Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Σ’ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Δρ. Ευγενία Λαμπή ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Σ’ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Δρ. Ευγενία Λαμπή ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Σ’ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Δρ. Ευγενία Λαμπή ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

2 Από το πιθάρι Στην !!!! Ενεργή Συσκευασία

3 2. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  Προϊόντα κυτταρίνης - σελλοφάν  Χαρτί και επιχρισμένο χαρτί  Μεταλλικά υλικά  Κεραμικά υλικά  Γυαλί  Καουτσούκ και άλλα ελαστομερή  Πλαστικά  Επιχρίσματα, χρώματα, λάκες  Διάφορα - ξύλο, ύφασμα κ.ά.

4 2. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Πλαστικά  Εξαιρετικές Ιδιότητες – Εκτεταμένη χρήση Όμως  Τοξικότητα και καρκινογόνα δράση από μονομερή (υπόλοιπα του πολυμερισμού), ολιγομερή και πρόσθετα, όπως πλαστικοποιητές, λιπαντικά, αντιοξειδωτικά, σταθεροποιητές, συγκολλητικά, χρώματα κ.ά.

5 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - FDA  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - "Kunststoffe im Lebensmittelverkehr" Σε ειδικές περιπτώσεις – Δεν αποτελεί νομοθετικό κείμενο  SYNOPTIC DOCUMENT

6 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Θέτει τους γενικούς όρους καταλληλότητας της συσκευασίας για τρόφιμα. Η συσκευασία πρέπει να παρέχει όλες τις εγγυήσεις προστασίας των τροφίμων από κάθε επιβλαβή εξωτερική ή εσωτερική επίδραση. Παραπέμπει στο Κεφ. ΙΙ.  Άρθρο 9 :

7 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1395/2004  Άρθρο 21 : Γενικοί όροι χρήσης - Επισήμανση  Οδηγίες 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ Καταργεί τα:

8 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 Γενικοί όροι για τα υλικά και αντικείμενα για τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση των τροφίμων. Η κύριος άξονας εστιάζει στο ότι το αντικείμενο δεν πρέπει: να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία να επιφέρει απαράδεκτη μεταβολή στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.

9 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004  Νέα είδη υλικών και αντικειμένων –Ενεργά: μπορούν να τροποποιούν τη σύνθεση ή τις οργανοληπτικές ιδιότητες των τροφίμων.  Κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς.  Χρήση ανακυκλωμένων υλικών και αντικειμένων.  Ρόλος της EFSA - Αρχή.  Διαδικασίες για την έγκριση νέων ουσιών – Γνωμοδότηση της Αρχής

10 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004  Κοινοτική Άδεια – Τροποποίηση - Ανάκληση - Αναστολή  Ιχνηλασιμότητα – έλεγχος - ανάκληση  Επισήμανση – Δήλωση Συμμόρφωσης (παροχή τεκμηρίων για τη συμμόρφωση – Άρθρο 16)..  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι διαδικασίες.  Επιθεώρηση - Μέτρα Ελέγχου – Κυρώσεις.

11 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004  Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς: Εργ. Υλικών και Αντικειμένων σ’ Επαφή με Τρόφιμα, Γ.Χ.Κ.  Ευρύ πεδίο δοκιμών  Διαρκής ανάπτυξη νέων μεθόδων  Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για μεταπτυχιακές ερευνητικές εργασίες  Σημαντική θέση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

12 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004  Εθνική Αρχή: Δ/νση Τροφίμων, Γ.Χ.Κ.  Υποβολή Φακέλων για Νέες Ουσίες  Υποβολή Φακέλων για Βιομηχανικές Διαδικασίες για Ανακύκλωση Πλαστικών που Προορίζονται για Επαφή με Τρόφιμα  Διαδικασία Κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Αρχή  Εν γένει Αρμοδιότητες στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 1935/2004.

13 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Άρθρο 21α : Χρήση ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα  Οδηγίες 2002/16, 2004/13 Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη χρήση και τα όρια μετανάστευσης για τα εποξειδικά παράγωγα των BADGE, BFDGE, NOGE Αναμένεται τροποποίηση σχετικά με τα όρια BADGE, BFDGE, NOGE, βάσει των νέων τοξικολογικών δεδομένων

14 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Άρθρο 24 : Χαρτί συσκευασίας Τροποποίηση σε συμφωνία με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Resolution AP (2000). -Όρια Pb, Cd. Πενταχλώροφαινόλη – Ενεργό φράγμα – Έννοια της Μετανάστευσης - Ανακυκλωμένο χαρτί

15 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Άρθρο 26: Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα  90/128 : Κάθετη Οδηγία.  (92/39 : 1η τροποποίηση)  (93/9 : 2η τροποποίηση)  (95/3 : 3η τροποποίηση - κατάλογος προσθέτων)  (96/11 : 4η τροποποίηση)  2001/62:6 η τροποποίηση  2002/17:7 η τροπ.  2002/72: κωδικοποίηση της 90/128  2004/19: τροποποίηση της 2002/72

16 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Άρθρο 26:  Όριο ολικής μετανάστευσης:10 mg/dm2 πλαστικού υλικού ή 60 mg/kg τροφίμου.  Πίνακας:επιτρεπόμενες αρχικές ουσίες παρασκευής (μονομερή) -Μέρος Α: αξιολογημένες ουσίες – όρια ειδικής μετανάστευσης -Μέρος Β: μη αξιολογημένες ουσίες χρησιμοποιούμενες πριν το 1990 – χρονική δέσμευση στη Βιομηχανία να υποβάλει φακέλους

17 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Άρθρο 26:  Πίνακας:επιτρεπόμενα πρόσθετα -Μέρος Α: αξιολογημένες ουσίες – όρια ειδικής μετανάστευσης -Μέρος Β: μη αξιολογημένες ουσίες χρησιμοποιούμενες πριν το 1990 – χρονική δέσμευση στη Βιομηχανία να υποβάλει φακέλους

18 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Άρθρο 26:  Πίνακας:επιτρεπόμενα πρόσθετα - Χρονικό όριο: 31/12/2006 για το κλείσιμο των καταλόγων  Επικείμενες Τροποποιήσεις – Υπέρ Οδηγία  Μελέτες Έκθεσης στις Χημικές Ουσίες - Donald  Άλλα όρια Ειδικής Μετανάστευσης για επαφή με παιδικές τροφές  Χρήση μικροβιοκτόνων σε πλαστικά επαναλαμβανόμενης χρήσης (triclosan)  Συντελεστές Αναγωγής ανάλογα με το είδος του τροφίμου Food Reduction Factors (FRF) επιπροσθέτως των Simulant D Reduction Factors (DRF)

19 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Απουσία Εθνικής Νομοθεσίας  Απουσία Κοινοτικής Νομοθεσίας  ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δεξαμενές, εξωτερικά δίκτυα, εσωτερικά δίκτυα, εξαρτήματα, χρώματα επιχρίσματα, προϊόντα τσιμέντου, άσφαλτος κ.λ.π

20 3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Μόνιμες εγκαταστάσεις πόσιμου νερού  Φιλοσοφία των οδηγιών της Νέας Προσέγγισης – Γενική Δ/νση Επιχειρήσεις της Ε.Ε.  Σήμανση CE (στο μοντέλο της 96/106 EC για τα δομικά υλικά)  Ευρωπαϊκό Σχήμα Αποδοχής – Ειδικό σήμα EAS  Ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2005 κάτω από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 96/106 και 98/83

21 4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  Νόμος του Fick  Υπολογισμός των Συντελεστών Διάχυσης και Κατανομής  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δύο λογισμικά πακέτα: MIGRATEST (O. Piringer), SMEWISE (INRA) Εκτίμηση της Ειδικής Μετανάστευσης από τη συγκέντρωση του προσθέτου στο πλαστικό

22 4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  Εφαρμογή σε ορισμένες κατηγορίες πλαστικών και αντιστοίχων προσθέτων με επιτυχία  Η 2002/72/EC αναγνωρίζει τα μοντέλα διάχυσης για τα PE, PP, PS, PET και PA τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν με πειραματικά δεδομένα  Μη ικανοποιητική εφαρμογή σε πολυστρωματικά και πολύπλοκα συστήματα

23 5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Ανακυκλωμένα Πλαστικά  Πρώτη ύλη προς ανακύκλωση συμμορφούμενη με την οδηγία 2002/72/ΕΕ (ποσοστό από προηγούμενη χρήση σε μη επαφή με τρόφιμα, στο 5%)  Διαδικασία για την έγκριση κάθε βιομηχανικής πρακτικής ανακύκλωσης  Η βιομηχανία πρέπει να τηρεί σύστημα ποιότητας και να υπάρχει σύστημα έγκρισης και περιοδικής επιθεώρησης της παραγωγής από την αρμόδια κρατική Αρχή ή φορέα πιστοποίησης

24 5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Πολυστρωματικά Πλαστικά – Πολυσύνθετα πολυστρωματικά Υλικά  Λειτουργικός φραγμός (Functional Barrier)  Συμμόρφωση των επιμέρους στρωμάτων

25 5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  Ενεργά πλαστικά υλικά – Intelligent packaging materials  «Eνεργό συστατικό»  Αξιολόγηση των ουσιών μεταφορέων των ενεργών συστατικών (carriers)  Οι ενεργές ουσίες πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα πρόσθετα τροφίμων

26 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004  Κατηγορίες Προϊόντων  Πλαστικά φύλλα, Πολυστρωματικά, Πολυσύνθετα – Πολυστρωματικά, με Εκτύπωση  Πλαστικά Δοχεία, Απλής και Πολλαπλής Χρήσης (PP, PS, PET)  Χρώματα, Βερνίκια, Επιχρίσματα  Κονσέρβες, Tρόφιμα από Κονσέρβες  Πλαστικά μπιμπερόν, θηλές  Επιτραπέζια Αντικείμενα  Πλαστικές Μεμβράνες PVC  Δομικά Υλικά σ’ Επαφή με Πόσιμο Νερό

27 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004  Εσωτερική Αγορά  ΕΦΕΤ – Συντονιστικές Επιτροπές Νομαρχιών: 185 δείγματα  Συμβάσεις του Δημοσίου: 50 δείγματα  Εγκρίσεις Πλαστικών Φιαλών και Επιχρισμένων Μεταλλικών Φιαλών για Αλκοολούχα ποτά: 17 δείγματα

28 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004  Τελωνειακός Έλεγχος  Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες: 107 δείγματα

29 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004  Αυτοέλεγχος  Υποστήριξη των Εξαγωγών  Πιστοποιητικά Εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες  115 Δείγματα

30 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004  Μη Κανονικά  20 δείγματα, από τα οποία  Μεμβράνες PVC από Μετανάστευση Πλαστικοποιητών: 10  Πλαστικά Δοχεία PS, PP: 5  Θηλές Μπιμπερόν από καουτσούκ (από Μετανάστευση Αντιοξειδωτικών): 2  Συμβάσεις:2 (δεν αφορούσαν χαρακτηριστικά ασφάλειας)

31 7. ΕΛΕΓΧΟΙ 2005 - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Εσωτερική Αγορά – Τελωνειακός Έλεγχος  Μεμβράνες PVC  Χρωματισμένα Επιτραπέζια Σκεύη για Μετανάστευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών από Αζοχρώματα  Μεταλλικά Πώματα με Πλαστικά Παρεμβύσματα για Μετανάστευση Πλαστικοποιητών Φθαλικών Eστέρων και ESBO  Τροφές από Μεταλλικούς Περιέκτες με Πλασικά Παρεμβύσματα  Παιδικές Τροφές για Μετανάστευση Ημικαρβαζιδίου


Κατέβασμα ppt "ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Σ’ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Δρ. Ευγενία Λαμπή ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google