Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

2 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απόφαση αριθμ. 189 της 18ης Ιουνίου 2003 της Διοικητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλεια των Διακινουμένων Εργαζομένων Α2. ΣΚΟΠΟΣ Προοδευτική αντικατάσταση των κοινοτικών εντύπων (π.χ. Ε 111) για την αναγκαία υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής:  σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.,  σε κράτος του Ε.Ο.Χ.,  στην Ελβετία. Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

3 Α3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ύπαρξη ενιαίου κοινοτικού εγγράφου για την αναγκαία υγειονομική περίθαλψη για όλες τις κατηγορίες των διακινουμένων προσώπων, μετά την εξίσωση των δικαιωμάτων. Α4. ΣΤΟΧΟΙ  Εξυπηρέτηση του διακινούμενου (αποδοχή της εγκυρότητας της κάρτας, απλοποίηση των διαδικασιών (αποδοχή της εγκυρότητας της κάρτας, απλοποίηση των διαδικασιών με την άμεση πρόσβαση στους παρόχους υπηρεσιών υγείας) με την άμεση πρόσβαση στους παρόχους υπηρεσιών υγείας)  Διασφάλιση και επιτάχυνση της διαδικασίας απόδοσης των σχετικών δαπανών δαπανών  Ελαχιστοποίηση των καταστρατηγήσεων Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

4 Α5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  Εκδίδεται από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα, μετά από αίτηση.  Είναι ατομική και εκδίδεται στο όνομα του κατόχου.  Έχει περίοδο ισχύος που καθορίζεται από το Φορέα που την εκδίδει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάρκεια του εκδίδει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάρκεια του δικαιώματος του ασφαλισμένου. δικαιώματος του ασφαλισμένου.  Η ΕΚΑΑ μπορεί να εκδοθεί είτε ως ειδική κάρτα είτε ως η οπίσθια όψη υπάρχουσας εθνικής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης. οπίσθια όψη υπάρχουσας εθνικής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης.  Έχει ενιαία μορφή και ομοιογενείς προδιαγραφές για όλα τα κράτη μέλη. κράτη μέλη. Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

5 Α6. ΜΟΡΦΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Απόφαση αριθμ. 190 της 18ης Ιουνίου 2003 καθορίζει την ενιαία μορφή και τα χαρακτηριστικά αυτής με σκοπό:  την ταυτοποίηση του ασφαλισμένου, του αρμόδιου Φορέα και της κάρτας και της κάρτας  τη βεβαίωση του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος. κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος. Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

6 Η ΕΚΑΑ θα έχει το Ευρωπαϊκό Έμβλημα, τον κωδικό του εντύπου (π.χ. Ε 111) και τα εξής στοιχεία σε Λατινικούς χαρακτήρες (ISO-843):  Επώνυμο(α) του κατόχου (40 χαρ.)  Όνομα(τα) του κατόχου (35 χαρ.)  Αρ. Μητρώου ή ΑΜΚΑ του κατόχου (20 χαρ.)  Ημ/νία γέννησης του κατόχου (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)  Ημ/νία λήξης ισχύος της κάρτας (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)  Κωδικό ISO του κράτους μέλους έκδοσης της κάρτας (GR)  Κωδικό αριθμό του αρμόδιου Φορέα (4-10 χαρ.)  Ακρωνύμιο του αρμόδιου Φορέα (15 χαρ.)  Λογικό αριθμό της κάρτας (10 χαρ. για ταυτοποίηση του εκδότη της κάρτας + 10 χαρ. για τον αποκλειστικό αριθμό σειράς) της κάρτας + 10 χαρ. για τον αποκλειστικό αριθμό σειράς) Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

7 Α7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  Επώνυμο – Όνομα κατόχου: Σε διπλά επώνυμα ή ονόματα θα υπάρχει ανάμεσα η παύλα. ανάμεσα η παύλα.  Ημ/νία γέννησης: Αν δεν υπάρχει ημέρα ή μήνας, μπαίνουν 2 μηδενικά, π.χ. 00 / 00 / 1942. π.χ. 00 / 00 / 1942.  Αρ. Μητρώου ή ΑΜΚΑ: Αν σε ένα Φορέα έχ ει δοθεί ΑΜΚΑ σε όλους, τότε επιλέγεται ο ΑΜΚΑ. τότε επιλέγεται ο ΑΜΚΑ.  Κωδ. αριθμός Φορέα: Είναι ο κωδικός που έχει ορίσει η ΓΓΚΑ (Φορέας + Υποκατάστημα). (Φορέας + Υποκατάστημα).  Ακρωνύμιο Φορέα: Δε χρησιμοποιείται τελεία, π.χ. TSAY. Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

8 Α8. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την Απόφαση αριθμ. 191 της 18ης Ιουνίου 2003 της Διοικητικής Επιτροπής υλοποιείται το πρώτο στάδιο εφαρμογής της ΕΚΑΑ για την αντικατάσταση μόνον του εντύπου Ε 111 (και Ε 111 Β, όταν εκδίδεται από το Βέλγιο).  Έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2004, με παράλληλη ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 των εντύπων που έχουν εκδοθεί μέχρι τότε. 31η Δεκεμβρίου 2004 των εντύπων που έχουν εκδοθεί μέχρι τότε.  Δυνατότητα χρήσης μεταβατικής περιόδου με καταληκτική ημ/νία την 31η Δεκεμβρίου 2005 (η Ελλάδα δε θα κάνει χρήση της την 31η Δεκεμβρίου 2005 (η Ελλάδα δε θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής). δυνατότητας αυτής). Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

9 Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΑΑ (ΠΠΑ) Β1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απόφαση αριθμ. 189 της 18ης Ιουνίου 2003 της Διοικητικής Επιτροπής Β2. ΣΚΟΠΟΣ Προσωρινή αντικατάσταση της ΕΚΑΑ σε εξαιρετικές περιπτώσεις Β3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  Κλοπή ή απώλεια της ΕΚΑΑ  Αναχώρηση ατόμου εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος που καθιστά ανέφικτη την απόκτηση της ΕΚΑΑ που καθιστά ανέφικτη την απόκτηση της ΕΚΑΑ

10 Β4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  Εκδίδεται από τον ίδιο Φορέα που εκδίδει και την ΕΚΑΑ.  Είναι ατομικό και εκδίδεται στο όνομα του κατόχου.  Έχει περιορισμένη διάρκεια ισχύος, την οποία καθορίζει ο Φορέας.  Έχει ενιαία μορφή και ομοιογενείς προδιαγραφές για όλα τα κράτη μέλη. για όλα τα κράτη μέλη. Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΑΑ (ΠΠΑ)

11 Β5. ΜΟΡΦΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Η Απόφαση αριθμ. 190 της 18ης Ιουνίου 2003 καθορίζει την ενιαία μορφή και τα χαρακτηριστικά αυτού. και τα χαρακτηριστικά αυτού.  Περιέχει με την ίδια σειρά τα ίδια στοιχεία με την ΕΚΑΑ.  Επίσης, περιέχει: • την ημ/νία έκδοσής του, • την περίοδο ισχύος του (Από - Έως), • υπογραφή & σφραγίδα του Φορέα.  Οι τίτλοι του ΠΠΑ είναι στα ελληνικά.  Τα στοιχεία που συμπληρώνονται (τιμές πεδίων) είναι σε Λατινικά (ISO-843). (ISO-843).  Ο τρόπος αναγραφής των στοιχείων είναι ίδιος με αυτόν της ΕΚΑΑ. Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΑΑ (ΠΠΑ)

12 Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ Γ1. ΑΝΑΘΕΣΗ Με την αριθμ. πρωτ. 30105/958/Φ80310/18-12-2003 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΚΑ το έργο της ανάπτυξης σχετικής εφαρμογής ανατέθηκε στο ΚΗΥΚΥ. Γ2. ΣΚΟΠΟΣ Διάθεση της εφαρμογής στα Ασφαλιστικά Ταμεία Γ3. ΣΤΟΧΟΙ  Διευκόλυνση των Φορέων  Ενιαία αντιμετώπιση  Παροχή ομοιογενών στατιστικών στοιχείων στους Φορείς και το Υπουργείο

13 Γ4. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Για την έκδοση της ΕΚΑΑ ή του Πιστοποιητικού απαιτείται: • ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα Υγειονομικής Περίθαλψης από το Φορέα και για το διάστημα ισχύος της ΕΚΑΑ, από το Φορέα και για το διάστημα ισχύος της ΕΚΑΑ, • να υπάρχουν όλα τα στοιχεία του ατόμου που πρόκειται να τυπωθούν και να είναι σωστά. τυπωθούν και να είναι σωστά.  Επανέκδοση ΕΚΑΑ γίνεται μόνο σε απώλεια, καταστροφή ή εκτύπωση λανθασμένων στοιχείων αλλά με νέο Λογικό αριθμό εκτύπωση λανθασμένων στοιχείων αλλά με νέο Λογικό αριθμό και ενδεχομένως με νέα ημ/νία λήξης ισχύος της. και ενδεχομένως με νέα ημ/νία λήξης ισχύος της.  Στο ΠΠΑ, τα στοιχεία της Κάρτας (Λογικός αρ. και ημ/νία λήξης) αναφέρονται στην υπό έκδοση ΕΚΑΑ, επομένως: αναφέρονται στην υπό έκδοση ΕΚΑΑ, επομένως: • δεν επιτρέπεται να εκδοθεί ΠΠΑ μιας ΕΚΑΑ που έχει ήδη εκδοθεί, • το ΠΠΑ που προηγείται της έκδοσης μιας ΕΚΑΑ και η ΕΚΑΑ που αναφέρεται σε αυτό έχουν τον ίδιο Λογικό αριθμό. αναφέρεται σε αυτό έχουν τον ίδιο Λογικό αριθμό.  Δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή θα έχουν εξουσιοδοτημένα άτομα/χρήστες. άτομα/χρήστες. Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ

14 Γ5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η Βάση Δεδομένων, που θα αναπτυχθεί για την εφαρμογή, θα αποτελείται από ένα σύνολο οντοτήτων και σχέσεων μεταξύ των σε κανονικοποιημένη μορφή. Οι βασικές πληροφοριακές οντότητες θα είναι: • Κάτοχοι ΕΚΑΑ (άμεσα / έμμεσα ασφ/νος ή συντ/χος) • Εκδοθείσες ΕΚΑΑ • Εκδοθέντα ΠΠΑ • Είδη ΕΚΑΑ • Ο Φορέας με τα Υποκαταστήματά του • Κράτη Μέλη κ.λπ. • Νομοί Ελλάδας • Χρήστες Οι πληροφορίες που θα περιέχει η ΒΔ και οι οποίες θα αποτελέσουν τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων και των σχέσεων υπάρχουν στο Παράρτημα. Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ

15 Γ6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ : σχέση Ένα προς Ένα : σχέση Ένα προς Πολλά : σχέση Ένα προς Ένα ή Κανένα Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ Υποκαταστήματα Φορέας Κάτοχος ΕΚΑΑ ΕΚΑΑ Πιστοποιητικά Είδη ΕΚΑΑ

16 Γ7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Αίτηση ενδιαφερόμενου Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί το Μητρώο των Κατόχων ΕΚΑΑ.  Έλεγχος δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης  Από τον αρμόδιο υπάλληλο με βάση τις προϋποθέσεις κάθε Φορέα.  Η ημ/νία λήξης του δικαιώματος να σημειώνεται στην αίτηση από τον αρμόδιο υπάλληλο. αρμόδιο υπάλληλο.  Ενημέρωση Μητρώου Κατόχων  Είτε απευθείας με βάση την αίτηση.  Είτε μέσω του Μητρώου Ασφ/νων - Συντ/χων που τηρεί ο Φορέας, αφού πρώτα ενημερωθεί αυτό με βάση την αίτηση. αφού πρώτα ενημερωθεί αυτό με βάση την αίτηση. Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ

17  Διαμόρφωση στοιχείων για έκδοση ΕΚΑΑ ή/και Πιστοποιητικού  Είτε επιλεκτικά για συγκεκριμένο άτομο  Είτε για σύνολο ατόμων  Δημιουργία ASCII αρχείου για έκδοση ΕΚΑΑ  Είτε επιλεκτικά για συγκεκριμένο άτομο  Είτε για σύνολο ατόμων  Εκτύπωση ΠΠΑ  Εκτύπωση ΕΚΑΑ  Παραλαβή ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ από το δικαιούχο Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ

18 Στατιστικά: Για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που επιλέγει ο χρήστης  Κατανομή Καρτών ανά Υποκατάστημα  Κατανομή Καρτών ανά μήνα και ένδειξη ασφ/νου-συντ/χου  Κατανομή Καρτών ανά μήνα και ένδειξη άμεσου-έμμεσου Αναζητήσεις:  Οι Κάρτες που έχουν εκδοθεί για συγκεκριμένο άτομο  Τα Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για συγκεκριμένο άτομο  Σε ποιον ανήκει Κάρτα με συγκεκριμένο Λογικό αριθμό Γ8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ

19 Γ9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Α. Υλικό  ένα PC, με ελάχιστη σύνθεση  CPU Pentium IV ή αντίστοιχη  μνήμη 256 MB  δίσκος 20 GB  Μονάδα CD write (για λήψη αντιγράφων)  Μονάδα δισκέτας  ένας εκτυπωτής Laser Α4 (προτείνεται) ή inkjet  ένας εκτυπωτής πλαστικών Καρτών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής εγκυκλίου προδιαγραφές της σχετικής εγκυκλίου Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ

20 Β. Λογισμικό  Λειτουργικό σύστημα Windows ( 2000 ή XP ) Professional  Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ORACLE  Personal Oracle rel. 8.1.7 ή νεώτερη  Oracle Developer rel. 6i runtime (διατίθεται από το ΚΗΥΚΥ) Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΑΑ

21 Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π1. ΕΚΑΑ - Εμπρόσθια όψη

22 Π2. ΕΚΑΑ - Οπίσθια όψη Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23 Π3. ΠΠΑ Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

24 Π4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Για τους Κατόχους:  Αρ. Μητρώου στο Φορέα  Α.Μ.Κ.Α.  Ένδ. Ασφ/νου ή Συντ/χου (Α ή Σ)  Κατηγορία Σύνταξης  Ένδ. Άμεσου ή Έμμεσου μέλους (Α ή Ε) μέλους (Α ή Ε)  Κωδ. Συγγενικής Σχέσης (για έμμεσα μέλη) (για έμμεσα μέλη)  Αρ. Μητρώου Αναφοράς  Α.Μ.Κ.Α. Αναφοράς  Χώρα Υπηκοότητας  Ημ/νία Γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)  Κωδικός Φύλου (Α ή Θ)  Αρ. Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου)  Κωδικός Είδους Ταυτότητας  Α.Φ.Μ.  Επώνυμο(α) κατά τη γέννηση  Επώνυμο(α) σημερινό (ταυτότητας)  Όνομα(τα)  Όνομα Πατρός  Όνομα Μητρός  Στοιχεία Διεύθυνσης  Τηλέφωνα - FAX - Email  Ένδ. Μισθωτού (Μ)  Ένδ. Ελεύθερου Επαγγελματία (Ε)  Ένδ. Φοιτητή (Φ)  Ένδ. Ανέργου (Α)  Ημ/νία Λήξης δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης Υγειονομικής Περίθαλψης Ελληνικά&Λατινικά

25 Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Για τις ΕΚΑΑ & τα ΠΠΑ:  Ένδ. ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ (Κ ή Π)  Λογικός Αριθμός ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ  Αρ. Μητρώου Δικαιούχου  Α.Μ.Κ.Α. Δικαιούχου  Είδος Κάρτας (π.χ. Ε 111)  Ημ/νία Έκδοσης (ηη/μμ/εεεε)  Ημ/νία Έναρξης Ισχύος  Ημ/νία Λήξης Ισχύος  Επώνυμο(α)  Όνομα(τα)  Ημ/νία Γέννησης  Αιτία Αχρηστίας της Κάρτας  Ημ/νία Αχρηστίας της Κάρτας  Ένδ. Επιστροφής Αχρ. Κάρτας (Ε)  Ένδ. Χρήσης της Κάρτας

26 Για τα Εντυπα Ε101 και Ε102 :  Αιτιολογία έκδοσης  Κράτος μέλος υποδοχής  Διάστημα μετακίνησης (από - έως) Για το Εντυπο Ε112 :  Πάθηση  Κράτος μέλος θεραπείας  Διάστημα θεραπείας (από - έως) Για το Εντυπο Ε125 :  Λογικός αριθμός ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ για χρέωση ή χρέωση βάσει Ε112 ή χρέωση βάσει Ε112  Ποσό χρέωσης και λεκτικό νομίσματος  Ενδειξη αποδοχής ή μη της χρέωσης  Αιτιολογία μη αποδοχής  Κράτος μέλος και πιστωτής φορέας  Διάστημα θεραπείας (από - έως)  Ελληνικός φορέας αλλαγής στο διάστημα θεραπείας Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

27 Για το Φορέα & τα Υποκαταστήματα:  Κωδ. Φορέα + Υποκαταστήματος  Επωνυμία  Συντομογραφία  Ημ/νία Σύστασης  Ημ/νία Κατάργησης  Α.Φ.Μ.  αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Διεύθυνση  Ονοματεπώνυμο Διευθυντή  Τηλέφωνα  FAX  E-Mail Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

28 Π5.1. Ένδειξη Ασφ/νου ή Συντ/χου Α: Ασφαλισμένος Σ: Συνταξιούχος Π5.2. Ένδειξη Άμεσου ή Έμμεσου Α: Άμεσα ασφ/νος Ε: Έμμεσα ασφ/νος Π5.3. Κωδικός Είδους Ταυτότητας Τ: Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα Τ: Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα Δ: Διαβατήριο (Ελληνικό ή όχι) Δ: Διαβατήριο (Ελληνικό ή όχι) Σ: Στρατιωτική Ταυτότητα (Ελληνική) Σ: Στρατιωτική Ταυτότητα (Ελληνική) Α: Άλλο έγγραφο Α: Άλλο έγγραφο Π5. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π5.4. Κωδικός Φύλου Α: Άρρεν Θ: Θήλυ Π5.5. Κωδικός Συγγενικής Σχέσης Σ: Σύζυγος Σ: Σύζυγος Π: Παιδί Π: Παιδί Γ: Γονιός Γ: Γονιός Α: Αδελφός-ή Α: Αδελφός-ή Ε: Εγγονός-ή Ε: Εγγονός-ή Π5.6. Ένδειξη Μισθωτού κλπ Μ : Μισθωτός Ε : Ελεύθερος Επαγγελματίας Α : Ανεργος

29 Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π5.7. Κωδικός Κατηγορίας Σύνταξης Γ: Γήρατος Γ: Γήρατος Α: Αναπηρίας Θ: Θανάτου (Επιζώντων) Π: Παραπληγική Β: Βουλευτική ή Αιρετών Δ: Διαφορετική των ανωτέρω Π5.8. Κωδικοί Νομών Ελλάδος Είναι τα 4 πρώτα γράμματα Είναι τα 4 πρώτα γράμματα του Λεκτικού του νομού του Λεκτικού του νομού π.χ. ΑΤΤΙ για Αττική π.χ. ΑΤΤΙ για Αττική ΘΕΣΣ για Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣ για Θεσσαλονίκη Π5.9. Κωδικός Χωρών Χρησιμοποιείται ο διψήφιος κωδικός Χρησιμοποιείται ο διψήφιος κωδικός του διεθνούς προτύπου ISO - 3166 του διεθνούς προτύπου ISO - 3166 π.χ. GR για Ελλάδα π.χ. GR για Ελλάδα DE για Γερμανία DE για Γερμανία Π5.10. Κωδικοί Αχρηστίας ΕΚΑΑ Α : Απώλεια ή Κλοπή Α : Απώλεια ή Κλοπή Κ : Καταστροφή Κ : Καταστροφή Λ : Λανθασμένα στοιχεία Λ : Λανθασμένα στοιχεία Π : μη Παραλαβή από κάτοχο Π : μη Παραλαβή από κάτοχο Δ : Διαφορετική των ανωτέρω Δ : Διαφορετική των ανωτέρω


Κατέβασμα ppt "EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google