Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Λοϊζος Χατζηκωστής

2 Περιβάλλον Μέσα σ’ ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό εξωτερικά, μη ισορροπημένο εσωτερικά, εμφανίζονται πάντοτε διαφορές και κατ’ επέκταση αναζητούνται μέθοδοι λύσεως τους

3 Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

4 Προστατευτισμός Χθές... Προστασία από εξωτερικό ανταγωνισμό
Χαλαρός ανταγωνισμός Μονοπωλιακές – ολιγοπωλιακές τάσεις Εξασφαλισμένο κέρδος

5 Αύριο... Απελευθέρωση Αύξηση / ένταση ανταγωνισμού – ανάγκη επιβίωσης
Απρόσμενη εισβολή νέων παικτών Εισαγωγή νέων πρακτικών πιο σύγχρονων Άφιξη νέας τεχνολογίας Περισσότερες επιλογές πελατών – εντός – εκτός

6 Αλλαγές δημιουργούν ανάγκη διαφοροποίησης συνθηκών εργασίας
Αλλαγές λόγω Απελευθέρωσης Αλλαγές δημιουργούν ανάγκη διαφοροποίησης συνθηκών εργασίας Διαφοροποίηση επιφέρει αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις

7 ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Αναδιαρθρώσεις / Αναδομήσεις οδηγούν συχνά σε συγκρούσεις συντεχνιών – εργοδοτών Σκληροί αγώνες να μη χαθούν κεκτημένα δικαιώματα εργαζομένων

8 Aναδόμηση Συνεχής διαδικασία και όχι εφάπαξ
Εμπνέει αβεβαιότητα – ανησυχία Κίνδυνος αναδιάταξης – υποβάθμισης Ή ακόμη και απόλυσης

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης (Ε.Ε.Ε.)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης (Ε.Ε.Ε.) Θεσμός που απαιτεί από Υπερεθνικές Εταιρείες (ΥΕΕ) και Τράπεζες να συζητήσουν με μία Πανευρωπαϊκή Επιτροπή Υπαλλήλων που εκπροσωπεί τους υπαλλήλους από διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται η ΥΕΕ

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης
Η Ε.Ε.Ε ενισχύει το συντονισμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων μιας ΥΕΕ στις διάφορες χώρες μέλη και μη

11 ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σ’ ένα σκηνικό που διαρκώς μεταβάλλεται, τίποτα δεν μπορεί να είναι σταθερό και αναλλοίωτο Τεχνολογία και παγκοσμιοποίηση φέρνουν μαζί τις τεράστιες υποσχέσεις ευημερίας αλλά συνοδεύονται και από πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες

12 ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η πλήρης απασχόληση Αύξηση εργατικού δυναμικού με είσοδο γυναικών στην εργασία Παρουσία αλλοδαπών εργατών Παράταση σπουδών Επέκταση ορίου αποχώρησης από εργατικό δυναμικό Διαφοροποιημένες ή αυξημένες απαιτήσεις Μείωση εργάσιμου χρόνου

13 ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συμφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής Αποφυγή ψυχικών ασθενειών (π.χ εργασιακό στρες)

14 Επιδίωξη Ε.Ε Προληπτικά μέτρα κατάρτισης και εκπαίδευσης ει δυνατόν εξατομικευμένης προσέγγισης για κάθε άνεργο ώστε να ξεπεράσει τη παγίδα της μακρόχρονης ανεργίας Ενίσχυση επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους Ενσωμάτωση αδήλωτης εργασίας στη νόμιμη Πολιτικές ενεργητικής γήρανσης – παραμονή πέραν του 60 έτους Κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών – ανάλογες πολιτικές Προσαρμοστικότητα στο νέο περιεχόμενο εργασίας Επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη δια βίου μάθηση Ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων

15 α) Πλήρης απασχόληση β) Ποιότητα εργασίας γ) Κοινωνική Ενσωμάτωση
Στόχος της Ευρώπης είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ) (Λισσαβώνα) α) Πλήρης απασχόληση β) Ποιότητα εργασίας γ) Κοινωνική Ενσωμάτωση

16 ΓΕΝΙΚΑ Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα υποχρεωθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, τις απειλές, τις πιέσεις και τους περιορισμούς ενός νέου περιβάλλοντος που γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκο, απρόβλεπτο, αβέβαιο, δυναμικό, απαιτητικό, ανταγωνιστικό, παγκόσμιο και αντιφατικό

17 Η Ανάγκη Οργάνωσης ανθρώπων σε ομάδες-σύνολα προήλθε
Εν τη ενώσει η……. Η Ανάγκη Οργάνωσης ανθρώπων σε ομάδες-σύνολα προήλθε μέσα από τη διαπίστωση “Εν τη ενώσει η Ισχύς”

18 ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Οι οργανώσεις δημιουργούνται για να ικανοποιήσουν ανθρώπινες ανάγκες μέσα από το καθορισμό στόχων και σκοπών, έστω κι΄ αν έχουν ή διακινδυνεύουν να έχουν κόστος Πάντοτε περιορίζουν την ατομική ελευθερία μελών Αρνητικό κόστος λόγω μη επίτευξης στόχων

19 Οργάνωση είναι Διακριτός Συνασπισμός ατόμων σε ομάδα η οποία μέσω της κατανομής της εργασίας, δομών, συστημάτων και σχεδίων επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της σε διάρκεια χρόνου

20 ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ – ΚΟΙΝΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ – ΑΤΟΜΙΚΟΙ
Α) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Β) ΑΛΛΗΛΟ-ΕΠHΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ

21 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Συγχωνεύσεις δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων σε μία Μία επιχείρηση εξαγοράζει μία άλλη και την απορροφά σε μία πλέον ενιαία επιχειρηματική δομή

22 Τι είναι εξαγορά Εξαγορά είναι η μεταβίβαση του συνόλου της πλειοψηφίας της κυριότητας μια επιχείρησης σε μία άλλη η οποία για το σκοπό αυτό καταβάλλει κάποιο αντάλλαγμα Η εξαγοράζουσα πληρώνει ή μετρητά ή με αγορά / ανταλλαγή μετοχών

23 Τι είναι η συγχώνευση Είδη συγχωνεύσεων
Η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων εταιρειών σε μία Είδη συγχωνεύσεων (α) Κάθετη (β) Οριζόντια (γ) Συνδυασμός ετερόκλητων δραστηριοτήτων

24 Είδη συγχωνεύσεων (α) Κάθετη ολοκλήρωση: Επιχειρήσεις που καλύπτουν διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά στάδια παραγωγής (παραγωγή – κατανάλωση) (β) Οριζόντια: Eπιχειρήσεις του ίδιου Κλάδου η συναφή (γ) Ετερόκλητες: Mια ενιαία δομή αλλά με διαφορετικούς κλάδους χωρίς σύνδεση των δραστηριοτήτων τους. Εξαγορά δεν είναι συγχώνευση Η συγχώνευση μπορεί να είναι: (α) Άμεση (β) Σταδιακή (γ) Ολική (δ) Επιλεκτική

25 Βασικά κίνητρα Ε&Σ (α) Λειτουργική Βελτίωσης
Ι. Οικονομιών Κλίμακος: ίδιο κόστος – περισσότερες μονάδες παραγωγής ΙΙ. Οικονομιών φάσματος: μείωση κόστους παραγωγής – συμπληρωματικών διαδικασιών παραγωγής – π.χ. δίκτυο διανομής (β) Χρηματοδότηση: ενίσχυση αξιοπιστίας συνόλου (γ) Αντικατάσταση της μη αποτελεσματικής διοίκησης (δ) Αύξηση δύναμης στην αγορά: Διεθνή και Εθνική, περιορίζει τον ανταγωνισμό αυξάνει κέρδη (ολιγοπωλιακά) (ε) Προσωπικές επιδιώξεις διευθυντικών στελεχών: κύρος, αμοιβές, διατήρηση προνομίων

26 Επιδίωξη Σ & Ε είναι: Καλύτερη εξυπηρέτηση Περιορισμός εξόδων
Αύξηση αποδοτικότητας Μεγαλύτερα κέρδη

27 Τρεις τύποι Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ & Ε)
Τρεις τύποι Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ & Ε) Εγχώριες Σ & Ε Διασυνοριακές Σ & Ε Ειδικές (Μικτές) Σ & Ε

28 Συγχωνεύσεις Τραπεζών Κυριότερα θέματα συζήτησης της Ε.Ε.Ε
* Διατήρηση θέσεων εργασίας και κεκτημένων δικαιωμάτων * Αναβάθμιση δεξιοτήτων και προγράμματα κατάρτισης * Διαβούλευση για την πολιτική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού * Διαβεβαιώσεις για δίκαιο χειρισμό εργατικών ζητημάτων

29 Αρνητική επίδραση Τρία είδη
Εξαγορά απο τράπεζα εσωτερικού Εξαγορά από πολυεθνική Επίδραση κουλτούρας

30 Εξαγορά απο τράπεζα εσωτερικου Αρνητικές Συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις
Μείωση εργασιακού κόστους Εκχώρηση Εργασιών Αυτοματοποίηση Μείωση οφελημάτων Ανασχεδιασμός αναγκών προσωπικού Επιδίωξη μείωσης κόστους

31 Εξαγορά από Πολυεθνική Αρνητικές Συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις
Εξαγορά από Πολυεθνική Αρνητικές Συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις Εκμεταλλεύεται υφιστάμενες διαφορές στα εθνικά συστήματα αρνητικό για εργαζόμενους Εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες συντονισμού των συνδικάτων σε υπερεθνικό επίπεδο Εκμεταλλεύεται και ενισχύει τις τυχόν αντιθέσεις μεταξύ των διαφορετικών συνδικάτων

32 Επίδραση Κουλτούρας Αρνητικές Συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις
Επίδραση Κουλτούρας Αρνητικές Συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις Εισαγωγή νέου στυλ διοίκησης (εισαγόμενου) Εργασιακές σχέσεις σύμφωνα με βάση πνεύμα Διοίκησης αγοράστριας εταιρείας Επιφέρει άνιση μεταχείριση, πόλωση, τριβές και πολυάριθμες εστίες αρνητικών μεταβολών

33 Συνέπειες για Ανθρώπινο Δυναμικό
Αβεβαιότητα απασχόλησης και ανέλιξης Ανισότητες και αντιπαραθέσεις Εμφανίζεται θεσμός ομάδας και ΑΤΟΜΟΥ Πιεστικός τρόπος εργασίας – ένταση Αντιπαράθεση υφιστάμενης και νέας κουλτούρας Τάσεις μείωσης εργασιακού κόστους – απολύσεις Αποδυνάμωση συλλογικής έκφρασης

34 Σε συγχωνεύσεις   α) Αδύνατες συντεχνίες β) Ισχυρές συντεχνίες

35 α) Αδύνατες Συντεχνίες: Η Διεύθυνση αυθαίρετα εφαρμόζει αιματηρά μέτρα συρρίκνωσης και ριζοσπαστικές αναδιαρθρώσεις εις βάρος των εργαζομένων.

36 β) Ισχυρές Συντεχνίες: Η Διεύθυνση αναγκάζεται να διαπραγματευτεί με τις συντεχνίες πριν, κατά και μετά.

37 «Σκληρές» Συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις καθιστούν τις Συντεχνίες «αχρείαστες»
1. Πλείστες των εργασιών εκχωρούνται σε εξωτερικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 2. Τακτικές θέσεις δίνονται σε προσωρινούς μερικής απασχόλησης, απλής διεκπεραίωσης ΜΗ τακτικούς υπαλλήλους

38 Μερικές φορές οι μόνοι κανονικοί υπάλληλοι που παραμένουν είναι το επαγγελματικό και διευθυντικό προσωπικό που επιβλέπουν την εργασία μη τακτικών υπαλλήλων

39 Αρνητικές Συνέπειες στην Απασχόληση
Μείωση ατόμων για εργασία σε κατηγορίες χαμηλότερης εκπαίδευσης Αύξηση αναγκών σε νεότερα στελέχη (εξειδικευμένων) Αποδυνάμωση προστασίας απασχόλησης Αλλαγές στους ρόλους και καθήκοντα στελεχών Ενίσχυση ακαμψίας Διεύθυνσης Α.Δ. Κοσκίνισμα προσωπικού και στελεχών Αύξηση μονομερών διευθετήσεων Αναδομήσεις στις εργασιακές σχέσεις

40 Επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις
Επαναπροσδιορισμός κουλτούρας επιχείρησης Αμφισβήτηση κεκτημένων Πιθανές διακρίσεις λόγω προέλευσης Ομαδοποιήσεις εργαζομένων λόγω προέλευσης Προβλήματα στη συνοχή συνδικαλιστών Προβλήματα στην ενιαία διαπραγμάτευση

41 Κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη και Συγκριτικά αποτελέσματα Κύπρου με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

42 Χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα
Χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα Ελλάδα Κύπρος Ισπανία Ιταλία Μάλτα Ολλανδία Πορτογαλία

43 Μελλοντικές Επιδιώξεις Εργαζομένων
1. Μισθός 2. Συνθήκες Εργασίας 3. Ωράρια Εργασίας 4. Προαγωγές

44 ΚΥΠΡΟΣ (1999-2002) Οργανωτικές αλλαγές
Μικρές ανακατατάξεις (μέχρι σήμερα – το ίδιο στο μέλλον) Δεν υπάρχουν εμπειρίες σημαντικών αλλαγών -το μέλλον μπορεί να είναι διαφορετικό λόγω πορείας Ένταξης στη Ε.Ε Θετική προσέγγιση των Κυπρίων στις επιπτώσεις μελλοντικών Εξελίξεων (π.χ Αναδιάρθρωση)

45 Πιο εύκολη επικοινωνία συναδέλφων Κύπρου με τις κλαδικές Επιτροπές
τους και την ηγεσία της Συντεχνίας

46 ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ Η ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1: Καθόλου – 4: Πάρα Πολύ

47 Πιστεύουν οι συνάδελφοι στη Κύπρο ότι στις απόψεις τους ανταποκρίνονται θετικά οι συνδικαλιστές εκπροσώποι τους, ενώ σε πολύ μικρότερο βαθμό τους λαμβάνουν υπόψη τα διευθυντικά στελέχη.

48 ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
1: Έντονα Δυσαρεστημένος – 4: Έντονα Ικανοποιημένος

49 Συμμετοχή σε Συντεχνίες
Υψηλός ο δείκτης για τη Κύπρο (τράπεζες) που ακουμπά το 100%

50 ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ

51 Θετική εξαίρεση η Κύπρος ανάμεσα στις άλλες χώρες
Διασφάλιση Εργασίας Θετική εξαίρεση η Κύπρος ανάμεσα στις άλλες χώρες

52 Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ
1: Καθόλου – 5: Πάρα Πολύ

53 Εκπροσώπηση Συμφερόντων Μελών
Αξιοσημείωτη η ικανοποίηση των συναδέλφων (πολύ ψηλό επίπεδο)

54 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 1: Έντονα Δυσαρεστημένος – 5: Έντονα Ικανοποιημένος

55 Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ικανοποίηση για τις απολαβές
ΚΥΠΡΟΣ Ικανοποίηση από απολαβές Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ικανοποίηση για τις απολαβές

56 ΚΥΠΡΟΣ Προτεραιότητες Μισθός Συνθήκες Εργασίας Ώρες εργασίας Προαγωγές
Σύστημα Φιλοδωρήματος Εκπαίδευση εργαζομένων

57 Η «ΕΙΚΟΝΑ» ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ
1: Έντονα Δυσαρεστημένος - 4: Έντονα Ικανοποιημένος

58 Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1: Έντονα Δυσαρεστημένος – 4: Έντονα Ικανοποιημένος


Κατέβασμα ppt "ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google