Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ – ΟΟΣΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ – ΟΟΣΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ – ΟΟΣΑ

2 2 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων •Τα κόστος της γραφειοκρατίας στην Ελλάδας εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 6,8% του ΑΕΠ, δηλαδή, περίπου, 14 δις ευρώ •Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη των «27» είναι 3,5% •Η ετήσια επιβάρυνση στις Ελληνικές επιχειρήσεις κυμαίνεται στα 6 - 8 δις ευρώ •Με στόχο την απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου, η ελληνική κυβέρνηση προχωράει στην άμεση μείωση των διοικητικών βαρών κατά 25%. Στο τέλος του 2012 προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ που καλύπτει 13 τομείς της οικονομίας αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία και την τεχνογνωσία του οργανισμού στο τομέα της άρσης των διοικητικών βαρών •Η επιλογή των τομέων βασίζεται σε προεργασία της ΕΕ, αλλά και του προγράμματος στρατηγικών δράσεων που επεξεργάστηκε η Ελλάδα. Η συνεργασία αποσκοπεί ευρύτερα στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη •Η συμφωνία χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης που διαχειρίζεται το ΥΔΜΗΔ το οποίο παρακολουθεί και συντονίζει το έργο •Μείωση κατά 25% των Διοικητικών Βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας •Βελτίωση της διοικητικής, επιχειρησιακής και θεσμικής ικανότητας της διοίκησης •Μείωση και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την ανάπτυξη •Εμπιστοσύνη στον πολίτη και την επιχείρηση •Αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% (3 - 6 δις ευρώ) έως το 2025 •Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων •Μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία ευκαιριών για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων •Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και του επενδυτικού κλίματος Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου

3 3 Τι σημαίνει Διοικητικό Βάρος και Διοικητικό Κόστος Διοικητικό Βάρος Διοικητικό Κόστος Το τίμημα συμμόρφωσης µε ρυθμιστικές υποχρεώσεις το οποίο επωμίζονται επιχειρήσεις και επαγγελματίες αναγκαστικά λόγω της ύπαρξης της νομοθεσίας ή της διοικητικής διαδικασίας και που είναι δυσανάλογα υψηλό για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις Το κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διοικητικές ρυθμίσεις

4 4 Οι 13 τομείς – Συστάσεις ΟΟΣΑ ΤομέαςΣυστάσεις ΟΟΣΑ Αρχική Υπολογιζόμενη Μείωση Διοικητικού Βάρους (€) ΦΠΑ - Φορολογικό Δίκαιο5428.872.265 Εταιρικό δίκαιο / Ετήσιοι λογαριασμοί6155.737.266 Δημόσιες συμβάσεις11191.054.923 Γεωργία9191.879.220 Εργασιακό περιβάλλον / εργασιακές σχέσεις738.998.992 Περιβάλλον839.239.381 Ασφάλεια τροφίμων536.820.999 Ενέργεια1017.700.220 Αλιεία718.419.803 Τηλεπικοινωνίες613.696.838 Στατιστική33.233.433 Φαρμακευτική νομοθεσία2193.390 Τουρισμός7442.650

5 5 Διοικητικά Βάρη ανά Τομέα της Οικονομίας Τα συνολικά διοικητικά βάρη που εντοπίστηκαν ανήλθαν σε 3,28 δισεκατομμύρια ευρώ και το διοικητικό κόστος σε 4,08 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ποσοστό μεγαλύτερο των τριών τετάρτων των διοικητικών βαρών που μετρήθηκαν συγκεντρώνονται σε τρεις τομείς προτεραιότητας: Φορολογία (ΦΠΑ), Εταιρικό Δίκαιο και Ετήσιοι Λογαριασμοί και Δημόσιες Προμήθειες. % επί του συνόλου

6 6 Τι έχει κάνει το ΥΔΜΗΔ βάσει υποδείξεων του ΟΟΣΑ Μεταξύ των πρώιμων προτάσεων που υπέβαλε τον περασμένο Νοέμβριο ο ΟΟΣΑ και τα οποία έχουν ήδη νομοθετηθεί από το ΥΔΜΗΔ, καθώς καταδείκνυαν την αναγκαιότητα λήψης άμεσων παρεμβάσεων για την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, περιλαμβάνονταν: Τομέας Ετήσιων Ισολογισμών- Εταιρικού Δικαίου •Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ Τομέας Αλιείας - Λαϊκές Αγορές •Επιμήκυνση ισχύος της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες (αρ. 3 του ΠΔ 51/2006) Τομέας Κρατικών Προμηθειών •Κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του δημοσίου την ίδια ημέρα υποβολής της (ΠΔ 118/2007) Τομέας Τουρισμού •Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής μελέτης για την οικονομική βιωσιμότητα ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων (Κέντρα Συνεδριάσεων, Θεματικών πάρκων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Αθλητικών και Προπονητικών Κέντρων κ.λπ.) αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιχορηγείται για την επένδυσή του (σχετική πρόβλεψη υφίσταται σε κανονιστικές πράξεις - ΚΥΑ) Τομέας Τουρισμού •Κατάργηση της βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού περί του πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διαδρομής που ακολουθεί υπαίθριο τουριστικό τρένο στην οποία επίσης βεβαιώνεται ότι δε προκαλείται φθορά σε αρχαιολογικούς χώρους

7 7 Πρωτοβουλίες του ΥΔΜΗΔ για τη μείωση της γραφειοκρατίας Έκτός των άμεσων παρεμβάσεων για την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους που κατέδειξε ο ΟΟΣΑ, το ΥΔΜΗΔ έχει προχωρήσει αυτόνομα στις ακόλουθες ενέργειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας: •Ενίσχυση και αναβάθμιση ΚΕΠ: Τα ΚΕΠ προσφέρουν από τις αρχές Μαρτίου μια σειρά νέων υπηρεσιών: −Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ −Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ −Πιστοποιητικά Δημοτολογίου: −Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης −Βεβαίωση γέννησης −Βεβαίωση ιθαγένειας −Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ •Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων του δημοσίου τομέα •Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος για: −Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (19 δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών όπως παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών ειδών κλπ) −Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (4 δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας όπως κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας) −Γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές (αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) •Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων στα Υπουργεία: −Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων −Ναυτιλίας και Αιγαίου −Παιδείας και Θρησκευμάτων −Εθνικής Άμυνας •Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών. Ο συνολικός αριθμός των υπογραφών που καταργήθηκαν ανέρχεται σε 150


Κατέβασμα ppt "Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ – ΟΟΣΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google