Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση, έλεγχος και τερματισμός έργου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση, έλεγχος και τερματισμός έργου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση, έλεγχος και τερματισμός έργου
Εθνικόν Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας Αξιολόγηση, έλεγχος και τερματισμός έργου Ομάδα 10η Σιδερή Βασιλική Α.Μ.: Λάμπρη Ευαγγελία Α.Μ.: Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπεύθυνος Μαθήματος ΔΡ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΟΠΗ

2 Αξιολόγηση και Έλεγχος Περιεχόμενα
Εισαγωγή Αξιολόγηση και σκοπός αξιολόγησης Έλεγχος Δομή και χρησιμότητα αναφοράς έλεγχου Κύκλος ζωής Στοιχεία ελέγχου και αξιολόγησης Μετρήσιμα στοιχεία Παράδειγμα ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

3 Εισαγωγή Αξιολόγηση Έλεγχος
Δεν περιορίζεται στην ανάλυση μετά τα γεγονότα Πραγματοποιείται σε πολλά στάδια Το έργο αξιολογείται ως οντότητα Έλεγχος Μέσο για την αξιολόγηση Επίσημη έρευνα Ευέλικτος ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

4 Αξιολόγηση Εκτιμούνται: Οφείλει να είναι αξιόπιστη
Πρόοδος Βαθμός επιτυχίας Συγκρίνοντάς το με τους στόχους άλλα και με παρόμοια έργα Οφείλει να είναι αξιόπιστη Προσεκτικός σχεδιασμός ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

5 Σκοπός αξιολόγησης Ι Βασικές διαστάσεις της επιτυχίας είναι:
Προϋπολογισμός και χρονικός προγραμματισμός Ικανοποίηση του πελάτη Εμπορική επιτυχία Μελλοντική δυναμική του έργου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

6 Σκοπός αξιολόγησης ΙΙ Εντοπισμός των προβλημάτων εγκαίρως
Βελτίωση της επίδοσης του έργου Αξιολόγηση της ποιότητας της διαχείρισης του έργου Μείωση κόστους Εντοπισμός λαθών και μελλοντική αποφυγή τους ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

7 Επιτάχυνση των αποτελεσμάτων Παροχή πληροφοριών στον πελάτη
Εντοπισμός ευκαιριών Επιτάχυνση των αποτελεσμάτων Παροχή πληροφοριών στον πελάτη Αυτοί οι στόχοι έχουν άμεση σχέση με το πόσο καλά η ομάδα έργου επιτυγχάνει τους προγραμματισμένους στόχους του. ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

8 Σκοπός Αξιολόγησης ΙV Οι προγραμματισμένοι στόχοι αγνοούν οφέλη του έργου Η αξιολόγηση κάνει συστάσεις που σχετίζονται με αυτά τα οφέλη Μερικές από τις συστάσεις είναι: Βελτίωση των διαδικασιών για την οργάνωση και την διαχείριση Παροχή ευχάριστου περιβάλλοντος Εντοπισμός ατόμων με προοπτικές Εντοπισμός των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του προσωπικού ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

9 Έλεγχος Ι Ορισμός: Εκτενής εξέταση της διοίκησης του έργου, της μεθοδολογίας και των διαδικασιών του, του προϋπολογισμού του και του βαθμού δυσκολίας του. ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

10 Έλεγχος ΙΙ Η επίσημη αναφορά πρέπει να περιέχει:
Έλεγχος ΙΙ Η επίσημη αναφορά πρέπει να περιέχει: Παρούσα κατάσταση του έργου Μελλοντική κατάσταση Κατάσταση κρίσιμων στόχων Αξιολόγηση κινδύνου Πληροφορίες σχετικά με άλλα έργα Περιορισμούς του ελέγχου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

11 Επίπεδο ανάλυσης Πρακτικοί περιορισμοί που επηρεάζουν το βάθος της
έρευνας του ελεγκτή: Περιορισμένος χρόνος , έξοδα λεπτομέρεια της έκθεσης Σημαντικοί, αλλά λιγότερο ποσοτικοί: Η παρουσία ελεγκτή αποσπά την προσοχή της ομάδας έργου Μη εποικοδομητική αναφορά οδηγεί σε καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

12 Τρία διακριτά επίπεδα ελέγχου
Γενικός έλεγχος είναι περιορισμένος σε χρόνο και πηγές συνιστά μια περιληπτική ανασκόπηση του έργου περιέχει τα 6 βασικά στοιχεία Λεπτομερής έλεγχος διεξάγεται όταν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό το βάθος του εξαρτάται από την σημαντικότητα των περιεχομένων Τεχνικός έλεγχος διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό καθοδηγείται από τον ελεγκτή ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

13 Επιλογή κατάλληλου χρόνου για τη διεξαγωγή του ελέγχου
Πρώτοι έλεγχοι γίνονται στην αρχή του έργου επικεντρώνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά Έλεγχοι πριν το τέλος δεν έχουν αξία για το έργο επικεντρώνονται στον χρονικό προγραμματισμό , προϋπολογισμό , και στα διοικητικά θέματα Έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση νομικά αναγκαίοι ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

14 Δομή και χρησιμότητα της αναφοράς ελέγχου Ι
Απλή και σαφής δομή Ταξινομημένες πληροφορίες για διευκόλυνση της σύγκρισης Αποφυγή αρνητικών σχολίων Περιλαμβάνει: Παρουσίαση Παρούσα κατάσταση του έργου Κόστος Χρονοδιάγραμμα: Αναφέρονται τα τμήματα του έργου που έχουν ολοκληρωθεί Πρόοδος: Συγκρίνονται οι εργασίες με τους πόρους Ποιότητα Μελλοντική κατάσταση ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

15 Δομή και χρησιμότητα της αναφοράς ελέγχου ΙΙ
Διαχείριση κινδύνου ανασκόπηση κινδύνων που σχετίζονται με το έργο και την επιρροή τους στον προϋπολογισμό, στον χρόνο και την απόδοση του έργου Κρίσιμα θέματα καταγράφονται τα θέματα τα οποία ο ελεγκτής κρίνει ότι πρέπει να ελέγχονται από τον διευθυντή του έργου Προειδοποιήσεις, περιορισμοί και υποθέσεις μπορεί να ενοποιηθεί με την παρουσίαση περιλαμβάνει μια δήλωση που πιστοποιεί την ακρίβεια του ελέγχου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

16 Ευθύνες του ελεγκτή έργου
Τα προβλήματα σχετίζονται με την συμπεριφορά του ελεγκτή και του ελεγχόμενου: Επιθετικότητα, ανταγωνιστική συμπεριφορά ,έλλειψη συνεργασίας Καθυστερήσεις στην έναρξη ελέγχου, μη προσκόμιση στοιχείων Έλλειψη επικοινωνίας Λύσεις: Θετική στάση του ελεγκτή, ψύχραιμη αντιμετώπιση, αποφυγή υπερβολικής οικειότητας Καλός χρονοπρογραμματισμός, συνέπεια Διαθέσιμος κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, συνεργάσιμος ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

17 Κύκλος ζωής διαδικασίας ελέγχου
Χωρίζεται σε 6 φάσεις: Έναρξη ελέγχου Ορίζεται ο σκοπός του έργου, συγκέντρωση των πληροφοριών Καθορισμός βασικών γραμμών Καθορίζονται πρότυπα με τα οποία αξιολογείται η απόδοση του Δημιουργία βάσης δεδομένων ελέγχου Προκαταρκτική ανάλυση του έργου Ο ελεγκτής παρουσιάζει την ανάλυση στον διαχειριστή Προετοιμασία της αναφοράς του έργου Τερματισμός ελέγχου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

18 Ουσιαστικά στοιχεία ελέγχου και αξιολόγησης
Απαραίτητα προσόντα Ομάδας ελέγχου Αντικειμενικότητα Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός Απαραίτητες γνώσεις Πρότυπα ελέγχου Βασικές αρχές διοίκησης και νομικά Βασικές αρχές οικονομίας και λογιστικής Ψυχολογία Σκοπιμότητα ελέγχου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

19 Ουσιαστικά στοιχεία ελέγχου και αξιολόγησης ΙΙ
Πρόσβαση σε αρχεία Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από την ομάδα του έργου Επικοινωνία Τήρηση των κανονισμών ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

20 Μετρήσιμα στοιχεία Η απόδοση έναντι του σχεδιασμένου προϋπολογισμού και του χρονικού προγραμματισμού είναι εύκολα μετρήσιμη Όμως, είναι δύσκολη η μέτρηση: των πραγματικών δαπανών έναντι του προγραμματισμένου προϋπολογισμού όταν οι στόχοι έχουν εκφραστεί από την άποψη των κερδών, ποσοστών επιστροφής ή ταμειακών ροών των εσόδων που θα πρέπει να αποδοθούν στο έργο Όλες οι αποφάσεις κατανομής κόστους και εσόδων γίνονται στην αρχή ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

21 Παράδειγμα αναφοράς ελέγχου Ι
Η ASCL παρέλαβε ένα συμβόλαιο από την ORETEC για την διεξαγωγή χημικής ανάλυσης κράματος μετάλλων Ο εκπρόσωπος της ORETEC εμπλέκονταν όλο και περισσότερο στο έργο Σε δύο περιπτώσεις, η ομάδα της ASCL κατέστρωσε μια ανάλυση που έδειχνε ότι θα μπορούσε να παραχθεί ένα εμπορικά επιτυχές προϊόν Οι αναλύσεις δεν επιβεβαιώθηκαν και η ASCL έλαβε μια επιστολή από την ORETEC με πλήθος από παράπονα και τον τερματισμό της συνεργασίας ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

22 Παράδειγμα αναφοράς ελέγχου ΙΙ
Η αναφορά του ελέγχου επεσήμαινε τα εξής: Επισκόπηση Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά Η εμπορευματοποίηση του προϊόντος δεν ήταν ευθύνη της ανάδοχης εταιρίας Η εμπλοκή του εκπροσώπου στην διαχείριση του έργου ήταν υπερβολική Ανάλυση της κριτικής του πελάτη Περαιτέρω σημεία Οι αναφορές προς τον πελάτη επέστρεφαν μέσω του εκπροσώπου Η καθοδήγηση από την διοίκηση ήταν ανεπαρκής Συμβουλή Ίδρυση επίσημης διαδικασίας για την αναγνώριση έργων υψηλού κινδύνου και την στενή παρακολούθησή τους για τυχόν αποκλίσεις από το σχεδιασμό ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

23 Τερματισμός Έργου Περιεχόμενα
Τερματισμός Έργου Περιεχόμενα Αιτίες τερματισμού Τρόποι τερματισμού Διαδικασία λήψης απόφασης τερματισμού Διαδικασία τερματισμού Τελική έκθεση ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

24 Αιτίες Τερματισμού Ένα έργο μπορεί να τερματιστεί όταν:
σταματήσουν οι εργασίες που αφορούν στο περιεχόμενο του έργου το έργο έχει καθυστερήσει για «άπειρο» χρονικό διάστημα οι δεσμευμένοι για αυτό πόροι διατέθηκαν σε άλλα έργα το προσωπικό του έργου αποτελούν persona non grata για τα ανώτερα στελέχη ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

25 Τρόποι τερματισμού Τέσσερις είναι οι βασικοί τρόποι για το κλείσιμο ενός έργου: Κατάργηση Επέκταση Ενσωμάτωση Περικοπές ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

26 Τερματισμός λόγω κατάργησης (Termination by Extinction)
Το έργο σταματά διότι υπήρξε επιτυχές και εκπλήρωσε τους σκοπούς του επειδή υπήρξε ανεπιτυχές ή έχει παραγκωνιστεί Τερματισμός δια φόνου, προμελετημένου ή μη: αιφνίδια λήξη του έργου έλλειψη προφανών ενδείξεων επικείμενου θανάτου Όλες οι διαδικασίες γύρω από την ουσία του έργου φτάνουν σε τέρμα. ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

27 Αν το έργο είναι μια σπουδαία επιτυχία, μπορεί να
τερματιστεί θεσμοθετώντας το ως επίσημο τμήμα της μητρικής εταιρίας Το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απασχολούνταν στο έργο συνήθως απλά μεταβιβάζονται στο νέο τμήμα Η μετάβαση από «έργο» σε «νέο τμήμα» πρέπει να διαχειριστεί με ευαισθησία ώστε να είναι ομαλή (αποφυγή αντιδράσεων από μέλη της ομάδας) ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

28 Τερματισμός λόγω ενσωμάτωσης Ι (Termination by Integration)
Συνιστά τον πιο διαδεδομένο και πολύπλοκο τρόπο διαχείρισης των επιτυχημένων έργων Το προσωπικό, o εξοπλισμός και οι λειτουργίες του έργου διαμοιράζονται στα υπάρχοντα στοιχεία της μητρικής εταιρίας Τα προβλήματα κατά την ενσωμάτωση είναι αντιστρόφως ανάλογα του επιπέδου εμπειρίας με την τεχνολογία που ενσωματώθηκε την επιτυχή ενσωμάτωση άλλων έργων ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

29 Τερματισμός λόγω ενσωμάτωσης ΙI (Termination by Integration)
Μερικές από τις σημαντικότερες πτυχές της μετάβασης του έργου σε ενσωματωμένη εφαρμογή που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: Προσωπικό Πού θα απασχοληθεί η ομάδα του έργου; Κατασκευή Είναι διαθέσιμα τα υλικά και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις; Οικονομικά Οι σχετιζόμενοι με το έργο λογαριασμοί έχουν ελεγχθεί και κλείσει; Τεχνικά Τα εγχειρίδια λειτουργίας έχουν γίνει κατανοητά; Πληροφοριακά συστήματα/Λογισμικό Το νέο σύστημα έχει γίνει κατανοητό; Μάρκετινγκ Το τμήμα πωλήσεων είναι ενήμερο για την αλλαγή; ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

30 Τερματισμός λόγω περικοπών (Termination by Starvation)
Ο προϋπολογισμός του έργου περικόπτεται σε βαθμό ώστε να εμποδιστεί η περαιτέρω εξέλιξη του H ανώτερη διοίκηση δεν επιθυμεί τη διαδικασία τερματισμού ενός ανεπιτυχούς ή μη χρήσιμου έργου: από φόβο μην αναγνωριστεί πως υπερασπίστηκε την αποτυχία ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

31 Ο Buell (1967) ανέπτυξε ένα εκτενές σύνολο ερωτήσεων:
Είναι το έργο σύμφωνο με τους στόχους της εταιρίας; Είναι ακόμα το προϊόν του έργου οικονομικώς αποδοτικό; Το έργο υποστηρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα σε αυτό τμήματα (οικονομικό, νομικό, μαρκετινγκ); Υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές χρήσεις των πόρων, του χρόνου και του προσωπικού του έργου; Το έργο αντιπροσωπεύει πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή πρόοδο σε σχέση με τη τρέχουσα τεχνολογία; ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

32 Διαδικασία λήψης απόφασης για τον τερματισμό του έργου ΙΙ
Κάποια έργα αποτυγχάνουν να απαντήσουν ικανοποιητικά στα ερωτήματα του Buell για τέσσερις θεμελιώδεις λόγους: Η οργάνωση του έργου δεν είναι απαραίτητη Ανεπαρκής υποστήριξη από ανώτερα στελέχη Λανθασμένη επιλογή ατόμου στη θέση του επικεφαλής έργου Ανεπαρκής σχεδιασμός Αυτοί οι λόγοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την αποτυχία ενός έργου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

33 Διαδικασία λήψης απόφασης για τον τερματισμό του έργου ΙΙΙ
Η επιτυχία ενός έργου έχει τέσσερις διαστάσεις (Senhar 1997) έχει τέσσερις διαστάσεις: η αποτελεσματικότητα εκτέλεσης η ικανοποίηση του πελάτη ο αντίκτυπος του έργου στην εταιρία και ο βαθμός στον οποίο το έργο συμβάλλει στο μέλλον της εταιρίας Η λήψη της απόφασης είναι προτιμότερο να λαμβάνεται από μια ευρεία επιτροπή αποτελούμενη από συνετό αριθμό ανώτερων στελεχών ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

34 Διαδικασία τερματισμού
Έχει δύο διακριτά μέρη: Απόφαση αν πρέπει ή όχι να τερματιστεί το έργο Εκτέλεση της απόφασης τερματισμού ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

35 Δύο κατηγορίες μοντέλων που στηρίζονται στο βαθμό που:
το έργο είναι ικανοποιητικό έναντι ενός συνόλου παραγόντων οι οποίοι συνδέονται με επιτυχή (ή ανεπιτυχή) έργα το έργο ικανοποιεί τους στόχους που τέθηκαν για αυτό Τα μοντέλα επιλογής έργου δεν είναι κατάλληλα για την απόφαση τερματισμού έργου, Balachandra και Raelin (1980). ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

36 Λήψη απόφασης ΙΙ DSS: Decision Support System Shafer και Mantel (1989)
Βασίζεται σε ένα μοντέλο βαθμολόγησης περιορισμένου σταθμισμένου παράγοντα Πηγή: Shafer και Mantel (1989) ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

37 Πραγματοποίηση τερματισμού Ι
Σχηματισμός πλάνου όπως και με τις υπόλοιπες φάσεις της ζωής του έργου (Meredith και Mantel) Εκτενής λίστα ελέγχου για το κλείσιμο διοικητικών και ουσιαστικών μερών (Archibald, 1992) ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

38 Πραγματοποίηση τερματισμού ΙΙ
Συχνά ορίζονται ειδικοί υπεύθυνοι τερματισμού Οι βασικές αρμοδιότητες τους περικλείονται στα επόμενα εννέα γενικά καθήκοντα: Εξασφάλιση ολοκλήρωσης της δουλειάς Ενημέρωση του πελάτη για την ολοκλήρωση του έργου και διαβεβαίωση πως η παράδοση περατώθηκε Εξασφάλιση πως η αρχειοθέτηση έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει μια τελική αξιολόγηση των παραδοτέων του έργου και προετοιμασία της τελικής έκθεσης για το έργο Αποπληρωμή οφειλών και επιτήρηση της προετοιμασίας της τελικής έκθεσης του έργου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

39 Πραγματοποίηση τερματισμού ΙΙΙ
Αναδιανομή του προσωπικού, του υλικού και όλων των άλλων πόρων στα κατάλληλα τμήματα Αποδέσμευση του έργου από το νομικό σύμβουλο. Καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των απόρρητων εγγράφων Καθορισμός του είδους των εγγράφων που θα διατηρηθούν (εγχειρίδια, εκθέσεις) Εξακρίβωση οποιωνδήποτε απαιτήσεων υποστήριξης προϊόντων και απόφαση για το πως θα πραγματοποιηθεί αυτή η υποστήριξη Επιτήρηση των βιβλίων τερματισμού ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

40 Τελική Έκθεση Ι ...η ιστορία του έργου
Είναι ένα χρονικό της ζωής του έργου, μια επιτομή του τι πήγε καλά και τι όχι, ποιός υπηρέτησε το έργο και σε ποιό βαθμό, τι χρειάστηκε για να αποκτήσει υπόσταση το έργο, πως αυτό διαχειρίστηκε Ο βασικότερος λόγος ύπαρξής της είναι να βοηθήσει στη βελτίωση μελλοντικών έργων Τα πρωτογενή στοιχεία περιέχονται στο κύριο πλάνο του έργου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

41 Τελική Έκθεση ΙΙ Τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει είναι:
Επίδοση έργου Επίδοση διοίκησης Δομή οργάνωσης Έργο και διοικητικές ομάδες Τεχνικές διαχείρισης έργου ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου

42 Α life worth living is a life worth recording
Ερωτήσεις???? ΕΚΠΑ ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Αξιολόγηση, Έλεγχος & Τερματισμός Έργου


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση, έλεγχος και τερματισμός έργου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google