Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.: Καταλύτης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Επιχειρηματικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.: Καταλύτης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Επιχειρηματικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.: Καταλύτης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» 24 Απριλίου 2012 Τραμαντζάς Κώστας Στέλεχος Ανάπτυξης

2 Ο κύκλος της αειφόρου ανάπτυξης που βασίζεται στην γνώση και την καινοτομία Εκπαίδευση Γνώση Έρευνα Καινοτομία Προϊόν Χρήμα Πανεπιστήμια Ερευνητές Επιχειρήσεις Επιχειρηματικά κεφάλαια Επιχειρηματικά κεφάλαια Θεματικά δίκτυα Θερμοκοιτίδες Τεχνολογικά πάρκα Ερευνητικά κέντρα Κράτος ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

3 Εργαλεία/ Δομές Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση και καινοτομία   Θερμοκοιτίδες   Τεχνολογικά Πάρκα   Θεματικά Περιφερειακά Δίκτυα (π.χ. Πόλος Καινοτομίας)   Θεματικές Πόλεις Καινοτομίας/ cluster   Ζώνες Καινοτομίας ( ύπερ- δομή μπορεί να εμπεριέχει θεματικά clusters)

4 Ζώνη Καινοτομίας  Μια γεωγραφικά ορισμένη περιοχή συσσώρευσης γνώσης, με συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, εντός της οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΔ).  Οι δραστηριότητές της απευθύνονται σε όλο το εύρος του κύκλου αειφόρου ανάπτυξης (clustering, branding, collocation) ενώ οι ΘΥΚΔ γίνονται προνομιούχοι μέσω της καθιέρωσης ενός ειδικού νομοθετικού πλαισίου κινήτρων.

5 Το ‘Όραμα και η Στρατηγική της A.Z.K. A.E. Όραμα της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είναι να καταστεί τα επόμενα χρόνια ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κόμβος καινοτομίας, που θα είναι ηγέτης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη: α) στην ανάπτυξη γνώσης και, β) στην επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση.

6 Δυνητικοί «πελάτες» της Ζ.ΚΑΙ.Θ  Ξένες μικρομεσαίες εταιρείες  Τμήματα Έρευνας- Ανάπτυξης Πολυεθνικών  Εγχώριες Μικρομεσαίες Εταιρείες, τμήματα Έρευνας – Ανάπτυξης  Τεχνοβλαστοί- Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσεις  Επενδυτές νέες ιδέες  καινοτόμες επιχειρήσεις

7 Κίνητρα εγκατάστασης εντός των ΘΥΚΔ (υπό έγκριση)   Κρατικές ενισχύσεις και ελαφρύνσεις για καινοτόμες εταιρείες   Ειδικό καθεστώς για φορείς επιχειρηματικής ανάπτυξης   Φοροαπαλλαγές για τις εγκατεστημένες εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. επιχειρήσεις   Ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους εντός της ΖΚΑΙΘ και υποστήριξη επιχειρήσεων για την πρόσληψη υψηλού επιπέδου επιστημόνων

8 •Σχέσεις •Συμφωνητικά •Στρατηγικές συμμαχίες •Ερευνητική ομάδα •Διοικητική ομάδα •Θέσεις εργασίας •Επιχειρηματικοί στόχοι •Γεωγραφική εμβέλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος •Βιωσιμότητα - Κερδοφορία •Διάρθρωση επένδυσης •Δραστηριότητα έντασης γνώσης •Ανάλυση οικονομικών μεγεθών •Καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα •Διατηρησιμότητα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος •Τεχνολογική εφικτότητα •Πολιτική προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας Καινοτομία Τεχνολογία Τεχνογνωσία Στρατηγικός & Επιχειρησιακός σχεδιασμός Αναπτυξιακές συνεργασίες/ Στρατηγικές συμμαχίες Ανθρώπινο δυναμικό www.thessinnozone.gr Επισκεφθείτε www.thessinnozone.gr για περισσότερες πληροφορίες Άδεια εγκατάστασης/ Κριτήρια ένταξης

9 Οικοσύστημα καινοτομίας Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης Οικοσύστημα καινοτομίας Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης Συγκοινωνίες 7 Αναψυχή 2 Μονάδες Υγείας 4 Θερμοκοιτίδες 3 Ξενοδοχεία 3 Φορείς 18 Ερευνητικά Ινστιτούτα 8 Πανεπιστημιακές Σχολές 1 ος Θ.Υ.Κ.Δ. Συγκοινωνίες 7 Αναψυχή 2 Μονάδες Υγείας 4 Θερμοκοιτίδες 3 Ξενοδοχεία 3 Φορείς 18 Ερευνητικά Ινστιτούτα 8 Πανεπιστημιακές Σχολές 1 ος Θ.Υ.Κ.Δ. CEDEFOP ΚΔΕΟΔ Εγνατία Οδός Α.Ε. ΕΚΕΤΑ 7 Ερευνητικά Ινστιτούτα ΙΤΣΑ Κ ΙΝΑ ΕΘΙΑΓΕ 8 Ερευνητικά Ινστιτούτα ΕΚΒΥ Τ.Π.Θ. Τεχνοπολις Thermi s.a. i4G Α.Π.Θ. Ερευνητική ομάδα URENIO Αμερικανική Γεωργική Σχολή Α.Π.Θ. ΤΕΦΑΑ Μουσικών Σπουδών Θεολογική Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ Α.Π.Θ. Δασολογία & Φυσικό Περιβάλλον Α.Π.Θ. Γεωπονική Σχολή Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

10 MoU: Ένα νέο ξεκίνημα   Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (8-9-2010) της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. με εταίρους οικοσυστήματος καινοτομικής επιχειρηματικότητας: 1. 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2. 2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 3. 3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕKETA). 4. 4. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 5. 5. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). 6. 6. ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 7. 7. Θερμοκοιτίδα i4G Α.Ε. 8. 8. THERMI Α.Ε. 9. 9. ΕΔΑΠ/ΤΕΠ Α.Ε. 10. 10. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (15-4-2011). 11. 11. Ινστιτούτο Μετρολογίας (14-6-2011). Στην οριοθετούμενη Ζ.ΚΑΙ.Θ. υπάρχει κορυφαία συγκέντρωση φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

11 Η αποστολή της A.Z.K. A.E. (1/2)   Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο θα ενισχύει την καινοτομία μέσω της χρήσης όλων των υπαρχόντων πόρων, προσπαθώντας να προσθέσει όσους από αυτούς λείπουν από το απαιτούμενο οικοσύστημα καινοτομίας.   Να μειώσει την απόσταση μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.   Να υποβοηθήσει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της τοπικής βιομηχανίας, και γενικότερα των επιχειρήσεων του τοπικού παραγωγικού συστήματος, με τον ερευνητικό ιστό της περιοχής.   Να εξασφαλίσει γόνιμο έδαφος για την εγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης γνώσης και ερευνητικών ινστιτούτων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό (FDIs).

12   Να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός τομέα αριστείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τουλάχιστον δύο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.   Να συνεισφέρει στη μεταβολή του οικονομικού προφίλ της Θεσσαλονίκης και της Π.Κ.Μ., με θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας.   Να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα γνώσης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω καινοτομίας, στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, να αποτελέσει προσπάθεια πιλότο σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Η αποστολή της A.Z.K. A.E. (2/2)

13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζώνη Καινοτομίας ένα όχημα υποβοήθησης επιλεγμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μία περιοχή • Οριοθέτηση Ζ.ΚΑΙ.Θ. • Χωροθέτηση ΘΥΚΔ • Κίνητρα • Κριτήρια

14 24 Απριλίου 2012 Τραμαντζάς Κώστας Στέλεχος Ανάπτυξης Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!! www.thessinnozone.gr +30 2310 379259 +30 2310 379334 email: tramantzas@thessinnozone.gr Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.: Καταλύτης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!


Κατέβασμα ppt "Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.: Καταλύτης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Επιχειρηματικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google