Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εμπειρια απο την εφαρμογη των Βιωματικών Δρασεων στο Πιλοτικό Γυμνασιο. Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας που έγινε στα πλαίσια της Σχολικής και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εμπειρια απο την εφαρμογη των Βιωματικών Δρασεων στο Πιλοτικό Γυμνασιο. Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας που έγινε στα πλαίσια της Σχολικής και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εμπειρια απο την εφαρμογη των Βιωματικών Δρασεων στο Πιλοτικό Γυμνασιο.
Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας που έγινε στα πλαίσια της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής.

2 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT

3 Οι βιωματικές δράσεις εφαρμόζουν την μέθοδο project
Το Νέο Σχολείο Οι βιωματικές δράσεις εφαρμόζουν την μέθοδο project

4 ΓΙΑΤΙ ΤΟ PROJECT ?

5 Λειτουργίες του ανθρώπινου νου:
O Howard Gardner (1983) μελετώντας τις λειτουργίες του εγκεφάλου έκανε λόγο για την πολλαπλότητα και την πολυμορφία της ανθρώπινης νοημοσύνης και τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης που αντιστοιχούν σε κάθε μορφή Ο Guilford υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη συνίσταται από πέντε τουλάχιστον διαφορετικούς τύπους γνωστικών διεργασιών: Λειτουργίες του ανθρώπινου νου: κατανόηση. μνήμη. συγκλίνουσα κριτική σκέψη. αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη. αξιολόγηση.

6 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ PROJECT ? (ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

7 Πρώτος ο παιδαγωγός Richards χρησιμοποίησε τον όρο Project και εννοούσε με αυτόν τη διδασκαλία της χειρονακτικής εργασίας σύμφωνα με ορισμένο τρόπο Τη μέθοδο όμως εισηγήθηκε πρώτος το 1918 ο παιδαγωγός William H. Kilpatrick ο οποίος υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του J. Dewey. Σύμφωνα με τον Kilpatrick η μέθοδος project είναι «μία σχεδιασμένη δράση, η οποία γίνεται με όλη την καρδιά και λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον». (Kilpatrick, 1935)

8 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROGECT)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ PROJECT: ονομάζουμε το σύνθετο έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Για την επίτευξη αυτού πρέπει να γίνει διαχείριση: του ανθρώπινου δυναμικού των διαθέσιμων υλικών του διαθέσιμου χρόνου ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PROJECT ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PROJECT: Είναι ένα σύνθετο έργο που αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κινητοποίηση των μαθητών με σκοπό την μελέτη μιας θεματικής ενότητας και την δημιουργία ενός τελικού προϊόντος που δηλώνει την ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, ψυχοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητικού δυναμικού

9 Μέθοδος Project Ως «μέθοδο Project» μπορούμε να θεωρήσουμε τον τρόπο της «Ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδα- σκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν». (Frey, 1998, σελ 9)

10 Γενικα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝOΣ PROJECT
Δέσμευση Οι μαθητές αναπτύσσουν δεσμούς στην ομάδα αλλά και σαν τμήμα Στόχευση Εντοπισμός προβλήματος/ζητήματος Σχεδιασμός Προσδιορισμός δραστηριοτήτων Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Εκτέλεση Εφαρμογή των δραστηριοτήτων Εκτυλίσσεται σε αλληλεπίδραση με τον σχεδιασμό Πιθανός επανασχεδιασμός Αξιολόγηση Τι έμαθα Πως το έμαθα Δράσεις Παρουσίαση-ενημέρωση-παρέμβαση Ο προγραμματισμός κατά τον Kilpatrick (βασικό θεωρητικό των projects) έχει μεγάλη σημασία και για την ίδια την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας

11 ΒΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΟΣ PROJECT
Χωρισμός ομάδων ( α επιλογή ) Δημιουργία Συμβολαίου - Ατομικού φακέλου Προβληματισμός ή Εντοπισμός θέματος Δημιουργία τίτλου -Ερωτήματα –Σκοπός -Στόχοι Χωρισμός ομάδων (οριστικοποίηση των ομάδων) Δέσμευση Στόχευση Η στόχευση δηλαδή η συλλογική απόφαση για το στόχο της πρακτικής παρέμβασης της ομάδας, βασίζεται, σύμφωνα με τη «φιλοσοφία» των σχεδίων εργασίας, σε ένα συγκερασμό των ερωτημάτων, των προβληματισμών, των ενδιαφερόντων των μελών της ομάδας με αντίστοιχους προβληματισμούς και ενδιαφέροντα της ευρύτερης κοινωνίας. Προσανατολίζει τις δραστηριότητες των νέων στη συνειδητοποίηση και την εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

12 Σχεδιασμός Εκτέλεση Χρονοδιάγραμμα – Προγραμματισμός
Δραστηριότητες - Αναθέσεις εργασιών σε ομάδες Ρόλοι μαθητών - Ομαδικός φάκελος Συγκέντρωση υλικού Επεξεργασία υλικού Σύνθεση εργασίας Παρουσίαση Σχεδιασμός Εκτέλεση

13 αξιολογηση Συμμετοχή Οργάνωση Συνεργασία Συνέπεια Γνώσεις
Τι αξιολογείται ? Συμμετοχή Οργάνωση Συνεργασία Συνέπεια Γνώσεις Κριτική Σκέψη Παρουσίαση

14 Με ποιο τροπο ; Συστηματική παρατήρηση Ρουμπρίκα Φ.Ε.Μ.
ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ.Ε.Μ. Αυτό αξιολόγηση Έτερο αξιολόγηση Κριτική σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. Αρχικά το άτομο μαθαίνει να στέκεται κριτικά όταν γνωρίζει τι να ρωτά πώς και πότε και στη συνέχεια πώς να σκέφτεται λογικά πότε και ποιες μεθόδους και στρατηγικές να χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι σημαντικές για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Η εισαγωγή αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να αρχίσει ήδη από την προσχολική ηλικία. Είναι σημαντικό ότι οι δεξιότητες ανάλυσης, σύγκρισης και σύνθεσης πρέπει αναπτυχθούν σε μικρή ηλικία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις εφαρμόσουν σε κατάλληλες καταστάσεις, είτε στην ακαδημαϊκή ή την προσωπική τους ζωή. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο συνδυασμό δεξιοτήτων. Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής: Λογική: Η Λογική ασχολείται με τους κανόνες που χρησιμοποιούμε για να βγάζουμε σωστά συμπεράσματα, συνεπώς μας ενδιαφέρουν τα επιχειρήματα και οι συλλογισμοί. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: Βασιζόμαστε στη λογική και όχι στο συναίσθημα Απαιτούμε αποδεικτικά στοιχεία Βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές εξηγήσεις Αυτογνωσία: Σταθμίζουμε τις επιδράσεις των κινήτρων και των προκαταλήψεων μας
 αναγνωρίζουμε τις δικές μας υποθέσεις ή προκαταλήψεις Τιμιότητα: Αναγνωρίζουμε τις συναισθηματικές παρορμήσεις, εγωιστικά κίνητρα, ή άλλες πλάνες. Ευρύτητα πνεύματος:  Αξιολογούμε όλα τα εύλογα συμπεράσματα Μελετούμε την ποικιλία των πιθανών απόψεων ή οπτικών γωνιών Παραμένουμε ανοικτοί σε εναλλακτικές ερμηνείες Δεχόμαστε νέες εξηγήσεις και μοντέλα, διότι για παράδειγμα είναι καλύτερα τα στοιχεία, ή είναι πιο απλά, ή έχουν λιγότερες ασυνέπειες ή καλύπτουν περισσότερα δεδομένα Αποδεχόμαστε νέες προτεραιότητες, προχωρώντας σε επαναξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων ή επανεκτίμηση των πραγματικών συμφερόντων μας Πειθαρχία:  Είμαστε ακριβείς, λεπτομερείς, πλήρεις και εξαντλητικοί Αντιστεκόμαστε στην χειραγώγηση και σε παράλογες προσφυγές Αποφεύγουμε γρήγορες αποφάσεις Αποφασιστικότητα:  αναγνωρίζουμε τη σημασία και αξία των εναλλακτικών υποθέσεων και προοπτικών αναγνωρίζουμε την έκταση και το βάρος της απόδειξης Εν ολίγοις, οι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη, είναι από τη φύση τους σκεπτικιστές, είναι ενεργοί, όχι παθητικοί. Δεν έχουν εγωιστική άποψη για τον κόσμο. Είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προοπτικές. Είναι πρόθυμοι να αμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις τους και να διερευνήσουν ανταγωνιστικά στοιχεία. Η κριτική σκέψη μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε ένα ευρύ φάσμα υποκειμενικών αναλύσεων αλλά με αντικειμενικά κριτήρια, και να αξιολογήσουμε πόσο καλά κάθε ανάλυση θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες μας. Τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να είναι δεδομένα, αλλά το πώς θα τα ερμηνεύσουμε, αυτό μπορεί να διαφέρει. Αντίθετα, τα παθητικά, μη κριτικά σκεπτόμενα άτομα λαμβάνουν μια απλουστευτική άποψη για τον κόσμο.
 Αντιλαμβάνονται τα πράγματα ως μαύρο και άσπρο.
 Αντιλαμβάνονται ερωτήματα του τύπου «ναι ή όχι» χωρίς λεπτές αποχρώσεις.
 Αδυνατούν να δουν τις συνδέσεις και την περιπλοκότητα των πραγμάτων.
 Αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν συναφή στοιχεία. Συμβουλές για την διδασκαλία της κριτικής σκέψης Ενθαρρύνετε τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις. Οι γονείς και οι δάσκαλοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν την περιέργεια των παιδιών. Εάν μια λογική δεν έχει νόημα σε ένα παιδί, θα πρέπει να το ενθαρρύνετε να εκφράσει τις αντιρρήσεις ή την δυσκολία του. Ζητήστε από τα παιδιά να εξετάσουν εναλλακτικές επεξηγήσεις και λύσεις. Είναι ωραίο να παίρνετε μια σωστή απάντηση. Όμως, πολλά προβλήματα έχουν περισσότερες από μία λύσεις. Όταν τα παιδιά εξετάζουν πολλαπλές λύσεις, μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτοι στοχαστές. Δώστε στα παιδιά διευκρινισμένες έννοιες. Τα παιδιά θα πρέπει πρακτικά να θέτουν τα πράγματα με τα δικά τους λόγια, διατηρώντας παράλληλα την έννοια ανέπαφη. Συζήτηση για τις προκαταλήψεις. Οι μαθητές όλων των τάξεων μπορούν να καταλάβουν πως τα συναισθήματα, τα κίνητρα ακόμα και οι πόθοι μας μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μας. Μην περιορίσετε την κριτική σκέψη σε αμιγώς πραγματικά ή ακαδημαϊκά θέματα.Ενθαρρύνετε τα παιδιά να συζητήσουν και να αιτιολογήσουν ηθικά, δημόσια ή πολιτικά θέματα. Προωθήστε τη γραφή. Όπως γνωρίζουν πολλοί εκπαιδευτικοί, η διαδικασία της γραφής βοηθά τους μαθητές να αποσαφηνίσουν τις εξηγήσεις τους και να οξύνουν τα επιχειρήματά τους.

15 δρασεισ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΙΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ POWER POINT MOVIE MAKER ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΑΤΙ

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ευχαριστώ για την προσοχή σας Φάσουρας Δημήτριος Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ΠΕ 17.03

17 ΟρισμΟΣ ΡΟΥΜΠΡΙΚΑΣ Μια ρουμπρίκα είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης (1) Είναι ένα σύνολο προτύπων και κριτηρίων που συνδέονται με τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος Χρησιμοποιείται για να μετρήσει την απόδοση ενός μαθητή/ομάδας στις εργασίες που του/της αναθέτονται. Οι ρουμπρίκες επιτρέπουν την τυποποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με τα διευκρινισμένα κριτήρια, καθιστώντας τη βαθμολόγηση απλούστερη (wikipedia, 2009). Οι ρουμπρίκες αποτελούν επίσης ένα βοηθητικό εργαλείο για την αυτό αξιολόγηση του ιδίου του μαθητή επιστροφή (1) που μας βοηθάει να αξιολογήσουμε μία συγκεκριμένη εργασία που έχουμε δημιουργήσει. Γνωρίζοντας ο μαθητής  πώς βαθμολογείται κάθε κομμάτι της εργασίας του, είναι ευκολότερο να κάνει την αυτοκριτική του και να αντιληφθεί που τα έχει πάει περισσότερο ή λιγότερο καλά

18 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σκζ (αξιολογηση)
Ωστόσο, με δεδομένη τη φύση του διδακτικού αντικειμένου είναι ευνόητο αφενός ότι στη ΣΚΖ δεν ενδείκνυται η γραπτή αξιολόγηση, αφετέρου ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στο βαθμό επίτευξης των ΠΜΑ αλλά κυρίως στο βαθμό ποιοτικής συμμετοχής στις δραστηριότητες, αξιοποίησης της σκέψης, επεξεργασίας του συναισθήματος, συνεργατικής διάθεσης με τα άλλα μέλη της ομάδας. Κι αυτό γιατί, στη σχολική ηλικία, οι διατομικές διαφορές σε θέματα που αφορούν την ψυχο-κοινωνικο-συναισθηματική διάσταση της προσωπικότητας του παιδιού δεν οφείλονται απαραίτητα σε μειωμένη προσπάθεια ή μειωμένη γνωστική ικανότητα αλλά και (α) στο βαθμό κατάκτησης δεξιοτήτων που δεν κατακτώνται στην ίδια ακριβώς ηλικία από όλα τα παιδιά (β) καθώς και στη διαφορετική ποιότητα κοινωνικοποίησης των παιδιών στο πλαίσιο της οικογένειας. (σελ 19) επιστροφή

19 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σκζ (ομαδα)
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη του συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου και την επεξεργασία των ΣΕ προτείνεται μία σειρά από δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της έννοιας της ομάδας, καθώς και των όρων λειτουργίας της με ένα «διαφορετικό» τρόπο. Είναι σημαντικό να τεθούν εκ των προτέρων βασικές αρχές όπως η σεβασμός της άποψης των άλλων, η ελευθερία της έκφρασης, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η συνεργατικότητα, η εμπιστευτικότητα, η αλληλοϋποστήριξη κ.ά. ( Σελ 19 ) επιστροφή

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ σκζ Ο προσανατολισμός του Νέου Σχολείου και οι αρχές στις οποίες στηρίζεται αποσκοπούν: Στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Αυτό προϋποθέτει την ισόρροπη ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και τη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος, το οποίο θα διευκολύνει τη μάθηση και θα προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. ( σελ 5 )

21 Αναθεσεισ εργασιων τα μέλη της ομάδας χωρίζονται σε υποομάδες ή λειτουργούν ατομικά στην βάση όμως της συλλογικότητας και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες «αποστολές»- τμήματα του συνολικού έργου.

22 Οδηγοσ εκπαιδευτικου σκζ (δραστηριοτητεσ)
(Σελ 61) Φύλλο εργασίας

23 Βαθμοσ καθοδηγησησ των ομαδων
Ελεγχόμενες μορφες μάθησης : Ο εκπαιδευτικός ορίζει τα ερωτήματα και τα ακριβή βήματα της διερεύνησης τους Φθίνουσες μορφές μάθησης : Ο εκπαιδευτικός ορίζει τα ερωτήματα και οι μαθητές ορίζουν τους τρόπους διερεύνησης τους Ακαθοδήγητες μορφές μάθησης: Οι μαθητές ορίζουν τα ερωτήματα και τους τρόπους διερεύνησης τους


Κατέβασμα ppt "Η εμπειρια απο την εφαρμογη των Βιωματικών Δρασεων στο Πιλοτικό Γυμνασιο. Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας που έγινε στα πλαίσια της Σχολικής και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google