Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα1

2 Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗHe LiBe B CNOFNe NaMgAlSiPSClAr KCaTiFeCuZnBrKr RbSrAgIXe CsBaAuHgAtRn FrRa 14/10/112Εγγλεζάκη Φρίντα

3 ΜΕΤΑΛΛΑ 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα3

4 ΗHe LiCNOFNe NaMgAlSiPSCl KCaTiFeCuZnBr AgI AuHg 14/10/114Εγγλεζάκη Φρίντα Ποιο ή ποια χρώματα του περιοδικού πίνακα αντιστοιχούν στα μέταλλα; Ελέγξτε την απάντησή σας

5 Μέταλλα Πράσινα Κίτρινα Μπλε 14/10/115Εγγλεζάκη Φρίντα

6 ΗHe LiCNOFNe NaMgAlSiPSCl KCaTiFeCuZnBr AgI AuHg 14/10/116Εγγλεζάκη Φρίντα Ποιο ή ποια χρώματα του περιοδικού πίνακα αντιστοιχούν στα αμέταλλα; Ελέγξτε την απάντησή σας

7 Αμέταλλα Ροζ Μωβ Πορτοκαλί 14/10/117Εγγλεζάκη Φρίντα

8 ΗHe LiCNOFNe NaMgAlSiPSCl KCaTiFeCuZnBr AgI AuHg 14/10/118Εγγλεζάκη Φρίντα Ποιο χρώμα του περιοδικού πίνακα αντιστοιχεί στα αλκάλια και ποιο στις αλκαλικές γαίες; Ελέγξτε την απάντησή σας

9 Αλκαλικές γαίες Κίτρινες ΑλκάλιαΠράσινα 14/10/119Εγγλεζάκη Φρίντα

10 ΗHe LiCNOFNe NaMgAlSiPSCl KCaTiFeCuZnBr AgI AuHg 14/10/1110Εγγλεζάκη Φρίντα Ποιο χρώμα του περιοδικού πίνακα αντιστοιχεί στα αλογόνα και ποιο στα ευγενή αέρια; Ελέγξτε την απάντησή σας

11 ΑλογόναΜωβ Ευγενή αέρια Πορτοκαλί 14/10/1111Εγγλεζάκη Φρίντα

12 Πώς κατατάσσονται τα χημικά στοιχεία στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα; 14/10/1112Εγγλεζάκη Φρίντα Ελέγξτε την απάντησή σας

13 Κατατάσσονται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό 14/10/1113Εγγλεζάκη Φρίντα

14 Να διατυπώσετε το νόμο της περιοδικότητας 14/10/1114Εγγλεζάκη Φρίντα Ελέγξτε την απάντησή σας

15 Οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους αριθμού 14/10/1115Εγγλεζάκη Φρίντα

16 Πώς ονομάζονται οι οριζόντιες γραμμές και πόσες είναι αυτές στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα; 14/10/1116Εγγλεζάκη Φρίντα Ελέγξτε την απάντησή σας

17 Ονομάζονται Περίοδοι και είναι 7 14/10/1117Εγγλεζάκη Φρίντα

18 Πώς ονομάζονται οι κατακόρυφες στήλες και πόσες είναι αυτές στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα; 14/10/1118Εγγλεζάκη Φρίντα Ελέγξτε την απάντησή σας

19 Ονομάζονται Ομάδες και είναι 18 14/10/1119Εγγλεζάκη Φρίντα

20 Να γράψετε τους ατομικούς αριθμούς των παρακάτω χημικών στοιχείων με τη βοήθεια του περιοδικού πίνακα. 14/10/1120Εγγλεζάκη Φρίντα Υδρογόνο (Η) Λίθιο (Li) Οξυγόνο (O)

21 ΗHe LiBe B CNOFNe NaMgAlSiPSClAr KCaTiFeCuZnBrKr RbSrAgIXe CsBaAuHgAtRn FrRa 14/10/1121Εγγλεζάκη Φρίντα Ελέγξτε την απάντησή σας

22 Υδρογόνο1Λίθιο3Οξυγόνο8 14/10/1122Εγγλεζάκη Φρίντα

23 ΗHe LiCNOFNe NaMgAlSiPSCl KCaTiFeCuZnBr AgI AuHg 14/10/1123Εγγλεζάκη Φρίντα Να επιλέξετε ποιες ερωτήσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας 1.Τα στοιχεία λίθιο (Li) και νάτριο (Na) έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το κάλιο (Κ), ενώ το χλώριο (Cl) έχει παρόμοιες ιδιότητες με το βρώμιο (Br). 2.Τα στοιχεία οξυγόνο (Ο) και θείο (S) βρίσκονται στην ίδια περίοδο. 3.Ο ατομικός αριθμός του ασβεστίου (Ca) είναι 21. 4.Ο χαλκός (Cu) βρίσκεται στην 4 η ομάδα του Π.Π. 5.Όλα τα μέταλλα είναι στερεά. 6.Το βρώμιο (Br) είναι μέταλλο και είναι υγρό. 7.To υδρογόνο (Η) ανήκει στα μέταλλα και έχει ατομικό αριθμό 1. Απαντήσεις

24 1Σ1Σ Το λίθιο, το νάτριο και το κάλιο έχουν παρόμοιες ιδιότητες γιατί ανήκουν όλα στην 1η ομάδα του Π.Π., ενώ το χλώριο με το βρώμιο έχουν και αυτά παρόμοιες ιδιότητες μεταξύ τους γιατί ανήκουν και τα δύο στην 17 η ομάδα. 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα24 2Λ2Λ Τα στοιχεία οξυγόνο και θείο για να βρίσκονται στην ίδια περίοδο πρέπει να βρίσκονται στην ίδια οριζόντια γραμμή του Π.Π. 3Λ3Λ Τα χημικά στοιχεία κατατάσσονται στον Π.Π. κατά αύξοντα ατομικό αριθμό. Ξεκινώντας τη μέτρησή μας από το υδρογόνο με ατομικό αριθμό 1, καθώς κινούμαστε οριζόντια στον Π.Π., θα καταλήξουμε στο ασβέστιο που βρίσκεται στη θέση με ατομικό αριθμό 20 και όχι 21.

25 4Λ4Λ Ο χαλκός βρίσκεται στην 11 η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα25 5Λ5Λ Όλα τα μέταλλα είναι στερεά εκτός από τον υδράργυρο (Hg) που είναι υγρός. 6Λ6Λ Το βρώμιο ανήκει στα αμέταλλα και πράγματι είναι υγρό.

26 7Λ7Λ Το υδρογόνο δεν ανήκει στα μέταλλα παρόλο που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του περιοδικού πίνακα. Ο ατομικός του αριθμός είναι πράγματι 1. 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα26

27 Ποια από τις δύο εικόνες δείχνει ότι το μέταλλο είναι ελατό και ποια ότι είναι όλκιμο. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας; 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα27 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Σωστή απάντηση

28 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα28 Εικόνα 1 Το μέταλλο είναι ελατό γιατί είναι φύλλο Εικόνα 2 Το μέταλλο είναι όλκιμο γιατί είναι σύρμα

29 Να απαντήσετε τις ερωτήσεις 1. To μοναδικό μέταλλο που είναι υγρό είναι ο υδράργυρος (Hg). Κατά τη γνώμη σας είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού; 2. Aν ρίξουμε ένα σιδερένιο καρφί σε νερό τότε αυτό βυθίζεται. Γιατί; 3. Είναι το υδρογόνο μέταλλο; 4. Ποιο είναι το χρώμα του χαλκού και ποιο του χρυσού; 5. Ποιο έχει μεγαλύτερη πυκνότητα; O χρυσός ή το νάτριο; 6. Τι χρώμα έχουν τα περισσότερα μέταλλα; 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα29 Απαντήσεις

30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ναι ο υδράργυρος, σαν μέταλλο, είναι πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού έστω και αν είναι υγρός; Χρησιμοποιείται μάλιστα σήμερα ευρέως σε λάμπες οικονομίας. 2. Ναι αν ρίξουμε ένα σιδερένιο καρφί σε νερό τότε αυτό βυθίζεται γιατί έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό. 3. Όχι το υδρογόνο δεν είναι μέταλλο; 4. Ο χαλκός είναι κόκκινος-καφέ και ο χρυσός κίτρινος. 5. O χρυσός έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νάτριο. Το νάτριο επιπλέει στο νερό. 6. Τα περισσότερα μέταλλα έχουν χρώμα αργυρόλευκο. 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα30


Κατέβασμα ppt "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 14/10/11Εγγλεζάκη Φρίντα1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google