Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνάντηση εκπαιδευτών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 4 Ιουνίου 2008

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνάντηση εκπαιδευτών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 4 Ιουνίου 2008"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνάντηση εκπαιδευτών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 4 Ιουνίου 2008
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης σε θέματα Πληροφορικής Π1, Π2, Π2β, Π3, Π3β, Π4 (Κ08Δ, Κ08Μ) Συνάντηση εκπαιδευτών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 4 Ιουνίου 2008

2 Σκοπός Προγράμματος Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η επιμόρφωση αυτή εστιάζεται σε δύο άξονες: την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ηλεκτρονικό αλφαβητισμό) τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη διαδικασία της μάθησης

3 Επιμόρφωση σε βασικές δεξιότητες
Σκοπός η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και αντίληψης λειτουργίας του ΗΥ Η πιστοποίηση των γνώσεων όχι αυτοσκοπός Επιβεβλημένη η πρακτική εκ μέρους των εκπαιδευομένων σε δικό τους χρόνο

4 Επιμόρφωση στην εκπαιδευτική εφαρμογή
Διαμόρφωση εκπαιδευτικής φιλοσοφίας για τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Αξιοποίηση των ΤΠΕ για ενίσχυση της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης 4

5 Πηγές Χρηματοδότησης Μέση Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Δημοτική Εκπαίδευση Δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Τράπεζα Αναπτύξεως Συμβουλίου της Ευρώπης

6 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
To παρόν Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό» για την Προγραμματική Περίοδο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

7 Σεμινάρια Από Καλοκαίρι 2006 ο διδακτικός χρόνος των Προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς Μέσης αυξήθηκε κατά 10 δ.π. Π1: Βασικές Δεξιότητες (60 δ.π.) (Επίδομα: €512,58 - £300) Π2: Βασικές Δεξιότητες (60 δ.π.) + Άλλες Δεξιότητες (20 δ.π.) (Επίδομα: €683,44 - £400) Π3: Βασικές Δεξιότητες (60 δ.π.) + Εκπ. Εφαρμογή (20 δ.π.) (Επίδομα: : €683,44 - £400)

8 Σεμινάρια Ο διδακτικός χρόνος των Προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς Δημοτικής παραμένει ο ίδιος: Π1: Βασικές Δεξιότητες (50 δ.π.) (Επίδομα: €427,15 - £250) Π2: Βασικές Δεξιότητες (50 δ.π.) + Άλλες Δεξιότητες (20 δ.π.) (Επίδομα: €598,01 - £350) Π3: Βασικές Δεξιότητες (50 δ.π.) + Εκπ. Εφαρμογή (20 δ.π.) (Επίδομα: : €598,01 - £350) Π4: Βασικές Δεξιότητες (20 δ.π.) + Εκπ. Εφαρμογή (50 δ.π.)

9 Διάρκεια σεμιναρίου (Κ08Μ)
Πρόγραμμα Π1 9 Ιουνίου 2008– 8 Ιουλίου 2008 Σύνολο 60 διδακτικών περιόδων: 15 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων Το Πρόγραμμα θα προσφέρεται: Από 9 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2008: απόγευμα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3.30 μ.μ μ.μ. ή απόγευμα Τρίτη, Πέμπτη 3.30 μ.μ μ.μ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.μ. – π.μ. και Από 1 Ιουλίου – 8 Ιουλίου 2008: καθημερινά πρωί 8.30 π.μ. – π.μ. ή απόγευμα 3.30 μ.μ μ.μ. Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: Απογευματινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 1η περίοδος 45΄ 3.30μ.μ μ.μ π.μ π.μ. 2η περίοδος 45΄ 4.15μ.μ. – 5.00 μ.μ π.μ. – π.μ. Διάλειμμα 15΄ 5.00μ.μ. – 5.15 μ.μ π.μ. – π.μ 3η περίοδος 45΄ 5.15μ.μ. – 6.00 μ.μ π.μ. – π.μ. 4η περίοδος 45΄ 6.00μ.μ. – 6.45 μ.μ π.μ. – π.μ.

10 Διάρκεια σεμιναρίου (Κ08Μ)
Πρόγραμμα Π2 9 Ιουνίου 2008– 14 Ιουλίου 2008 Σύνολο 80 διδακτικών περιόδων: 20 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων Το Πρόγραμμα θα προσφέρεται: Από 9 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2008: απόγευμα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3.30 μ.μ μ.μ. ή απόγευμα Τρίτη, Πέμπτη 3.30 μ.μ μ.μ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.μ. – π.μ. και Από 1 Ιουλίου – 14 Ιουλίου 2008: καθημερινά πρωί 8.30 π.μ. – π.μ. ή απόγευμα 3.30 μ.μ μ.μ. Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: Απογευματινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 1η περίοδος 45΄ 3.30μ.μ μ.μ π.μ π.μ. 2η περίοδος 45΄ 4.15μ.μ. – 5.00 μ.μ π.μ. – π.μ. Διάλειμμα 15΄ 5.00μ.μ. – 5.15 μ.μ π.μ. – π.μ 3η περίοδος 45΄ 5.15μ.μ. – 6.00 μ.μ π.μ. – π.μ. 4η περίοδος 45΄ 6.00μ.μ. – 6.45 μ.μ π.μ. – π.μ.

11 Διάρκεια σεμιναρίου (Κ08Μ)
Πρόγραμμα Π2β, Π3β 9 Ιουλίου 2008– 14 Ιουλίου 2008 Σύνολο 20 διδακτικών περιόδων: 5 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων Το Πρόγραμμα θα προσφέρεται: Καθημερινά πρωί 8.30 π.μ. – π.μ. ή Καθημερινά απόγευμα 3.30 μ.μ μ.μ. Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: Απογευματινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 1η περίοδος 45΄ 3.30μ.μ μ.μ π.μ π.μ. 2η περίοδος 45΄ 4.15μ.μ. – 5.00 μ.μ π.μ. – π.μ. Διάλειμμα 15΄ 5.00μ.μ. – 5.15 μ.μ π.μ. – π.μ 3η περίοδος 45΄ 5.15μ.μ. – 6.00 μ.μ π.μ. – π.μ. 4η περίοδος 45΄ 6.00μ.μ. – 6.45 μ.μ π.μ. – π.μ. 11

12 Διάρκεια σεμιναρίου (Κ08Δ)
Πρόγραμμα Π1 9 Ιουνίου 2008 – 2 Ιουλίου 2008 Σύνολο 50 διδακτικών περιόδων: 11 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων + 2 συναντήσεις των 3 διδακτικών περιόδων Το Πρόγραμμα θα προσφέρεται: Από 9 Ιουνίου – 21 Ιουνίου 2008: απόγευμα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3.30 μ.μ μ.μ. ή απόγευμα Τρίτη, Πέμπτη 3.30 μ.μ μ.μ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.μ. – π.μ. και Από 23 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2008: καθημερινά πρωί 8.30 π.μ. – π.μ. ή απόγευμα 3.30 μ.μ μ.μ. Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: Απογευματινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 1η περίοδος 45΄ 3.30μ.μ μ.μ π.μ π.μ. 2η περίοδος 45΄ 4.15μ.μ. – 5.00 μ.μ π.μ. – π.μ. Διάλειμμα 15΄ 5.00μ.μ. – 5.15 μ.μ π.μ. – π.μ 3η περίοδος 45΄ 5.15μ.μ. – 6.00 μ.μ π.μ. – π.μ. 4η περίοδος 45΄ 6.00μ.μ. – 6.45 μ.μ π.μ. – π.μ.

13 Διάρκεια σεμιναρίου (Κ08Δ)
Πρόγραμμα Π2, Π3, Π4 9 Ιουνίου 2008 – 8 Ιουλίου 2008 Σύνολο 70 διδακτικών περιόδων: 16 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων + 2 συναντήσεις των 3 διδακτικών περιόδων Το Πρόγραμμα θα προσφέρεται: Από 9 Ιουνίου – 21 Ιουνίου 2008: απόγευμα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3.30 μ.μ μ.μ. ή απόγευμα Τρίτη, Πέμπτη 3.30 μ.μ μ.μ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.μ. – π.μ. και Από 23 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2008: καθημερινά πρωί 8.30 π.μ. – π.μ. ή απόγευμα 3.30 μ.μ μ.μ. Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: Απογευματινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 1η περίοδος 45΄ 3.30μ.μ μ.μ π.μ π.μ. 2η περίοδος 45΄ 4.15μ.μ. – 5.00 μ.μ π.μ. – π.μ. Διάλειμμα 15΄ 5.00μ.μ. – 5.15 μ.μ π.μ. – π.μ 3η περίοδος 45΄ 5.15μ.μ. – 6.00 μ.μ π.μ. – π.μ. 4η περίοδος 45΄ 6.00μ.μ. – 6.45 μ.μ π.μ. – π.μ.

14 Διάρκεια σεμιναρίου (Κ08Δ)
Πρόγραμμα Π2β, Π3β 7 Ιουλίου 2008– 11 Ιουλίου 2008 Σύνολο 20 διδακτικών περιόδων: 5 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων Το Πρόγραμμα θα προσφέρεται: Καθημερινά πρωί 8.30 π.μ. – π.μ. ή Καθημερινά απόγευμα 3.30 μ.μ μ.μ. Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: Απογευματινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 1η περίοδος 45΄ 3.30μ.μ μ.μ π.μ π.μ. 2η περίοδος 45΄ 4.15μ.μ. – 5.00 μ.μ π.μ. – π.μ. Διάλειμμα 15΄ 5.00μ.μ. – 5.15 μ.μ π.μ. – π.μ 3η περίοδος 45΄ 5.15μ.μ. – 6.00 μ.μ π.μ. – π.μ. 4η περίοδος 45΄ 6.00μ.μ. – 6.45 μ.μ π.μ. – π.μ. 14

15 Περιεχόμενο Σεμιναρίου: Βασικές Δεξιότητες: Π1 και Π3-Α μέρος (50 / 60 δ.π.)
Πρόγραμμα Π1 – Π3α Βασικές Έννοιες Εισαγωγή στα Windows Επεξεργαστής Κειμένου (MS Word) Επεξεργαστής Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) Διαδίκτυο (Internet)

16 Περιεχόμενο Σεμιναρίου: Βασικές Δεξιότητες – Π2 (70 / 80 δ.π.)
Περιεχόμενο Σεμιναρίου: Βασικές Δεξιότητες – Π2 (70 / 80 δ.π.) Πρόγραμμα Π2 Βασικές Έννοιες Εισαγωγή στα Windows Επεξεργαστής Κειμένου (MS Word) Επεξεργαστής Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) Διαδίκτυο (Internet) Επεξεργαστής Λογιστικών Φύλλων Επεξεργαστής Βάσεων Δεδομένων

17 Περιεχόμενο Σεμιναρίου: Εκπαιδευτική εφαρμογή
Περιεχόμενο Σεμιναρίου: Εκπαιδευτική εφαρμογή Π3β(20 δ.π.) Εισαγωγή στην εφαρμογή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Π4 (70 δ.π.) Ανασκόπηση βασικών δεξιοτήτων Εφαρμογές των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 17

18 Ακροατήριο Προγράμματα Π1, Π2, Π3α
Εκπαιδευτικοί με καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις σε θέματα Πληροφορικής – αντιμετωπίζονται ως αρχάριοι Προγράμματα Π3β, Π4 Εκπαιδευτικοί με βασικές γνώσεις σε θέματα Πληροφορικής που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη μαθησιακή διαδικασία

19 Πιστοποίηση Προγράμματος - Εξετάσεις ECDL
Βασικές έννοιες Επεξεργασία κειμένου Επεξεργασία παρουσιάσεων Διαδίκτυο Για το Πρόγραμμα Π2 (τουλάχιστον 5 ενότητες από τις 7 των εξετάσεων ECDL) Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων ή Επεξεργασία Βάσεων Δεδομένων ΟΠΟΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΕΙ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 7 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

20 Πιστοποίηση Προγράμματος - Εξετάσεις ECDL
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν από την τελευταία εβδομάδα Αυγούστου μέχρι την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου 2008 Ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος (για ενότητες) Ηλεκτρονική εγγραφή για παρακάθιση Παροχή βοήθειας στους εκπαιδευόμενους Πρόγραμμα Εξετάσεων Θα ετοιμαστεί από την Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής σε συνεννόηση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης ενδιαφέροντος

21 Απαραίτητες επισημάνσεις (περιεχόμενο ECDL)
Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξέτασεων ECDL - Έκδοση 4.0 (σημ. 3 New ECDL Syllabus Version 4.0 ). Οι εκπαιδευτές παρακαλούνται να εκτυπώσουν το έγγραφο αυτό και θα το ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.  Οι εκπαιδευόμενοι να βεβαιωθούν ότι ξέρουν να εκτελούν πρακτικά τα διάφορα στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποτελεσματικά.

22 Απαραίτητες επισημάνσεις (δείγμα εξετάσεων ECDL)
Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε δείγματα εξετάσεων (σημ 5. Sample Tests on Syllabus Version 4.0 ) που περιέχονται σε αρχείο τύπου zip. Σημείωση (εκπαιδευτές) ο αριθμός των ερωτήσεων των δειγμάτων είναι μικρότερος από τον πραγματικό αριθμό στην εξέταση. με τα δείγματα των εξετάσεων δεν παρέχονται οποιαδήποτε αρχεία εργασίας (μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν από τους εκπαιδευτές). Στο αρχείο zip  υπάρχει έγγραφο με οδηγίες και ενημέρωση για τις διάφορες θεματικές ενότητες των εξετάσεων ECDL Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τη δομή της εξέτασης και επιλύσουν το δείγμα  εξετάσεων μόνοι τους και να το διορθώσουν με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους.

23 Απαραίτητες επισημάνσεις (λογαριασμός ηλ. Ταχυδρομείου)
Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε εκπαιδευόμενο έγκαιρα Έλεγχος εκ μέρους των εκπαιδευομένων του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου

24 Εκπαιδευτές – έντυπο και άλλο υλικό
Σημειώσεις για εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους Βοήθημα για εξετάσεις ECDL Βιβλίο σημειώσεων Π.Ι. Ψηφιακός δίσκος (Π3β, Π4) Σημειώσεις/παρουσιάσεις από εκπαιδευτές (λογότυπα) Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή Ιστοσελίδα Π.Ι.: 24

25 Στοιχεία Να χρησιμοποιείται το λογότυπο του προγράμματος (ΕΚΤ) σε σημειώσεις και να τοποθετείται στην αίθουσα μαζί με τις αφίσες του προγράμματος Το έντυπο πληρωμής (ΦΙΜΑΣ) να συμπληρωθεί από όλους (Μέση Εκπαίδευση) 25

26 Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών
Επικοινωνία με σχολεία και παραλαβή κλειδιών (στάληκε εγκύκλιος) Επικοινωνία με υπεύθυνο εργαστηρίου και διευθέτηση τυχόν αναγκών Επικοινωνία με ΠΙ (παρακολούθηση του ) για ενημέρωση για διάφορα θέματα (παραλαβή παρουσιολογίων) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ οι ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων στις διάφορες συναντήσεις (π.χ σε όλες τις συναντήσεις) Τηρούνται χρονοδιαγράμματα. Επιτόπου επισκέψεις Ετοιμασία εκπαιδευομένων για τις εξετάσεις ECDL (sample tests) Να δοθεί το ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευόμενους για αξιολόγηση του Προγράμματος Διόρθωση στοιχείων εκπαιδευομένων (σχετικό έντυπο) Παράδοση σχετικών εντύπων

27 Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών
Τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους για επιβεβαίωση συμμετοχής Ενημέρωση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τη συμπλήρωση της 2ης συνάντησης Για μη καταχωρημένες συμμετοχές εκπαιδευομένων στην ομάδα να παίρνετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώνετε το ΠΙ ούτως ώστε να γίνεται και ηλεκτρονική εγγραφή Ενημέρωση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες – μέρες των σεμιναρίων, ακύρωση συνάντησης Η ενημέρωση να γίνεται έγκαιρα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. 27

28 Εκπαιδευτές - Διαδικαστικά
Απουσίες: 20% προγράμματος Π1 – 3 απουσίες Π2, Π3, Π4 – 4 απουσίες Π2β, Π3β – 1 απουσία Επί τόπου επισκέψεις: Λειτουργούς του Π.Ι. Λειτουργούς εμπλεκόμενων Φορέων Ασφάλεια εργαστηρίων (συσκευές, λογισμικό) 28

29 Ολοκλήρωση σεμιναρίου
Τελευταία μέρα παράδοσης για όλους μέχρι Δευτέρα 21 Ιουλίου 2008 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα Λατσιά. ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν προσωπικά τα παρουσιολόγια από τους εκπαιδευτές και διαπιστωθεί στον έλεγχο που θα γίνει στο Π.Ι. πως δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένα τα παρουσιολόγια, τότε τα παρουσιολόγια θα επιστραφούν στους εκπαιδευτές και θα κληθούν οι εκπαιδευτές να παρουσιαστούν προσωπικά στο Π.Ι. Λευκωσία και να τα συμπληρώσουν πλήρως

30 Ολοκλήρωση σεμιναρίου
Θα παραδώσετε: τα παρουσιολόγια, όπου σημειώνεται ποιοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα (απουσίες) Συμπληρωμένο το μέρος ανά συνάντηση (ημερομηνία και ώρες συνάντησης) Μονογραφή του εκπαιδευτή στο τέλος κάθε συνάντησης (στήλης) Σημαντικό: παρουσίες με υπογραφές των εκπαιδευομένων τα έντυπα με τα διορθωμένα στοιχεία των εκπαιδευομένων τα έντυπα για τις εργασίες όπου σημειώνεται ποιοι έχουν αναπτύξει με επιτυχία τις εργασίες (Δημοτική εκπαίδευση και Π3β Μέσης) τα έντυπα αξιολόγησης εργασιών (Δημοτική εκπαίδευση και Π3β Μέσης) λογισμικά (Π3β, Π4) τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

31 Εργασίες Έλεγχος αριθμού εργασιών (να συμφωνεί με τον αριθμό εκπαιδευομένων της ομάδας) Στο ΠΙ παραδίδονται: Η διορθωμένη μικρή εργασία σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης για τον κάθε εκπαιδευόμενο

32 Παρατηρήσεις προηγούμενης φάσης
Όχι υπογραφές στο παρουσιολόγιο με μολύβι Να υπογράφουν (μονογράφουν) οι εκπαιδευόμενοι στο παρουσιολόγιο (όχι ν) Αλλαγές στις διευθύνσεις ή στα προσωπικά τους στοιχεία να διορθώνονται και στο αρχικό παρουσιολόγιο με τρόπο που να ξεχωρίζει Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός θα αποχωρήσει από το Πρόγραμμα θα πρέπει να στείλει πρώτα γραπτή επιστολή στον Αν. Διευθυντή του Π.Ι. όπου θα τον ενημερώνει για αυτή του την απόφαση Με την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης να σημειώνεται η απουσία με x και να μονογράφει ο εκπαιδευτής στο κάτω μέρος της στήλης Χρήση των σχετικών λογοτύπων και κειμένου Ανάρτηση των αφισών στα εργαστήρια

33 ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!


Κατέβασμα ppt "Συνάντηση εκπαιδευτών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 4 Ιουνίου 2008"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google