Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CΕDEFOP Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2013

2 Ερευνητική ομάδα Χρήστος Γούλας Διευθυντής ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και Διευθυντής Κατάρτισης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Νίκος Φωτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας & Υπεύθυνος Τομέα Προγραμματισμού & Καινοτομίας ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ζαχαρίας Παληός Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Κώστας Μπουκουβάλας Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Θανάσης Κατσής Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου Γεράσιμος Κόκκινος Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Χρήστος Ζάγκος Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Προκόπης Πανδής Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Παναγιώτης Κορδάτος Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τη 2 2

3 Δομή της παρουσίασης 1 Θεωρητικό πλαίσιο - Υποθέσεις εργασίας Σκοπός και στόχος της έρευνας – Μεθοδολογία 2 Αποτελέσματα της έρευνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά αποφοίτων ΙΕΚ και ΚΕΚ Θέματα επαγγελματικής κατάρτισης Θέματα απασχόλησης σε διάστημα μέχρι 6 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος και αξιολόγησή του Θέματα απασχόλησης τη στιγμή της έρευνας 3 Όψεις της ποιοτικής ανάλυσης 4 Συμπεράσματα – Προτάσεις πολιτικής 3

4 1. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5 Σκοπός και στόχος της έρευνας (1)
Σκοπός και στόχος της έρευνας (1) Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης) προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος μετάβασης και ο βαθμός αντιστοίχισης στην απασχόληση. Με την έρευνα αυτή επικαιροποιείται η αποτελεσματικότητα των εκροών του υποσυστήματος της επαγγελματικής κατάρτισης και ταυτόχρονα διερευνούνται νέες τάσεις και προοπτικές για την εφαρμογή στέρεων πολιτικών σύνδεσης της κατάρτισης με την απασχόληση. 5 5

6 Σκοπός και στόχος της έρευνας (2)
Σκοπός και στόχος της έρευνας (2) Ειδικότερα, η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο του οποίου η θεμελίωση θα συμβάλλει: στη μείωση της ανεργίας (και ειδικότερα των νέων), στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στην ενίσχυση του εργατικού και παραγωγικού δυναμικού της χώρας, στην προοπτική της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. 6 6

7 Σκοπός και στόχος της έρευνας (3)
Σκοπός και στόχος της έρευνας (3) Ωστόσο: Η «κατάρτιση» και η «απασχόληση» αποτελούν κατηγορίες σύνθετες, χωρικά-χρονικά μεταβαλλόμενες, ενώ η προσπάθεια να διερευνηθεί και να οριοθετηθεί η μεταξύ τους σχέση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στον διεθνή χώρο, ενώ έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες μελέτης της σχέσης αυτής, στην Ελλάδα οι αντίστοιχες προσπάθειες χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και έλλειψη συστηματικότητας. Στην Ελλάδα παρατηρείται ένα σαφές έλλειμμα γύρω από την ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήματος μελέτης και διαρκούς παρακολούθησης, συνολικότερα, της σχέσης κατάρτισης - απασχόλησης. Επίσης δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σε επίπεδο επιμέρους δομών καθώς και διαχρονικά δεδομένα για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη μετάβαση των εκπαιδευομένων στην απασχόληση. 7 7

8 Σκοπός και στόχος της έρευνας (4)
Σκοπός και στόχος της έρευνας (4) Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη και τις ερευνητικές της συνιστώσες καταγράφονται όλα εκείνα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, οδηγώντας μας στην ανάδειξη μιας σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας για τη σχέση κατάρτισης και απασχόλησης. Με την επεξεργασία των στοιχείων και τη συστηματική τους μελέτη επιχειρούμε τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την προσαρμογή των αντικειμένων και των περιεχομένων των προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση της διασύνδεσής τους με την απασχόληση. 8 8

9 Σχεδιασμός έρευνας – Δειγματοληψία (1)
Η έρευνα βασίσθηκε σε πανελλαδικό δείγμα από άνδρες και γυναίκες που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα κατάρτισης (ΑΕΚ-ΣΕΚ) τα οποία ολοκληρώθηκαν τη διετία Για την αντιπροσωπευτικότερη επιλογή του δείγματος έγινε στρωματοποίηση του πληθυσμού των αποφοίτων ΙΕΚ και ΚΕΚ ανά περιφέρεια και θεματικό πεδίο κατάρτισης με την κατανομή του δείγματος σε ΙΕΚ και ΚΕΚ να ακολουθεί την αντίστοιχη πληθυσμιακή κατανομή. Με τη σύμπραξη του Ε. Ο. Π. Ε. Π. Π., τα ΙΕΚ και τα ΚΕΚ παρείχαν στατιστικά στοιχεία για τη διεξαγωγή της έρευνας και πρόσβαση στα τηλέφωνα επικοινωνίας των αποφοίτων τους (όχι ονοματεπώνυμα) κατά περιφέρεια και ειδικότητα. 9 9

10 Σχεδιασμός έρευνας – Δειγματοληψία (2)
Η τηλεφωνική έρευνα έγινε από την METRON ANALYSIS. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 2401 άτομα και έγινε με τη χρήση Computer assisted τηλεφωνικών συνεντεύξεων από τη βάση των ερωτώμενων. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ ήταν 1098 άτομα και οι απόφοιτοι ΚΕΚ ήταν 1303 άτομα. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 29 Οκτωβρίου έως και 19 Νοεμβρίου 2012 από 3 επόπτες και 32 ερευνητές. Για τον έλεγχο της ποιότητας, 17% των συνεντεύξεων ελέχθησαν μέσω συνακρόασης και 100% ηλεκτρονικά. 10 10

11 Δειγματοληψία / περιοχή
ΚΕΚ ΙΕΚ ΣΥΝΟΛΟ Δείγμα Πληθυσμός ΑΤΤΙΚΗ 10% 9% 12% 11% 22% 20% Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13% 14% 23% Α.&Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5% 4% 3% 8% Β. & Ν. ΑΙΓΑΙΟ 2% ΙΟΝΙΟ-Δ.ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7% ΠΕΛ/ΣΟΣ-ΣΤΕΡΕΑ ΚΡΗΤΗ 56% 54% 44% 46% 100% 11 Έγινε στρωματοποίηση του πληθυσμού των αποφοίτων ΙΕΚ και ΚΕΚ ανά περιφέρεια και θεματικό πεδίο κατάρτισης.

12 Δειγματοληψία / θεματικό πεδίο ΚΕΚ
Δείγμα Πληθυσμός Επαγγέλματα περιβάλλοντος 3% 2% Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας 11% 9% Επαγγέλματα πολιτισμού και αθλητισμού, ΜΜΕ και επικοινωνιών 1% Παιδαγωγικά επαγγέλματα 4% Επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης 7% 5% Επαγγέλματα πληροφορικής 48% Επαγγέλματα τουριστικά και παροχής υπηρεσιών 12% Αγροτικά επαγγέλματα 6% Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών ΣΥΝΟΛΟ 100% 12 Έγινε στρωματοποίηση του πληθυσμού των αποφοίτων ΙΕΚ και ΚΕΚ ανά περιφέρεια και θεματικό πεδίο κατάρτισης.

13 Δειγματοληψία / θεματικό πεδίο ΙΕΚ
Δείγμα Πληθυσμός Τομέας χρηματοπιστωτικών και διοικητικών υπηρεσιών 42% 38% Τομέας τουρισμού – μεταφορών 4% 2% Τομέας γεωτεχνικός 1% Τομέας τροφίμων και ποτών Τομέας μηχανολογίας – ηλεκτρολογίας – ηλεκτρονικών 9% 10% Τομέας δομικών και συναφών κατασκευών 3% Τομέας χημικής βιομηχανίας Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών Τομέας ενέργειας – περιβάλλοντος Τομέας υγείας – αισθητικής – κοινωνικών υπηρεσιών 19% 23% Τομέας επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης Τομέας πολιτισμού – αθλητισμού ΣΥΝΟΛΟ 100% 13

14 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας
48 ερωτήσεις και 217 μεταβλητές Δημογραφικά δεδομένα (6 ερωτήσεις) Θέματα επαγγελματικής κατάρτισης (6 ερωτήσεις) Θέματα απασχόλησης (23 ερωτήσεις) Θέματα κοινωνικής δράσης και δεξιοτήτων (13 ερωτήσεις) Οι 25 ερωτήσεις ήταν κοινές για όλους τους ερωτώμενους. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν περίπου λεπτά. 14

15 2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

16 Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι
Φύλο ερωτώμενων Kek (Ν=1.303) Iek (ν=1.098) % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι 16

17 Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι
Ηλικία ερωτώμενων Kek (Ν=1.303) Iek (Ν=1.098) Μέση ηλικία: 40,5 έτη Μέση ηλικία: 28,1 έτη % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι 17

18 Εκπαίδευση ερωτώμενων
Ανεξαρτήτως του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που ολοκληρώσατε, ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς; Kek (Ν=1.303) Iek (Ν=1.098) 32,1% 5,2% % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι 18

19 Συμμετοχή σε δραστηριότητες
Σε ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες συμμετέχετε εσείς προσωπικά; ΛΙΣΤΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Kek (ν=1.303) Ιek (ν=1.098) % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι 19

20 Πηγές εισοδήματος νοικοκυριού
Kek (ν=1.303) Ιek (ν=1.098) % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι Ποιες είναι οι πηγές του εισοδήματος του νοικοκυριού σας; ΛΙΣΤΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 20

21 μηνιαίου καθαρού εισοδήματος
Κλίμακα συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος Kek (ν=1.303) Ιek (ν=1.098) 53,2 % 54,4% % Σε ποια κλίμακα βρίσκεται το συνολικό μηνιαίο καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού σας (συμπεριλαμβανομένων όλων των πηγών όπως μισθοί, επιδόματα, ενοίκια κοκ); ΛΙΣΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι 21

22 2.2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2.2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

23 Θεματικό πεδίο (ΚΕΚ) Κek (ν=1.303) % Βάση: Ερωτώμενοι ΚΕΚ

24 Θεματικό πεδίο (ΙΕΚ) Ιek (ν=1.098) % Βάση: Ερωτώμενοι ΙΕΚ

25 Εξετάσεις πιστοποίησης (ΙΕΚ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ανα ηλικια (ν=414)
39,6% ανδρεσ – 60,4% γυναικεσ Ιek (ν=1.098) % Έχετε περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης για την ειδικότητα του προγράμματος; Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ Βάση: Ερωτώμενοι ΙΕΚ

26 Οι τρεις (3) σημαντικότεροι λόγοι επιλογής συγκεκριμένης ειδικότητας
Kek (Ν=1.303) Ιek (Ν=1.098) % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι

27 Αξιολόγηση προγράμματος παρακολούθησης
Kek (Ν=1.303) Ιek (Ν=1.098) 88% 68% 81% 54% 81% 53% 72% 43% 70% 39% 65% 32% % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι

28 2.3. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & αξιολογηση

29 % Εύρεση εργασίας μετά το πρόγραμμα σε διάστημα μέχρι και 6 μήνες
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (σε ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΩΝ), βρήκατε εργασία; Kek (ν=1.303) Ιek (ν=1.098) Μέσος όρος χρονικού διαστήματος εύρεσης εργασίας: 2,6 μήνες Μέσος όρος χρονικού διαστήματος εύρεσης εργασίας: 2,4 μήνες % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι

30 (για εργασία μετά το πρόγραμμα σε διάστημα μέχρι και 6 μήνες)
Σχέση εργασίας (για εργασία μετά το πρόγραμμα σε διάστημα μέχρι και 6 μήνες) Περιγράψτε μας τα παρακάτω σχετικά με την ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που βρήκατε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης; Ειδοσ συμβασησ απασχοληση ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΚ (ν=205) ΙΕΚ (ν=239) % Βάση: 444 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος

31 Διάρκεια παραμονής στην εργασία
(για εργασία μετά το πρόγραμμα σε διάστημα μέχρι και 6 μήνες) Πόσο καιρό εργαζόσασταν στην επιχείρηση; Και εργάζεστε μέχρι σήμερα; διαρκεια Εργασια εωσ σημερα ΚΕΚ (ν=205) ΙΕΚ (ν=239) % Βάση: 444 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος

32 Συμβολή προγράμματος κατάρτισης
στην εύρεση εργασίας (για εργασία μετά το πρόγραμμα σε διάστημα μέχρι και 6 μήνες) Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης σας βοήθησε στην εξεύρεση εργασίας; Kek (ν=205) Ιek (ν=239) Βάση: 444 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος %

33 Συνάφεια προγράμματος κατάρτισης με αντικείμενο πρώτης εργασίας
(για εργασία μετά το πρόγραμμα σε διάστημα μέχρι και 6 μήνες) Kek (ν=205) Ιek (ν=239) Δεικτησ συναφειασ: 27% Δεικτησ συναφειασ: 31% Βάση: 444 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος %

34 % Αξιοποίηση γνώσεων προγράμματος στην πρώτη εργασία
(για εργασία μετά το πρόγραμμα σε διάστημα μέχρι και 6 μήνες) Kek (ν=205) Ιek (ν=239) Δεικτησ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21% Δεικτησ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 32% % Βάση: 444 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος

35 % Ικανοποίηση από την συμμετοχή στο πρόγραμμα
(για εργασία μετά το πρόγραμμα σε διάστημα μέχρι και 6 μήνες) Γενικά, από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες σας; Kek (ν=205) Ιek (ν=239) Δεικτησ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 58% Δεικτησ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 35% % Βάση: 444 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος

36 ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν=1261 ΑΤΟΜΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν=1261 ΑΤΟΜΑ

37 Βοήθεια προγράμματος στην προσπάθεια
εύρεσης εργασίας Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης σας βοήθησε στην προσπάθειά σας να ενταχθείτε στην απασχόληση; Kek (ν=714) Ιek (ν=547) Βάση: 1261 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος %

38 Σημαντικότερος τρόπος βοήθειας προγράμματος
στην εύρεση εργασίας Kek (ν=255) Ιek (ν=221) % Βάση: 476 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας

39 Λόγοι μη εύρεσης εργασίας
Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι κύριοι λόγοι που δεν βρήκατε εργασία μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος; ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Kek (ν=714) Ιek (ν=547) % Βάση: 1261 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος

40 Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για εύρεση εργασίας
Από τη στιγμή που ολοκληρώσατε το πρόγραμμα κατάρτισης ,ποιες πηγές έχετε χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιείτε στην προσπάθειά σας να βρείτε δουλειά; ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ Kek (ν=714) Ιek (ν=547) % Βάση: 1261 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος

41 % Ικανοποίηση από την συμμετοχή στο πρόγραμμα Kek (ν=714) Ιek (ν=547)
Γενικά, από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες σας; Kek (ν=714) Ιek (ν=547) Δεικτησ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 47% Δεικτησ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 28% % Βάση: 1261 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος

42 Tα δύο (2) σημαντικότερα επιθυμητά χαρακτηριστικά μελλοντικής εργασίας
Kek (ν=714) Ιek (ν=547) % Βάση: 1261 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος

43 Αποδοχή εργασίας που δεν πληροί επιθυμητά χαρακτηριστικά
Σε περίπτωση που βρίσκατε κάποια εργασία που δεν πληροί κάποιους από τους παράγοντες που αναφέρατε θα την αποδεχόσασταν; Kek (ν=714) Ιek (ν=547) Βάση: 1261 ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν βρήκαν εργασία μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος %

44 2.4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 29 Οκτωβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2012

45 Θέση στην απασχόληση τη στιγμή της έρευνας (ΚΕΚ)
1303 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΚ 205 ΑΤΟΜΑ – 15,7% Βρήκαν εργασία σε 6 μήνες ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 40,0% ΑΝΕΡΓΟΙ 56,0% Δε Βρήκαν εργασία σε 6 μήνες 714 ΑΤΟΜΑ-54,8% 19,0% 79,0% 316 ΑΤΟΜΑ-24,3% Είχαν ήδη εργασία 82,0% 15,5% 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

46 Θέση στην απασχόληση τη στιγμή της έρευνας (ΙΕΚ)
1098 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΕΚ Βρήκαν εργασία σε 6 μήνες 239 ΑΤΟΜΑ-21,8% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 43,5% ΑΝΕΡΓΟΙ 55,6% Δε Βρήκαν εργασία σε 6 μήνες 547 ΑΤΟΜΑ-49,8% 26,3% 73,1% 254 ΑΤΟΜΑ-23,1% Είχαν ήδη εργασία 66,9% 32,3% 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

47 αλλά βρήκαν εργασία τη στιγμή της έρευνας (ΚΕΚ)
Θεματικό πεδίο κατάρτισης για όσους ήταν άνεργοι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά βρήκαν εργασία τη στιγμή της έρευνας (ΚΕΚ) Kek (Ν=133) % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι απόφοιτοι ΚΕΚ που είχαν εργασία τη στιγμή της έρευνας αλλά ήταν άνεργοι 6 μήνες μετά τη λήξη της κατάρτισης

48 αλλά βρήκαν εργασία τη στιγμή της έρευνας (ΙΕΚ)
Θεματικό πεδίο κατάρτισης για όσους ήταν άνεργοι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά βρήκαν εργασία τη στιγμή της έρευνας (ΙΕΚ) Ιek (Ν=144) % Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι απόφοιτοι ΙΕΚ που είχαν εργασία τη στιγμή της έρευνας αλλά ήταν άνεργοι 6 μήνες μετά τη λήξη της κατάρτισης

49 3. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
3. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

50 Η ταυτότητα της ποιοτικής προσέγγισης
Μεθοδολογία Προκειμένου να διερευνηθούν σε ποιοτικό επίπεδο και να διανθιστούν τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας για τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με τη μορφή των ομαδικών συζητήσεων και των εις βάθος προσωπικών συνεντεύξεων. Πιο συγκεκριμένα, διεξήχθησαν 2 ομαδικές συζητήσεις και 10 εις βάθος προσωπικές συνεντεύξεις στην Αθήνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΚ Μικρότεροι ή ίσοι των 29 ετών 50% Γυναίκες & 50% Άνδρες Εργαζόμενοι & Άνεργοι. Ποικιλία ως προς το αντικείμενο κατάρτισης ΚΕΚ 30-50 ετών 80% Γυναίκες & 20% Άνδρες ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΚ 5 Στελέχη ΙΕΚ ΚΕΚ Στελέχη ΚΕΚ

51 Κύριος στόχος της ποιοτικής έρευνας
Η διερεύνηση ποιοτικών παραμέτρων αναφορικά με τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση, Η διάνθιση των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης ποσοτικής έρευνας. Η αναφορά που ακολουθεί αποτελείται από τρία βασικά μέρη: α) τα κίνητρα παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης, β) την αναλυτική αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων που συγκροτούν τα προγράμματα κατάρτισης, γ) την αξιολόγηση της σύνδεσης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.

52 Κίνητρα Πιο συγκεκριμένα, οι καταρτιζόμενοι των ΚΕΚ είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας (με ή χωρίς οικογένεια) ενώ η σχέση τους με την απασχόληση είναι στενότερη (είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι άνεργοι / πρώην εργαζόμενοι, είτε είναι σε άμεση αναζήτηση εργασίας). Ο τομέας της απασχόλησης αποτελεί μία πραγματικότητα που δεν μπορούν να αγνοήσουν, ενώ έχουν απόλυτη ανάγκη να ανήκουν σε αυτή – το κίνητρο μίας κατάρτισης είναι επομένως πιο συνειδητοποιημένο και η ανάγκη τους πιο επιτακτική. Ανάμεσά τους, όσοι είναι άνεργοι, συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα με την προσδοκία εύρεσης εργασίας στο τέλος της κατάρτισης. Ωστόσο, δεδομένης της παρούσας οικονομικής κρίσης, η προσδοκία τους μένει πολύ συχνά ανεκπλήρωτη, με αποτέλεσμα το επίδομα κατάρτισης να αποτελεί βασικό κίνητρο αφού συνδέεται με τη βασική ανάγκη της επιβίωσης. «Τώρα αυτή τη στιγμή (το κίνητρο) είναι η επιδότηση. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα του δώσει 3000€ σε διάστημα 5 μηνών, αφού δεν μπορεί να έχει τίποτε άλλο.» (Στ.ΚΕΚ_5)

53 Πιστοποίηση (1) Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός αυτών καταφέρνει, επιθυμεί ή προσπαθεί να αποκτήσει την ανάλογη πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Οι λόγοι που προβάλλονται από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους είναι κυρίως πρακτικής ή οικονομικής φύσεως («ήμουν στο στρατό», «καθυστέρησαν να προκηρύξουν τις εξετάσεις», «έπρεπε να ξαναπληρώσω», κλπ). Η βαθύτερη αιτία εντοπίζεται στην απουσία πίστης στη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα από μία επαγγελματική κατάρτιση («οι περισσότεροι δεν πάνε για πιστοποίηση, ίσως γιατί δεν πιστεύουν ότι θα εξασκήσουν ποτέ αυτό το επάγγελμα» (Στ.ΙΕΚ)).

54 Πιστοποίηση (2) «Ναι, (η πιστοποίηση πηγαίνει) πάρα πολύ καλά. Γιατί ελέγχεται. Είναι τελείως ανεξάρτητο από την εκπαίδευση. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα βαρύ σύστημα πολύ αυστηρά ελεγχόμενο.» (Στ.ΚΕΚ_5) «Ουσιαστικά αυτό που κάνουν ακυρώνει τους ίδιους. Στο πανεπιστήμιο κάνεις την πτυχιακή σου και τελειώνει το θέμα. Στο ΙΕΚ είναι σαν να σου λένε ότι δεν πιστεύουμε ότι έχεις περάσει όλα αυτά που έχεις δώσει, ξαναδώσ’ τα τώρα!» (Κατ.ΙΕΚ) «Εγώ δεν έχω πιστοποίηση. Εγώ τελειώνω τη σχολή μου και η πρώτη πιστοποίηση βγαίνει σε ημερομηνίες μετά από 2 χρόνια. Δεν πήγα να δώσω γιατί δεν ένοιωθα ότι ήμουν έτοιμη.» (Κατ.ΙΕΚ) «Εγώ το παράτησα, γιατί βγήκε μετά από ένα χρόνο, πήγα έδωσα μόνο τα προφορικά, μετά πήγα στρατό, είχα πληρώσει για να δώσω τη δεύτερη φορά και μετά δεν πήγα γιατί είχα δουλειά.» (Κατ.ΙΕΚ)

55 Πρόγραμμα Σπουδών «Ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών αφορά δύο παραμέτρους. Αυτό που ο εκπαιδευτικός οργανισμός θέλει να δώσει ως γνώση και δεξιότητες, και αυτό να παντρεύεται, να ‘κουμπώνει’ με τις προσδοκίες των καταρτιζομένων οι οποίοι έρχονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα το πετύχουμε γιατί πολλές φορές ο σχεδιασμός μας γίνεται χωρίς να έχουμε μελετήσει καλά την ομάδα των καταρτιζομένων. (…) Μία καλή παράμετρος αυτού είναι το πώς ένα πρόγραμμα στη θεωρητική του κατασκευή θα κουμπώσει με το προφίλ των καταρτιζομένων.» (Στ.ΚΕΚ_4) «Η ειδικότητά μου είναι καθαρά το τι κάνεις στην πράξη (είμαι εργοδηγός). Έχει θεωρία αλλά περισσότερο είναι έξω. Δεν μπορεί να μου πει ο άλλος πως θα βάλω πλακάκια… Είχαμε ελάχιστα πράγματα. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα μαθαίνεις θεωρητικά εφόσον είναι πρακτικά.» (Κατ.ΙΕΚ)» «Να είναι επικαιροποιημένο, σύγχρονο… Κυρίως να μπορεί να συνδυάζει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς με το πρόγραμμα σπουδών. Να είναι ένα δομημένο πρόγραμμα που να μπορεί να υποστηρίξει τις σύγχρονες αυτές εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο (των νέων τεχνολογιών). Ειδικά στην πληροφορική, νέα προγράμματα, νέες τεχνολογίες, νέες τάσεις… αυτά θα πρέπει να αφομοιωθούν στο πρόγραμμα σπουδών και να μπορούν να βγαίνουν πιο δυναμικά προς τα έξω.» (Στ.ΙΕΚ_2)|

56 Οργάνωση Προγράμματος
«Κάποιες φορές, έπαιρναν τηλέφωνο και άλλαζαν τις ημέρες. Αυτό ήταν δύσκολο για μένα να το παρακολουθώ γιατί δεν έχω ένα σταθερό ωράριο, δεν έχω Δευτέρα με Παρασκευή ένα πρωινό ωράριο. Δουλεύω και Κυριακές και νύχτες. Κι εκεί κάπου το έχανα.» (Κατ.ΚΕΚ) «Θα προσέθετα πολλά πιο πολλά πρακτικά και ίσως 1-2 παραπάνω άτομα (εκπαιδευτές) μέσα στο τμήμα. Ήμασταν πολλοί, και όταν κάνουμε μία τόσο λεπτή δουλειά όσο είναι η συντήρηση, εγώ δεν μπορώ ανά πάσα στιγμή να ξέρω πως θα χρησιμοποιήσω το κάθε τι, πόσο μάλλον όταν είναι χημικά κλπ. Και μπορεί να περίμενες με το οξύ στο χέρι… και κάπου εκεί τελείωνε και η ώρα.» (Κατ.ΙΕΚ) «Χρειάζεται διοικητική παρουσία, υπαλλήλων οι οποίοι να υποστηρίξουν (το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος). Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε σοβαρό πρόβλημα διοικητικής υποστήριξης. Ενώ παλαιότερα είχαμε εδώ πέρα 7-8 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς … και ασκούσαν διοικητικά καθήκοντα, πλέον στο ΙΕΚ αυτή τη στιγμή είμαι μόνος μου! Το απόγευμα μετά τη 1 η ώρα θα έρθουν κι άλλες 3 κοπέλες που έχουν αποσπαστεί, καθηγήτριες, αλλά το να θέλεις να προετοιμάσεις κάτι περιορίζει την ευχέρεια που είχες.» (Στ.ΙΕΚ_1)

57 Εκπαιδευτικό Υλικό «Ένα βιβλίο, ναι. Αλλά θέλει και ασκήσεις πολλές. Ένα βιβλίο δεν μπορεί να έχει πάρα πολλές ασκήσεις, είναι πιο πολύ θεωρία και κάποια παραδείγματα. Από εκεί και πέρα πόσα παραδείγματα να έχει; Κι άλλα, πιο δύσκολα, να μπορέσεις να δεις και το πιο δύσκολο. Στην απασχόληση όταν βγεις, θα δεις και κάποια πράγματα που δεν έχεις δει όταν κάνεις το μάθημα. Πρέπει να είσαι και λίγο εξοικειωμένος, μη βγεις ξαφνικά.» (Κατ.ΚΕΚ) «Εμάς, ενώ χρειαζόντουσαν πρακτικά, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μόνο θεωρητικά και δεν μάθαμε τίποτα. Απλά ξέρουμε τι είναι η λογιστική, πάνω κάτω… Εννοώ, εργαστήρια μέσα στο μάθημα. Να μου δώσουν δηλαδή έναν ισολογισμό και να μου πουν ‘βγάλ’ τον’. Δεν μου έδωσαν ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο.» (Κατ.ΙΕΚ)

58 Πρακτική Άσκηση (1) Δεν κάναμε πρακτική. Πήγαμε και υπογράψαμε ότι κάναμε. Καθόλου!» (Κατ.ΚΕΚ) «Ήταν 160 ώρες και ήταν σε συγκεκριμένο γραφείο, υπήρχε το όνομα του ανθρώπου, δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει αυτό το γραφείο, τι είναι και πως, αλλά δεν πήγα ποτέ σε αυτό το γραφείο. Δεν με έστειλαν από το πρόγραμμα. Και μάλιστα όταν πήρα τη βεβαίωση, δεν έγραφε μέσα τόσο για σχεδιαστικά, πιο πολύ έγραφε ό,τι έκανες πάνω στο Word, στο Excel, δηλαδή το AUTOCAD καμία σχέση με αυτό…» (Κατ.ΚΕΚ) «Σίγουρα βοηθάει πολύ, αλλά θα πρέπει να γίνεται καλύτερος έλεγχος από τα ΙΕΚ για τον τρόπο τον οποίο κάποιος λέει ότι παρακολουθεί μία άσκηση σε κάποια επιχείρηση ή οργανισμό. Εκεί υπάρχει περιθώριο βελτίωσης αρκετό. Ίσως και μέσω επισκέψεων στο χώρο εργασίας ή κάποιο reporting, ή κάποια παρακολούθηση πιο ενδελεχής για την πορεία… Εγώ θα εκτιμούσα ότι θα ήταν καλύτερα για την πρακτική άσκηση να συνδυάζεται με πιο πολλές επισκέψεις στο ΙΕΚ και επικαιροποίηση του τι μαθαίνει ο άλλος στο φορέα κατάρτισης. Θα ήθελα δηλαδή να μην είναι αποκομμένη η διαδικασία κατάρτισης από την πρακτική άσκηση. Αν μπορούσε η πρακτική να είναι πιο blended από το πρόγραμμα σπουδών και να μην είναι αποκομμένα πιστεύω ότι θα γινόταν καλύτερα.» (Στ.ΙΕΚ_2)

59 Πρακτική Άσκηση (2) «Δυστυχώς η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική. Πρώτον μιλάμε για κατάρτιση – μαθαίνουν κάποια πράγματα εδώ και μετά θα πρέπει να κάνουν μία πρακτική άσκηση για να βγουν να αναζητήσουν απασχόληση. Και έχουν βάλει την πρακτική άσκηση προαιρετική. Ωραία, εγώ κάνω την πρακτική άσκηση, παίρνω εμπειρίες, δεξιότητες εργασιακές στο χώρο που πάω, κι εσείς δεν το κάνετε αυτό. Και μετά πάμε και οι δύο και δίνουμε εξετάσεις. Στο θεωρητικό κομμάτι γράφουμε, εσείς γράψατε και καλύτερα και αν υπήρχαν διορισμοί στο Δημόσιο βάσει ΑΣΕΠ, εσείς θα περνούσατε γιατί είχατε γράψει καλά στο θεωρητικό κομμάτι, κι εγώ που δούλεψα και είμαι πιο εμπειροτέχνης, δεν! Για μένα δεν έχει νόημα. Ή θεωρείς ότι είναι κατάρτιση και δεξιότητες και περνούν όλοι από την πρακτική, ή…» (Στ.ΙΕΚ_3)

60 Εκπαιδευτές «Το ότι δεν πλήρωναν τους καθηγητές, σήμαινε ότι οι καθηγητές ήταν δυσαρεστημένοι… Δηλαδή 2 χρόνια μας είχαν πει ότι δεν τους είχανε πληρώσει.» (Κατ.ΙΕΚ) «Πιστεύω ότι θα έπρεπε να τους δώσουν περισσότερα κίνητρα, είτε χρηματικά είτε άλλο, έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους. Να μην τους πληρώνουν πιο πολύ, αλλά να τους πληρώνουν π.χ. στην ώρα τους.» (Κατ.ΙΕΚ) «Κι εμείς καλούς καθηγητές είχαμε, γιατί ήταν όλοι του αντικειμένου, αλλά ήταν όλοι πολύ κουρασμένοι και το έδειχναν. Ερχόντουσαν μετά τη δουλειά τους την κανονική, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε ιδιωτικές τράπεζες, είχαν δικά τους γραφεία…» (Κατ.ΙΕΚ)

61 Σύνδεση Διαφορετικών Επιπέδων Δια Βίου Μάθησης και Κινητικότητα
«Είναι απαράδεκτο να μη σου δίνεται η δυνατότητα να ανέβεις σε μία ανώτερη βαθμίδα, όπως για το ΤΕΙ, να συνδέονται τα ΙΕΚ π.χ. με τα ΤΕΙ. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση και ένα παραπάνω χαρτί.» (Κατ.ΙΕΚ) «Τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα; Ότι τα ΙΕΚ είναι μία τελική βαθμίδα; Δεν θα έπρεπε.» (Κατ.ΙΕΚ) «Πρέπει να υπάρχει μία πρόσβαση σε μία παραπάνω δομή, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κάπου. Για να μπορούμε να εξελιχθούμε και να έχουμε πιο πολλές ανοιχτές πόρτες.» (Κατ.ΙΕΚ) «Σύστημα πιστωτικών μονάδων, θα βοηθούν και στην κινητικότητα των αποφοίτων είτε στο εξωτερικό είτε στην πρόσβαση στα ΤΕΙ, που έχει ακουστεί πολλές φορές. Τώρα είναι οροφή. Πας στα ΙΕΚ και μετά δεν πας κάπου. Είναι αδιέξοδο. Δίπλα στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, και μετά έχει έναν παράδρομο που δεν πάει άλλο, έχει stop και λέει ΙΕΚ εδώ! Όχι, με την επικαιροποίηση και τις πιστωτικές μονάδες να μπορεί να συνεχίσει ο άλλος. Αυτό ζητάει και η κοινωνία σήμερα – να είναι ευέλικτος και να μπορεί να εξελιχθεί.» (Στ.ΙΕΚ_3)

62 Σύνδεση με την απασχόληση (1)
Είναι μια καλή προσπάθεια (ο ΟΑΕΔ), αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν ακουμπάει τις ανάγκες της αγοράς. Ίσως από γραφειοκρατία; Ίσως δεν υπάρχει ένα καλό δίκτυο; Ίσως είναι ένα δίκτυο που δουλεύει μόνο το Υπουργείο Εργασίας και δεν μιλάνε τα άλλα υπουργεία μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν τα ΙΕΚ ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας έχει τα δικά του ΙΕΚ, δε μιλάει ο ένας κόσμος με τον άλλον, είναι απομονωμένοι, δεν ξέρει ο ένας κόσμος τι κάνει ο άλλος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση ευρύτερη – το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΑΕΔ πολύ λίγα γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, και το ανάποδο. Χρειάζεται διάχυση της πληροφόρησης: να γνωστοποιεί και να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που έχει τελειώσει ένα ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, να έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχει κάποιος που έχει τελειώσει ένα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, και το ανάποδο.» (Στ.ΙΕΚ_2)

63 Σύνδεση με την απασχόληση (2)
«Εμείς δεν έχουμε καμία επαφή με αυτούς – δεν τους ξέρουμε, δεν μας ξέρουν…» (Στ.ΙΕΚ_3) «Οι εταιρείες οι μεγάλες που έχουν μέλλον, δε θα απευθυνθούν ποτέ στον ΟΑΕΔ.» (Κατ.ΚΕΚ) «Στον ΟΑΕΔ θα βρεις δουλειά για να περάσεις την ώρα σου. Δουλειές του ποδαριού, δηλαδή…» (Κατ.ΚΕΚ) «Πέρα από την κρίση, και παλιά, ποτέ ο ΟΑΕΔ δεν λειτουργούσε για να βρεις δουλειά. Είναι εικονικά για μένα. Και να βρεις μία δουλειά, σαν πωλήτρια, ο εργοδότης θα χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ, θα σου δώσει τα 300€, τα οποία στην ουσία τα παίρνει από τον ΟΑΕΔ. Είναι εκμετάλλευση καθαρά αυτό, για μένα. Επωφελείται ο εργοδότης και εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο.» (Κατ. ΚΕΚ) «Ο ΟΑΕΔ δε θα μου προσμετρήσει τα χρόνια εμπειρίας μου, θα βρω μία δουλειά, έστω πωλήτρια, αλλά θα μου δώσει το μισθό που αντιστοιχεί στην επιδότηση, οπότε ο εργοδότης με εκμεταλλεύεται. Δε μου δίνει τα λεφτά που πρέπει να πάρω ή δουλεύω περισσότερες ώρες.» (Κατ.ΚΕΚ)

64 Σύνδεση με την απασχόληση (3)
«Να υπήρχε συνεργασία του ΙΕΚ με κάποιες εταιρείες, και να μας έστελναν εκεί. Θα μπορούσαμε να είχαμε βρει δουλειά.» (Κατ.ΙΕΚ) Αν είχα ΤΕΙ ή πανεπιστήμιο, ίσως να είχα πιο πολλές πόρτες ανοιχτές.» (Κατ.ΙΕΚ) «Αυτό που βοηθάει είναι να έχει κάποιος μία ποικιλία χαρτιών σε πολλές ειδικότητες για να βρει δουλειά.» (Κατ.ΙΕΚ). «Πριν 3 χρόνια, (έπαιζαν ρόλο) τα χαρτιά, πανεπιστήμια, πτυχία, γλώσσες, κλπ. Τώρα πλέον, όσα πιο πολλά έχεις είναι πρόβλημα…» (Κατ.ΙΕΚ) «Θέλει δουλειά με τους τοπικούς φορείς, να είμαστε σε επαφή με τη δημοτική αρχή, να ενημερώσουμε, να ξέρει ο Δήμος τι ειδικότητες θα βάλω εγώ του χρόνου… Όλα αυτά δεν είναι οργανωμένα καθόλου και τα κάνεις με προσωπική πρωτοβουλία.» (Στ.ΙΕΚ_3) «Παλιότερα υπήρχε ένα γραφείο μέσα στο ΙΕΚ που λεγόταν ΓΕΑΣ και ήταν για την πρακτική άσκηση και ήταν ένας υπάλληλος που ασχολιόταν με αυτό – ερχόταν σε επαφή με εταιρείες και έστελνε κόσμο. Τώρα αυτό λόγω της οικονομικής κρίσης και των περικοπών, μειώθηκε το προσωπικό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάποιες εταιρείες μας στέλνουν κάποια mails, ή βρίσκει ο καθένας μόνος του. Άρα, από οργανωμένο που ήταν αυτό το κομμάτι της πρακτικής χάθηκε.» (Στ.ΙΕΚ_3)

65 Επικαιροποίηση «Το καλύτερο είναι να μπορέσουν οι καταρτιζόμενοι να προσεγγίσουν καλύτερα τον τομέα της απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας αυτός θα πρέπει να πει τι ακριβώς θέλει, περιγράφοντάς το αναλυτικά (…) Εμείς πρέπει να δουλέψουμε για την απασχόληση. Να της δώσουμε αυτό το οποίο πραγματικά ζητάει, κι αυτό θα γίνει πετυχαίνοντας επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών… ώστε να βελτιώσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες (των καταρτιζομένων).» (Στ.ΙΕΚ_2) «Τα όλα προγράμματα είναι αναχρονιστικά. Για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα, συζητιέται, αποφασίζεται, καταγράφεται και υλοποιείται. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μας πάει 2, 3 και 5 χρόνια πίσω. Καθυστερήσεις επίσης χρονοβόρε, με πολιτικές αναταράξεις, ανακατανομές κλπ, όλα αυτά τα πράγματα έρχονται πίσω. Παράλληλα η τεχνολογία προχωράει με αλματώδη ρυθμό… σε αυτή τη βάση θα έλεγα ότι μερικά προγράμματα μπορεί να είναι και αναχρονιστικά. Αυτό που θέλω να προτείνω είναι ότι η συνεχής διαβούλευση και ο συνεχής προβληματισμός πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις είναι επιτακτική ανάγκη.» (Στ.ΙΕΚ_6) «Τα προγράμματα είναι απαρχαιωμένα. (…) Ο νόμος που ίδρυσε τα ΙΕΚ, το 2000 νομίζω, προέβλεπε κάθε 2 χρόνια επικαιροποίηση. Γιατί ο σκοπός των ΙΕΚ ήταν να είναι η αιχμή του δόρατος στη τεχνολογία, να μην είναι στατικά προγράμματα σπουδών όπως το Λύκειο. Να είναι ευέλικτα, να εξελίσσονται με τη σύγχρονη τεχνολογία, κι αυτός ήταν ο κύριος στόχος τους.» (Στ.ΙΕΚ_3)

66 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

67 Γενικά συμπεράσματα (1)
Στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΑΕΚ) και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ) απευθύνονται διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. ΑΕΚ: Νέοι έως 29, κατανεμημένοι ισόποσα σε άνδρες και γυναίκες, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με μικρή / ανύπαρκτη εργασιακή εμπειρία ΣΕΚ: Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (Μ.Ο. 41 ετών), γυναίκες, σημαντικό ποσοστό απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σημαντική εργασιακή εμπειρία. Οι θεματικές παρεμβάσεις που συντελούνται στα δύο συστήματα είναι διαφορετικές. ΑΕΚ: Οικονομία – διοίκηση, Υγεία – Πρόνοια, Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί. ΣΕΚ: Πληροφορική, Τουρισμός, Υγεία – Πρόνοια. Οι λόγοι επιλογής των συστημάτων και των προγραμμάτων της ΑΕΚ και της ΣΕΚ επικεντρώνονται, με μεγάλη πλειοψηφία, στο πεδίο της απασχόλησης (είτε ως εξεύρεση εργασίας, είτε ως διατήρηση εργασίας, είτε ως βελτίωση εργασίας) και λιγότερο σε θέματα όπως η βελτίωση ευρύτερων κοινωνικών δεξιοτήτων, η ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, ή η βελτίωση των κοινωνικών συναναστροφών.

68 Γενικά συμπεράσματα (2)
Παρατηρείται πολύ χαμηλή σύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ΑΕΚ και ΣΕΚ, με την απασχόληση. Συγκεκριμένα: Πολύ χαμηλή η πρόσβαση – απορρόφηση των αποφοίτων καταρτιζομένων στην απασχόληση (ΣΕΚ: 15,7%, ΑΕΚ: 21,8%). Δείκτης Απορρόφησης από την απασχόληση. Πολύ χαμηλή η σχέση / συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το επάγγελμα / ειδικότητα εργασίας αυτών που τελικά βρήκαν εργασία (ΣΕΚ: 27%, ΑΕΚ: 31%) Δείκτης Συνάφειας. Πολύ χαμηλή η διατηρησιμότητα της εργασίας αυτών που τελικά βρήκαν εργασία. Περίπου μέσα σε 18 μήνες για τη ΣΕΚ: 81,5% και την ΑΕΚ: 81,2% έχασαν την εργασία τους. Στο πρώτο εξάμηνο, στη ΣΕΚ: 29,3% και την ΑΕΚ: 37,7% έχασαν την εργασία τους. Δείκτης Διατηρησιμότητας. Πολύ χαμηλή η αξιοποίηση των γνώσεων που λήφθηκαν από την κατάρτιση προς την εργασία τους (ΣΕΚ: 21%, ΑΕΚ: 32%). Δείκτης Αξιοποίησης.

69 Γενικά συμπεράσματα (3)
Η αξιολόγηση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τους καταρτιζόμενους είναι θετική. Σημαντικά θετικότερη αξιολόγηση απολαμβάνει το σύστημα ΣΕΚ σε σχέση με αυτό της ΑΕΚ. Η ικανοποίηση των καταρτιζομένων από τη συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι αρκετά υψηλή στη ΣΕΚ και χαμηλότερη στην ΑΕΚ. Η ικανοποίηση αυτών που βρήκαν εργασία είναι για τη ΣΕΚ: 58% και την ΑΕΚ: 35%. Η ικανοποίηση αυτών που παρέμειναν άνεργοι είναι για τη ΣΕΚ: 47% και την ΑΕΚ: 28%. Παρατηρείται μια αντίφαση. Οι δείκτες της ΑΕΚ που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα (όπως οι δείκτες Απορρόφησης, Συνάφειας προγράμματος και εργασίας, Αξιοποίησης γνώσεων στην εργασία) είναι μεγαλύτεροι στην ΑΕΚ από τους αντίστοιχους δείκτες της ΣΕΚ. Ωστόσο οι δείκτες της ΣΕΚ εμφανίζονται να είναι μεγαλύτεροι στις ερωτήσεις για την ικανοποίηση και την αξιολόγηση. Τα συστήματα ΑΕΚ και ΣΕΚ χρειάζονται ποιοτική αναβάθμιση σύμφωνα με τις απαντήσεις των καταρτιζομένων σε μια σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με τη βοήθεια που έλαβαν στην πορεία τους προς την αναζήτηση εργασίας ή τη διατήρησή της.

70 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

71 Προτάσεις πολιτικής (1)
Αποτελεί αναγκαιότητα η υποστήριξη των πολιτών με πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο αριθμός των αποφοίτων δημοτικού και γυμνασίου (πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση) σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν κρίνεται ικανοποιητικός. Σύμφωνα και με αντίστοιχες έρευνες σχετικά με τη συμμετοχή στη ΔΒ Εκπαίδευση, οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης με συνέπεια την αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Αποτελεί ανάγκη η διαμόρφωση και λειτουργία ενός εθνικού, λειτουργικού, και αποτελεσματικού συστήματος διάγνωσης και αποτύπωσης αναγκών της απασχόλησης σε επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες, έτσι ώστε να προσανατολίζονται ανάλογα και τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης (σε γεωγραφικό και κλαδικό επίπεδο). Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η ανάπτυξη ενός διαρκούς συστήματος βελτίωσης, υποστήριξης, λειτουργίας και επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων.

72 Προτάσεις πολιτικής (2)
Δημιουργία μηχανισμών άμεσης (δια)σύνδεσης των επαγγελματικών περιγραμμάτων με τα προγράμματα σπουδών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εξειδίκευσή τους σε σχέση με τις ανάγκες στην απασχόληση. Ανάπτυξη, λειτουργία και εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος ποιότητας στη δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Ενοποίηση της ΑΕΚ και της ΣΕΚ, των δύο υποσυστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σε επίπεδο διοίκησης και ποιότητας όπως π.χ. επαγγελματικά περιγράμματα, εκπαιδευτές, προγράμματα σπουδών, πιστοποίηση προσόντων και διαδικασίες υλοποίησης. Ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και ποιοτικού κοινωνικού διαλόγου, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για τη δημιουργία και λειτουργία ουσιαστικής πρακτικής άσκησης με στόχο την αποτελεσματικότερη μετάβαση στην απασχόληση. Αποφυγή καταχρηστικών μεθόδων που καθιστούν την πρακτική άσκηση, μηχανισμό ¨υποκατάστασης¨ και ¨αντικατάστασης¨ εργαζομένων και μείωσης των αμοιβών τους (π.χ. προγράμματα voucher).

73 Προτάσεις πολιτικής (3)
Ανάπτυξη εθνικού πλαισίου προσόντων και συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας της εργασίας προς όφελος των εργαζομένων (μεταφορά, αναγνώριση και πιστοποίηση προσόντων με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και ίσες ευκαιρίες κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης). Ανάπτυξη συστημάτων συμβουλευτικής και mentoring τόσο για την υποστήριξη των καταρτιζομένων όσο και των επιχειρήσεων Ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων: Στις χώρες με ισχυρή παράδοση στην ΕΕΚ (π.χ. Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία κλπ.) οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα επίπεδα με αποφασιστικό ρόλο: στο σχεδιασμό στην εφαρμογή στην πιστοποίηση στη διασφάλιση ποιότητας στον εκσυγχρονισμό των ειδικοτήτων

74 Σας ευχαριστούμε!

75 Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google