του προγράμματος για να μη βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων 6) Δεν επιτρέπεται ο κατακερματισμός δαπάνης, δηλαδή η τιμολόγηση μιας δαπάνης με πολλά τιμολόγια με σκοπό τη μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία εξόφλησης δαπανών. 7) Δεν επιτρέπεται ο κατακερματισμός πληρωμής ενός τιμολογίου, με σκοπό τη μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία εξόφλησης δαπανών. 8) Για το σύνολο των παραστατικών απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής απόδειξης ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (π.χ. μέσω τράπεζας). Ακόμα και αν υπολείπεται 0,01 πρέπει να προσκομισθεί εξοφλητική απόδειξη.

26 Ενημερώστε μας για τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας σας. Για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία πρέπει να έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης.

27 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ- ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Συνεργαστείτε με το σύμβουλό σας και τον Λογιστή σας – είναι οι πολυτιμότεροι συνεργάτης σας για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του έργου σας και την εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης που σας αναλογεί. Ο σοβαρός και έγκαιρος σχεδιασμός, η σωστή πληροφόρηση και η συντονισμένη συνεργασία, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες επιτυχίας στην υλοποίηση του έργου σας. Τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό: «Εκμεταλλευτείτε» την πολύχρονη εμπειρία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των στελεχών και την αμέριστη συμπαράσταση του Φορέα σας, της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

28 ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

29  www.e-kepa.gr (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής, 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκης, 2310 480000) Επιλέγετε από το μενού Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα» και πάλι από το μενού Υλοποίηση Προγράμματος ή απευθείας: στη διεύθυνση www.e-kepa.gr/frontend/articles.php?cid=7&scid=151 βρίσκετε αναρτημένα ο οδηγός υλοποίησης και χρήσιμο υλικό για την υλοποίηση των έργων σας.

30 ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  www.efepae.gr (ΕΦΕΠΑΕ, Ενδιάμεσος Φορέας Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα)  ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ- Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη) καθώς και τον διαδικτυακό της τόπο.

31 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google