Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας. https://www.facebook.com/theUNinGreek.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας. https://www.facebook.com/theUNinGreek."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας

2 https://www.facebook.com/theUNinGreek

3 Θέλεις να συμμετάσχεις σε μια μεγάλη προσπάθεια στην υπηρεσία της ανθρωπότητας ; Είσαι το άτομο που θα ταξιδέψει και θα εργαστεί οπουδήποτε στον κόσμο ; Θα σου άρεσε να δουλέψεις σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι : - πραγματικά διεθνές και πολυπολιτισμικό ; - σέβεται και προωθεί τη διαφορετικότητα ; - αποδίδει καλύτερα μέσω της ομαδικής προσπάθειας ; Έλα στα Ηνωμένα Έθνη

4 Ποιοι Είμαστε

5 Ποιοι είμαστε •Το έργο μας o Αφορά ανθρώπινες ζωές σε κάθε γωνιά του πλανήτη o Είναι σύνθετο και πολύπλευρο o Εκτείνεται άμεσα ή έμμεσα στα 193 Κράτη –Μέλη o Την τελευταία δεκαετία, έχουν αυξηθεί οι εκτός έδρας επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών o Το 60% του συνολικού προσωπικού (40 000 άτομα) εργάζονται σε εκτός έδρας επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. •116 000 άτομα εργάζονται στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ. •Οι υπάλληλοι του ΟΗΕ είναι διεθνείς δημόσιοι λειτουργοί.

6 Τι κάνουμε

7

8 Που βρισκόμαστε

9 Κύριες Υπηρεσίες και Δικαστήρια Τόποι εργασίας Γενεύη UNOG, UNCTAD, OHCHR, ECE, OCHA Ναϊρόμπι UNON,UNEP, UN-Habitat Νέα Υόρκη UN Headquarters Βιέννη UNOV, UNODC Αντίς Αμπέμπα ECA Μπανγκόκ ESCAP Βηρυτός ESCWA Σαντιάγκο ECLAC Η Χάγη ICTY Αρούσα ICTR

10 Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις

11 Τι μπορείτε να κάνετε στα Ηνωμένα Έθνη;

12 Σε ποιους τομείς ; •Οικονομικές Υποθέσεις •Κοινωνικές Υποθέσεις •Πολιτικές Υποθέσεις •Ανθρωπιστικές Υποθέσεις •Ανθρώπινα Δικαιώματα •Κράτος Δικαίου • Λογιστικός Έλεγχος • Δημόσια Πληροφόρηση, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση • Έλεγχος Ναρκωτικών και Πρόληψη Εγκλήματος • Στατιστική • Δημογραφία • Δημόσια Διοίκηση • Εκλογικές Υποθέσεις • Νομικές Υποθέσεις

13 • Διοικητικοί Υπάλληλοι: Ανθρώπινοι Πόροι, Οικονομικά, Προϋπολογισμός, Διαχείριση Εγκαταστάσεων, Γενική Διοίκηση • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών • Διαχείριση Πληροφορίας • Χαρτογραφία • Ιατρικές Υπηρεσίες • Διοικητική Μέριμνα • Συμβάσεις-Προμήθειες • Εφαρμοσμένη Μηχανική • Αεροπλοΐα • Ασφάλεια • Βιβλιοθηκονομία • Υπηρεσίες Συνεδρίων • Διερμηνείς, Μεταφραστές κτλ.

14 Σταδιοδρομία

15 Από που αρχίζουμε (ηλικίες18-61) •Θέσεις εργασίας Professional (διεθνείς προσλήψεις) o Γραμματεία ΟΗΕ • Πρόγραμμα Νέων Υπαλλήλων •Εξετάσεις για θέσεις Διερμηνέων – Μεταφραστών •Associate Expert Programme •Προσωρινές Θέσεις εργασίας •Τοπικές προσλήψεις (General Service) •Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης •Εθελοντές Ηνωμένων Εθνών (unvolunteers.org) •Υπηρεσίες Συμβούλων

16 • P-2 = Εθνικοί Διαγωνισμοί ή Εξετάσεις για θέσεις Γλωσσών ή 2 χρόνια χωρίς εξετάσεις • P-3 = 5 χρόνια • P-4 = 7 χρόνια • P-5 = 10 χρόνια • D-1/D-2 = 15 χρόνια Θέσεις εργασίας Professional Επαγγελματική Εμπειρία μετά την απόκτηση Πανεπιστημιακού Πτυχίου

17 Πρόγραμμα Νέων Υπαλλήλων Διαγωνισμοί Πρόληψης

18 • Εισαγωγικός βαθμός (P-2) μετά από διαγωνισμό • Ο διαγωνισμός γίνεται μια φορά το χρόνο με κριτήριο τον βαθμό αντιπροσώπευσης μιας χώρας στο προσωπικό του ΟΗΕ Οι υποψήφιοι πρέπει να: o Είναι πολίτες των Κρατών Μελών που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό o Μην είναι μεγαλύτεροι από 32 ετών στις 31 Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού o Είναι τουλάχιστον κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου σχετικού με τις θέσεις εργασίας του διαγωνισμού o Να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα Πρόγραμμα Νέων Υπαλλήλων Διαγωνισμοί Πρόληψης

19 Εξετάσεις για θέσεις Διερμηνέων – Μεταφραστών

20 • Οι διερμηνείς – μεταφραστές προσλαμβάνονται με τον εισαγωγικό βαθμό P2. Το όριο ηλικίας είναι συνήθως τα 55 έτη • Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Γλωσσών πρέπει: o Να έ χουν τουλάχιστον πανεπιστημιακ ό πτυχ ί ο o Να κ ά νουν διερμηνε ί α ή να μεταφρ ά ζουν απ ό 2 γλ ώ σσε ς σε μια κ ύ ρια γλ ώ σσα του ΟΗΕ Εξετάσεις για θέσεις Διερμηνέων – Μεταφραστών

21 Associate Expert Programme

22 • Προσφέρει σε πτυχιούχους την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία • Προϋπόθεση οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ του ΟΗΕ και των δωρητριών and donor countries χωρών (23 χώρες) • Διάρκεια: 2 έτη • Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σας. • http://esa.un.org/techcoop/associateexperts http://esa.un.org/techcoop/associateexperts • http://careers.un.org http://careers.un.org

23 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

24 • Ευκαιρία για εξοικείωση με τα Ηνωμένα Έθνη • Οι ασκούμενοι εργάζονται σε σχετικά με τις σπουδές τους τμήματα του ΟΗΕ • Είναι πλήρους απασχόλησης και μη αμειβόμενοι Διάρκεια: τουλάχιστον 2 μήνες, μέχρι 6 μήνες o http://careers.un.org -> Internship programme

25 Πώς να υποβάλλετε αίτηση

26 http://careers.un.org

27

28

29 Μισθοί και Παροχές

30 Μισθοί και παροχές • Ανταγωνιστικοί Μισθοί • Ετήσια και Αναρρωτική Άδεια • Άδεια επιστροφής στη χώρα προέλευσης (Home Leave) • Άδεια Μητρότητας – Πατρότητας • Εκπαιδευτικό Επίδομα και Επίδομα Ταξιδιού • Επιδότηση Ενοικίου • Σύνταξη στα 62 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη • Έξοδα Εγκατάστασης - Μεταφορικά και έξοδα Επαναπατρισμού • Πληρωμή διδάκτρων για Εκμάθηση μίας επιπλέον επίσημης Γλώσσας • Αποζημίωση Μετακίνησης και Επίδομα Δύσκολων Συνθηκών • Ανάπαυση και Επαναπατρισμός (Ειρηνευτικές επιχειρήσεις) • Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για νέους υπαλλήλους • Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Προσωπικού

31 Σταδιοδρομία

32 Πορεία Σταδιοδρομίας • Μπορείτε να «μπείτε» στα Ηνωμένα Έθνη από τις διαφορετικές «εισόδους» σε ηλικία 18 έως 61 ετών • Μετάθεση σε άλλο τμήμα του ΟΗΕ • Μετάθεση σε άλλο τόπο εργασίας • Υπηρεσία σε ειρηνευτική επιχείρηση • Προαγωγή στο ίδιο ή σε άλλο τμήμα, τόπο εργασίας ή αποστολή

33 Αναζητούμε ακέραια, δίκαια και αμερόληπτα άτομα. Χρειαζόμαστε δυναμικούς και ευπροσάρμοστους επαγγελματίες που σκέπτονται δημιουργικά και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Αν συγκεντρώνεις αυτές τις αξίες τα Ηνωμένα Έθνη είναι για σένα.

34 34 •Στον ΟΗΕ μπορείς να βρεις το επάγγελμα που σου αρέσει και έτσι δε θα χρειαστεί να δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου


Κατέβασμα ppt "Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας. https://www.facebook.com/theUNinGreek."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google