Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας που έγινε στα πλαίσια της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας που έγινε στα πλαίσια της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας που έγινε στα πλαίσια της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής.

2

3 Οι βιωματικές δράσεις εφαρμόζουν την μέθοδο project Το Νέο Σχολείο Το Νέο Σχολείο

4

5 O Howard Gardner (1983) μελετώντας τις λειτουργίες του εγκεφάλου έκανε λόγο για την πολλαπλότητα και την πολυμορφία της ανθρώπινης νοημοσύνης και τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης που αντιστοιχούν σε κάθε μορφή O Howard Gardner (1983) μελετώντας τις λειτουργίες του εγκεφάλου έκανε λόγο για την πολλαπλότητα και την πολυμορφία της ανθρώπινης νοημοσύνης και τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης που αντιστοιχούν σε κάθε μορφή Ο Guilford υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη συνίσταται από πέντε τουλάχιστον διαφορετικούς τύπους γνωστικών διεργασιών: Λειτουργίες του ανθρώπινου νου: κατανόηση.μνήμη. συγκλίνουσα κριτική σκέψη. αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη. αξιολόγηση. Ο Guilford υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη συνίσταται από πέντε τουλάχιστον διαφορετικούς τύπους γνωστικών διεργασιών: Λειτουργίες του ανθρώπινου νου: κατανόηση.μνήμη. συγκλίνουσα κριτική σκέψη. αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη. αξιολόγηση.

6

7 Πρώτος ο παιδαγωγός Richards χρησιμοποίησε τον όρο Project και εννοούσε με αυτόν τη διδασκαλία της χειρονακτικής εργασίας σύμφωνα με ορισμένο τρόπο Τη μέθοδο όμως εισηγήθηκε πρώτος το 1918 ο παιδαγωγός William H. Kilpatrick ο οποίος υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του J. Dewey. Σύμφωνα με τον Kilpatrick η μέθοδος project είναι «μία σχεδιασμένη δράση, η οποία γίνεται με όλη την καρδιά και λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον». (Kilpatrick, 1935)

8 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ PROJECT: ονομάζουμε το σύνθετο έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Για την επίτευξη αυτού πρέπει να γίνει διαχείριση:  του ανθρώπινου δυναμικού  των διαθέσιμων υλικών  του διαθέσιμου χρόνου ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PROJECT ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PROJECT: Είναι ένα σύνθετο έργο που αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κινητοποίηση των μαθητών με σκοπό την μελέτη μιας θεματικής ενότητας και την δημιουργία ενός τελικού προϊόντος που δηλώνει την ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, ψυχοκινητικών δεξιοτήτων Για την επίτευξη αυτού πρέπει να γίνει διαχείριση:  του μαθητικού δυναμικού  των διαθέσιμων υλικών  του διαθέσιμου χρόνου ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ PROJECT: ονομάζουμε το σύνθετο έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Για την επίτευξη αυτού πρέπει να γίνει διαχείριση:  του ανθρώπινου δυναμικού  των διαθέσιμων υλικών  του διαθέσιμου χρόνου ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PROJECT ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PROJECT: Είναι ένα σύνθετο έργο που αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κινητοποίηση των μαθητών με σκοπό την μελέτη μιας θεματικής ενότητας και την δημιουργία ενός τελικού προϊόντος που δηλώνει την ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, ψυχοκινητικών δεξιοτήτων Για την επίτευξη αυτού πρέπει να γίνει διαχείριση:  του μαθητικού δυναμικού  των διαθέσιμων υλικών  του διαθέσιμου χρόνου

9 Μέθοδος Project Ως «μέθοδο Project» μπορούμε να θεωρήσουμε τον τρόπο της «Ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδα- σκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν». (Frey, 1998, σελ 9)

10 Δέσμευση •Οι μαθητές αναπτύσσουν δεσμούς στην ομάδα αλλά και σαν τμήμα Στόχευση •Εντοπισμός προβλήματος/ζητήματος Σχεδιασμό ς •Προσδιορισμός δραστηριοτήτων •Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Εκτέλεση •Εφαρμογή των δραστηριοτήτων •Εκτυλίσσεται σε αλληλεπίδραση με τον σχεδιασμό •Πιθανός επανασχεδιασμός Αξιολόγηση •Τι έμαθα •Πως το έμαθα Δράσεις •Παρουσίαση-ενημέρωση-παρέμβαση

11 Χωρισμός ομάδων ( α επιλογή ) Χωρισμός ομάδων ( α επιλογή ) Δημιουργία Συμβολαίου Δημιουργία Συμβολαίου - Ατομικού φακέλου Ατομικού φακέλου Δημιουργία Συμβολαίου Ατομικού φακέλου Προβληματισμός ή Εντοπισμός θέματος Προβληματισμός ή Εντοπισμός θέματος Δημιουργία τίτλου -Ερωτήματα –Σκοπός -Στόχοι Ερωτήματα –Σκοπός -ΣτόχοιΕρωτήματα –Σκοπός -Στόχοι Χωρισμός ομάδων (οριστικοποίηση των ομάδων)

12 Χρονοδιάγραμμα – Προγραμματισμός Χρονοδιάγραμμα – Προγραμματισμός Δραστηριότητες Δραστηριότητες - Αναθέσεις εργασιών σε ομάδες Αναθέσεις εργασιών σε ομάδες Δραστηριότητες Αναθέσεις εργασιών σε ομάδες Ρόλοι μαθητώνΡόλοι μαθητών - Ομαδικός φάκελος Ομαδικός φάκελος Ρόλοι μαθητώνΟμαδικός φάκελος Συγκέντρωση υλικού Επεξεργασία υλικού Σύνθεση εργασίας Παρουσίαση

13 Τι αξιολογείται ? αξιολογείται Συμμετοχή Οργάνωση Συνεργασία Συνέπεια Γνώσεις Κριτική Σκέψη Παρουσίαση

14 Συστηματική παρατήρηση Ρουμπρίκα ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ.Ε.Μ. Αυτό αξιολόγηση Αυτό αξιολόγηση Έτερο αξιολόγηση Έτερο αξιολόγηση

15 ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΕΣ ΑΦΙΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ POWER POINT POWER POINT MOVIE MAKER ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΑΤΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΑΤΙ

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Φάσουρας Δημήτριος Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ΠΕ 17.03 Email:dfasouras@gmail.com

17 Μια ρουμπρίκα είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης (1) Είναι ένα σύνολο προτύπων και κριτηρίων που συνδέονται με τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος Χρησιμοποιείται για να μετρήσει την απόδοση ενός μαθητή/ομάδας στις εργασίες που του/της αναθέτονται. Οι ρουμπρίκες επιτρέπουν την τυποποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με τα διευκρινισμένα κριτήρια, καθιστώντας τη βαθμολόγηση απλούστερη (wikipedia, 2009). Οι ρουμπρίκες αποτελούν επίσης ένα βοηθητικό εργαλείο για την αυτό αξιολόγηση του ιδίου του μαθητή επιστροφή

18 Ωστόσο, με δεδομένη τη φύση του διδακτικού αντικειμένου είναι ευνόητο αφενός ότι στη ΣΚΖ δεν ενδείκνυται η γραπτή αξιολόγηση, αφετέρου ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στο βαθμό επίτευξης των ΠΜΑ αλλά κυρίως στο βαθμό ποιοτικής συμμετοχής στις δραστηριότητες, αξιοποίησης της σκέψης, επεξεργασίας του συναισθήματος, συνεργατικής διάθεσης με τα άλλα μέλη της ομάδας. Κι αυτό γιατί, στη σχολική ηλικία, οι διατομικές διαφορές σε θέματα που αφορούν την ψυχο-κοινωνικο-συναισθηματική διάσταση της προσωπικότητας του παιδιού δεν οφείλονται απαραίτητα σε μειωμένη προσπάθεια ή μειωμένη γνωστική ικανότητα αλλά και (α) στο βαθμό κατάκτησης δεξιοτήτων που δεν κατακτώνται στην ίδια ακριβώς ηλικία από όλα τα παιδιά (β) καθώς και στη διαφορετική ποιότητα κοινωνικοποίησης των παιδιών στο πλαίσιο της οικογένειας. (σελ 19) επιστροφή

19 Επιπλέον, επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη του συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου και την επεξεργασία των ΣΕ προτείνεται μία σειρά από δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της έννοιας της ομάδας, καθώς και των όρων λειτουργίας της με ένα «διαφορετικό» τρόπο. Είναι σημαντικό να τεθούν εκ των προτέρων βασικές αρχές όπως η σεβασμός της άποψης των άλλων, η ελευθερία της έκφρασης, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η συνεργατικότητα, η εμπιστευτικότητα, η αλληλοϋποστήριξη κ.ά. ( Σελ 19 ) επιστροφή

20 Ο προσανατολισμός του Νέου Σχολείου και οι αρχές στις οποίες στηρίζεται αποσκοπούν: Στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Αυτό προϋποθέτει την ισόρροπη ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και τη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος, το οποίο θα διευκολύνει τη μάθηση και θα προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. ( σελ 5 )

21 τα μέλη της ομάδας χωρίζονται σε υποομάδες ή λειτουργούν ατομικά στην βάση όμως της συλλογικότητας και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες «αποστολές»- τμήματα του συνολικού έργου.

22 (Σελ 61) Φύλλο εργασίας Φύλλο εργασίας

23 Ελεγχόμενες μορφες μάθησης : Ο εκπαιδευτικός ορίζει τα ερωτήματα και τα ακριβή βήματα της διερεύνησης τους Φθίνουσες μορφές μάθησης : Ο εκπαιδευτικός ορίζει τα ερωτήματα και οι μαθητές ορίζουν τους τρόπους διερεύνησης τους Ακαθοδήγητες μορφές μάθησης: Οι μαθητές ορίζουν τα ερωτήματα και τους τρόπους διερεύνησης τους


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας που έγινε στα πλαίσια της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google