Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Πρόγραμμα ελέγχου και προαγωγής στοματικής υγείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού παραμεθόριων περιοχών Ελλάδας – Βουλγαρίας” Απόστολος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Πρόγραμμα ελέγχου και προαγωγής στοματικής υγείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού παραμεθόριων περιοχών Ελλάδας – Βουλγαρίας” Απόστολος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Πρόγραμμα ελέγχου και προαγωγής στοματικής υγείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού παραμεθόριων περιοχών Ελλάδας – Βουλγαρίας” Απόστολος Δόλγερας Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Apostolos Dolgeras Department of Health Economics, National School of Public Health

2 Η δομή της παρουσίασης Presentation structure
Στοματικά νοσήματα Προσδιοριστές Στοματικής Υγείας Οδοντιατρική Δημόσια Υγεία Η προαγωγή της στοματικής υγείας Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Βήματα αποτελεσματικού σχεδιασμού ενός προγράμματος πρόληψης Συμπεράσματα Oral disease Oral Health Determinants Dental public health Promotion of oral health Oral Health Promotion Strategies Effective planning steps of a prevention project Conclusions ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

3 Στοματικά νοσήματα Oral disease
Τα στοματικά νοσήματα, όπως η τερηδόνα, η περιοδοντική νόσος, η απώλεια δοντιών, οι μυκητιασικές αλλοιώσεις της στοματικής κοιλότητας, οι στοματοφαρυγγικοί καρκίνοι, οι στοματικές εκδηλώσεις του AIDS, η νεκρωτική ελκωτική στοματίτιδα και το στοματικό τραύμα, είναι σοβαρά προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Οι συνέπειες στα άτομα και στη κοινότητα με όρους πόνου και δυσφορίας, απώλειας της λειτουργικότητας και της μειωμένης ποιότητας ζωής είναι σημαντικές. Oral disease, such as dental caries, periodontal disease, tooth loss, oral mucosal lesions, oropharyngeal cancers, oral manifestations of HIV/AIDS, necrotizing ulcerative stomatitis (noma), and orodental trauma, is a serious public-health problem. Its impact on individuals and communities in terms of pain and suffering, impairment of function and reduced quality of life, is considerable. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

4 Στοματικά νοσήματα Oral disease
Τα νοσήματα του στόματος είναι τέταρτα στις συνολικές δαπάνες διεθνώς. Στην Ελλάδα -αφορούν το ένα τρίτο του συνόλου των ιδιωτικών δαπανών αντιμετωπίζονται από προηγμένες υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας, κύρια του ιδιωτικού τομέα και βασίζονται στη ζήτηση οι υπηρεσίες Δημόσιας Στοματικής Υγείας αφορούν στην Ελλάδα σχεδόν αποκλειστικά τα Κέντρα Υγείας. Η δράση τους όμως μπορεί να θεωρηθεί περιορισμένη για το σύνολο του πληθυσμού Oral disease is the fourth most expensive disease to treat. In Greece - concern the one third of total private health expenditures - has been tackled mostly through private dental practitioners, which offer primarily treatment to patients, based on demand for care - Public Dental Health services concern almost exclusively in Greece the Health Centers. Their activity can be regarded as restricted for total population ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

5 The main determinants of health
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

6 Προσδιοριστές Στοματικής Υγείας Oral Health Determinants
Διεθνώς, η μεγαλύτερη επιβάρυνση των στοματικών νόσων αφορά τους μη προνομιούχους και τους φτωχούς. Το πρότυπο των στοματικών νόσων αντανακλά τρόπους ζωής που εμπεριέχουν κινδύνους που σχετίζονται με τις συνθήκες ζωής, συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και τα συστήματα φροντίδας υγείας και τα σχήματα πρόληψης. Σε πολλές χώρες με προηγμένα συστήματα πρόληψης η συχνότητα της τερηδόνας και της απώλειας τω δοντιών έχει μειωθεί. Globally, the greatest burden of oral diseases lies on disadvantaged and poor populations. The current pattern of oral disease reflects distinct risk profiles across countries related to living conditions, behavioural and environmental factors, oral health systems and implementation of schemes to prevent oral disease. In several high-income countries with preventive oral-care programmes prevalence of dental caries in children and tooth loss among adults has dropped. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

7 Προσδιοριστές Στοματικής Υγείας Oral Health Determinants
Διεθνώς η στοματική νόσος είναι ιδιαίτερα υψηλή στους ηλικιωμένους στους οποίους επιβαρύνει την ποιότητα ζωής. Στις χώρες με χαμηλό ή μέσο εισόδημα, ο γενικός πληθυσμός δεν απολαμβάνει φροντίδας στοματικής υγείας, ούτε υπάρχουν προγράμματα προληπτικής οδοντιατρικής. Σε κάποιες χώρες η επίπτωση της τερηδόνας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της αύξησης κατανάλωσης ζάχαρης και μη χρήση προϊόντων φθορίου. Globally, the burden of oral disease is particularly high among older people and has a negative effect on their quality of life. In most low and middle-income countries, the general population does not benefit from systematic oral health care, nor have preventive programmes been established. In some countries the incidence of dental caries has increased over recent years and may further increase as a result of the growing consumption of sugars and inadequate exposure to fluorides. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

8 Προσδιοριστές Στοματικής Υγείας Oral Health Determinants
Τα περισσότερα στοματικά νοσήματα και τα χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου Όπως και τα μείζονα χρόνια νοσήματα, τα στοματικά νοσήματα σχετίζονται με περιβάλλοντα και συμπεριφορές, ιδιαίτερα με την ευρεία κατανάλωση καπνού, αλκοόλ και ζάχαρης. Επιπλέον η προαγωγή της στοματικής υγείας σχετίζεται με το καθαρό νερό, την καθαριότητα, την προσωπική στοματική υγιεινή και την κατάλληλη χρήση φθορίου Most oral diseases and chronic diseases have common risk factors. As is the case for major chronic diseases, oral diseases are linked to unhealthy environments and behaviours, particularly widespread use of tobacco and excessive consumption of alcohol or sugar. In addition to healthy behaviour, promotion of oral health depends on clean water, adequate sanitation, proper oral hygiene and appropriate exposure to fluoride. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

9 Common Risk/Health Factor Approach
Obesity Smoking Diet Cancers Heart Disease Alcohol Stress Respiratory disease Control Exercise Dental caries Periodontal diseases Hygiene Injuries Trauma ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION Sheiham & Watt (2000)

10 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Πρόγραμμα ελέγχου και προαγωγής στοματικής Project for control and oral health promotion Το “Πρόγραμμα ελέγχου και προαγωγής στοματικής υγείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού παραμεθόριων περιοχών Ελλάδας – Βουλγαρίας” κινείται μέσα στα πλαίσια των αρχών και υποδείξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της FDI για την Προαγωγή Υγείας και την Οδοντιατρική Δημόσια Υγεία Ποιες είναι αυτές; The “Project for control and oral health promotion, information and motivation of frontier population of Greece and Bulgaria” follows the principals and the recommendations of the framework WHO and FDI. Which are they? ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

11 Η Οδοντιατρική Δημόσια Υγεία Dental public health
Η Οδοντιατρική Δημόσια Υγεία ορίζεται ως ‘… η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης και του ελέγχου των οδοντικών νόσων και της προαγωγής της στοματικής υγείας μέσω οργανωμένων προσπαθειών στο επίπεδο της κοινότητας Dental public health has been defined as the "...science and art of preventing and controlling dental diseases and promoting dental health through organized community efforts.  ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

12 Η Οδοντιατρική Δημόσια Υγεία Dental public health
Μ’ αυτή τη μορφή της οδοντιατρικής παρέμβασης αντιμετωπίζεται η κοινότητα ως ενιαίο υποκείμενο και όχι το άτομο. Αφορά την αγωγή στοματικής υγείας του κοινού, την εφαρμοσμένη οδοντιατρική έρευνα και την διοίκηση των προγραμμάτων οδοντιατρικής φροντίδας καθώς επίσης και με την πρόληψη και τον έλεγχο των οδοντικών νόσων σε βάση κοινότητας. It is that form of dental practice which serves the community as a patient rather than the individual.  It is concerned with the dental health education of the public, with applied dental research, and with the administration of group dental care programs as well as the prevention and control of dental diseases on a community basis." ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

13 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Γιατί χρειαζόμαστε την Προαγωγή Υγείας; Why do we need Health Promotion? Οι θεραπευτικές υπηρεσίες από μόνες τους ποτέ δεν θα αντιμετωπίσουν τις αιτίες της ασθένειας Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να υπερβούν την αντιμετώπιση των οξέων προβλημάτων μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου των χρόνιων καταστάσεων για την προαγωγή της διατήρησης της καλής υγείας Treatment services alone will never alleviate the causes of diseases Health services must evolve from dealing with the acute problems through more effective control of chronic conditions to promoting the maintenance of good health ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

14 Τι λέει η Χάρτα Της Οττάβας; What did the Ottawa Charter say?
Η Χάρτα Της Οττάβας είναι μια δήλωση - συμφωνία που αναπτύχθηκε από την ΠΟΥ στο πρώτο Διεθνές συνέδριο για την Προαγωγή Υγείας το 1986 Η Χάρτα ορίζει την Προαγωγή Υγείας ως: «τη διαδικασία που κάνει δυνατή στους ανθρώπους την αύξήση του ελέγχου επί των προσδιοριστών της υγείας και γι’ αυτό βελτιώνει την υγεία» The Ottawa Charter is a consensus statement developed by WHO at the 1st international conference on health promotion in Ottawa in 1986 The Charter defines health promotion as: “the process of enabling people to increase control over the determinants of health and thereby improve their health” ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

15 Τι λέει η Χάρτα Της Οττάβας; What did the Ottawa Charter say?
Πέντε μείζονα θέματα για την ‘Νέα Δημόσια Υγεία’: 1. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων 2. Ενδυνάμωση της Δράσης στη Κοινότητα για την υγεία 3. Αναπροσανατολισμός των υπηρεσιών υγείας 4. Δόμηση υγιούς Δημόσιας Πολιτικής 5. Δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος στην υγεία Five major themes to the “New Public Health”: Develop personal skills, Strengthen community action for health Re-orient health services Build healthy public policy and Create supportive environments for health ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

16 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
ΟΙ αρχές του ΠΟΥ για τη προαγωγή υγείας WHO principles of health promotion Ολιστική και λειτουργική αντίληψη για την υγεία- πέρα από την απουσία της ασθένειας κατευθύνεται σε όλους τους προσδιοριστές της υγείας- διατομεακή παρέμβαση Πολλαπλές δράσεις συνδυάζονται για να αντιμετωπίσουν τους πολλαπλούς προσδιοριστές Η προαγωγή υγείας είναι μια διαδικασία – ένα μέσο για ένα τέλος Η προαγωγή υγείας δίνει δυνατότητες- λειτουργεί από, με και για τους ανθρώπους και όχι επί των ανθρώπων Η προαγωγή υγείας κατευθύνεται στη βελτίωση του ελέγχου επί των προσδιοριστών της υγείας. holistic and functional concept of health - beyond absence of disease directed towards all determinants of heath - operation in different sectors multiple actions combine to tackle multiple determinants health promotion is a process - a means to an end health promotion is enabling - done by, with and for people, not on them health promotion is directed towards improving control over the determinants of health ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

17 Η προαγωγή της στοματικής υγείας Promotion of oral health
Η προαγωγή της στοματικής υγείας είναι μια αποδοτική οικονομικά στρατηγική για τη μείωση της οδοντικής νόσου και τη διατήρηση της στοματικής υγείας. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προαγωγής υγείας γενικά, καθώς η στοματική υγεία είναι ένας προσδιοριστής της γενικής υγείας και της ποιότητας ζωής Promotion of oral health is a cost-effective strategy to reduce the burden of oral disease and maintain oral health and quality of life. It is also an integral part of health promotion in general, as oral health is a determinant of general health and quality of life. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

18 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Η ενδυνάμωση και μορφοποίηση ή η προσαρμογή των πολιτικών και των στρατηγικών της στοματικής υγείας και της ολοκλήρωσης της στο εθνικό και στο επίπεδο της κοινότητας απαιτεί ιδιαίτερη έμφαση στα εξής στοιχεία: To strengthen the formulation or adjustment of policies and strategies for oral health and its integration in national and community health programmes, particular emphasis should be laid on the following elements: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

19 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Προαγωγή της υγιεινής διατροφής και συγκεκριμένα χαμηλότερη κατανάλωση ζάχαρης και αυξημένης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Πρόληψη των στοματικών και άλλων ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα, με την εμπλοκή των οδοντιάτρων στα προγράμματα διακοπής του καπνίσματος και την αποθάρρυνση των νέων στη συνήθεια του καπνίσματος Promotion of a healthy diet, particularly lower consumption of sugars and increased consumption of fruits and vegetables. Prevention of oral and other diseases related to tobacco use (smoking and use of smokeless tobacco), by involving oral-health professionals in tobacco cessation programmes and discouraging children and young people from adopting the tobacco habit. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

20 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Παροχή και πρόσβαση σε καθαρό νερό, υγιεινές συνθήκες και καλύτερη και κατάλληλη προσωπική στοματική υγιεινή. Provision of access to clean drinking water, general hygiene and better sanitation for proper oral hygiene. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

21 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Δημιουργία εθνικών προγραμμάτων χρήσης φθοριούχων και αυτόματη χρήση φθορίου μέσω της φθορίωσης του νερού, του αλατιού ή του γάλακτος ή χρήση τοπικών φθοριούχων καθώς και φθοριούχας οδοντόπαστας. Establishment of national plans for use of fluoride, based on appropriate programmes for automatic administration of fluoride through drinking-water, salt, or milk, or topical use of fluoride such as affordable fluoride toothpaste. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

22 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Η πρόληψη του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας και των προκαρκινικών καταστάσεων με την εμπλοκή των επαγγελματιών στοματικής υγείας ή ειδικά εκπαιδευμένων εργαζομένων στη πρωτοβάθμια φροντίδα στο προσυμπτωματικό έλεγχο, την πρώιμη διάγνωση και των κατάλληλων παρεμβάσεων για τους κινδύνους από τη χρήση καπνού και αλκοόλ. Prevention of oral-cavity cancer and oral pre-cancer by involving oral health professionals or specially trained primary health-care workers in screening, early diagnosis and appropriate interventions on the risks of tobacco use and excessive consumption of alcohol. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

23 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Η ενδυνάμωση της διαχείρισης του AIDS μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου από τους οδοντιάτρους, τη πρώιμη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία, με έμφαση στην ανακούφιση του πόνου και βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Strengthening of management of HIV/AIDS through oral-health professional screening for HIV/AIDS-related oral disease, early diagnosis, prevention and treatment, with emphasis on pain relief and improved quality of life. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

24 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Η οικοδόμηση της ικανότητας των πρωτοβάθμιων προληπτικών συστημάτων στοματικής υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των αναγκών των μη προνομιούχων και των φτωχών πληθυσμών. Οι υπηρεσίες στοματικής υγείας πρέπει να διευθετηθούν σε ένα φάσμα πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας και α…, και διαχείρισης των οδοντικών προβλημάτων του πληθυσμού στη βάση των αναγκών και των διατεθιμένων πόρων. Building of capacity in oral-health systems oriented to disease prevention and primary health care, with special emphasis on meeting the needs of disadvantaged and poor populations. Oral-health services should be set up, ranging from prevention, early diagnosis and intervention to provision of treatment and rehabilitation, and the management of oral health problems of the population according to needs and to resources available. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

25 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Η προαγωγή της στοματικής υγείας στα σχολεία που στοχεύει στην ανάπτυξη υγιεινών στάσεων ζωής και αυτοπρακτικές στα παιδιά και τους νέους. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία συνδυάζει την σχολική πολιτική υγείας, αγωγή υγείας βασισμένη στις δεξιότητες, ένα υποστηρικτικό της υγείας σχολικό περιβάλλον και σχολικές υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους μείζονες παράγοντες κινδύνου και να συνεισφέρουν σε ένα αποτελεσματικό έλεγχο της στοματικής νόσου. Promotion of oral health in schools, aiming at developing healthy lifestyles and self-care practices in children and young people. An integrated approach that combines school health policy, skills-based health education, a health-supportive school environment and school health services can tackle major common risk factors and contribute to effective control of oral disease ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

26 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Η προαγωγή στοματικής υγείας μεταξύ των ηλικιωμένων με στόχο την βελτιωμένη στοματική υγεία, την γενική υγεία και την ποιότητα ζωής μέσω παρεμβάσεων προαγωγής υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, την ολοκληρωμένη πρόληψη της ασθένειας και έμφαση σε φιλική για τους ηλικιωμένους πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Promotion of oral health among older people, aiming at advancing oral health, general health and well-being into old age through a life-course perspective in health promotion, integrated disease prevention and emphasis on age-friendly primary health care. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

27 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Η ανάπτυξη των συστημάτων πληροφόρησης σε σχέση με την στοματική υγεία ως μέρους μιας ολοκληρωμένης εθνικής επιτήρησης της στοματικής υγείας και των παραγόντων κινδύνου, για να δίνονται στοιχεία για την πολιτική στοματικής υγείας και της άσκησης της Οδοντιατρικής, τη μορφοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων και των μετρήσεων σχετικά με τη Δημόσια Υγεία. Development of oral-health information systems as an integral part of national surveillance of oral health and risk factors, in order to provide evidence for oral health policy and practice, formulation of goals and targets, and measurement of progress in public health. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

28 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Στρατηγική Προαγωγής Στοματικής Υγείας Oral Health Promotion Strategies Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της στοματικής υγείας, στοχευμένη στα χάσματα των ανισοτήτων μέσα στις χώρες και μεταξύ των χωρών και την μεταφορά της γνώσης στη δράση της Δημόσιας Υγείας Promotion of research in oral health, aimed at bridging gaps in research between low- and middle-income, and high-income countries, conduct of operational research, and translation of knowledge into public-health action ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

29 Προαγωγή Υγείας IOM: Promoting Health
Οι εμπειρογνώμονες συνιστούν οι παρεμβάσεις είναι ανάγκη: Να εστιάζονται σε γενετικούς, κοινωνικούς και συμπεριφορικούς προσδιοριστές της νόσου, του τραύματος και της ανικανότητας. Χρήση πολλαπλών προσεγγίσεων σε πολλαπλά επίπεδα επιρροής ταυτόχρονα(δηλ. άτομα, οικογένειες, κοινότητες και έθνη). Αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της ομάδας στόχου) (δηλ. ηλικία, φύλο, εθνικότητα και κοινωνική τάξη) Έλεγχος της διατηρισιμότητας των αποτελεσμάτων υγείας Εμπλοκή μιας ποικιλίας παραγόντων στη κοινωνία. Expert review suggests interventions need to: focus on generic social and behavioural determinants of disease, injury and disability use multiple approaches and address multiple levels of influence simultaneously (i.e. individuals, families, communities, nations) take account of the special needs of target groups (i.e. age, sex, ethnicity, social class) take the “long view” of health outcomes involve a variety of sectors in society Smedley and Syme (2000 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

30 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Βήματα αποτελεσματικού σχεδιασμού ενός προγράμματος πρόληψης Effective planning steps of a prevention project Βήμα 1: Είναι η κοινότητα ώριμη για την πρόληψη; (προσδιορισμός ετοιμότητας της κοινότητας) Βήμα 2: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες της κοινότητας για πρόληψη;(Προσδιορισμός μετρήσεων κινδύνου και προστατευτικών παραγόντων) Βήμα 3: Ποιοι κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες είναι σε προτεραιότητα;(Χρήση προσδιοριστικών δεδομένων για την προτεραιότητα των κινδύνων και των προστατευτικών παραγόντων) Step 1: Is community ready for prevention? (Assess community readiness) Step 2: What are community’s greatest needs for prevention? (Conduct an assessment that measures risk and protective factors) Step 3: Which risk and protective factors are priorities? (Using assessment data to prioritize risk and protective factors) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

31 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Βήματα αποτελεσματικού σχεδιασμού ενός προγράμματος πρόληψης Effective planning steps of a prevention project Βήμα 4: Ποιοι πόροι ήδη υφίστανται στην κοινότητα που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους και τους προστατευτικούς παράγοντες που έχουν τεθεί σε προτεραιότητα; (Προσδιορισμός πόρων) Step 4: What resources already exist in community that address the risk and protective factors that you have prioritized? (Conduct a resource assessment) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

32 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Βήματα αποτελεσματικού σχεδιασμού ενός προγράμματος πρόληψης Effective planning steps of a prevention project Βήμα 5 Που θα κατευθυνθούν οι προσπάθειες της πρόληψης; ( αναγνώριση χασμάτων,γενικός ή επιλεκτικός πληθυσμός;) Βήμα 6: Ποια στρατηγική πρόληψης έχει δείξει μέσω έρευνας ότι είναι αποτελεσματική; Βήμα 7: Πως θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα πρόληψης; Step 5: Where will you target prevention efforts? (Identify gaps, including selecting universal, selective, or indicated populations) Step 6: Which prevention strategies have been shown through research to be effective? Step 7: How will you evaluate prevention program? (Conduct evaluation planning, implementation, analysis, and use results for future program planning) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

33 Παρέμβαση στην τοπική κοινωνία στην τοπική οδοντιατρική κοινότητα:
Παρέμβαση στην οδοντιατρική κοινότητα Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας Ανάπτυξη της Επιστημονικής Διασυνοριακής Συνεργασίας Χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών Μέσα ενημέρωσης ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

34 Σχεδιασμός Στόχοι- Μέσα Planning Aims - Means
Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση νοσημάτων. Η άρση των υγειονομικών ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Η βελτίωση της παροχής φροντίδων Δημόσιας Υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

35 Αγωγή και προαγωγή υγείας στοματικής υγείας:
Αγωγή στοματικής υγείας του παιδικού πληθυσμού Αγωγή υγείας των δασκάλων και των γονέων του γενικού πληθυσμού. Φθορίωση των δοντιών του παιδικού πληθυσμού και την αγωγή υγείας ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

36 Καταγραφή στοματικής υγείας
Συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων Παραγωγή κάρτας καταγραφής Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας Εκπαίδευση των οδοντιάτρων Καταγραφή της στοματικής υγείας παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας Ενημέρωση οδοντιατρικών αναγκών Παρουσίαση των ευρημάτων ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

37 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION
Συμπερασματικές παρατηρήσεις – τι κάνει μια παρέμβαση Δημόσια Υγείας επιτυχή; Concluding remarks - what makes a good public health intervention? Προγραμματισμός στη βάση των επιδημιολογικών συμεριφορικών και κοινωνικών ευρημάτων από την έρευνα Ανάπτυξη παρεμβάσεων που στηρίζονται στη κυριαρχούσα θεωρία Δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος- εμπλοκή των εταίρων, ανάπτυξη δυνατοτήτων και διασφάλιση των πόρων Διασφάλιση ότι το πρόγραμμα έχει ικανό μέγεθος, διάρκεια και σχεδιασμό – Συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων παρέμβασης Plan on the basis of epidemiological, behavioural and social research Develop intervention programs that are informed by established theory Create the necessary conditions for successful implementation - engage practitioners, develop capacity and secure resources Ensure that the intervention program is of sufficient size, duration and sophistication to be detectable - combine different intervention methods Nutbeam, (2002 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION

38 Συμπεράσματα Conclusions
Η προαγωγή υγείας αποτελεί στοιχείο της ιατρικής πρακτικής Είναι σημαντική η κατεύθυνση των δράσεων στις αιτίες της ασθένειας Υπάρχει ανάγκη για μετακίνηση σε μια σειρά συμπληρωματικών δράσεων ΄Η διατομεακή συνεργασία είναι ουσιώδης για την επιτυχία Health promotion core element of medical practice Importance of directing action at causes of disease Need for range of complementary actions Joint working essential - team approach ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSTATE SCIENTIFIC COOPERATION


Κατέβασμα ppt "“Πρόγραμμα ελέγχου και προαγωγής στοματικής υγείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού παραμεθόριων περιοχών Ελλάδας – Βουλγαρίας” Απόστολος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google