Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιοποιώντας το ιστολόγιο (blog) στο Γυμνάσιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποιώντας το ιστολόγιο (blog) στο Γυμνάσιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποιώντας το ιστολόγιο (blog) στο Γυμνάσιο.
Το παράδειγμα συνεργασίας του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης με ευρωπαϊκά σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος etwinning. Διαμαντούλα Νάκα, φιλόλογος, υπεύθ. Σχολικής Βιβλιοθήκης 2ου Γυμν. Κοζάνης, υπεύθ. Etwinning στη Δυτ. Μακεδονία.

2 Στόχοι της παρουσίασης
Φύση και περιεχόμενο του μέσου. Τι είναι ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο. Η αξία του μέσου μέσα από την εμπειρία καθηγητών και μαθητών. Είδη εκπαιδευτικών ιστολογίων. Καλή χρήση του ιστολογίου. Βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός ιστολογίου. Το παράδειγμα του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης.

3 Κάποιες διαπιστώσεις Ανάγκη αλλαγής πλεύσης της εκπαίδευσης από τα παραδοσιακά πρότυπα διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της ολιστικής διδασκαλίας και μάθησης Η συνύπαρξη ποικίλων μορφών πληροφορίας, κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο τις ανέδειξαν σε πρωτοποριακά μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος των Επιστημών της αγωγής. Η ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δείχνει ότι μπορούν να συμβάλουν με θετικό τρόπο στο πλαίσιο της μαθητοκεντρικής προσέγγισης της γνώσης.

4 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Δημιουργία ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι μαθητές μελετούν με συνεργατικό τρόπο και μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες σύνθετα ζητήματα, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον πραγματικό τους κόσμο. Δίνεται η δυνατότητα έκφρασης και αναστοχασμού.

5 Από το Web 1.0 στο Web 2.0 Συμμετοχή των χρηστών του Διαδικτύου σε αμφίδρομες, διαδραστικές και πολυμεσικές (data, sound, video  & images) επικοινωνίες και εμπειρίες. Έτσι ανθίσανε τα Ιστολόγια (Blogs=Web Logs), τα Φόρα (Internet Forums) και οι ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking Websites).

6 Θεωρίες μάθησης και εργαλεία Web 2.0 στην εκπαίδευση.
Κοινωνιοπολιτισµικές θεωρήσεις για τη µάθηση Η µάθηση συντελείται µέσα σε συγκεκριµένα πολιτισµικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) και ουσιαστικά δηµιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε άλλα άτοµα, σε συγκεκριµένες επικοινωνιακές περιστάσεις και µέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (activities). Οι κοινωνιοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης είναι συµβατές µε όλη την νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα οποία ενσωµατώνουν ένα πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των µαθητών και επιπλέον παρέχουν ένα πολύ συγκροτηµένο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το λεγόµενο Web 2.0 και η κοινωνική δικτύωση.

7 Τι είναι ένα blog - Ιστολόγιο;
Το blog (web+log) είναι ένας δικτυακός τόπος που σας επιτρέπει να γράφετε και να δημοσιεύετε άμεσα νέα (δημοσιεύσεις –posts) στο Διαδίκτυο και να τις μοιράζεστε με όλο τον κόσμο. Έχει την μορφή online εφημερίδας ή προσωπικού ημερολογίου και ενημερώνεται συχνά. Οι δημοσιεύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν κείμενο, φωτογραφίες, ήχο και βίντεο. Ανήκει στην κατηγορία του ελεύθερου λογισμικού και Οι επισκέπτες μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους για κάθε θέμα που δημοσιεύεται.

8 Βασικά χαρακτηριστικά των ιστολογίων
Διαδραστικά-Προωθούν το διάλογο Συνδέονται μεταξύ τους Διαθέσιμα σε όλους Δυναμικά και ανανεώνονται συχνά Δωρεάν και απλά στη χρήση

9 Το ιστολόγιο σήμερα… Αποτελεί αντικείμενο αιχμής για την έρευνα και τη μελέτη της απόδοσής του ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι ρυθμοί αξιοποίησης αντίστοιχων εργαλείων είναι ανάλογοι της διεύρυνσης της χρήσης του διαδικτύου παγκοσμίως. Η επίδραση των ιστολογίων ως πρόσφατο φαινόμενο, ακολουθεί την ίδια καθυστέρηση με τις περισσότερες από τις υπόλοιπες δραστηριότητες στο ελληνικό διαδίκτυο. Έστω όμως και καθυστερημένα το χάσμα τείνει να μειωθεί.

10 Πλεονεκτήματα ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου
Πλεονεκτήματα ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων έρευνας: ο μαθητής πρέπει να διαβάσει, να γράψει, να απαντήσει, να εντοπίσει και να αναλύσει την πληροφορία, να ερευνήσει συνδέσμους, να αξιολογήσει και να σκεφτεί. Γίνεται πιο επαρκής αναγνώστης. Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων: ο μαθητής ασκεί όλες τις γλωσσικές δεξιότητες μέσα από ισχυρά κίνητρα. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της τάξης και συζήτηση: Οδηγεί σε μια καλύτερη και πιο φιλική σχέση καθηγητή και μαθητών. Διαθεματική μάθηση: Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να δραπετεύσει από την «έτοιμη» γνώση και να ανακαλύψει χιλιάδες πηγές πληροφοριών. Βασικό: Η χρήση του δεν αποτελεί πανάκεια, αν δεν συνδυαστεί με τον κατάλληλο παιδαγωγικό σχεδιασμό

11 Ιστολόγια εκπαιδευτικών
Είδη ιστολογίων Ιστολόγια εκπαιδευτικών Ιστολόγα μαθητών Ιστολόγια τάξης Ιατολόγια σχολείων

12 Ένας δάσκαλος μπορεί… να δημοσιεύει οδηγίες, να δίνει συμβουλές, να κάνει προτάσεις, ανακοινώσεις και να φέρνει θέματα για συζήτηση, να κάνει παρατηρήσεις (συλλογικές είτε ατομικές) για τις δημοσιεύσεις ή τα σχόλια των μαθητών, να παρουσιάζει συγκεκριμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην τάξη και να τα συζητά με τους μαθητές, να μοιράζεται με τους μαθητές του χρήσιμο υλικό σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος, να επικεντρώνει το ενδιαφέρον των μαθητών σε συγκεκριμένους στόχους, Να προτείνει συνδέσμους για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος που δίδαξε, Να επικοινωνεί με μαθητές και γονείς, «Το blog γίνεται όπως το θέλεις εσύ», Dieu 3004

13 Θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες, προσφέροντας μαθήματα και εργασίες. Ελπίζω ότι με τα άρθρα που παρουσιάζω στο ιστολόγιο θα παρακινηθούν οι μαθητές μου να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, το οποίο θεωρώ ως ένα «άνοιγμα στο κόσμο». Δεν μου αρέσει να μένω στη γωνιά μου και να μην μοιράζομαι τα ενδιαφέροντά μου. Αυτό που επιθυμώ, είναι να βρω άλλα μέσα επικοινωνίας με σκοπό να συζητήσω, να μοιραστώ να στοχαστώ και, γιατί όχι, να ονειρευτώ λιγάκι. Σήμερα, το internet μου προσφέρει νέους ορίζοντες. Ήθελα να αναζητήσω άλλα μέσα, πέρα από τα μαθήματα στην τάξη , ώστε να μην εξαρτιέμαι μοιραία από το Πρόγραμμα Σπουδών και να προσφέρω στους μαθητές μου καθώς και στους συναδέλφους μου ένα χώρο πληροφοριών και αναζητήσεων. Να προτείνω δικτυακούς τόπους, εικόνες, επισκέψεις, αναγνώσματα, για την καλύτερη κατανόηση του κόσμου. Αυτό το ιστολόγιο έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους στο Λύκειο με τη βοήθεια εργαλείων Πληροφορικής. Νομίζω ότι τα προτεινόμενα άρθρα με τη μορφή παιχνιδιού ταιριάζουν στη γενιά των μαθητών του zapping και ελπίζω ότι θα τους προκαλέσουν το ενδιαφέρον, ώστε να μάθουν περισσότερα.

14 Blogs και εκπαιδευτικά αντικείμενα
Ως συλλογή πηγών για Ιστορικές περιόδους Ιστορία: Φυσικές επιστήμες: Ως πηγή επιπλέον ασκήσεων Πχ. Π.χ: Ανάδειξη καλύτερων μαθητικών εργασιών Καλλιτεχνικά: Αρχαία ελληνικά: π.χ. Φυσική Αγωγή: Καταγραφή δραστηριοτήτων και προτάσεις ασκήσεων

15 Ένα ιστολόγιο της τάξης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας ελεύθερος πίνακας, όπου αναρτώνται μηνύματα, εικόνες και σύνδεσμοι που αφορούν τα μαθήματά μας ή οι σκέψεις των μαθητών πάνω σε ένα κοινό θέμα που δόθηκε ως εργασία. Μπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση ενός project, καθώς είναι ένας κοινός χώρος για όλες τις ομάδες εργασίας, όπου καταγράφονται όλες οι φάσεις του project.

16 Ένας μαθητής μπορεί… Να καταγράψει την εμπειρία του στην τάξη,
να σκεφτεί για την προσωπική του πορεία μάθησης, να δημοσιεύσει τις εργασίες του, να σχολιάσει αυτά που διαβάζει, να δημοσιεύσει πρόσθετες πληροφορίες για ένα θέμα ή να μοιραστεί διάφορες πηγές, να δεχτεί σχόλια από το δάσκαλο και τους συμμαθητές του, να ανταλλάξει ιδέες με άλλους μαθητές (π.χ. συμμετέχοντας σε μια ευρωπαϊκή συνεργασία)συνεισφέροντας έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα συλλογικό προϊόν μάθησης, «Το blog γίνεται όπως το θέλεις εσύ», Dieu 3004

17 Τεχνικά θέματα: Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα ιστολόγιο;
Αυτό που γενικά κάνει τα ιστολόγια τόσο γοητευτικά και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στο Διαδίκτυο είναι η ευκολία της χρήσης τους. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μία δημοσίευση και να την επεξεργαστεί χωρίς να ανησυχεί για τη μορφή και χωρίς να γνωρίζει HTML. Υπηρεσίες παροχής ιστολογίων: Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες στο διαδίκτυο που σας δίνουν ό,τι χρειάζεστε για να φτιάξετε ένα ιστολόγιο. Σας προσφέρουν έτοιμες φόρμες για τις δημοσιεύσεις σας, εργαλεία, διάφορες εφαρμογές κλπ Blogger (το πιο γνωστό και ένα από τα παλιότερα). Wordpress Σχολικό δίκτυο

18 Ιστολόγια και Εκπαίδευση;
Στη σελίδα δημιουργούν Ιστολόγια: Τα σχολεία, π.χ Οι Διοικητικές μονάδες π.χ. Εσείς!!! Οι Εκπαιδευτικοί Οι Μαθητές Γυμνασίου

19 Blogs … Γιατί; Το ΠΣΔ προχώρησε στη δημιουργία της υπηρεσίας Ιστολογίων, στοχεύοντας στα εξής: Τόπο «αναφοράς» για ελληνικά Ιστολογία με κεντρικό άξονα την εκπαίδευση (educational blog – edublog). Δημιουργία «blogοσφαίρας» εκπαιδευτικών, μέσα από την οποία ο κάθε ένας εκπαιδευτικός ξεφεύγει από τα στενά όρια της τάξης του. Παροχή ενός «ασφαλούς» τόπου για Ιστολόγια μαθητών με την αποφυγή ανώνυμων σχολίων σε αυτά.

20 Κάποια στατιστικά του ΠΣΔ…
Η υπηρεσία παροχής ιστολογίου ξεκίνησε την λειτουργία της τον Απρίλιο του 2008 11 μήνες λειτουργίας: > ιστολόγια «Ενεργά» Ιστολόγια (με δημοσίευση τον Ιανουάριο του 2009) : > 556

21 Πως αποκτώ το δικό μου blog στο ΠΣΔ;
Πολύ Απλά !!! Μπείτε στη σελίδα Πατήστε στο σύνδεσμο «Αποκτήστε το δικό σας Ιστολόγιο» Δώστε τα στοιχεία πρόσβασης που έχετε στο ΠΣΔ. Το ιστολόγιο σας της μορφής δημιουργείται αυτόματα και εσείς είστε έτοιμοι πλέον να ξεκινήσετε το δικό σας Ιστολόγιο, γράφοντας την πρώτη σας δημοσίευση.

22 Ξεκινήστε με ένα μικρό blog που σταδιακά θα μεγαλώνει…
Μερικές συμβουλές… Ξεκινήστε με ένα μικρό blog που σταδιακά θα μεγαλώνει… Δοκιμάστε τα χαρακτηριστικά που διαθέτει το blog. Υπάρχουν πολλά που δεν προλαβαίνουμε να τα αναφέρουμε. Ρίξτε μια ματιά σε άλλα blogs για να δείτε τι εισαγωγές κάνουν, τι μορφή έχουν και πως χρησιμοποιούν το σχολιασμό. Διασκεδάστε!

23 Πιθανά προβλήματα Έλλειψη συμμετοχής από αναγνώστες έξω από την τάξη. Πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση και να συνεχιστεί η διάδραση. Η απλή δημοσίευση κάποιων σκέψεων δεν είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των άλλων. Συχνά τα ιστολόγια πέφτουν σε τέλμα. Μη δημοσιεύετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε ένα ιστολόγιο. Ιδιαίτερα διευθύνσεις . Aυτό πρέπει να τονιστεί και στους μαθητές. Ο πειρασμός της λογοκλοπής είναι μεγάλος. Ιδιαίτερα οι μαθητές πρέπει να μάθουν να την αποφεύγουν. Χρειάζεται να διαθέσεις χρόνο για να κρατάς ενημερωμένο το ιστολόγιό σου.

24 Διαγωνισμοί ιστολογίων
Το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο Ξεμπλόγκαρε που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Μεταξύ των στόχων του διαγωνισμού είναι να υποβληθούν και ιδέες για το πως οραματίζονται οι μαθητές την ψηφιακή Ελλάδα. Με αφορμή την ανακήρυξη του έτους 2009 ως ευρωπαϊκή χρονιά Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning διοργανώνει εθνικό διαγωνισμό eTwinning δημιουργίας ιστολογίων (blogs), με τίτλο «e-στολόγιο» και στόχο να αναδειχτεί η δημιουργική και καινοτόμος διάσταση της δράσης Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης. Στον διαγωνισμό «e-στολόγιο» έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν συμμετοχή ομάδες μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους από εγγεγραμμένες ελληνικές σχολικές μονάδες στο eTwinning που υλοποίησαν μια eTwinning συνεργασία εντός του ή ξεκινούν/συνεχίζουν ένα eTwinning έργο εντός του σχολικού έτους και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολών συμμετοχής στον διαγωνισμό ( ).  

25 Tα ιστολόγια του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης

26

27

28

29 Βιβλιογραφία Μorris L. Bigge, Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς, εκδ. Πατάκη, Αθήνα,1990 Βιβίτσου, M, Γκίκας A. Μηνάογλου N. Κονετάς Δ. Οικονομάκος, Η., Λαμπροπούλου, Ν. Παρασκευάς, Μ. (2007): Τα ιστολόγια ως εργαλεία συνεργασίας και μάθησης στο πλαίσιο της διαδικτυακής κοινότητας Ελλήνων εκπαιδευτικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, A’ Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Χ. Μπίτσης, Ι. Σαλονικίδης, Η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστολογίων Wordpress: Εγκατάσταση και εκπαιδευτική χρήση. A’ Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Ιστολόγιο (Blog): μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (Μέρος Ι ) αναρτήθηκε στον προσωπικό δικτυακό τόπο πριν λίγους μήνες (Οκτώβριος 2007) καθώς και στις εκπαιδευτικές πύλες: και blog.e-healthgr | Εκπαιδευτικά blogs στην Ελληνική πραγματικότητα Μάθε παιδί μου blogging.Τα εκπαιδευτικά ιστολόγια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου». Ελένη Στεργάτου. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ-ΙΤΥ)

30 Σας ευχαριστώ.


Κατέβασμα ppt "Αξιοποιώντας το ιστολόγιο (blog) στο Γυμνάσιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google