Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι ψηφιακές δεξιότητες κλειδί στην Οικονομία της Γνώσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι ψηφιακές δεξιότητες κλειδί στην Οικονομία της Γνώσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι ψηφιακές δεξιότητες κλειδί στην Οικονομία της Γνώσης
Α. Βύρων Νικολαΐδης, ECDL Foundation Director

2 Μια παγκόσμια αγορά Οι προκλήσεις σήμερα
Ρεύμα Παγκοσμιοποίησης – ραγδαίες αλλαγές Συρρίκνωση / κατάργηση προστατευτισμού μεταξύ οικονομιών Άνοιγμα των αγορών προς όλες τις κατευθύνσεις Αυξανόμενη πολυπλοκότητα σε οικονοµικές και κοινωνικο-πολιτιστικές σχέσεις Αύξηση ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα: μεταξύ Ατόμων, Εταιρειών, Κρατών, Συνασπισμών Κρατών Πληροφορία και Γνώση, οι βασικοί άξονες ανάπτυξης των νέων οικονοµικών δοµών. Η Νέα Οικονομία βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση και τη διάχυσή της Αναγκαιότητα ενίσχυσης βασικών δεξιοτήτων και εξοικείωσης με τις ΤΠΕ

3 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας
Οι νέες τάσεις Συχνότερη αλλαγή εργασίας Ο μέσος εργαζόμενος «εμπλέκεται» σήμερα σε περισσότερες από 12 διαφορετικές εργασίες στη διάρκεια της «επαγγελματικής» του ζωής. Σε δύο δεκαετίες ο αριθμός αυτός θα ξεπερνά τις 19 (Έρευνα στη Βρετανία από το City & Guilds: περιλαμβάνει εσωτερικές προαγωγές, οργανωτικές αλλαγές ή αλλαγή καριέρας) Μερική απασχόληση Υψηλότερα ποσοστά σήμερα σε Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Δανία και Βέλγιο, χαμηλότερα σε Ελλάδα, Ισπανία & Πορτογαλία. Το μεγαλύτερο μερίδιο των εργαζομένων μερικής απασχόλησης έχουν οι γυναίκες. Εμφανίζεται αυξητική τάση Παράλληλη εργασία Αυξανόμενη τάση για 2 ή και παραπάνω παράλληλες εργασίες. Αναμένεται νέα γενιά εργαζομένων που θα επιδεικνύει ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων Τηλε-εργασία Αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας μετατρέποντας τον κόσμo σε μια μεγάλη «γειτονιά»

4 Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για μια ανταγωνιστική Οικονομία «Η Ένωση πρέπει να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική Οικονομία Γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες προσφερόμενες θέσεις εργασίας, και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Έως το 2010 η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε σχέση με την ποιότητα της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης που παρέχει» Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Λισσαβόνα, Μάρτιος 2000

5 Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση
Η στρατηγική της ΕΕ Για την απασχόληση: Πλήρης απασχόληση Δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασιών Ποιοτικότερο περιβάλλον εργασίας (ασφάλεια και υγιεινή) Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαριών Αύξηση βαθμού απασχολησιμότητας (67% σήμερα, στόχος 70% το 2010) Για την εκπαίδευση & την κατάρτιση: Ποιοτική αναβάθμιση Συμβατά, με τις σύγχρονες ανάγκες, συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης Ανανωρισιμότητα των τίτλων που αποκτώνται από τα κράτη μέλη της, σε όλη την ΕΕ (καθιέρωση ευρωπαϊκού πλαισίου για την αναγνώριση των προσόντων) Πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, για όλους τους πολίτες Η ΕΕ να αποτελέσει την 1η επιλογή για σπουδές, επιστηµονική και ερευνητική εργασία

6 Κτίζοντας την Κοινωνία της Γνώσης
Κινητικότητα και νέες ευκαιρίες Δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για πιο ανοικτές & προσπελάσιμες αγορές εργασίας: Ενίσχυση επαγγελματικής κινητικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων Εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς που έχουν αυξανόμενη ζήτηση στην σύγχρονη αγορά εργασίας Μείωση φραγμών για την αναγνώριση κοινών προδιαγραφών μάθησης και προσόντων σε όλη την Ευρώπη Καθιέρωση Ευρωπαϊκής Κάρτας ασφαλιστικής κάλυψης (Εuropean Health Insurance Card) Καθιέρωση ενιαίου Βιογραφικού Σημειώματος (φάκελλος EuroPass - ΕυρωΔιαβατήριο) για την Αγορά Εργασίας της ΕΕ, στο πλαίσιο της «διαφάνειας» των προσόντων των Ευρωπαίων πολιτών και της προαγωγής της εργασιακής «κινητικότητας» Διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας Άρση διοικητικών και νομικών φραγμών Ανάπτυξη γλωσσικών και πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων Διαφάνεια στην ενημέρωση για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ Ενημερωτικό portal για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και την κινητικότητα στην ΕΕ 15,2% των Ευρωπαίων πολιτών άλλαξαν κατοικία τα 2 τελευταία χρόνια, λόγω αλλαγής εργασίας (Εurostat)

7 Κτίζοντας την Κοινωνία της Γνώσης
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Δια βίου εκπαίδευση Η επικαιροποίηση των δεξιοτήτων βασική παράμετρος της απασχολησιµότητας και προϋπόθεση για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού Επαναπροσδιορισμός βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων Διαρκής αναθεώρηση των απαιτούμενων «βασικών δεξιότητων» και προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες μέσα από τα εθνικά προγράμματα παιδείας Ανάπτυξη στρατηγικών για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος Προώθηση ίσων ευκαιριών για κάθε πολίτη και δημιουργία τεχνολογικών υποδομών. Πρόσβαση για όλους στην Ευρώπη της Γνώσης.

8 Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες
Προωθώντας τον ψηφιακό αλφαβητισμό Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες DG EMPLOY, INFOSOC, EAC, ENTERPRISE e-LIG e-Learning Industry Group CEDEFOP - (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) Forum e-Skills (Κοπεγχάγη Οκτ ’02, Θεσσαλονίκη Σεπτ ’04) e-Skills Consortium Industry association European Regional Information Society Association EASK European Association for Skills & Knowledge EIF European Internet Foundation CEPIS

9 Εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Οι δεξιότητες ΤΠΕ αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η ΕΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της Πιστοποίησης γνώσεων και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την καθιέρωση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων Cedefop - Europass European reference framework of ICT jobs / ICT Curricula European e-Skills Certification Consortium ΕCDL (European Computer Driving Licence): Πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): Πιστοποίηση για Επαγγελματίες του χώρου των ΤΠΕ)

10 Γεφυρώνοντας το Ψηφιακό χάσμα
Ίδρυμα ECDL - Αποστολή Να ανυψώσει το μέσο επίπεδο χρήσης Η/Υ Να παράσχει ένα ουσιαστικό προσόν για τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» Να εδραιώσει ένα διεθνές, έγκυρο μέτρο αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ Να αναβαθμίσει το επίπεδο αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργασιακό περιβάλλον Να γεφυρώσει το «ψηφιακό χάσμα», μέσω ενός «Ανοικτού σε ΟΛΟΥΣ» Προγράμματος To ΕCDL Foundation Ιδρύθηκε το 1997 από τον CEPIS, το Συμβούλιο των Ενώσεων Επιστημόνων Πληροφορικής

11 Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα
ECDL – Διεθνώς Αποδεκτό Πρότυπο Το Πρόγραμμα ECDL πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει τις βασικές γνώσεις Πληροφορικής και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον Η/Υ και τις κύριες εφαρμογές του, σύμφωνα με ένα αποδεδειγμένο επίπεδο δεξιοτήτων Πρακτική εξέταση δεξιοτήτων και επάρκειας γνώσεων Αναγνωρισμένο πρότυπο αξιολόγησης «ψηφιακής δεξιότητας» Εξεταστική μεθοδολογία βασισμένη στις ίδιες προδιαγραφές παγκοσμίως Εξεταστέα ύλη ανεξάρτητη λογισμικού Υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, δημόσιες διοικήσεις

12 Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα
ECDL – Διεθνώς Αποδεκτό Πρότυπο Το ECDL αναγνωρίζεται διεθνώς ως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης στις δεξιότητες Χρήσης υπολογιστών και υιοθετείται ευρέως από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανώσεις και εταιρίες. Αποτελεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Πρόγραμμα Πιστοποίησης που έχει αναγνωριστεί από: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η μόνιμη επιτροπή ESDIS (High Level Group on the Employment and Social Dimension of the Information Society) πρότεινε, τον Οκτώβριο 2002, την καθιέρωση του ECDL ως το πανευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. 500 υπάλληλοι της επιτροπής συμμετέχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα πιστοποίησης. UNESCO: To Πρόγραμμα ECDL προωθείται στις Αραβικές χώρες και τη  Μέση Ανατολή, από την UNESCO. Συνεργασία έχει αναπτυχθεί και με την UNESCO στην Ρωσία HΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ: (Πρόγραμμα Ανάπτυξης): Εκπαίδευση και πιστοποίηση κατά ECDL υπαλλήλων σε 131 χώρες

13 1% των Ευρωπαίων Πολιτών είναι Υποψήφιοι ECDL (Eurobarometer)
Διεθνής Αποδοχή 138 Χώρες 36 Γλώσσες 4,780,000 Υποψήφιοι 18,000,000 Τεστ 20,000 Εξεταστικά Κέντρα Πολλαπλά Επίπεδα Πιστοποίησης Εισαγωγικό Βασικό Προχωρημένο Εξειδικευμένο 1% των Ευρωπαίων Πολιτών είναι Υποψήφιοι ECDL (Eurobarometer)

14 Μέθοδος Ανάπτυξης Προγράμματος
Επίπεδα Πληροφόρησης και Συμμετοχής CEPIS ( Επιστήμονες ΤΠΕ) Φορείς Επιστημόνων Πληροφορικής Επαγγελματίες των ΤΠΕ Εθνικοί Διαχειριστές (National Operators) Εξεταστικά Κέντρα Φορείς εκπαιδευτικού υλικού και εξεταστικού λογισμικού Ειδήμονες (Subject Matter Experts) Ειδικές Ομάδες Εργασίας Υποψήφιοι ECDL

15 Ισότιμη συμμετοχή στην Νέα Οικονομία
Για κάθε πολίτη Ειδικός σχεδιασμός, που εξασφαλίζει την ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση στη νέα ψηφιακή οικονομία από ΟΛΟΥΣ τους πολίτες, ανεξάρτητα από γένος, έθνος, φυσική ικανότητα, ηλικία ή ειδίκευση. Μη κερδοσκοπική δέσμευση για παγκόσμια αναβάθμιση «ψηφιακών» δεξιοτήτων ECDL Physical Disabilities: Ομάδα Εργασίας με στόχο την διαμόρφωση διαφορετικών μεθόδων για τη συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία των παρακάτω κατηγοριών ΑΜΕΑ (Ατόμων με Αναπηρίες): Άτομα με προβλήματα όρασης Άτομα με προβλήματα ακοής Άτομα με μόνιμο πρόβλημα φυσικής αναπηρίας Άτομα με μόνιμο ιατρικό πρόβλημα Άτομα με δυσκολίες μάθησης Για τις παραπάνω κατηγορίες η Ομάδα Εργασίας έχει προσαρμόσει την Εξέταση παρέχοντας κατά περίπτωση περισσότερο χρόνο εξέτασης, χρήση «διερμηνέα», εναλλακτικό hardware, εναλλακτικό software, προσαρμοσμένη υποδομή Εξετ. Κέντρων κ.α. Ενσωμάτωση του ECDL στο έργο «TELL-IT» του Προγράμματος Leonardo da Vinci, με σκοπό την κατάρτιση ΑΜΕΑ για απασχόληση σε Τηλεφωνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης με την χρήση των ΤΠΕ

16 Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ στην ΚτΠ
Παραδείγματα Κοινωνικής Συνεισφοράς Νορβηγία 2001: Ο πρώτος στον κόσμο τυφλός κάτοχος του ECDL Καταυλισμοί προσφύγων «Mtabila» (Τανζανία) και «Ramallah» (Παλαιστίνη): Ίδρυση Εξεταστικών Κέντρων ECDL Κένυα: Παροχή δωρεάν εκπαίδευσης / πιστοποίησης σε ειδικές κοινωνικές ομάδες Χιλή (Califica Project): Πιστοποίηση ατόμων μέσω πρωτοβουλίας της Διεθνούς Τράπεζας Tristan da Cunha: Το ECDL σε μια από τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές του πλανήτη Kabul, Sarajevo: Παρουσία του Προγράμματος σε πληγείσες περιοχές UNESCO: Αδειούχος του Προγράμματος για τις χώρες της Μέσης Ανατολής

17 Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ στην ΚτΠ
Κοινωνική Δράση και στην Ελλάδα Υποστήριξη ειδικών κοινωνικών ομάδων Συνεργασία με Κέντρα Aπεξάρτησης Τοξικομανών Κατάρτιση & πιστοποίηση ομάδας φυλακισμένων γυναικών στον τομέα των βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL Πρωτοβουλία πιστοποίησης ομάδων ΑΜΕΑ Ομάδα κωφών έλαβαν μέρος σε εξετάσεις για το πιστοποιητικό ECDL, με στόχο την αναβάθμιση των προοπτικών τους για ανεύρεση εργασίας Ο Σύλλογος «Φάρος Τυφλών» είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL Πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την μείωση του ψηφιακού χάσματος Πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης και πιστοποίηση 100 πολιτών άνω των 45 ετών, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, με βάση το equalskills Συμμετοχή σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα Η ECDL Ελλάς είναι ο συντονιστής του έργου «TELL-IT», μεταξύ άλλων επτά διεθνών εταίρων

18 Το «κόστος της άγνοιας»
Το παράδειγμα της Ιταλίας Η έρευνα «Cost of Ignorance in the Ιnformation Society» του Πανεπιστημίου SDA Bocconi, στο Μιλάνο: «Ποσοτικοποίησε» το κόστος της ψηφιακής άγνοιας για τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ιταλία και την οικονομία της χώρας Υπολόγισε την εξοικονόμηση χρόνου και την αύξηση της παραγωγικότητας που προκύπτει από την εκπαίδευση και πιστοποίηση κατά ECDL, των εργαζομένων Απέδειξε ότι το πρόγραμμα ECDL συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος Παράλληλα: Συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας και της Ένωσης Πρυτάνεων των Ιταλικών Πανεπιστημίων, «υποχρεώνει» την πλειοψηφία των πρωτοετών φοιτητών να αποκτήσει το ECDL Το μέτρο αυτό –σε συνδυασμό με συναφείς πρωτοβουλίες– αναμένεται να συμβάλλει μεσοπρόθεσμα στην αναβάθμιση του μέσου επιπέδου δεξιότητας χρήσης Η/Υ και την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς της κρατικής οικονομίας

19 Το «κόστος της άγνοιας»
Τα ευρήματα της έρευνας Οι Ιταλοί εργαζόμενοι χάνουν κατά μέσο όρο 16 ημέρες / χρόνο στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τους Η/Υ Κόστος για τη χώρα πάνω από € 15 δισεκατομμύρια τον χρόνο ( εργατομέρες / χρόνο) Η εκπαίδευση κατά ECDL συνέβαλε στην κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν Η/Υ. 70% του χρόνου που αναλώνεται σε προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ, συνδέεται άμεσα με τις εφαρμογές που καλύπτει η εκπαίδευση για την απόκτηση του ECDL Μετρήθηκε σημαντική βελτίωση της ατομικής αποδοτικότητας, η οποία κυμάνθηκε από 20% έως και 40%, ανάλογα με το αρχικό επίπεδο δεξιότητας των χρηστών Ο μέσος χρήστης εξοικονόμησε 10% του χρόνου του, λόγω της αποτελεσματικότερης χρήσης του Η/Υ. Η Ετήσια Αύξηση Παραγωγικότητας μετρήθηκε ως 115,2 ώρες / έτος Όφελος από αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του κόστους «άγνοιας» € ανά εργαζόμενο / έτος «Cost of Ignorance in the Information Society» Έρευνα του Πανεπιστημίου SDA Bocconi, στο Μιλάνο

20 Συμβολή στην Εθνική Οικονομία
Το παράδειγμα της Ιρλανδίας Aπό ουραγός πρωτοπόρος σε μια δεκαετία : Αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 220% Σημαντικές επενδύσεις όλων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στον τομέα της εκπαίδευσης 12% συνολικού Εργατικού Δυναμικού ενταγμένο στο Πρόγραμμα ECDL Εξοικονόμηση πάνω από €62.3 εκατ. ετησίως από την αύξηση της συλλογικής παραγωγικότητας που προκύπτει από την υιοθέτηση του ECDL “Impact Study”, Itech-Research, Ιρλανδία 2003

21 Αναβάθμιση Δεξιοτήτων στο Δημόσιο Τομέα
Το παράδειγμα του NHS / M. Βρετανία Η συνεισφορά του European Computer Driving Licence (ECDL®) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (National Health Service) της Μεγάλης Βρετανίας Σημαντικότερα Αποτελέσματα: Εξοικονόμηση χρόνου μέχρι και 41 λεπτά / ημέρα Μείωση άσκοπης χρήσης του Τμήματος Μηχανογράφησης μέχρι και 79% 2/3 των καταρτιζόμενων δήλωσαν ότι οι νέες τους δεξιότητες είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο, τόσο στην εργασία τους όσο και στην καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών Βελτίωση αυτοπεποίθησης για την εργασία τους μέχρι και 46% Απόδοση επένδυσης από 88% (για προχωρημένους χρήστες) μέχρι και 238% για αρχάριους Μέχρι και 76% μείωση του φόβου απέναντι στα Συστήματα Πληροφορικής του NHS Το ECDL βασικό πρότυπο κατάρτισης & πιστοποίησης για > εργαζομένους

22 Αναβάθμιση Δεξιοτήτων στο Δημόσιο Τομέα
Το παράδειγμα του NHS / M. Βρετανία Οφέλη για τους ασθενείς: Αναβαθμισμένη υποστήριξη / παρακολούθηση Καλύτερος συντονισμός και ανάθεση εργασιών Βελτίωση αποτελεσματικότητας Ευκολότερη πρόσβαση σε πρωτόκολλα και ιατρική νομοθεσία Καλύτερη οργάνωση αρχείων

23 Εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα
στον Ακαδημαϊκό τομέα Ένταξη στο Πλαίσιο Εθνικών Προσόντων Το ECDL έχει διαπιστευτεί από το Βρετανικό και Ιρλανδικό «National Qualifications Framework» (Επίπεδα 1 & 2) Αποδοχή από Πανεπιστήμια H Ένωση Συστημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων & Κολεγίων Αγγλίας είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL και προωθεί ενεργά την καθιέρωση του ECDL στον ακαδημαϊκό κόσμο Το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας και η Ένωση Πρυτάνεων των Ιταλικών Πανεπιστημίων υπέγραψαν πρωτόκολλο για την αναγνώριση του ECDL από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στην Τουρκία οι φοιτητές του Πανεπιστημίων Ege, Afyon Kocatepe, Cankaya, Maltepe και Isik, οι οποίοι κατέχουν το ECDL, απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος για τη βασική χρήση των ΤΠΕ. Παράλληλα, πάνω από 10 επιπλέον πανεπιστήμια λειτουργούν ως Εξεταστικά Κέντρα ECDL Στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL

24 Εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα
στον Ακαδημαϊκό τομέα Πάνω από 60 Βρετανικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν το ECDL ως απόδειξη γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ, ή είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL. Eνδεικτικά παραδείγματα: University of Glasgow Warwick University Bristol University of the West of England University of Manchester Institute of Science & Technology Southampton University Computing Services University of Sheffield University College of London (UCL) Goldsmiths University of London Oxford University London Metropolitan University University of Aberdeen University of Wales Swansea Westminster Business School Leeds University University of Dundee London School of Management Aston University University of Plymouth

25 Δημιουργώντας e-citizens
για την Ευρώπη της Γνώσης Οι ΤΠΕ σήμερα υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τομέων της οικονομίας. Μεγαλύτερη χρήση τους δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και την ευημερία. Για την επίτευξη όμως μιας δυνατής ανταγωνιστικής κοινωνίας δεν αρκεί η υιοθέτηση των ΤΠΕ στην βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Το κλειδί είναι το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ψηφιακά εγγράμματοι πολίτες. Η εκπαίδευση και κατάρτιση για ΟΛΟΥΣ, πολίτες κάθε φύλου και ηλικίας είναι καθοριστικός παράγοντας. Κτίζοντας μια ανταγωνιστική Ευρώπη η επένδυση στους ανθρώπους είναι ο θεμέλιος λίθος. .

26 Α Gateway to the Information Society
Computer Skills for life Α Gateway to the Information Society Α Gateway to e-Europe Σας ευχαριστώ Α. Βύρων Νικολαΐδης What impact has ECDL had on IT Training in Ireland? ECDL has changed this by improving IT Training, hence creating….


Κατέβασμα ppt "Οι ψηφιακές δεξιότητες κλειδί στην Οικονομία της Γνώσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google