Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στροφή προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γιώργος Κολοβός Υπεύθυνος του Ομίλου Egritos Group σε θέματα Πληροφορικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στροφή προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γιώργος Κολοβός Υπεύθυνος του Ομίλου Egritos Group σε θέματα Πληροφορικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στροφή προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γιώργος Κολοβός Υπεύθυνος του Ομίλου Egritos Group σε θέματα Πληροφορικής Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Οργανισμών σε θέματα Πληροφορίας και Επικοινωνίας

2 Ο Δήμος Ροδίων, πριν τελειώσει το 2009, αποφάσισε για την μεγάλη στροφή στη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του και ζήτησε την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανογραφημένων υπηρεσιών με νέα πληροφοριακά συστήματα δομημένα σε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης Η Έγκριτος Group βρέθηκε στη δύσκολη αλλά ευχάριστη θέση να της ανατεθεί το έργο και να βοηθήσει για την υλοποίηση του σε σύντομο χρονικό διάστημα

3 Η επένδυση αυτή εντάχθηκε, στις πιο κάτω μεγάλες κατηγορίες έργων και δράσεων: • Βασικές Υποδομές • Υποστηρικτικός μηχανισμός • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Διαφάνειας ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

4 • Αποκτήθηκαν νέα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας ή και με ίδιους πόρους. • Εγκαταστάθηκαν νέες ομογενοποιημένες εφαρμογές πληροφορικής στις Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Βασικές Υποδομές

5 • Πραγματοποιήθηκαν έργα που αφορούν την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου στη πόλη, με σκοπό τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος αναφορικά με την ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. • Δημιουργήθηκε και λειτουργεί η νέα διαδικτυακή πύλη (portal) του Δήμου και το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

6 Υποστηρικτικός μηχανισμός Για την επιτυχία του έργου • δόθηκαν ισχυρές εξουσιοδοτήσεις σε στελέχη του Δήμου (Αντιδημάρχους και Διευθυντές) προκειμένου να φέρουν σε πέρας το δύσκολο εγχείρημα χωρίς καθυστέρηση. • δημιουργήθηκε υποστηρικτικός μηχανισμός σε επίπεδο υπαλλήλων, • Ανατέθηκε η συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στις έμπειρες σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης εταιρείες ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ με έδρα την Αθήνα και την εταιρεία INFOTEC ΕΠΕ με έδρα τη Ρόδο που αποτελούν μέρος του ομίλου ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

7 • Ο Δήμος Ροδίων έχοντας στη διάθεση του σήμερα, ένα εύρυθμο, εκσυγχρονισμένο και χρηστικό πληροφοριακό σύστημα που στηρίζεται σε ομοιογενές, κατάλληλο και φιλικό περιβάλλον, επιτρέπει σε όλα τα επίπεδα χρηστών να πραγματοποιούν συναλλαγές γρήγορα και αξιόπιστα. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

8 • Το ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογραφημένων υπηρεσιών του Δήμου απαρτίζεται από ένα σύνολο εφαρμογών. • Η αξιοπιστία και η ασφάλεια των δεδομένων, η επεκτασιμότητα και η συμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο είναι τα βασικά στοιχεία του συστήματος. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

9 Ο Δήμος διαθέτει : • Σ ύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καλύπτοντας ανάγκες όπως βαθμολόγιο, μισθολόγιο, υπηρεσιακή κατάσταση, άδειες, μισθοδοσία κλπ • Η λεκτρονικό πρωτόκολλο • Δ ημοτολόγιο • Α ποφάσεις • Ο ικονομικό Δ ιαχειριστικό Σ ύστημα με τα υποσυστήματα τελών και προστίμων (ΤΑΠ, Αδειών καταστημάτων, Παρεπιδημούντων, Κοινοχρήστων χώρων, Διαφημίσεων, Λαϊκών αγορών, Κλήσεων κλπ) και τα υποσυστήματα Έργων, Χρηματοδοτήσεων, Αποθηκών, Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κλπ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

10 • Η διαδικτυακή πύλη (Portal) και το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών προσφέρει πληροφόρηση, για την περιοχή και τις προσφερόμενες από το Δήμο υπηρεσίες. • Σε λίγο καιρό ολοκληρώνονται και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής συναλλαγής με το Δήμο (Πιστοποιητικά, Αιτήσεις, Πληρωμές κ.α.). ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

11 Επιπλέον στο Δήμο : • Οργανώθηκε σε σημαντικό βαθμό η ταμειακή υπηρεσία δικτυώνοντας όλα τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει σε όμοιο και ενιαίο περιβάλλον με πλήρη κεντρική διαχείριση. • Για πρώτη φορά στο διπλογραφικό εφαρμόσθηκε η αναλυτική λογιστική – κοστολόγηση. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

12 Ο Δήμου Ρόδου θέλει • Την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων δικτύωσης και επικοινωνίας, προκειμένου οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά. • Οι χρήστες να μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online (μέσω ηλεκτρονικών forum πολιτών, blogs, υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης παραπόνων, κ.λ.π). • Υπολογίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε στη διάθεση μας μία δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

13 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περισσότερες πληροφορίες - Οικονομικές Υπηρεσίες • Προμήθειες – Αποθήκες - Λογιστήριο  Αυτοματοποίηση διαδικασιών καταχώρησης  Οργάνωσης της αποθήκης. Ανάπτυξη Συστήματος Κωδικοποίησης των Αποθεμάτων  Σύνδεση γραφείου προμηθειών με αποθήκη (εισαγωγή – εξαγωγή ειδών) • Έσοδα  Διαχείριση Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων  Διαχείριση Τέλους Επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων  Διαχείριση Κλήσεων ΚΟΚ και Δημοτικής Αστυνομίας  Διαχείριση ΤΑΠ, ΔΦ, ΔΤ, ΤΦ για ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα  Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας με παρακολούθηση μισθωμάτων • Ταμείο  Οργάνωση και Λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας με πλήρη παρακολούθηση των κινήσεων (κρατήσεις, χρηματοδοτήσεις, τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ) ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

14 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περισσότερες πληροφορίες - Διοικητικές Υπηρεσίες • Προσωπικό  Καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά όλο το προσωπικό  Γίνεται επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων  Αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες Μισθολογίου – Βαθμολογίου και Αδειών προσωπικού • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο • Μισθοδοσία  Διασυνδέθηκε με το Λογιστήριο και η μεταφορά των μισθοδοτικών καταστάσεων γίνεται αυτόματα ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

15 ΝΠΔΔ • Οικονομική Διαχείριση  Μηχανογραφική Ενοποίηση όλων των ΝΠΔΔ με κεντρικό σημείο την Ταμειακή • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Δημοτική Αστυνομία • Διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης κλήσεων – ενστάσεων Τροχαία • Διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης Διαχείριση Κλήσεων ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περισσότερες πληροφορίες -

16 • Αποφάσεις ΔΣ/ΔΕ  Διαχείριση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αποφάσεων ΔΣ/ΔΕ  Αυτόματη ενημέρωση διαδικτυακής πύλης • Διαχείριση Εγγράφων  Ροές Εργασιών  Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων • Παρεπιδημούντων & ΔΗΦΟΔΩ  Διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης και είσπραξης δηλώσεων ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

17 Διαδικτυακές Εφαρμογές • Webservices (επικοινωνία με τις βάσεις δεδομένων μας ) για ηλεκτρονικές συναλλαγές  Δυνατότητα αναζήτησης βεβαιωμένων οφειλών με υπολογισμό τρέχουσας προσαύξησης  Δυνατότητα αναζήτησης κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας  Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, παρεπιδημούντων, ΔΗΦΟΔΩ  Ηλεκτρονικές πληρωμές ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περισσότερες πληροφορίες -

18 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Διαφάνειας Με τη πλήρη και ολοκληρωμένη μηχανογράφηση  η διοίκηση παίρνει την πληροφορία άμεσα,  ο πολίτης εξυπηρετείται, λαμβάνει γνώση των καταστάσεων που αφορούν το Δήμο και μοιράζεται τα τεκταινόμενα. Θέλουμε στο εγγύς μέλλον  οι πολίτες να έρχονται σε άμεση επαφή με υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου (είτε με τη χρήση οθονών επαφής είτε με επικοινωνία μέσω Internet)  να αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται  να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου για τις όποιες συναλλαγές τους. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

19 Το αποτέλεσμα • Ο Δήμος Ροδίων, από το πρώτο εξάμηνο του 2010, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις επιδιώξεις ενός μεγάλου σύγχρονου οργανισμού παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. • Είναι έτοιμος για τον νέο Δήμο Ρόδου (Καλλικράτης), σε θέματα πρακτικής άσκησης εξουσίας και λειτουργίας των υπηρεσιών σε ενοποιημένη βάση. • Με τις σημερινές υποδομές ο Δήμος θα μπορέσει να εγγυηθεί μια πραγματική ανάγκη, την μετάβαση στο νέο σύστημα του ενιαίου Δήμου γρήγορα και με ασφάλεια. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

20 Το νέο όραμα και στόχος για τον ενοποιημένο Δήμο Ρόδου, είναι η επέκταση του συστήματος σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα που θα μπορεί να εξυπηρετεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου, ώστε να υποστηρίζονται με εφαρμογές πληροφορικής οι λειτουργίες του Δήμου στις αντίστοιχες υπηρεσίες.  διοικητικές,  οικονομικές,  τεχνικές,  περιβαλλοντικές,  πολεοδομικές,  αναπτυξιακές (τουριστικής, αγροτικής κλπ)  κοινωνικές κ.α. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η προοπτική

21 Σας ευχαριστώ Γιώργος Κολοβός Υπεύθυνος του Ομίλου Egritos Group σε θέματα Πληροφορικής Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Οργανισμών σε θέματα Πληροφορίας και Επικοινωνίας


Κατέβασμα ppt "Στροφή προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γιώργος Κολοβός Υπεύθυνος του Ομίλου Egritos Group σε θέματα Πληροφορικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google