Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης Διεθνώς: Προοπτικές και Επιπτώσεις από την Χρηματοπιστωτική Κρίση Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης Διεθνώς: Προοπτικές και Επιπτώσεις από την Χρηματοπιστωτική Κρίση Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης Διεθνώς: Προοπτικές και Επιπτώσεις από την Χρηματοπιστωτική Κρίση Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ιανουάριος 2009

2 Εισαγωγή  Στις ερχόμενες δεκαετίες αναμένεται σημαντική αύξηση των κρατικών δαπανών για συντάξεις εξαιτίας της:  αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής  υπογεννητικότητας  συνταξιοδότησης της γενιάς των baby boomers  Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της επάρκειας των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων, σε πολλές χώρες έγιναν και συνεχίζονται μέχρι σήμερα εκτενείς μεταρρυθμίσεις  αύξηση εισφορών  αλλαγές στους κανόνες τιμαριθμοποίησης των συντάξεων  μικρότερη αναπλήρωση του προ της συνταξιοδότησης μισθού  κίνητρα με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου εργασίας  προ-χρηματοδότηση μελλοντικών ελλειμμάτων  κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη ή για την δημιουργία επαγγελματικών ταμείων

3 Τύποι επαγγελματικών ταμείων  Παραδοσιακά ταμεία καθορισμένων παροχών (defined benefit)  Ταμεία καθορισμένων εισφορών (defined contribution)  Υβριδικά ταμεία (hybrid plans)  εξαρτημένα ταμεία παροχών (conditional benefit plans)  average career pension plans  cash balance plans

4 Βασικοί τύποι επαγγελματικών ταμείων σε επιλεγμένες χώρες του ΟΟΣΑ, 2006 (% συνολικής περιουσίας σε ταμεία ΚΕ και ΚΠ)

5 Περιουσία επαγγελματικών ταμείων στις χώρες του ΟΟΣΑ, 2007 (% ΑΕΠ)

6 Ποσοστό εργαζομένων που ασφαλίζονται σε επαγγελματικά ταμεία Ολλανδία90.0% Δανία73.0% Γερμανία60.0% Βέλγιο51.0% Μ. Βρετανία 47.1% ΗΠΑ44.4% Ιρλανδία40.1% Καναδάς39.0% Ιταλία31.0% Γαλλία15.0% Αυστρία13.2% Σουηδία9.0% Ισπανία8.0% Φινλανδία8.0% Πορτογαλία3.7% Πηγή: Privately managed funded pension provision and their contribution to adequate and sustainable pension, Social Protection Committee, EU, 2008.

7 Πηγές εισοδημάτων συνταξιούχων - το “μέγεθος” των τριών πυλώνων Χώρα1 ος Πυλώνας2 ος Πυλώνας3 ος Πυλώνας Γερμανία85%5%10% Γαλλία79%6%15% Ιταλία74%1%25% Ισπανία92%4%4% Ολλανδία50%40%10% Ελβετία42%32%26% Μ. Βρετανία 65%25%10% ΗΠΑ45%13%42% Πηγή: Axel Borsch-Supan, Mind the gap: the effectiveness of incentives to boost retirement savings in Europe, 2004.

8 Περιουσία ιδιωτικών ασφαλιστικών ταμείων και ποσοστό αναπλήρωσης από δημόσιες συντάξεις Πηγή: OECD Global Pension Statistics and OECD estimates.

9 Τάσεις και προοπτικές επαγγελματικών ταμείων διεθνώς 1.Κίνητρα για την δημιουργία ή ανάπτυξη επαγγελματικών ταμείων  την περίοδο 2000-2006 θεσμοθετήθηκαν επαγγελματικά ταμεία σε 15 χώρες  προώθηση κλαδικών ταμείων σε Βέλγιο και Γερμανία  απλοποίηση και μείωση λειτουργικού κόστους ταμείων καθορισμένων εισφορών σε Ιρλανδία, Μ. Βρετανία και Σουηδία 2.Στροφή από ταμεία καθορισμένων παροχών σε υβριδικά και ταμεία καθορισμένων παροχών  Μ. Βρετανία – περιορισμός συμμετοχής νέων εργαζομένων σε ταμεία καθορισμένων παροχών  ΗΠΑ – στροφή σε cash balance plans και ταμεία καθορισμένων εισφορών  Ολλανδία – στροφή σε average career pension plans

10 Τάσεις και προοπτικές επαγγελματικών ταμείων διεθνώς 3.Περισσότερη και καλύτερη εποπτεία  νέοι λογιστικοί κανόνες που αφορούν την αποτίμηση των υποχρεώσεων (ΙFRS 17/IAS19/FAS87) και την αποτύπωση τους στον ισολογισμό των επιχειρήσεων έχουν μεγεθύνει το κόστος και του κινδύνους για τις εταιρίες χορηγούς  κανονιστικά πλαίσια με βάση τους κινδύνους (risk based regulation)  ταμεία προστασίας συντάξεων (π.χ. PBGC-ΗΠΑ, PPF-Μ. Βρετανία) 4.Καλύτερη διακυβέρνηση  απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία αποτελεσματικού ιδιωτικού τομέα συντάξεων  υιοθέτηση κανονισμών χρηστής διακυβέρνησης 5.Νέα χρηματο-οικονομικά προϊόντα για την διαχείριση κινδύνων  μακροχρόνια κρατικά ομόλογα  ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό  παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και πληθωρισμού)  annuities

11 Χρηματοπιστωτική κρίση: συνέπειες Μεγάλη πτώση στην περιουσία των ταμείων  Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μέχρι τον Οκτώβριο του 2008, η συνολική περιουσία των ταμείων του δευτέρου πυλώνα είχε μειωθεί κατά 20%. Υπολογίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους οι απώλειες των ταμείων θα ξεπεράσουν το 25%.  Παρά την μεγάλη πτώση του 2008, η μέση ετήσια πραγματική απόδοση ταμείων την τελευταία δεκαπενταετία ήταν στην Σουηδία 8,5% και στις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία 6,1% (ΟΟΣΑ, Pension Markets in Focus, Dec. 2008) 1.Μείωση περιουσίας

12 Αποδόσεις επαγγελματικών ταμείων στις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία (1982-2008) Πηγή: Comparing aggregate investment returns in privately managed pension funds, W. Tapia, OECD working paper, Sept. 2008. Οι αποδόσεις του 2008 βασίζονται σε στοιχεία από το Pension Markets in Focus, OECD Dec. 2008 και υπολογισμούς του συγγραφέα

13 Χρηματοπιστωτική κρίση: συνέπειες Χρηματοπιστωτική κρίση: συνέπειες Οι επιπτώσεις από την μείωση της περιουσίας, εξαρτώνται από τον τύπο του επαγγελματικού ταμείου  Ταμεία καθορισμένων εισφορών Επιπτώσεις εξαρτώνται από την κατανομή επενδύσεων (% σε μετοχές) και την ηλικία του ασφαλισμένου  Ταμεία καθορισμένων παροχών Κίνδυνος μειωμένων συντάξεων σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη. 1.Μείωση περιουσίας

14  Η κρίση είχε σαν συνέπεια την μείωση της περιουσίας και παράλληλα την αύξηση των υποχρεώσεων των ταμείων  Την περίοδο 1998-2008 ο λόγος περιουσίας/ υποχρεώσεων επιδεινώθηκε κατά 36,3% (29% επιδείνωση το 2008) Πηγή: 2009 Global Pension Assets Study, Watson Wyatt worldwide Χρηματοπιστωτική κρίση: συνέπειες 2.Αύξηση υποχρεώσεων

15  Μείωση των επενδύσεων σε μετοχές, αύξηση των ομολόγων, διασπορά επενδυτικού κινδύνου  Αναθεώρηση της απόφασης για επενδύσεις σε προϊόντα υψηλού κινδύνου (hedge funds, private equity, structured products, commodities)  Λιγότερη χρήση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνων(μετοχών, επιτοκίων, πληθωρισμού, μακροζωίας) – ελαχιστοποίηση κινδύνου αντισυμβαλλομένου (counterparty risk)  Ελαστικότερη εφαρμογή κανόνων για την αποτίμηση των υποχρεώσεων και την διατήρηση του λόγου περιουσίας υποχρεώσεων Χρηματοπιστωτική κρίση: συνέπειες 3.Μικρότερη ανοχή στον κίνδυνο

16 Επαγγελματικά ταμεία – τάσεις και προοπτικές συμπεράσματα  Σχεδιασμός νέων τύπων ταμείων που θα:  μοιράζουν τους κινδύνους  προσαρμόζουν τις παροχές στις επικρατούσες χρηματο- οικονομικές συνθήκες  εγγυώνται ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών  Αποτελεσματικότερη εποπτεία, διακυβέρνηση και προστασία  Η χρηματοοικονομική κρίση αναδεικνύει την αξία του συστήματος πολλών πυλώνων

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

18 2.Χρηματοπιστωτική κρίση και ελλείμματα των Βρετανικών επαγγελματικών ταμείων (σε δισ. λίρες) Πηγή: Pension Protection Fund, The PPF 7800 index, UK, Dec. 2008


Κατέβασμα ppt "Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης Διεθνώς: Προοπτικές και Επιπτώσεις από την Χρηματοπιστωτική Κρίση Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google